LOGNORM.DIST (funkcia)

Vráti hodnotu distribučnej funkcie lognormálneho rozdelenia pre hodnotu x, kde ln(x) má normálne rozdelenie s parametrami stredná_hodnota a smerodajná_odchýlka.

Táto funkcia sa používa na analýzu údajov, ktoré boli transformované logaritmickou funkciou.

Syntax

LOGNORM.DIST(x;stred;smerodajná_odch;kumulatívne)

Syntax funkcie LOGNORM.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • X     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete funkciu vyhodnotiť.

  • Stred     Povinný argument. Stredná hodnota hodnôt ln(x).

  • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka hodnôt ln(x).

  • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar priebehu funkcie. Ak má tento argument hodnotu TRUE, funkcia LOGNORM.DIST vráti kumulatívnu distribučnú funkciu. Ak má argument hodnotu FALSE, funkcia LOGNORM.DIST vráti hustotu pravdepodobnosti.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia LOGNORM.DIST vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument x alebo smerodajná_odchýlka ≤ 0, funkcia LOGNORM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Rovnica pre výpočet funkcie súčtového logaritmicko-normálneho rozdelenia je:

    LOGNORM.DIST(x,µ,o) = NORM.S.DIST(1n(x)-µ / o)

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

4

Hodnota, pre ktorú sa má vypočítať funkcia (x).

3,5

Stredná hodnota funkcie ln(x)

1,2

Smerodajná odchýlka hodnôt funkcie ln(x)

Vzorec

Popis

Výsledok

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

(Kumulatívna) distribučná funkcia lognormálneho rozdelenia pre hodnotu 4 pri použití argumentov v rozsahu A2:A4.

0,0390836

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Pravdepodobnostná funkcia lognormálneho rozdelenia pre hodnotu 4 pri použití rovnakých argumentov.

0,0176176

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×