Miery v doplnku Power Pivot

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ukazovatele, ktoré sa nazývajú aj ukazovatele v doplnku Power Pivot v Exceli 2013, sú výpočty používané pri analýze údajov. Príklady, ktoré sa bežne vyskytujú v obchodných zostavách, sú napríklad súčty, priemery, minimálne alebo maximálne hodnoty, počty alebo zložitejšie výpočty, ktoré môžete vytvoriť pomocou vzorca jazyka DAX (Data Analysis Expressions).

V kontingenčnej tabuľke, kontingenčnom grafe alebo zostave sa ukazovateľ umiestňuje do oblasti HODNOTY, v ktorej kontext hodnoty určujú okolité označenia riadkov a stĺpcov. Ak napríklad meriate predaj za rok (v stĺpcoch) a podľa oblastí (v riadkoch), hodnota ukazovateľa sa vypočíta na základe daného roka a oblasti. Hodnota ukazovateľa sa vždy mení v závislosti od výberov v riadkoch, stĺpcoch a filtroch, čo umožňuje prieskum údajov ad hoc.

Zatiaľ čo miery a vypočítané stĺpce sú podobné v, ak sú oba založené na vzorci, sa líšia ako sa používajú. Miery sú najčastejšie používané v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Vypočítavané stĺpce sa používajú, keď chcete umiestniť vypočítavané výsledky v inej oblasti kontingenčnej tabuľky (napríklad stĺpca alebo riadka v kontingenčnej tabuľke alebo na OS v kontingenčného grafu). Je veľmi dôležité pochopiť použitie mier namiesto vypočítaného stĺpca a naopak. Ďalšie informácie nájdete v téme výpočty v doplnku Power Pivot a Vypočítavané stĺpce v doplnku Power Pivot.

Informácie o ukazovateľoch

Ukazovatele sú implicitné alebo explicitné, čo má vplyv na spôsob ich využitia v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe a v iných aplikáciách, ktoré používajú údajový model doplnku PowerPivot ako zdroj údajov.

Implicitné vypočítavané pole

Implicitný ukazovateľ sa v Exceli vytvorí pri presunutí určitého poľa, ako je napríklad pole Čiastka predaja, do oblasti HODNOTY v zozname polí kontingenčnej tabuľky. Keďže implicitné ukazovatele generuje Excel, nemusíte ani zistiť, že sa vytvoril nový ukazovateľ. Ak však pozorne skontrolujete zoznam HODNOTY, zistíte, že pole Čiastka predaja je v skutočnosti ukazovateľ s názvom Súčet – Čiastka predaja a zobrazuje sa s týmto názvom v oblasti HODNOTY zoznamu polí kontingenčnej tabuľky aj v samotnej kontingenčnej tabuľke.

Implicitné ukazovatele v kontingenčnej tabuľke

Implicitné vypočítavané pole

Implicitné ukazovatele môžu používať len štandardnú agregáciu (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT alebo AVG) a musia používať formát údajov, ktorý je pre danú agregáciu definovaný. Implicitné ukazovatele sa môžu byť okrem toho používať len v kontingenčnej tabuľke alebo grafe, pre ktorý boli vytvorené.

Implicitný ukazovateľ je úzko prepojený s poľom, na ktorom je založený, čo má vplyv na to, ako môžete neskôr tento ukazovateľ odstrániť alebo upraviť.

Explicitné vypočítavané pole

Explicitný ukazovateľ vytvára používateľ pri zadávaní alebo výbere vzorca v bunke v oblasti výpočtov alebo pomocou funkcie Automatický súčet v okne doplnku PowerPivot. Väčšina ukazovateľov, ktoré vytvoríte, budú explicitné.

Explicitný ukazovateľ v oblasti výpočtov v doplnku PowerPivot

Explicitné vypočítavané pole

Explicitné ukazovatele môže použiť ľubovoľná kontingenčná tabuľka alebo kontingenčný graf v zošite a ľubovoľné zostavy funkcie Power View. Okrem toho sa môžu rozšíriť a zmeniť na kľúčové ukazovatele výkonu alebo naformátovať pomocou niektorého z množstva reťazcov dostupných pre číselné údaje. Príkazy kontextovej ponuky Vytvoriť kľúčový ukazovateľ výkonuFormátovať sú k dispozícii len pri používaní explicitného vypočítaného poľa.

Poznámka:  Pri použití ukazovateľa ako kľúčového ukazovateľa výkonu nemôžete toto pole použiť na iné výpočty. Ak chcete vzorec použiť aj vo výpočtoch, musíte vytvoriť jeho kópiu. Ďalšie informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonu nájdete v téme Kľúčové indikátory výkonu (KPI) v doplnku Power Pivot.

Na začiatok stránky

Príklad

Manažérku predaja v spoločnosti Adventure Works požiadali o poskytnutie prognóz predaja jednotlivých predajcov na nasledujúci fiškálny rok. Tá sa rozhodne založiť svoje odhady na sumách predaja za posledný rok so šesťpercentným zvýšením ročnej sumy, ktoré sa očakáva z rôznych propagačných akcií naplánovaných na nasledujúcich šesť mesiacov.

Na vytvorenie odhadov importuje údaje o predaji predajcov za posledný rok a pridá kontingenčnú tabuľku. Vyhľadá pole Čiastka predaja v tabuľke Predaje predajcu a myšou ho presunie do oblasti Hodnoty zoznamu polí kontingenčnej tabuľky. Pole sa zobrazí v kontingenčnej tabuľke ako jedna hodnota predstavujúca súčet predaja všetkých predajcov za minulý rok. Všimne si, že aj keď nenastavila žiadny výpočet, tento výpočet sa vykoná automaticky a pole sa v zozname polí a v kontingenčnej tabuľke premenuje na pole Súčet – Čiastka predajat. Výpočet poskytne vstavaná agregácia pridaná Excelom, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]). Premenuje implicitný ukazovateľ Predaj za minulý rok.

Nasledujúci výpočet je prognózou predaja na budúci rok a bude založený na hodnotách predaja za minulý rok, ktoré sa vynásobia koeficientom 1,06, aby sa započítal očakávaný nárast predaja predajcov o 6 percent. Na účely tohto výpočtu musí explicitne vytvoriť ukazovateľ pomocou tlačidla Nové vypočítavané pole a vytvoriť tak výpočet s názvom Plánovaný predaj. Zadá nasledujúci vzorec: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Nový ukazovateľ sa pridá do oblasti HODNOTY v zozname polí kontingenčnej tabuľky. Pridá sa aj do momentálne aktívnej tabuľky v zozname polí kontingenčnej tabuľky. Tabuľka poskytuje umiestnenie pre ukazovateľ v zošite. Keďže manažérka uprednostňuje umiestnenie ukazovateľa v inej tabuľke, upraví ukazovateľ tak, že zmení jeho priradenie týkajúce sa tabuľky.

Manažérka predaja tak veľmi rýchlo a s minimálnym úsilím z jej strany získa základné informácie. Svoje prognózy teraz môže zhodnotiť filtrovaním konkrétnych predajcov alebo pridaním informácií o rade produktov na overenie, že budúce propagačné akcie sú pre produkty, ktoré tento predajca ponúka.

Pomenovanie ukazovateľa

Po vytvorení ukazovateľov môžete zmeniť ich usporiadanie a premenovať ich. Pri zmenách ukazovateľov však existujú určité obmedzenia:

  • Ukazovatele sa zobrazujú v zozname polí kontingenčnej tabuľky (ak nie sú skryté) spolu s ďalšími objektmi. Pouvažujte nad ich pomenovaním tak, aby ste mohli jednoducho určiť, akú akciu budú vykonávať.

  • Názov každého ukazovateľa by mal byť v rámci tabuľky jedinečný.

  • Nepoužívajte názvy, ktoré už boli použité pre vypočítané stĺpce v rámci toho istého zošita. Aj keď je možné, aby ukazovateľ a vypočítaný stĺpec mali rovnaký názov, ak názvy nie sú jedinečné, môžu sa vyskytnúť chyby výpočtov.

  • Pri premenovaní ukazovateľa sa musia aktualizovať aj všetky vzorce, ktoré ho vyvolávajú vo vzorci. Pokiaľ nepracujete v režime manuálnej aktualizácie, aktualizácia výsledkov vzorcov prebieha automaticky. Táto operácia však môže chvíľu trvať.

  • Pretože názov je súčasťou zozname meraný vzorec, existuje niekoľko znakov, ktoré nie je možné použiť v názve. Ďalšie informácie nájdete v téme "Pomenovanie požiadavky" "v syntaxe DAX.

Na začiatok stránky

Tip:  Môžete zoskupiť ukazovatele z viacerých tabuliek do jednej tabuľky tak, že vytvoríte prázdnu tabuľku, a potom do nej presuniete alebo v nej vytvoríte nové ukazovatele. Nezabudnite, že názvy tabuliek budete musieť zahrnúť do vzorcov DAX, ak budú odkazovať na stĺpce v iných tabuľkách.

Úlohy

Nasledujúci článok obsahuje pokyny pre vytváranie implicitných a explicitných vypočítavaných polí.

Vytvorenie ukazovateľa v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×