LEN a LENB (funkcie)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcií LEN a LENB v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia LEN vráti počet znakov v textovom reťazci.

Funkcia LENB vráti počet bajtov použitých pre zobrazenie znakov v textovom reťazci.

Dôležité: 

  • Tieto funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

  • Funkcia LENB započíta každý znak ako dvojbajtový iba vtedy, ak ste jazyk DBCS nastavili ako predvolený. V opačnom prípade sa funkcia LENB správa rovnako ako funkcia LEN a započíta každý znak ako jednobajtový.

Medzi jazyky podporujúce dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS patrí japončina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná) a kórejčina.

Syntax

LEN(text)

LENB(text)

Syntax funkcie xxx obsahuje nasledovné argumenty:

  • Text    Povinný argument. Predstavuje text, ktorého dĺžku chcete zistiť. Medzery sa započítavajú ako znaky.

Príklad

Príklad 1: Funkcia LEN

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Trenčín, SK

     Jeden   

Vzorec

Popis

Výsledok

=LEN(A2)

Dĺžka prvého reťazca

11

=LEN(A3)

Dĺžka druhého reťazca

3

=LEN(A4)

Dĺžka tretieho reťazca spolu s 5 medzerami

11

Príklad 2: funkcia LENB (v počítači s predvoleným jazykom, ktorý podporuje dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS)

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Trenčín, SK

     Jeden   

Vzorec

Popis

Výsledok

=LEN(A2)

Dĺžka prvého reťazca

11

=LEN(A3)

Dĺžka druhého reťazca

3

=LEN(A4)

Dĺžka tretieho reťazca spolu s 5 medzerami

11

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office