LOGNORMDIST (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie LOGNORMDIST v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti hodnotu distribučnej funkcie súčtového lognormálneho rozdelenia pre hodnotu x, kde ln(x) má normálne rozdelenie s parametrami stredná_hodnota a smerodajná_odchýlka. Táto funkcia sa používa na analýzu údajov, ktoré boli transformované logaritmickou funkciou.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme LOGNORM.DIST (funkcia).

Syntax

LOGNORMDIST(x;stred;smerodajná_odch)

Syntax funkcie LOGNORMDIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • X     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete funkciu vyhodnotiť.

  • Stred     Povinný argument. Stredná hodnota hodnôt ln(x).

  • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka hodnôt ln(x).

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia LOGNORMDIST vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument x alebo smerodajná_odchýlka ≤ 0, funkcia LOGNORMDIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Rovnica pre výpočet funkcie súčtového logaritmicko-normálneho rozdelenia je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

4

Hodnota, pre ktorú sa má vypočítať funkcia (x).

3,5

Stredná hodnota funkcie ln(x)

1,2

Smerodajná odchýlka hodnôt funkcie ln(x)

Vzorec

Popis

Výsledok

=LOGNORMDIST(A2;A3;A4)

(Kumulatívna) distribučná funkcia lognormálneho rozdelenia pre hodnotu 4 pri vyššie uvedených podmienkach

0,0390836

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×