Migrácia súborov OneDrivu for Business z lokálneho SharePointu 2013 do služieb Office 365

OneDrive for Business je osobná knižnica na serveri SharePoint Server, ktorú ľudia vo vašej organizácii používajú na ukladanie a zdieľanie podnikových pracovných dokumentov. Premiestnením dokumentov do aplikácie OneDrive for Business v nájomníkovi služieb Office 365 získajú používatelia prístup k týmto dokumentom mimo vašej siete.

Po pripojení lokálnych používateľov servera SharePoint Server k OneDrive for Business v službách Office 365 musíte najprv naplánovať spôsob, akým budú používatelia premiestňovať súbory do cloudu. V tomto článku sú opísané spôsoby, ktoré môžete použiť.

Ďalšie informácie o službe OneDrive for Business nájdete v téme Čo je OneDrive for Business?.

Možnosti migrácie

Existujú dva spôsoby, ktorými môžete naplánovať migráciu súborov používateľov z lokálnych knižníc dokumentov OneDrive for Business na serveri SharePoint Server do aplikácie OneDrive for Business v službách Office 365:

 • Samoobslužná migrácia: Používatelia vyberú dokumenty, ktoré chcú migrovať, a potom ich premiestnia do služieb Office 365.

 • Migrácia pomocou nástrojov: Správca IT vytvorí alebo zakúpi nástroj na migráciu, ktorý slúži na premiestňovanie obsahu.

Samoobslužná migrácia

V rámci tejto možnosti používatelia vo vašej organizácii migrujú svoje vlastné súbory z lokálnej knižnice dokumentov v OneDrive for Business do knižníc dokumentov v OneDrive for Business v službách Office 365. Použite túto možnosť, ak majú používatelia malé množstvo súborov, ktoré potrebujú migrovať.

Výhody a nevýhody samoobslužnej migrácie

Výhody

Nevýhody

Využívanie menšieho počtu IT zdrojov: Používatelia premiestnia vlastné súbory na osobné lokality.

Námaha pre používateľov: Používatelia musia vynaložiť určité úsilie na premiestnenie vlastných súborov.

Nižšie náklady: Náklady môžu byť oveľa nižšie ako v prípade zakúpenia nástroja na migráciu tretej strany.

Neprebehne migrácia vlastností súborov: Migrované súbory sa rozpoznajú ako nové súbory a nezachovajú sa metaúdaje súborov.

Migrácia pomocou nástrojov

V určitých situáciách nie je samoobslužná migrácia tou najvhodnejšou možnosťou. V takomto prípade môžete pri migrácii použiť nástroj na migráciu od partnerov spoločnosti Microsoft.

Výhody a nevýhody používania migrácie pomocou nástrojov

Výhody

Nevýhody

Migrácia veľkého množstva údajov: Je lepšie, ak používatelia majú veľa súborov a veľké množstvo údajov.

Zložitosť: Migrácia pomocou nástrojov môže byť zložitá. Vaše IT zdroje budú musieť testovať a monitorovať proces migrácie.

Migrácia metaúdajov súborov: Niektoré nástroje na migráciu zabezpečia aj migráciu metaúdajov.

Sledovanie výkonu: Premiestňovanie veľkého množstva údajov môže mať vplyv na výkon siete. Počas migrácie by ste preto mali sledovať výkon siete.

Dôležité informácie pri výbere nástroja na migráciu

Pri výbere nástroja tretej strany na migráciu lokálnych knižníc dokumentov OneDrive for Business používateľov do OneDrive for Business v službách Office 365 zvážte tieto aspekty:

 • Funkcie nástroja: Oboznámte sa s funkciami nástroja. Ak plánujete migrovať viac než len používateľské súbory, mnohé nástroje dokážu premiestniť viac než len lokálne knižnice dokumentov (napríklad kolekcie lokality SharePoint).

 • Náklady: Náklady a požiadavky na udelenie licencie sa môžu líšiť v závislosti od dodávateľa.

Vytvorenie osobných lokalít používateľov v službách Office 365

Dodatočnou požiadavkou na premiestňovanie dokumentov používateľov do OneDrive for Business v službách Office 365 je vytvorenie osobnej lokality pre každého používateľa v službách Office 365. Osobné lokality sa dajú vytvoriť dvomi spôsobmi:

 • Samoobslužná migrácia: Ak budú používatelia migrovať dokumenty sami (samoobslužná migrácia), môžu si vytvoriť vlastné osobné lokality v službách Office 365 kliknutím na prepojenie OneDrive v hlavičke. Musí byť zapnuté povolenie Vytvárať osobné lokality na stránke Správa používateľských profilov v centrálnej správe, aby mohli používatelia vytvárať vlastné osobné lokality.

 • Zriadenie vopred: Ak používate nástroj na migráciu, použite Windows PowerShell na zriadenie osobných lokalít používateľov vopred pomocou rutiny typu cmdlet ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk. Táto rutina typu cmdlet vám umožňuje vopred zriadiť osobné lokality pre viacerých používateľov OneDrive for Business v službách Office 365.

Postup samoobslužnej migrácie

V rámci samoobslužnej migrácie môžu používatelia migrovať vlastné súbory jedným z týchto spôsobov:

 • Synchronizačný klient pre OneDrive for Business: Používatelia migrujú svoje súbory do knižnice dokumentov OneDrive for Business pre služby Office 365 pomocou synchronizačného klienta pre OneDrive for Business.

 • Presúvanie myšou: Používatelia migrujú svoje dokumenty presúvaním myšou z Windows Prieskumníka do knižnice dokumentov OneDrive for Business pre služby Office 365.

Pri presúvaní myšou môžete vybrať len potrebné súbory. Naopak, ak použijete synchronizačného klienta pre OneDrive for Business, prebehne migrácia všetkých súborov z umiestnenia priečinka synchronizácie do knižnice dokumentov OneDrive for Business pre služby Office 365.

Migrácia pomocou synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Synchronizačný klient pre OneDrive for Business je súčasťou balíka Office 2013 alebo Office 2016 alebo sa dá bezplatne stiahnuť. Umožňuje synchronizáciu vašej knižnice dokumentov OneDrive for Business pre služby Office 365 s lokálnym počítačom.

Tento postup prebieha v dvoch krokoch: Najprv musíte zálohovať svoju lokálnu knižnicu dokumentov OneDrive for Business v lokálnom počítači a potom použiť synchronizačného klienta pre OneDrive for Business pre služby Office 365 na skopírovanie obsahu priečinka zálohy do svojho online prostredia.

Vytvorenie zálohy synchronizovaného priečinka knižnice na SharePoint Serveri

 1. V časti Moja lokalita na serveri SharePoint Server prejdite do svojej knižnice dokumentov OneDrive for Business.

 2. Synchronizujte túto knižnicu dokumentov s lokálnym počítačom.

 3. Vytvorte záložnú kópiu synchronizovaného priečinka knižnice v počítači.

 4. Zastavte synchronizáciu knižnice dokumentov.

Synchronizácia lokálneho priečinka knižnice s knižnicou dokumentov osobnej lokality v službách Office 365

 1. Na navigačnom paneli v službách Office 365 vyberte položku OneDrive.

 2. Prejdete na položku OneDrive for Business v službách Office 365.

 3. Synchronizujte túto knižnicu s lokálnym počítačom.

 4. Skopírujte obsah priečinka zálohy knižnice, ktorý ste vytvorili, do synchronizovaného priečinka knižnice.

Poznámka: Ďalšie informácie o týchto postupoch nájdete v téme Premiestnenie súborov OneDrivu for Business zo SharePoint Servera 2013 do služieb Office 365.

Hľadiská obmedzenia

Synchronizačný klient pre OneDrive for Business obmedzuje celkový počet položiek, ktoré môžete synchronizovať s knižnicou dokumentov. Informácie o týchto obmedzeniach a o tom, kde sa dajú nastaviť, nájdete v téme Obmedzenia pri synchronizácii knižníc služby SharePoint s počítačom pomocou služby OneDrive for Business.

Migrácia presúvaním myšou

Druhou možnosťou samoobslužnej migrácie pre používateľov je presúvanie jednotlivých súborov myšou vo Windows Prieskumníkovi do knižnice dokumentov OneDrive for Business v službách Office 365.

Migrácia súborov presúvaním myšou

 1. Na osobnej lokalite služieb Office 365 kliknite na položku OneDrive. Otvorí sa vaša knižnica dokumentov OneDrive for Business.

 2. V počítači vyhľadajte dokumenty, ktoré chcete nahrať v Prieskumníkovi, a potom ich presuňte do umiestnenia v okne knižnice dokumentov služieb Office 365, do ktorej ich chcete presunúť.

Poznámky: 

 • Namiesto presúvania myšou môžete súbory aj vybrať a nahrať z lokálneho počítača kliknutím na položku Nahrať v knižnici dokumentov OneDrive for Business pre služby Office 365.

 • Ďalšie informácie nájdete v téme Nahratie súborov do knižnice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×