Mapy vo funkcii Power View

Mapy vo funkcii Power View zobrazujú vaše údaje v kontexte geografickej oblasti. Mapy vo funkcii Power View využívajú dlaždice mapy Bing, a tak môžete približovať a posúvať zobrazenie rovnako ako v prípade ľubovoľnej inej mapy Bing. Na dosiahnutie funkčnosti máp musí funkcia Power View odoslať údaje do Bingu cez zabezpečené webové pripojenie, aby sa mohlo uskutočniť ich geokódovanie, preto vás služba vyzve na povolenie obsahu. Pridaním umiestnení a polí sa na mapu vložia body. Čím väčšia je daná hodnota, tým väčší je aj príslušný bod. Pri pridaní radov s viacerými hodnotami sa do mapy pridajú koláčové grafy, pričom veľkosť koláčového grafu zodpovedá veľkosti celkovej hodnoty.

Nová úloha

Vytvorenie mapy

 1. Presuňte geografické pole, ako napríklad pole Country/Region, State/Province alebo City, do hárka alebo zobrazenia funkcie Power View a vytvorte tabuľku.

  Tip:  Geografické pole môže byť označené malou ikonou glóbusu. Táto ikona identifikuje pole ako geografické pole.

 2. Presuňte číselné pole, ako napríklad pole Sales, do tabuľky.

 3. Na karte Návrh kliknite na položku Mapa.

 4. Kliknutím na položku Povoliť obsah môžete odoslať údaje do služby Bing cez zabezpečené webové pripojenie, aby sa mohlo uskutočniť ich geokódovanie.

Power View vytvorí mapu s bodkou pre každú hodnotu, napríklad pre každé mesto. Veľkosť bodky predstavuje hodnotu.

 1. Ak chcete skonvertovať bodky do koláčových grafov, pridajte pole kategórie do poľa Farba pre príslušnú mapu.

  Mapa USA funkcie Power View s koláčovými grafmi

Mapy je možné krížovo filtrovať s grafmi a inými vizualizáciami funkcie Power View a naopak. Ak napríklad kliknete na údajový bod na mape, ostatné grafy sa budú filtrovať podľa tohto údajového bodu. Podobne ak kliknete na pruh v pruhovom grafe, mapa sa vyfiltruje podľa údajov súvisiacich s daným pruhom.

Poznámky: 

 • V mapách vo funkcii Power View nemožno približovať do rovnakej miery ako v rovnakých mapách v Bingu.

 • Mapová služba Bing integrovaná s funkciou Power View nie je momentálne k dispozícii v niektorých miestnych nastaveniach. V nepodporovaných miestnych nastaveniach Power View zobrazuje body údajov mapy na všeobecnej mape.

Vytvorenie jednoznačných údajov mapyPower View

Mapa Európy funkcie Power View s bublinami znázorňujúcimi sumu predaja

Údaje mapy nemusia byť jednoznačné. Existuje napríklad Paríž vo Francúzsku, no aj Paríž v Texase. Vaše geografické údaje sú pravdepodobne uložené v samostatných stĺpcoch – v stĺpci pre názvy miest, v stĺpci pre názvy krajov alebo oblastí atď. – a tak služba Bing nemusí byť schopná rozpoznať, o ktoré mesto Paríž ide. Tento problém vyriešite, keď budú vaše geografické hodnoty jedinečné.

Môžete to vyriešiť v dátovom modeli, nie vo funkcii Power View. Ak sa dátový model nachádza v excelovom súbore (XLSX), potom môžete v doplnku PowerPivot vytvoriť vypočítavaný stĺpec, ktorý zreťazí hodnoty v dvoch stĺpcoch a vytvorí jednu jedinečnú hodnotu.

Nová úloha
 1. V Exceli kliknite na kartu doplnku PowerPivot a potom kliknite na položku Model údajov – Spravovať.

Nevidíte kartu PowerPivot? Spustite Power Pivot v Microsoft Exceli 2013.

 1. Kliknite na kartu tabuľky obsahujúcej geografické údaje.

 2. Kliknite na položku Pridať stĺpec v stĺpci napravo od tabuľky a zadajte vzorec podobný tomu v riadku vzorcov nad hárkom:

  = [ StateProvinceName ] & ", " & [ Reg ionCountryName ]

 3. Stlačte kláves Enter.

PowerPivot vyplní stĺpec hodnotami v každom riadku s formátom s oddeľovacou čiarkou:

NázovProvincie, NázovRegiónu

 1. Kliknutím pravým tlačidlom na stĺpec zmeňte jeho názov.

 2. Prejdite späť do hárka funkcie Power View v Exceli. Obnovte údaje a v mapách použite nový stĺpec.

Týmto krokom sa nezmenia príslušné údaje. Nový vypočítaný stĺpec sa nachádza v modeli údajov, nie v zdroji údajov.

Tip:  Tento vzorec používa jazyk Data Analysis Expressions (DAX). Ďalšie informácie o jazyku DAX nájdete v tomto článku QuickStart: Oboznámenie sa so základmi jazyka DAX za 30 minút .

Poznámky:  Autorské práva videa:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok poskytuje CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch poskytuje UNData (data.un.org) na lokalite Microsoft Azure Marketplace

 • Piktogramy olympijských športov: Thadius856 a Parutakupiu, distribuované na základe licencie na databázu Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Grafy a iné vizualizácie vo funkcii Power View

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Videá funkcie Power View a doplnku Power Pivot

Kurz: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou údajového modelu v Exceli 2013

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×