LOGINV (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie LOGINV v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti inverznú lognormálnu kumulatívnu distribučnú funkciu x, kde ln(x) má normálnu distribúciu s parametrami stredná_hodnota a smerodajná_odchýlka. Ak p = LOGNORMDIST(x;...), potom LOGINV(p;...) = x.

Lognormálna distribúcia sa používa na analýzu logaritmicky transformovaných údajov.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme LOGNORM.INV (funkcia).

Syntax

LOGINV(pravdepodobnosť; stred;smerodajná_odch)

Syntax funkcie LOGINV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť    Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená s lognormálnou distribúciou.

  • Stred    Povinný argument. Stredná hodnota hodnôt ln(x).

  • Smerodajná_odch    Povinný argument. Smerodajná odchýlka hodnôt ln(x).

Poznámky

  • Ak ktorýkoľvek argument nie je numerický, funkcia LOGINV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je pravdepodobnosť <= 0 alebo >= 1, funkcia LOGINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak smerodajná_odchýlka <= 0, funkcia LOGINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Funkcia inverzná k inverznej lognormálnej kumulatívnej distribučnej funkcii:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,039084

Pravdepodobnosť priradená k logaritmicko-normálnemu rozdeleniu

3,5

Stredná hodnota funkcie ln(x)

1,2

Smerodajná odchýlka hodnôt funkcie ln(x)

Vzorec

Popis

Výsledok

=LOGINV(A2; A3; A4)

Inverzná funkcia ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii lognormálneho rozdelenia pri použití argumentov v bunkách A2, A3 a A4.

4,0000252


Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×