Microsoft Planner pre správcov

Tento článok obsahuje informácie o tom, ako správcovia služieb Office 365 môžu ovládať a spravovať prístup k aplikácii Plánovač, a odpovedá na niektoré ďalšie najčastejšie otázky o spravovaní aplikácie Plánovač.

Posledná aktualizácia: 4. 2. 2018

Poznámka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Skúste pohľadať v téme Odpovede na najčastejšie otázky o Microsoft Planneri

Obsah tohto článku:

Ako vo svojej organizácii vypnúť Plánovač?

Keď Microsoft Planner je súčasťou predplatného služieb Office 365, automaticky sa povoľuje pre všetkých používateľov vo vašej organizácii. Ak chcete určiť, ktoré osoby v rámci organizácie majú licenciu na Plánovač, pretože vaša organizácia napríklad nie je ešte pripravená na používanie Plannera, licencie na Plánovač môžete pridávať alebo odstraňovať pomocou prostredia Office 365 PowerShell.

Ak chcete ovládať, ktorí používatelia môžu mať licencie na Plánovač, postupujte podľa pokynov v téme Používanie prostredia Office 365 PowerShell na spravovanie licencií na Microsoft Planner. Pri spustení skriptu v prostredí Office 365 PowerShell je hodnota DisabledPlans pre Microsoft PlannerPROJECTWORKMANAGEMENT.

Poznámka: Odstránenie licencie používateľa na Plánovač bráni len prechodu na Plánovač pomocou dlaždice Plánovač. Používatelia vo vašej organizácii, ktorí nemajú licencie na Plánovač, môžu aj naďalej vytvárať a upravovať plány prostredníctvom priamej URL adresy Plannera: tasks.office.com. Schopnosť používateľa vytvárať plány prostredníctvom lokality tasks.office.com (pozrite časť Ako určím, kto môže vytvoriť plán?) môžete odobrať, ale v súčasnosti nemôžete odobrať jeho schopnosť zobrazovať a upravovať jestvujúce plány na lokalite tasks.office.com.

Ako určím, kto môže vytvoriť plán?

Vždy, keď používateľ vo vašej organizácii vytvorí v Planneri plán, zo zoznamu členov plánu sa automaticky vytvorí skupina v Office 365. Takže ak chcete určovať, kto môže vytvoriť plán, musíte určiť, kto môže vytvárať Skupiny v Office 365.

Správcovia môžu určiť, kto môže vytvoriť skupinu, pomocou prostredia Azure Active Directory (AD) PowerShell. Postupujte podľa pokynov v téme Určenie osôb, ktoré môžu vytvárať skupiny v službách Office 365, ak chcete:

 1. zakázať tvorbu skupín pre všetkých používateľov v organizácii,

 2. povoliť tvorbu skupín pre konkrétnych používateľov (napríklad všetkých používateľov Plannera), keď je možnosť tvorby skupín vypnutá.

Dôležité: 

 • Zakázanie tvorby skupín v organizácii bude mať vplyv na používateľov, ktorí používajú iné služby Office 365, napríklad Exchange Online, a potrebujú vytvárať skupiny. Nezabudnite preto pri konfigurácii tohto nastavenia zohľadniť všetky osoby v organizácii, ktoré potrebujú mať k dispozícii možnosť tvorby skupín.

 • Určenie, kto môže vytvárať skupiny v Skupiny v Office 365, len zabráni používateľom vytvárať nové plány. Naďalej budú môcť zobrazovať a upravovať existujúce plány na lokalite tasks.office.com.

Ako zmením doménu, z ktorej prichádzajú e-mailové oznámenia Plannera?

Ak chcete, aby sa e-mailové oznámenia odosielali z vlastnej e-mailovej domény, postupujte podľa krokov v téme Podpora viacerých domén pre skupiny v Office 365 – Pomocník pre správcov.

Môžem pozvať ľudí, ktorí nie sú súčasťou mojej organizácie, aby sa podieľali na pláne?

Áno. Hosťovský prístup umožňuje pozvať ľudí, ktorí nie sú súčasťou organizácie využívajúcej Office 365, na účasť v pláne. Používatelia s hosťovským prístupom budú mať k dispozícii len obmedzenú funkčnosť, ale môžu vykonávať nasledujúce úlohy:

 • vytváranie a odstraňovanie úloh a sektorov,

 • úprava polí úloh,

 • priloženie súboru alebo prepojenia k úlohe (po udelení ďalšieho povolenia),

 • úprava názvu plánu.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Hosťovský prístup v Microsoft Planneri.

Môžu používatelia v mojej organizácii používať Plánovač, keď nemajú poštovú schránku Exchange Online?

Ak Microsoft Planner používate v hybridnom prostredí, v ktorom používatelia môžu mať poštové schránky Exchange Online alebo lokálne poštové schránky, majte na pamäti, že:

 • Plánovač je plne funkčný, pokiaľ má používateľ licenciu na produkt, ktorá zahŕňa Exchange Online

 • Používatelia s licenciou na Plánovač, ktorí nemajú k dispozícii Exchange Online, môžu naraziť na tieto problémy:

  • používatelia môžu mať problém zobraziť alebo pridať komentáre k úlohe,

  • používatelia môžu mať problém zobraziť v Planneri obľúbené plány.

Ďalšie informácie nájdete v článku KB 3169632.

Ako zabezpečím, aby všetci používatelia dostávali e-maily týkajúce sa služby Plánovač?

V službe Plánovač si môžu používatelia vybrať, či chcú dostávať e-maily pri priradení úlohy alebo keď na splnenie úlohy zostáva málo času, či keď sa úlohu nepodarilo splniť načas (pozrite si časť Vyberte, či sa e-maily majú odosielať priamo vám). E-maily však budú odoslané len tým používateľom, ktorí majú licenciu na produkt, ktorá zahŕňa Exchange Online. Používatelia v organizáciách, ktoré používajú lokálny Exchange Server alebo hybridnú konfiguráciu, nemusia dostať všetky e-maily týkajúce sa služby Plánovač.

Ako vypnúť vo svojej organizácii synchronizáciu kalendára Outlooku v Planneri?

Synchronizácia kalendára Outlook v Microsoft Planneri umožňuje používateľom zobraziť svoj plán z Plannera v Outlooku. V Planneri je táto funkcia zapnutá automaticky. Ak chcete túto funkciu vo svojej organizácii vypnúť, postupujte podľa krokov v téme Vypnutie synchronizácie kalendára Outlooku v Planneri pre vašu organizáciu.

Ako vo svojej organizácii nainštalovať alebo aktivovať Plánovač?

Plánovač je súčasťou týchto plánov služieb Office 365:

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E5

 • Office 365 pre vzdelávacie organizácie

Ďalšie informácie o týchto predplatných nájdete v plánoch business, plánoch enterprise alebo plánoch education. Ak Plánovač nie je súčasťou vášho aktuálneho predplatného, jediným spôsobom, ako získať Plánovač, je prejsť na predplatné, ktoré ho obsahuje.

Môžem vidieť, kto už používa Plánovač alebo zobraziť zoznam všetkých lokalít Plannera?

Zoznam všetkých skupín v centre spravovania služieb Office 365 môžete zobraziť v časti Skupiny. Podrobnejšie informácie o týchto skupinách môžete získať pomocou postupu v téme Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Skupiny v službách Office 365. Každá skupina obsahuje plán, ale zoznam plánov a ich aktívne používanie nie sú aktuálne súčasťou týchto zostáv.

Ako môžem použiť politiky CA v aplikácii Planner pre iOS alebo Android?

Ak chcete v aplikácii Planner pre iOS alebo Android použiť politiky CA, uistite sa, že Exchange alebo SharePoint v rámci služby Microsoft Intune na portáli Azure má tieto politiky povolené. Povolenie politiky CA len pre Planner (bez toho, aby bola povolená pre Exchange alebo SharePoint) nestačí na to, aby sa táto politika použila pre aplikáciu Planner pre iOS alebo Android.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×