Mapa projektu: Plán postupu pri riadení projektov

Prehľad umenia scenára zobrazenia

S mapou projektu môžete lepšie dosiahnuť ciele projektu, pretože sa v nej naučíte pracovať s normami a metodikami riadenia projektov v Projecte 2010.

Mapa projektu sleduje fázy životného cyklu projektu:

 • Spustenie projektu.

 • Naplánovanie projektu s úlohami, rozpočtom a zdrojmi.

 • Sledovanie a monitorovanie projektu.

 • Uzavretie projektu.

Kliknutím na prepojenia prejdite na jednotlivé „ciele riadenia projektov“, kde nájdete podrobné informácie o tom, ako daný cieľ dosiahnuť.

Krok 1: Spustenie projektu

Fáza spustenia plánu projektu umožňuje pripraviť sa na vytvorenie plánu v Microsoft Projecte. Táto fáza zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • príprava zmluvy, ktorá poskytuje prehľad o rozsahu projektu na vysokej úrovni,

 • oboznámenie sa s účastníkmi projektu,

 • oboznámenie sa s nástrojmi komunikácie a plánovania, ktoré budete pri riadení projektu potrebovať.

CIEĽ

POPIS

Úvod do riadenia projektov

Získajte základné poznatky riadenia projektov, aby ste z Microsoft Projectu vyťažili čo najviac a úspešne dokončili projekt.

Základné informácie o Microsoft Projecte

Ešte ste s Microsoft Projectom nepracovali? Naučte sa základy práce s programom a ako ho začať používať na jednoduché úlohy riadenia projektov.

Oboznámenie sa s programom Project 2010

Project 2010 obsahuje nové výkonné funkcie plánovania, zobrazenie časovej osi, plánovač tímov, ako aj nové rozhranie pása s nástrojmi.

Spustenie projektu

Základom najlepších projektov je dobré plánovanie pred samotným vytvorením plánu. Zistite, čo sa odohráva ešte pred samotným vykonaním plánu, napríklad potreby účastníkov projektu, nastavenie očakávaní projektu, obmedzenia a portfólio spoločnosti a vytvorenie konceptu zmluvy.

Krok 2: Plánovanie a vytvorenie plánu

Po schválení a spustení projektu prichádza na rad vytvorenie projektu pomocou plánovacieho softvéru. Táto fáza zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • pridanie úloh do plánu,

 • vytvorenie vzťahov medzi úlohami pomocou tvorby prehľadu a prepojenia úloh,

 • priradenie osôb a ďalších zdrojov k úlohám.

CIEĽ

POPIS

Nastavenie projektu

Keď je počiatočné plánovanie hotové, pomocou Projectu 2010 môžete vytvoriť a nastaviť plán projektu.

Pridávanie úloh

Projekt sa väčšinou začína zoznamom úloh, ktoré je potrebné vykonať. Keď vytvoríte alebo importujete zoznam úloh, môžete medzi nimi definovať vzťahy.

Zobrazenie projektu

Vedúci projektu, účastníci projektu a členovia tímu potrebujú rôzne typy informácií o projekte. Project 2010 poskytuje rôzne možnosti prispôsobenia zobrazenia dôležitých prvkov projektu.

Spravovanie zdrojov

Zdroje sú zvyčajne osoby priradené k úlohám v pláne projektu. Môžu tiež obsahovať všetko, čo je potrebné na dokončenie projektu, napríklad vybavenie a materiály.

Spravovanie rizík

Najlepším spôsobom, ako predchádzať rizikám v budúcich projektoch, je poučiť sa z rizík, ktoré sa vyskytli v minulých projektoch.

Krok 3: Sledovanie a monitorovanie projektu

Keď už projekt prebieha, potrebujete vedieť, čo sa deje, aby ste ho mohli sledovať. Táto fáza zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • oboznámenie sa so zobrazeniami v Projecte, ktoré pomáhajú odhaliť problémy v pláne,

 • vykonanie nápravných opatrení týkajúcich sa problematických úloh, ktoré majú vplyv na dátum ukončenia projektu,

 • informovanie tímu a účastníkov projektu o problémoch a možných riešeniach.

CIEĽ

POPIS

Sledovanie priebehu

Aj keď Project sledovanie uľahčuje, skôr ako môžete začať sledovať priebeh, je potrebné vykonať niekoľko krokov.

Riadenie projektových nákladov

Presiahnutie rozpočtu často spôsobí zlyhanie projektu. Project 2010 vám pomôže pri pridávaní a spravovaní zdrojov s cieľom zabezpečiť, aby sa projekt ukončil načas a bol v poriadku.

Práca s viacerými projektmi

Pomocou funkcií spolupráce v Projecte 2010 môžete komunikovať a spravovať viaceré projekty.

Oznámenie projektových informácií

Project 2010 umožňuje synchronizovať zoznam úloh so zoznamom na lokalite SharePoint. Ďalšou možnosťou je importovať zoznam lokality SharePoint do Projectu. Umožňuje to komunikáciu a spoluprácu v organizáciách, ktoré nepoužívajú Project Server.

Vytvorenie a tlač zostáv

Project umožňuje vytvoriť vizuálne a textové zostavy v Exceli alebo Visiu, aby ste mohli analyzovať informácie o projekte a prezentovať ich účastníkom projektu.

Spravovanie rizík

Identifikujte potenciálne problematické miesta odhadom rizík a reagovaním na rizikové udalosti a informujte účastníkov projektu a členov tímu o priebehu projektu.

Používanie Project Servera na riadenie projektu

Zistite, ako možno použiť Microsoft Project Server na sledovanie a spravovanie úloh a priradených úloh v celej organizácii.

Zobrazenie projektu

Vedúci projektu, účastníci projektu a členovia tímu potrebujú rôzne typy informácií o projekte a rôznu mieru podrobností. Project 2010 poskytuje rôzne možnosti prispôsobenia zobrazenia dôležitých prvkov projektu.

Krok 4: Uzavretie projektu

Všetky projekty sa raz ukončia, ale neznamená to, že sa skončí aj vaša práca. Ak nezaznamenáte úspechy a problémy projektu, problémy sa budú opakovať v nasledujúcom projekte. Táto fáza zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • informovanie tímu a účastníkov projektu o úspechoch a problémoch projektu,

 • archivácia projektu tak, aby bolo možné ho použiť na zabezpečenie úspechu budúcich projektov.

CIEĽ

POPIS

Uzavretie projektu

Keď sa projekt skončí, neznamená to koniec všetkej práce. Dôležitá je aj archivácia projektu, najmä ak chcete, aby vaše úspechy mohli skopírovať aj iní kolegovia vo vašej organizácii.

Zaznamenanie a archivovanie informácií o projekte v SharePointe

V Projecte 2010 môžete synchronizovať zoznam projektových úloh so zoznamom na lokalite SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Foundation 2010. Môžete tiež importovať zoznam SharePointu do Projectu. Je to veľmi dôležitá funkcia umožňujúca spoluprácu, najmä ak vaša organizácia nepoužíva Project Server.

Vytvorenie zostáv projektu

Po dokončení projektu prichádza na rad jeho uzavretie vytvorením zostavy na zobrazenie všetkých úspechov projektu.

Zobrazenie projektu

Vedúci projektu, účastníci projektu a zdroje potrebujú rôzne typy informácií o projekte a rôznu mieru podrobností. Project 2010 poskytuje rôzne možnosti prispôsobenia zobrazenia dôležitých prvkov projektu.

Ďalšie zdroje informácií

ZDROJ

POPIS

Použitie sietí Twitter, Facebook a iných sociálnych médií

Webové lokality sociálnych médií môžu byť cenným zdrojom vstupných údajov do procesu riadenia projektov, a to od diskusie cez spoluprácu až po uzavretie projektu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×