MID a MIDB (funkcie)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcií MIDMIDB v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia MID vráti časť textového reťazca od zadanej pozície a podľa zadaného počtu znakov.

Funkcia MIDB vráti časť textového reťazca od zadanej pozície a podľa zadaného počtu bajtov.

Dôležité: 

 • Tieto funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

 • Funkcia MID je určená pre jazyky, ktoré používajú jednobajtovú tabuľku znakov (SBCS), zatiaľ čo funkcia MIDB je určená pre jazyky, ktoré používajú dvojbajtovú tabuľku znakov (DBCS). Predvolené nastavenie jazyka v počítači ovplyvňuje vrátenú hodnotu nasledovným spôsobom:

 • Funkcia MID započítava každý znak, či už jednobajtový alebo dvojbajtový, ako 1 bez ohľadu na predvolené nastavenie jazyka.

 • Ak ste povolili úpravy jazyka, ktorý podporuje dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS, a potom ste daný jazyk nastavili ako predvolený, funkcia MIDB započíta každý dvojbajtový znak ako 2. V opačnom prípade funkcia MIDB započíta každý znak ako 1.

Medzi jazyky podporujúce dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS patrí japončina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná) a kórejčina.

Syntax

MID(text; počiatočná_pozícia; počet_znakov)

MIDB(text; počiatočná_pozícia; počet_bajtov)

Syntax funkcií MID a MIDB obsahuje nasledovné argumenty:

 • Text    Povinný argument. Textový reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať.

 • Počiatočná_pozícia    Povinný argument. Pozícia prvého znaku, ktorý chcete vybrať, v texte. Prvý znak v texte má hodnotu argumentu počiatočná_pozícia 1 atď.

 • Počet_znakov.    Povinný argument. Určuje počet znakov, ktoré má funkcia MID vrátiť z textu.

 • Počet_bajtov    Povinný argument. Určuje počet znakov (v bajtoch), ktoré má funkcia MIDB vrátiť z textu.

Poznámky

 • Ak je hodnota argumentu počiatočná_pozícia väčšia než dĺžka textu, funkcia MID vráti hodnotu "" (prázdny text).

 • Ak je hodnota argumentu počiatočná_pozícia menšia než dĺžka textu, ale súčet hodnôt počiatočná_pozícia a počet_znakov je väčší ako dĺžka textu, funkcia MID vráti znaky do konca textu.

 • Ak je hodnota argumentu počiatočná_pozícia menšia než 1, funkcia MID vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je hodnota argumentu počet_znakov záporná, funkcia MID vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je hodnota argumentu počet_bajtov záporná, funkcia MIDB vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Vodný tok

Vzorec

Popis

Výsledok

=MID(A2;1;5)

Vráti prvých 5 znakov z reťazca v bunke A2 (od 1. znaku).

Vodný

=MID(A2;7;20)

Vráti 20 znakov z reťazca v bunke A2 (od 7. znaku). Keďže počet znakov, ktoré sa majú vrátiť (20), je väčší ako dĺžka reťazca (9), vrátia sa všetky znaky od siedmeho znaku (vrátane). Na koniec sa nepridajú žiadne prázdne znaky (medzery).

tok

=MID(A2;20;5)

Vráti prázdny text, pretože pozícia počiatočného bodu je väčšia ako dĺžka reťazca (9).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×