Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft týkajúce sa Microsoft OneNotu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ďakujeme, že ste si vybrali Microsoft OneNote. Táto licenčná zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jednou z jej afilácií) popisuje vaše práva na používanie OneNotu. Pre vaše pohodlie sme rozdelili túto zmluvu na dve časti: prvé dve strany obsahujú úvodné podmienky. Majú formát otázok a odpovedí a zaoberajú sa častými otázkami týkajúcimi sa licencií. Potom nasledujú ďalšie podmienky a obmedzená záruka, ktoré obsahujú viac podrobností. V zmluve nájdete aj prepojenia na ďalšie podmienky. Mali by ste si prečítať celú zmluvu, pretože všetky podmienky sú dôležité a spoločne vytvárajú túto zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje. Po spustení softvéru by ste si mali prečítať aj prepojené podmienky. AK ŽIJETE V USA, ĎALŠIE PODMIENKY OBSAHUJÚ USTANOVENIE O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ A VZDANIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU. TIETO USTANOVENIA OVPLYVŇUJÚ VAŠE PRÁVA PRI RIEŠENÍ SPOROV SO SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT. PREČÍTAJTE SI ICH.

STIAHNUTÍM ALEBO POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI A S PRENOSOM URČITÝCH INFORMÁCIÍ POČAS PRVÉHO POUŽITIA, AKTUALIZÁCIÍ A NA ÚČELY INTERNETOVÝCH FUNKCIÍ SOFTVÉRU. POUŽÍVANÍM FUNKCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ PODMIENKY UVEDENÉ V PREPOJENIACH V TEJTO ZMLUVE, SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI V TÝCHTO PREPOJENIACH A VYHLASUJETE, ŽE STE TIETO PODMIENKY ČÍTALI. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte a nedodržíte ich, nemáte žiadne práva na softvér a nesmiete softvér ani jeho funkcie používať.

Ako môžem používať softvér?    Nemáme predávať softvér ani svoju kópiu – len to licenciu. V časti licenciu, môže nainštalovať a používať jednu kópiu aplikácie v zariadeniach s Windowsom 8 až pätnásť (15) (alebo taký počet zariadení, inak mohli vykonávať v Microsoft Store podmienky používania, v https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ ukladacieho priestoru výrazov s používania) (licencovaných), sú prepojené s kontom Microsoft spojené s kontom Microsoft Store. Po odinštalovaní aplikácie z týchto licencovaných ukončí týchto práv. S výnimkou povolené opísané v časti "Vzdialeného prístupu" pod, toto oprávnenie má priamo používať softvér iba prostredníctvom zadávanie informácií licencovaných napríklad s dotykovou obrazovkou. To neposkytuje povolenie na inštaláciu softvéru na serveri alebo na použitie alebo prostredníctvom počítačov alebo zariadení pripojených k serveru cez sieť na interný alebo externý. Softvér tiež nie je licencovaný na komerčné hosťovanie - tak Nesmiete urobiť softvér je k dispozícii v sieti na súčasné používanie viacerými používateľmi. Ďalšie informácie o viacerých scenáre pre používateľov a virtualizácii nájdete v téme Ďalšie podmienky.

Čo v prípade inovácie softvéru?    Ak inštalujete softvér, na ktorý sa vzťahuje táto zmluva, ako inováciu existujúceho softvéru, potom inovácia nahrádza pôvodný softvér, ktorý inovujete. Po inovácii vám neostávajú práva na pôvodný softvér a nesmiete ho naďalej používať ani ho akýmkoľvek spôsobom prenášať. Táto zmluva sa týka vašich práv na používanie inovovaného softvéru a nahrádza zmluvu na softvér, z ktorého ste inovovali.

môžem preniesť softvér na iné zariadenie alebo iného používateľa?    Licencia zahŕňa právo inštalovať a používať softvér na až pätnásť (15) licencovaných (alebo taký počet zariadení, inak mohli vykonávať v Microsoft Store podmienky používania) súčasne. Ak sa pokúšate nainštalovať softvér vo viacerých zariadeniach, ju môže automaticky deaktivovať u niektorého z týchto zariadení tak, aby sa viac ako maximálny počet inštancií sa aktivujú v danom čase.

Existujú nejaké obmedzenia počtu poznámok, ktoré môžem vo OneNote vytvoriť, upraviť alebo otvoriť?    Neexistujú žiadne konkrétne obmedzenia počtu poznámok, ktoré môžete vytvoriť, upraviť alebo otvoriť. Môžete však byť limitovaní hardvérovými obmedzeniami vášho zariadenia alebo obmedzeniami ukladacieho priestoru na serveri, na ktorom sú vaše poznámky uložené.

Zhromažďuje softvér moje osobné informácie?    Po pripojení zariadenia na internet sa niektoré funkcie softvéru môžu pripojiť k spoločnosti Microsoft alebo počítačovým systémom poskytovateľa služieb s cieľom odoslať alebo prijať informácie. Nemusíte dostávať samostatné upozornenie pri každom pripojení. Ak sa rozhodnete používať niektorú z týchto funkcií, súhlasíte s tým, že pri jej používaní sa budú odosielať alebo prijímať tieto informácie. Mnohé z týchto funkcií sa dajú vypnúť, alebo sa môžete rozhodnúť ich nepoužívať.

Ako používame vaše informácie?    Spoločnosť Microsoft používa informácie zhromaždené prostredníctvom funkcií softvéru na inováciu alebo opravu softvéru a iné vylepšenie svojich produktov a služieb. Za určitých okolností ich zdieľame aj s inými subjektmi. Správy o chybách napríklad zdieľame s príslušnými dodávateľmi hardvéru a softvéru, aby mohli tieto informácie použiť na zlepšenie fungovania svojich produktov s produktmi spoločnosti Microsoft. Súhlasíte s tým, že môžeme použiť a sprístupniť informácie tak, ako je popísané v našom prehlásení o ochrane osobných údajov na lokalite Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre OneNote.

Čo sa vzťahuje táto zmluva?    Táto zmluva sa vzťahuje na softvér, a tiež všetky aktualizácie Microsoft, doplnky a služby pre softvér, pokiaľ ďalšími podmienkami prichádzajú s nimi. Inými podmienkami a požiadavkami môže použiť na používanie iných služieb vrátane Microsoft Store podmienky používania.

Existuje niečo, čo nesmiem robiť so softvérom?    Áno. Keďže na softvér sa vzťahuje licencia a softvér sa nepredáva, spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva, ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne udelené (ako sú práva na základe zákonov o duševnom vlastníctve). Predovšetkým vám táto licencia nedáva právo na nasledujúce činnosti a preto ich nesmiete vykonávať: používanie alebo virtualizovanie funkcií softvéru osobitne, zverejňovanie, kopírovanie (okrem akýchkoľvek povolených záložných kópií), prenajímanie softvéru, poskytovanie softvéru na lízing alebo požičiavanie softvéru, prenos softvéru (s výnimkou prípadov povolených touto zmluvou), pokus o obídenie opatrení technickej ochrany v softvéri, spätná analýza, dekompilácia alebo rozklad softvéru okrem prípadov, keď to zákony v mieste vášho bydliska povoľujú aj napriek zákazu v tejto zmluve. V takom prípade môžete vykonávať iba to, čo umožňuje váš zákon. Pri používaní internetových funkcií nesmiete tieto funkcie používať takým spôsobom, ktorý by mohol narušiť ich používanie inými používateľmi, alebo sa pokúšať o neautorizovaný prístup k akejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti.

ĎALŠIE PODMIENKY

 1. LICENČNÉ PRÁVA A SCENÁRE PRE VIACERÝCH POUŽÍVATEĽOV

 2. Počítač.    „Počítač“ v tejto zmluve znamená hardvérový systém (fyzický alebo virtuálny) s ukladacím zariadením, na ktorom je možné spustiť softvér. Hardvérová oblasť alebo server blade sa považuje za počítač.

 3. Viacnásobné alebo združované pripojenia.    Pomocou hardvéru alebo softvéru nesmiete vytvárať multiplexné alebo združované pripojenia, ani inak umožniť viacerým používateľom alebo viacerým počítačom alebo zariadeniam získať prístup k softvéru alebo ho používať nepriamo cez licencované zariadenie.

 4. Používanie vo virtualizovanom prostredí.    Ak používate virtualizačný softvér vrátane technológie hyper-v v systéme klienta na vytvorenie jedného alebo viacerých virtuálnych počítačov na jednom systéme počítačového hardvéru, na účely tejto zmluvy sa každý virtuálny počítač, ako aj fyzický počítač, považuje za samostatný počítač. Ak chcete používať softvér na viacerých virtuálnych počítačoch, musíte získať samostatné kópie softvéru a samostatnú licenciu pre každú kópiu. Obsah chránený technológiou správy digitálnych prístupových práv alebo inou technológiou plného šifrovania zväzkov na diskovej jednotke môže byť vo virtualizovanom prostredí menej zabezpečený.

 5. Vzdialený prístup.    Zariadenia s Windowsom 8 sa môžu dodávať s technológiami vzdialenej pracovnej plochy a pomoci na diaľku, ktoré umožňujú vzdialený prístup z iných zariadení k softvéru nainštalovanému na licencovanom zariadení.

  • Vzdialená pracovná plocha.    Pre vzdialenú pracovnú plochu alebo podobné technológie sa licencia poskytuje na výstupné použitie z licencovaného zariadenia. Použitím vzdialenej pracovnej plochy môžete z tohto licencovaného zariadenia získať prístup k softvéru spustenému na hostiteľskom počítači so samostatnou licenciou.

  • Pomoc na diaľku.    Použitím pomoci na diaľku alebo podobných technológií môžete zdieľať aktívnu reláciu bez získania ďalších licencií na softvér. Pomoc na diaľku umožňuje jednému používateľovi priamo sa pripojiť k počítaču iného používateľa, zvyčajne s cieľom vyriešiť problémy.

 6. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A VZDANIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU

 7. Použitie.    Táto časť B sa vzťahuje na akýkoľvek spor OKREM SPOROV TÝKAJÚCICH SA UPLATŇOVANIA ALEBO PLATNOSTI VAŠICH PRÁV NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRÁV NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIE. Spor znamená akýkoľvek spor, konanie alebo inú nezhodu medzi vami a spoločnosťou Microsoft týkajúcu sa softvéru (vrátane jeho ceny) alebo tejto zmluvy bez ohľadu na to, či sa vzťahuje na zmluvu, záruku, porušenie práva, zákon, nariadenie, predpis alebo akýkoľvek iný právny alebo súdny základ. „Spor“ bude mať najširší možný význam, aký zákon dovoľuje.

 8. Oznámenie sporu.    V prípade sporu, sa alebo Microsoft musí dať druhej strane oznámenie sporu, čo je písomné menom, adresa a kontaktné informácie, pričom skutočnosti, ktoré viedli k sporu, a požadovanou strany. Treba odoslať oznámenie sporu poštou na Microsoft Corporation, kontakt:LCA ARBITRATION, One Microsoft spôsobom, Redmond, WA98052-6399. Formulár je dostupný na oznámenie sporu – Microsoft Software, produkty a služby s rozhodcovskými zmluvami. Spoločnosť Microsoft vám pošle akékoľvek oznámenie sporu poštou adresu, ak ju máme, alebo na vašu e-mailovú adresu. Vy a spoločnosť Microsoft sa pokúsi riešenie všetkých sporov prostredníctvom neformálne vyjednávanie do 60 dní od dátumu odoslania oznámenie sporu. Po 60 dní, ktoré alebo Microsoft začať rozhodcovské konanie.

 9. Súd drobných nárokov.    Ak spor spĺňa všetky požiadavky na prerokovanie pred súdom drobných nárokov, môžete ho predložiť súdu drobných nárokov v krajine svojho trvalého pobytu alebo v King County vo Washingtone. Súdu drobných nárokov ho môžete predložiť bez ohľadu na to, či ste predtým neformálne rokovali.

 10. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE.   AK VY A SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEVYRIEŠITE SPOR PROSTREDNÍCTVOM NEFORMÁLNEHO ROKOVANIA ANI PRED SÚDOM DROBNÝCH NÁROKOV, AKÉKOĽVEK ĎALŠIE ÚSILIE O VYRIEŠENIE SPORU BUDE PODLIEHAŤ VÝLUČNE ZÁVÄZNÉMU ROZHODCOVSKÉMU KONANIU. VZDÁVATE SA PRÁVA NA PREDLOŽENIE (ALEBO NA ÚČASŤ AKO STRANA ALEBO ČLEN SKUPINY) VŠETKÝCH SPOROV SÚDU TVORENÉMU POROTOU ALEBO SUDCOM. Namiesto toho sa všetky spory budú riešiť pred neutrálnym rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné s výnimkou obmedzeného práva na odvolanie na základe Federálneho zákona o rozhodcovskom konaní. Rozhodnutie tohto rozhodcu môže vynútiť akýkoľvek súd, ktorý má jurisdikciu nad zmluvnými stranami.

 11. VZDANIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU.   AKÉKOĽVEK KONANIA NA VYRIEŠENIE ALEBO PREDLOŽENIE SPORU NA AKOMKOĽVEK FÓRE BUDÚ PREBIEHAŤ VÝLUČNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. VY ANI SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEBUDETE ŽIADAŤ O PREROKOVANIE SPORU AKO SKUPINOVEJ ŽALOBY, VŠEOBECNEJ ŽALOBY OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ANI V ŽIADNOM INOM KONANÍ, V KTOROM NIEKTORÁ ZO STRÁN KONÁ ALEBO NAVRHUJE KONANIE AKO ZÁSTUPCA SKUPINY. BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VŠETKÝCH STRÁN VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH ROZHODCOVSKÝCH ALEBO SÚDNYCH KONANÍ SA ŽIADNE ROZHODCOVSKÉ ANI SÚDNE KONANIE NEBUDE KOMBINOVAŤ S INÝM KONANÍM.

 12. Rozhodcovské konanie, náklady, poplatky a odmeny.    Rozhodcovské konanie bude prebiehať American Arbitration Association ("AAA") podľa svojich pravidiel pre komerčné rozhodcovské konanie a v mnohých prípadoch doplnkové postupy pre spory. Ďalšie informácie nájdete v téme American Arbitration Association webovú lokalitu alebo na telefónnom čísle 1-800-778-7879. V prípade sporu do 75 000 USD alebo menej, Microsoft bezodkladne nahradí prihlasovací poplatok a platiť poplatky AAA a konanie spoločnosti. Vy a spoločnosť Microsoft Súhlasím s podmienkami, ktorými sa riadi postupy, poplatky a odmeny v Microsoft Legal and Corporate Affairs webovej lokality. Ak chcete začať rozhodcovské konanie, odošlite formulár, ktorý je dostupný na žiadosť o arbitráž pred American Arbitration Association pre softvér spoločnosti Microsoft, produkty a služby s rozhodcovskými zmluvami AAA. Súhlasíte s tým, že rozhodcovské konanie iba v krajine bydlisko alebo v King kraj, Washington. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje rozhodcovské konanie iba v krajine bydlisko.

 13. Prihlásenie nárokov alebo sporov do jedného roka.    V rozsahu povolenom zákonmi sa akýkoľvek nárok alebo spor na základe tejto zmluvy, na ktorý sa vzťahuje sekcia B, musí prihlásiť na súde drobných nárokov (sekcia B.3) alebo na rozhodcovskom konaní (sekcia B.4) do jedného roka. Ročné obdobie začína dňom, keď mohli byť nárok alebo oznámenie sporu prvýkrát prihlásené. Ak sa nárok alebo spor neprihlási do jedného roka, stane sa natrvalo neprípustným.

 14. Oddeliteľnosť.    Ak sa vzdanie sa práva na hromadnú žalobu uvedené v sekcii B.5 uzná za nezákonné alebo nevynútiteľné pre všetky alebo niektoré časti sporu, potom sa sekcia B (rozhodcovské konanie) nebude na tieto časti vzťahovať. Namiesto toho sa tieto časti oddelia a predložia súdu a zvyšné časti sa predložia na rozhodcovské konanie. Ak sa za nezákonné alebo nevynútiteľné uzná akékoľvek iné ustanovenie sekcie B, toto ustanovenie sa oddelí a zvyšné časti sekcie B zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

 15. VOĽBA PRÁVNEHO PORIADKU

Všetky nároky a spory na základe tejto zmluvy vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy a nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky, bezdôvodného obohatenia a porušenia práva sa riadia právnym poriadkom štátu alebo krajiny, kde bývate. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny. Táto zmluva popisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva vrátane spotrebiteľských práv. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Ak to nepovoľuje právny poriadok vášho štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení tieto ďalšie práva.

 1. PRVÉ POUŽITIE A AKTUALIZÁCIE

 2. Prvé použitie.    Softvér môžu získať len od Microsoft Store. Po nainštalovaní softvéru, navštívite "Licencií možnosti" pod "Nastavenia" v rámci softvéru, ak chcete zobraziť podrobnosti o licenciu.

 3. Aktualizácie.    Aktualizácie alebo inovácie softvéru môžete získať iba z Microsoft Store. Ďalšie informácie nájdete v téme Microsoft Obchod podmienky používania.

 4. INTERNETOVÉ FUNKCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce funkcie softvéru používajú protokoly IP, ktoré spoločnosti Microsoft (prípadne jej dodávateľom alebo poskytovateľom služieb) odosielajú informácie o počítači, napríklad IP adresu, typ operačného systému a prehliadača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód počítača, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových funkcií v súlade s prehlásením o ochrane osobných údajov uvedeným na lokalite Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre OneNote. Niektoré internetové funkcie môžu byť poskytnuté neskôr prostredníctvom služby Windows Update od spoločnosti Microsoft.

 1. Súhlas s internetovými službami.    Funkcie softvéru uvedené nižšie a v prehlásení o ochrane osobných údajov sa prostredníctvom internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripojení osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov na lokalite Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre OneNote. POUŽÍVANÍM TÝCHTO FUNKCIÍ SÚHLASÍTE S PRENOSOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

 2. Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP).    Tento softvér používa programu CEIP. Program CEIP automaticky odosiela spoločnosti Microsoft informácie o hardvéri a ako používať tento softvér. Tieto informácie sa nepoužíva na identifikáciu alebo kontaktovanie. CEIP bude tiež pravidelne preberať malý súbor do počítača. Tento súbor umožňuje zhromažďovať informácie o problémoch, ktoré máte počas používania softvéru. Ak je k dispozícii, nové informácie Pomocníka o chybách, môžu tiež automaticky stiahnu.

 3. Online funkcie a obsah.    Funkcie softvéru môžu získať príslušný obsah od spoločnosti Microsoft a poskytnúť vám ho. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, online školenia, online pomoc a Pomocník. Tieto informácie sa použijú na poskytnutie požadovaného obsahu a zlepšenie našich služieb. Môžete sa rozhodnúť, že tieto online funkcie a obsah nebudete používať. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.

 4. Súbory cookie.    Ak sa rozhodnete používať online funkcie softvéru, napríklad online pomoc a Pomocníka alebo šablóny, môžu sa nastaviť súbory cookie. Ak chcete zistiť, ako možno súbory cookie zablokovať, ovládať a odstrániť, prečítajte si sekciu o súboroch cookie v prehlásení o ochrane osobných údajov pre OneNote, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.

 5. OneNote vo Windowse 8.    Ak softvér používate v zariadení s Windowsom 8 a povolili ste online funkcie a obsah softvéru, prihlásením vo Windowse 8 pomocou konta Microsoft sa automaticky prihlásite do softvéru použitím rovnakého konta Microsoft. Vďaka tomu môžete ukladať a otvárať online súbory na OneDrive bez toho, aby sa zobrazovali výzvy na opätovné zadanie mena používateľa a hesla konta Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.

 6. Zneužitie internetových služieb.    Tieto služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používateľmi. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu ani sieti akýmkoľvek spôsobom.

 • DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A/ALEBO PRÁVA NA POUŽÍVANIE

  1. Programy tretích strán.    Softvér môže obsahovať programy tretích strán, na ktoré spoločnosť Microsoft, nie tretia strana, poskytuje licenciu na základe tejto zmluvy. Upozornenia na program tretej strany (ak existujú) sa poskytujú len na informačné účely.

  2. Súčasti písma.    Počas používania softvéru môžete na zobrazenie obsahu použiť písmo, ktoré softvér poskytuje. Písmo môžete do obsahu vložiť len tak, ako to umožňujú obmedzenia na vkladanie písma.

  3. Prvky médií.    Spoločnosť Microsoft vám udeľuje licenciu na kopírovanie, distribuovanie, spúšťanie a zobrazovanie prvkov médií (obrázkov, obrázkov ClipArt, animácií, zvukov, hudobných skladieb, videoklipov, šablón a iných foriem obsahu) dodaných so softvérom v projektoch a dokumentoch. Nesmiete však: (i) predávať, licencovať ani distribuovať kópie žiadnych prvkov médií, či už jednotlivo, alebo ako produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v prvkoch médií, (ii) udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribúciu prvkov médií, (iii) na komerčné účely licencovať ani distribuovať prvky médií, ktoré predstavujú identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy, ani používať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo spojenie s vaším produktom, subjektom alebo aktivitou, ani (iv) vytvárať pomocou prvkov médií obscénne alebo pohoršujúce práce. Na ostatné prvky médií, ktoré sú prostredníctvom funkcií softvéru prístupné na lokalite Office.com alebo iných webových lokalitách, sa vzťahujú podmienky na týchto webových lokalitách.

 • GEOGRAFICKÉ A EXPORTNÉ OBMEDZENIA

Ak nie je určený pre váš softvér geografické oblasti, môže používať softvér iba v danej oblasti. Musíte tiež dodržiavať všetky domáce a medzinárodné zákony a predpisy, vzťahujúce sa na softvér, ktoré zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľov, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o geografických a obmedzenia týkajúce sa exportu, pozrite si tému overenie pravosti webovej lokality a webovej lokality Microsoft export.

 1. TECHNICKÁ PODPORA A POSTUPY NA UPLATNENIE REFUNDÁCIE

Spoločnosť Microsoft poskytuje obmedzené služby technickej podpory pre správne licencovaný softvér, ako je popísané technickej podpory Spoločnosti Microsoft.

 1. CELISTVOSŤ ZMLUVY

Táto zmluva (spoločne s podmienkami dodanými s akýmikoľvek doplnkami softvéru, aktualizáciami a službami, ktoré spoločnosť Microsoft poskytuje a vy používate) a podmienky uvedené na webových prepojeniach uvedených v tejto zmluve predstavujú celú zmluvu pre softvér a akékoľvek takéto doplnky, aktualizácie a služby (pokiaľ spoločnosť Microsoft neposkytuje s takýmito doplnkami, aktualizáciami alebo službami iné podmienky). Po spustení softvéru si túto zmluvu môžete prečítať tak, že v softvéri prejdete do časti Licenčné možnosti v ponuke Nastavenie. Po spustení softvéru si tiež môžete pozrieť podmienky uvedené na ktoromkoľvek prepojení v tejto zmluve a súhlasíte s tým, že to urobíte. Súhlasíte s tým, že pred používaním každej služby alebo dodanej aplikácie, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva a špecifické podmienky prepojené s touto zmluvou, si prečítate podmienky pre danú službu. Uznávate, že používaním služby schvaľujete túto zmluvu a prepojené podmienky. Príslušné prepojenia:

ODMIETNUTIE ZÁRUK

softvér je licencovaný "ako-je." Nesiete riziko jeho používania. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruk, záruky ani podmienky. Celé riziko týkajúce sa kvality a výkonu softvéru je s vami. By zlyhať softvér, predpokladá, že všetky náklady na všetky potrebné údržbu alebo oprava. Môže mať ďalšie práva na základe právneho, táto zmluva nie je možné zmeniť. V rozsahu povolenom na základe právneho, spoločnosť Microsoft odmieta všetky záruky, vrátane OBCHODOVATEĽNOSTI, vhodnosti pre určitý účel a -porušenie.

OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁHRAD A ŠKÔD. Ak existuje právny základ na vymáhanie škôd od spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov, môžete vymáhať iba náhradu za priame škody do sumy 5,00 USD. Nemôžete vymáhať náhradu za žiadne iné škody vrátane následných škôd, ušlého zisku, špeciálnych, nepriamych alebo náhodných škôd.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na:

 • akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán,

 • nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, záruk, garancií alebo podmienok, jednoznačnej zodpovednosti, nedbalosti, uvedenia do omylu, opomenutia, previnenia alebo iného porušenia práva, porušenia štatútu alebo predpisu, prípadne bezdôvodného obohatenia – to všetko v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Ak vo vašej krajine nie je povolené vylúčenie ani obmedzenie náhodných, následných ani iných škôd, je možné, že sa na vás obmedzenie alebo vylúčenie uvedené vyššie nevzťahuje.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×