Lokálny obsah SharePointu sa nezobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania v SharePointe Online

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Problém

Pozrite si nasledujúci scenár.

  • Nakonfigurujete prichádzajúce hybridné vyhľadávanie na návrat výsledkov v SharePointe Online z lokálneho prostredia služby Microsoft SharePoint 2013.

  • Keď používateľ vykoná dotaz z lokality SharePoint Online, zobrazia sa len výsledky z lokalít SharePoint Online. Lokálne sa nevracajú žiadne výsledky zo služby SharePoint 2013.

  • Môžete nasadiť Kumulatívna aktualizácia apríl 2014 alebo novšia Kumulatívna aktualizácia na lokálnu farmu SharePointu 2013.

  • Správca upraví pravidlo dotazu, ktoré je priradené k zdrojom výsledkov v SharePointe Online. Potom správca otvorí Zostavovač dotazov z bloku výsledkov. Táto chyba sa však spustí s nasledujúcou

    chybou:1 3/4 System .net. WebException: vzdialený server. vrátil chybu: (401) neautorizované. na systémovej platforme .net. HttpWebRequest. GetResponse () na lokalite Microsoft. SharePoint. Client. SPWebRequestExecutor. Execute () na lokalite Microsoft. SharePoint. Client. ClientContext. GetFormDigestInfoPrivate () na lokalite Microsoft. SharePoint. Client. ClientContext. EnsureFormDigest () na lokalite Microsoft. SharePoint. Client. ClientContext. ExecuteQuery () na lokalite Microsoft. Office. Server. Search. RemoteSharepoint. RemoteSharepointEvaluator. RemoteSharepointProducer. RetrieveDataFromRemoteServer (objekt nepoužíva sa) na lokalite System. Threading. ExecutionContext. RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback spätné volanie, stav objektu, Boolovská hodnota preserveSyncCtx) na System. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback spätné volanie, stav objektu, Boolovská hodnota preserveSyncCtx) na System. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback spätné volanie, stav objektu) na lokalite Microsoft. Office. Server. Search. RemoteSharepoint. RemoteSharepointEvaluator. RemoteSharepointProducer. ProcessRecordCore (IRecord záznam)

Riešenie

Ak chcete tento problém obísť, zmeňte poskytovateľa identity lokálneho SharePointu tak, aby fungoval so službou SharePoint Online. Ak to chcete urobiť, spustite túto rutinu typu cmdlet v lokálnej farme SharePointu 2013:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Ďalšie informácie

V scenári, ktorý je popísaný v časti príznaky, sa v denníku služby Unified Logging (ULS) (zobrazenom nižšie) zapíše nasledujúca výnimka.

Toto je známy problém pri nasadení Kumulatívna aktualizácia apríl 2014 alebo novších kumulatívnych aktualizácií na lokálnom SharePointe 2013 farme.

Ďalšie informácie o konfigurácii hybridného vyhľadávania pre SharePoint Server 2013 nájdete v téme plány hybridnej konfigurácie služby SharePoint server 2013.

Stále potrebujete pomoc? Prejdite na lokalitu Microsoft Community.

Príklad denníka

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
v UPA. Hlásenie o výnimke je "System. ArgumentException: výnimka typu
 "System. ArgumentException" bol hodený. Názov parametra
:  hodnota na lokalite Microsoft. SharePoint. Administration. reklamácie. SPIdentityProviders. GetIdentityProviderType (hodnota
reťazca) na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
SearchUsingNameIdOrThrow (Objekt UserProfileManager, string nameId, reťazec nameIdIssuer) na adrese
Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(Objekt UserProfileManager, IEnumerable ' 1 identityClaims) '
(0x48E4) 0x08A4 používateľských profilov SharePoint Portal Server ae0su high
Množina pohľadávok sa nedala priradiť k jednej identite používateľa. Výnimka s výnimkou typu "System. ArgumentException" bola hodený. 
Názov parametra: Vyskytla sa hodnota. a53bac9c-(0x48E4)
0x08A4 overovanie pohľadávok služby SharePoint Foundation ae0tc
high Registrovaný Mapovač zlyhal pri riešení jednej žiadosti o identitu. 
Výnimka: System. InvalidOperationException: výnimka typu "System. ArgumentException" bol hodený. 
Názov parametra: hodnota---> System. ArgumentException: výnimka typu "System. ArgumentException" bola hodený. 
Názov parametra: hodnota na lokalite Microsoft. SharePoint. Administration. reklamácie.
SPIdentityProviders. GetIdentityProviderType (Hodnota reťazca) na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow (objekt UserProfileManager Manager,
Reťazec nameId, string nameIdIssuer) na
lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(Objekt UserProfileManager, IEnumerable 1 identityClaims) 
---Koniec sledovania zásobníka vnútornej výnimky---
na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
GetSingleUserProfileFromClaimsList (Objekt UserProfileManager, IEnumerable 1 identityClaims) 
na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2. <GetMappedIdentityClaim>b__0 () na lokalite Microsoft. SharePoint. SPSecurity.
<>c__DisplayClass5. <RunWithElevatedPrivileges>b__3 ()
na lokalite Microsoft. SharePoint. Utilities. SecurityContext. RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode
) na lokalite Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, para –
objekt) na lokalite Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode
) na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetMappedIdentityClaim (kontext URI
, IEnumerable ' 1 identityClaims) na lokalite Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (URI contextUri, zoznam 1 pohľadávok)
(0x48E4) 0x08A4 overenie pohľadávok služby SharePoint Foundation
af3zp NeOčakávané požiadavky na hovor STS SAML: problém pri získavaní identity pohľadávok. 
Výnimka: "System. InvalidOperationException: výnimka typu" System. ArgumentException "bol hodený. 
Názov parametra: hodnota---> System. ArgumentException
: Výnimka typu "System. ArgumentException" bola hodený. 
Názov parametra: hodnota na lokalite Microsoft. SharePoint. Administration. reklamácie.
SPIdentityProviders. GetIdentityProviderType (Hodnota reťazca) na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
SearchUsingNameIdOrThrow (Objekt UserProfileManager, string nameId, reťazec nameIdIssuer) 
na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
GetSingleUserProfileFromClaimsList (Objekt UserProfileManager, IEnumerable 1 identityClaims) 
---Koniec sledovania zásobníka vnútornej výnimky---
na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
GetSingleUserProfileFromClaimsList (Objekt UserProfileManager, IEnumerable 1 identityClaims) 
na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2. <GetMappedIdentityClaim>b__0 () na lokalite Microsoft. SharePoint. SPSecurity.
<>c__DisplayClass5. <RunWithElevatedPrivileges>b__3 ()
na lokalite Microsoft. SharePoint. Utilities. SecurityContext. RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode
) na lokalite Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, para –
objekt) na lokalite Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode
) na lokalite Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetMappedIdentityClaim (kontext URI
, IEnumerable ' 1 identityClaims) na lokalite Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (URI contextUri, zoznam 1 pohľadávok) na lokalite Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations. ResolveUserIdentityClaim (URI contextUri; ClaimCollection inputClaims)
na lokalite Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations. GetIdentityClaim (URI contextUri
, ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) na lokalite Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPSecurityTokenService. GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity,
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) na lokalite Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPSecurityTokenService. EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity,
SPCallingIdentityType callerType) na lokalite Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPSecurityTokenService.
AugmentOutputIdentityForRequest (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) na lokalite Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal Principal, RequestSecurityToken Request, rozsah pôsobnosti) '.  

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×