Office
Prihlásenie

Ladenie výkonu služieb Office 365 pomocou pôvodných plánov a histórie výkonu

Pomocou niekoľkých jednoduchých postupov môžete skontrolovať výkon pripojenia medzi službami Office 365 a vaším podnikom, takže získate približné referenčné hodnoty svojho pripojenia. Ak poznáte históriu výkonu pripojení svojich klientskych počítačov, budete môcť včas zistiť, identifikovať a predpovedať vznikajúce problémy.

Ak nie ste zvyknutí riešiť problémy výkonu, cieľom tohto článku je pomôcť vám zvážiť niektoré bežné otázky, napríklad ako zistíte, že problém sa týka výkonu a nejde o servisný incident služieb Office 365. Ako možno naplánovať dobrý výkon na dlhý čas? Ako možno výkon sledovať? Ak váš tím alebo vaši klienti pozorujú pri používaní služieb Office 365 nízky výkon a kladiete si niektorú z týchto otázok, čítajte ďalej.

Dôležité: Máte problém s výkonom medzi klientom a službami Office 365 práve teraz? Použite postup načrtnutý v téme Plán riešenia problémov s výkonom pre Office 365.

Čo by ste mali vedieť o výkone služieb Office 365

Služby Office 365 sídlia vo veľkokapacitnej, vyhradenej sieti spoločnosti Microsoft, ktorá je neustále monitorovaná nielen automaticky, ale aj skutočnými ľuďmi. Súčasťou úlohy údržby služieb Office 365 je integrovanie ladenia výkonu a zjednodušenia, kde je to možné. Keďže klienti cloudu služieb Office 365 sa musia pripájať cez internet, neustále sa snažíme o dolaďovanie výkonu aj v rámci služieb Office 365. Vylepšenia výkonu prebiehajú v cloude prakticky nepretržite, pričom máme množstvo skúseností s udržiavaním dobrého stavu a vysokej rýchlosti cloudu. Ak sa vyskytnú problémy s výkonom pri pripájaní k službám Office 365, najlepším spôsobom je neobrátiť sa hneď na technickú podporu a nečakať na prípad podpory. Namiesto toho by ste mali začať skúmať problém „zvnútra“. To znamená začať vo vašej sieti a postupovať smerom k službám Office 365. Skôr než sa obrátite na technickú podporu služieb Office 365, môžete zhromaždiť údaje a vykonať opatrenia, ktoré preskúmajú a môžu vyriešiť váš problém.

Dôležité: Majte na pamäti plánovanie kapacít a limity služieb Office 365. Tieto informácie sa vám zídu, keď sa budete pokúšať vyriešiť problém s výkonom. Tu je prepojenie na popis platformy služieb Office 365. Ide o hlavné centrum, v ktorom je pre každú službu ponúkanú v rámci služieb Office 365 k dispozícii prepojenie na vlastný popis služby. Znamená to, že ak napríklad potrebujete zistiť štandardné limity SharePointu Online, môžete kliknúť na položku Popis služby SharePoint Online a v nej vyhľadať časť Obmedzenia SharePointu Online.

Na riešenie problémov prechádzajte vždy s vedomím, že výkon je premenlivý, že nejde o to dosiahnuť ideálnu hodnotu a udržiavať ju natrvalo (ak si myslíte, že je to tak, potom občasné úlohy vyžadujúce veľkú šírku pásma, ako napríklad adaptácia veľkého počtu používateľov alebo vykonávanie veľkých migrácií údajov, budú náročné a musíte rátať s poklesom výkonu). Môžete a mali by ste mať približnú predstavu o cieľoch v oblasti výkonu, ale výkon ovplyvňuje veľa premenných, preto nie je stále rovnaký. Je to prirodzená vlastnosť výkonu.

Riešenie problémov s výkonom nie je o dosiahnutí konkrétnych cieľov a udržiavaní týchto hodnôt natrvalo, ale o zlepšení existujúcich činností s ohľadom na všetky premenné.

Takže, ako vyzerá problém s výkonom?

Najskôr sa musíte uistiť, že to, k čomu dochádza, je naozaj problém s výkonom, a nie incident služieb. Problém s výkonom je niečo iné ako incident služieb Office 365. Prečítajte si, ako ich rozoznať.

Ak majú služby Office 365 problémy, ide o incident služieb. V časti Aktuálny stav v Centre spravovania služieb Office 365 sa zobrazuje červená alebo žltá ikona a môžete si všimnúť aj pomalý výkon v klientskych počítačoch pripojených do služieb Office 365. Ak sa napríklad v časti Aktuálny stav nachádza červená ikona a vedľa položky Exchange sa zobrazuje údaj Skúmanie, môže vám volať veľa ľudí z vašej organizácie a sťažovať sa, že klientske schránky, ktoré používajú službu Exchange Online, nefungujú, ako by mali. V takom prípade môžete odôvodnene predpokladať, že výkon služby Exchange Online je ovplyvnený problémami so službami.

Tabuľa stavu služieb Office 365 so všetkými pracovnými záťažami v zelenej farbe, s výnimkou Exchangeu, ktorý zobrazuje hlásenie Služba bola obnovená.

Vtedy by ste ako správca služieb Office 365 mali skontrolovať panel Aktuálny stav a opakovane klikať na položku Zobraziť podrobnosti a históriu, čím budete mať neustále k dispozícii aktuálne informácie o vykonávanej údržbe systému. Účelom panela Aktuálny stav je poskytovať aktuálne informácie o zmenách a problémoch služieb. Poznámky a vysvetlenia uvedené v histórii stavu a časti s informáciami správcu inému správcovi pomáhajú posúdiť váš vplyv a informujú o prebiehajúcich prácach.

Obrázok tabule stavu služieb Office 365 s informáciami o obnovení služby Exchange Online a príčinách jej obnovenia.

Problém s výkonom nie je incident služieb, hoci incidenty môžu spôsobovať pomalý výkon. Problém s výkonom vyzerá takto:

 • K problému s výkonom dochádza bez ohľadu na stav služieb uvedený na paneli Aktuálny stav v Centre spravovania služieb Office 365.

 • Činnosti, ktoré boli relatívne bezproblémové, trvajú príliš dlho alebo sa nikdy nedokončia.

 • Problém môžete aj zopakovať alebo sa aspoň uistiť, že nastane, ak vykonáte správnu postupnosť krokov.

 • Aj vtedy, ak sa problém vyskytuje len občas, sa môže vyskytovať určitá pravidelnosť, napríklad viete, že okolo 10:00 vám budú volať používatelia, ktorí nemôžu spoľahlivo pristupovať k službám Office 365, okolo poludnia však tieto hovory ustanú.

Pravdepodobne to poznáte, možno až príliš. Keď už viete, že ide o problém s výkonom, otázka znie: Čo ďalej? Dozviete sa to v ostatných častiach tohto článku.

Definovanie a testovanie problému s výkonom

Problémy s výkonom často vznikajú postupne, preto môže byť náročné definovať skutočný problém. Potrebujete vytvoriť dobrý opis problému, získať dobrú predstavu o jeho kontexte a potom vytvoriť postup testovania s možnosťou opakovania. V opačnom prípade (hoci nie vlastnou vinou) nemusíte uspieť. Prečo? Tu je niekoľko príkladov opisov problémov, ktoré neposkytujú dostatok informácií:

 • Prechod z e-mailov do kalendára sme si kedysi ani nevšimli, a teraz môžeme ísť za ten čas na kávu. Môžete to vrátiť do predchádzajúceho stavu?

 • Nahrávanie súborov do služby SharePoint Online trvá večne. Prečo je to popoludní pomalé, ale v iných časoch rýchle? Nemôže to byť len rýchle?

Uvedené opisy problémov v sebe skrývajú niekoľko výziev. Konkrétne je v nich veľa nejednoznačností, napríklad:

 • Nie je jasné, ako prechod medzi e-mailmi a kalendárom fungoval na notebooku.

 • Keď používateľ povie: „Nemôže to byť len rýchle?“, čo znamená „rýchle“?

 • Ako dlho je „večne“? Je to niekoľko sekúnd alebo minút, alebo môže používateľ ísť na obed a skončí sa to až desať minút po jeho návrate?

Je zrejmé, že správca a osoba riešiaca problém z takýchto opisov nemôžu zistiť veľa podrobností. Napríklad, kedy sa problém začal vyskytovať, že používateľ pracuje z domu a pomalé prepínanie sa vyskytuje len v jeho domácej sieti, že používateľ má v lokálnom klientovi spustených niekoľko ďalších aplikácií náročných na pamäť, že používateľ používa starší operačný systém alebo nemá nainštalované najnovšie aktualizácie.

Keď používatelia hlásia problémy s výkonom, je potrebné zhromaždiť veľa informácií. Zhromažďovanie týchto informácií je súčasťou procesu nazývaného určenie rozsahu problému alebo jeho vyšetrovanie. Nasleduje základný zoznam na určenie rozsahu, pomocou ktorého môžete zhromaždiť informácie o probléme s výkonom. Tento zoznam nie je úplný, ale môže slúžiť ako východisko pre váš vlastný:

 • Dátum, kedy sa tento problém stal, a v akom čase v rámci dňa, cez deň alebo v noci?

 • Aký druh klientskeho počítača ste používali a ako sa pripája k podnikovej sieti (VPN, kábel, bezdrôtové pripojenie)?

 • Pracovali ste na diaľku alebo ste boli na pracovisku?

 • Skúšali ste rovnaký postup aj v inom počítači a s rovnakým výsledkom?

 • Vykonajte kroky, ktoré spôsobujú problém, aby ste si mohli zapísať postupy, ktoré ste vykonali.

 • Ako pomalý (v sekundách alebo minútach) je výkon?

 • Kde vo svete sa nachádzate?

Niektoré z týchto otázok sú zrejmejšie než iné. Takmer každý pochopí, že osoba riešiaca problém potrebuje vykonať rovnaký postup na zopakovanie problému. Koniec koncov, ako inak ešte možno zistiť, čo nefunguje, a ako inak možno otestovať, či bol problém vyriešený? Menej zrejmé sú napríklad otázky na dátum a čas a na polohu, informácie, ktoré môžete použiť zároveň. V závislosti od toho, kedy používateľ pracoval, môže rozdiel niekoľkých hodín znamenať, že už prebieha údržba časti siete vašej spoločnosti. Ak má vaša spoločnosť napríklad hybridnú implementáciu, napríklad hybridnú službu SharePoint Search, ktorá môže vyhľadávať vo vyhľadávacích registroch v SharePointe Online aj v lokálnej inštalácii SharePoint Servera 2013, v lokálnej inštalácii môžu práve prebiehať aktualizácie. Ak je celá vaša spoločnosť v cloude, údržba systému môže zahŕňať pridávanie alebo odstraňovanie sieťového hardvéru, nasadzovanie aktualizácií v rámci celej spoločnosti, vykonávanie zmien na DNS serveri alebo v inej základnej infraštruktúre.

Riešenie závažného problému s výkonom sa podobá na vyšetrovanie na mieste činu – musíte byť presní a pozorní, aby ste mohli vyvodiť závery z dôkazov. Na to musíte získať dobrý opis problému zhromaždením dôkazov. Mali by zahŕňať kontext počítača, kontext používateľa, kedy sa problém začal, ako aj presné kroky, ktoré spôsobili problém s výkonom. Tento opis problému by mal tvoriť najzákladnejšiu časť vašich poznámok. Opätovným prechádzaním opisu problému pri práci na riešení vykonávate kroky na testovanie a overenie, či opatrenia, ktoré ste prijali, problém vyriešili. Toto je dôležité vedieť, keď je práca dokončená.

Viete, aký bol výkon, keď bol v poriadku?

Ak nemáte šťastie, nikto vám to nepovie. Nikto tieto informácie nemá. To znamená, že nikto nemôže odpovedať na jednoduchú otázku: „Približne koľko sekúnd trvalo spustenie e-mailov v službách Office 365?“ alebo „Ako dlho to trvalo, keď malo vedenie schôdzu cez Lync Online?“, čo je bežný scenár pre veľa spoločností.

Chýba tu referenčná hodnota výkonu.

Referenčné hodnoty poskytujú kontext pre váš výkon. Referenčné hodnoty by ste si mali v závislosti od potrieb vašej spoločnosti pomerne často značiť. Ak ide o veľkú spoločnosť, váš operačný tím už možno zaznamenával referenčné hodnoty pre vaše prostredie. Ak napríklad aplikujete opravy na všetky Exchange servery prvý pondelok v mesiaci a na všetky SharePoint servery tretí pondelok, operačný tím pravdepodobne má zoznam úloh a scenáre, ktoré spúšťa po aplikovaní opráv na overenie fungovania kritických funkcií. Napríklad spustenie e-mailov, kliknutie na tlačidlo Odoslať alebo prijať a overenie, či sa priečinky aktualizovali, alebo v SharePointe zobrazenie hlavnej stránky lokality, prechod na podnikovú stránku vyhľadávania a vyskúšanie vyhľadávania, ktoré vráti výsledky.

Ak sú vaše aplikácie v službách Office 365, niektoré z najzákladnejších referenčných hodnôt, ktoré môžete zaznamenať, zahŕňajú zmeranie (v milisekundách) od klientskeho počítača v sieti do výstupného bodu, teda bodu, kedy opúšťate svoju sieť a prechádzate do služieb Office 365. Tu sú niektoré užitočné referenčné hodnoty, ktoré môžete preskúmať a zaznamenať:

 • Identifikujte zariadenia medzi klientskym počítačom a výstupným bodom, napríklad server proxy.

  • Svoje zariadenia musíte poznať, aby ste mali kontext (IP adresy, typ zariadenia atď.) pre problémy s výkonom, ktoré môžu vzniknúť.

  • Servery proxy sú bežné výstupné body, takže pomocou webového prehliadača zistite, aký server proxy používate, a či vôbec.

  • Niektoré nástroje tretích strán umožňujú zisťovať podrobnosti a sledovať sieť, ale najbezpečnejším spôsobom spoznania zariadení je požiadať o informácie pracovníka IT oddelenia zodpovedného za sieť.

 • Identifikujte poskytovateľa internetových služieb, zapíšte si kontaktné informácie a opýtajte sa, koľko okruhov a akú šírku pásma máte.

 • V rámci svojej spoločnosti identifikujte prostriedky pre zariadenia medzi klientom a výstupným bodom alebo si zistite núdzové kontaktné údaje, kam sa obrátiť v prípade problému so sieťou.

Tu sú niektoré referenčné hodnoty, ktoré môžete jednoducho vypočítať pomocou rôznych nástrojov:

 • Čas od klientskeho počítača po výstupný bod (v milisekundách).

 • Čas od výstupného bodu po služby Office 365 v milisekundách.

 • Kde na svete sa nachádza server, ktorý prekladá URL adresy pre služby Office 365 pri surfovaní.

 • Rýchlosť prekladania DNS poskytovateľa internetového pripojenia v milisekundách, nekonzistentnosti prichádzajúcich paketov (meškanie siete), časy nahrávania a sťahovania v milisekundách.

Ak neviete, ako vykonať tieto kroky, podrobnejšie informácie sa dozviete v tomto článku.

Čo je referenčná hodnota?

Ak sa niečo pokazí, zbadáte to, ale ak nepoznáte historické údaje o výkone, nie je možné získať kontext miery, do akej sa to zhoršilo, a kedy. Bez referenčnej hodnoty vám teda chýba kľúčová stopa na vyriešenie hlavolamu: obrázok na škatuľke s hlavolamom. Pri riešení problémov s výkonom potrebujete bod porovnania. Jednoduché referenčné hodnoty nie je ťažké získať. Pravidelným vykonávaním týchto úloh môže byť poverený váš operačný tím. Povedzme napríklad, že vaše pripojenie vyzerá takto:

Základná sieťová grafika zobrazujúca klienta, server proxy a cloud služieb Office 365.

To znamená, že ste sa už obrátili na kolegov zodpovedných za sieť a zistili ste, že na internet sa dostávate cez server proxy a že tento server proxy spracúva všetky požiadavky, ktoré klientsky počítač odošle do cloudu. V tomto prípade by si mali nakresliť zjednodušenú verziu pripojenia so zoznamom všetkých zúčastnených zariadení. Teraz vložte nástroje, ktoré môžete použiť na testovanie výkonu medzi klientom, výstupným bodom (ak ponecháte sieť pre internet) a cloudom služieb Office 365.

Základná sieť s klientom, serverom proxy a cloudom a návrhy nástrojov PSPing, TraceTCP a sieťového sledovania.

Možnosti sú uvedené ako jednoduché a rozšírené z dôvodu objemu odborných znalostí, ktoré potrebujete na vyhľadanie údajov o výkone. V porovnaní s použitím nástrojov príkazového riadka, ako sú napríklad PsPing a TraceTCP, bude sledovanie siete trvať dlho. Tieto dva nástroje príkazového riadka sme vybrali, pretože nepoužívajú ICMP pakety, ktoré budú blokované službami Office 365, a pretože poskytujú čas v milisekundách od opustenia klientskeho počítača alebo servera proxy (ak máte prístup) po príchod do služieb Office 365. Každý jednotlivý prechod z jedného počítača na druhý bude mať za následok časovú hodnotu, a to je pre referenčné hodnoty výborné! Rovnako dôležité je to, že tieto nástroje príkazového riadka umožňujú pridať do príkazu číslo portu, čo je užitočné, pretože služby Office 365 komunikujú cez port 443, ktorý používajú protokoly Secure Sockets Layer a Transport Layer Security (SSL a TLS). Lepším riešením situácie však môžu byť iné nástroje tretích strán. Spoločnosť Microsoft nepodporuje všetky tieto nástroje, takže ak vám z nejakého dôvodu nástroje PsPing a TraceTCP nefungujú, sledovanie siete môžete vykonávať pomocou iných nástrojov, napríklad Netmon.

Referenčnú hodnotu môžete získať pred pracovným časom, potom znova počas pracovného času a potom znova po pracovnom čase. Znamená to, že môžete mať štruktúru priečinkov, ktorá nakoniec vyzerá približne takto:

Grafický návrh usporiadania údajov o výkone do priečinkov.

Takisto by ste mali určiť nejakú konvenciu pomenovania súborov. Tu je niekoľko príkladov:

 • 2015-02-09_09-00_SEC_RefHodnota_Netmon_KlientPoVystup_Normalny

 • 2015-01-10_15-00_SEC_RefHodnota_PsPing_KlientPoOffice365_bezproxy_Pomaly

 • 2015-02-08_14-00_SEC_RefHodnota_VelmiPomaly

 • 2015-02-08_08-30_SEC_RefHodnota_Dobry

Existuje veľa rôznych spôsobov, ako to urobiť, ale je vhodné začať použitím formátu <dateTime><what's happening in the test>. Dôslednosť v tomto ohľade vám veľmi pomôže pri neskoršom riešení problémov. Neskôr budete môcť povedať: „8. februára som vykonal dve merania, pri jednom bol výkon dobrý a pri druhom horší, takže ich môžeme porovnať“. Toto je pri riešení problémov mimoriadne užitočné.

Treba mať organizovaný spôsob uchovávania historických referenčných hodnôt. V tomto príklade jednoduché metódy vytvorili tri výstupy príkazového riadka a výsledky boli zhromaždené ako snímky obrazovky, ale namiesto toho môžete mať súbory zachytenia siete. Použite metódu, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Uchovávajte si historické referenčné hodnoty a použite ich tam, kde spozorujete zmeny v správaní online služieb.

Prečo zhromažďovať údaje o výkone počas pilotnej prevádzky?

Neexistuje vhodnejší čas na začatie zaznamenávania referenčných hodnôt, ako počas pilotnej prevádzky služieb Office 365. Vaše služby Office môžu mať tisícky, stovky tisícok alebo len päť používateľov, ale aj pri malom počte používateľov môžete vykonávať testy na meranie výkyvov vo výkone. V prípade veľkej spoločnosti sa reprezentatívna vzorka niekoľkých stoviek používateľov, ktorí sa zúčastňujú pilotnej prevádzky služieb Office 365, môže rozšíriť až na niekoľko tisíc, takže to, kde sa problémy môžu vyskytnúť, budete vedieť ešte skôr, než sa vyskytnú.

V prípade malej spoločnosti, kde nasadenie znamená, že všetci používatelia prejdú na službu v rovnakom čase a bez pilotnej prevádzky, si namerané údaje o výkone uchovávajte, aby ste ich mohli poskytnúť niekomu, kto ich môže potrebovať na riešenie problémov s nízkym výkonom. Môžete napríklad spozorovať, že zrazu sa obrázok strednej veľkosti načítava tak pomaly, že si popritom môžete zabehať, pričom kedysi to trvalo pár sekúnd.

Zhromažďovanie referenčných hodnôt

Pri všetkých plánoch riešení problémov musíte identifikovať minimálne tieto veci:

 • používaný klientsky počítač (typ počítača alebo zariadenia, IP adresa a akcie, ktoré spôsobili problém),

 • kde vo svete sa klientsky počítač nachádza (či sa napríklad používa na pripojenie k sieti VPN, prácu na diaľku alebo na prístup na intranet spoločnosti),

 • výstupný bod, ktorý klientsky počítač používa zo siete (bod, v ktorom prenosy opúšťajú váš podnik prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb alebo internetu).

Usporiadanie siete môžete zistiť od správcu siete. Ak ste pripojení k malej sieti, skontrolujte zariadenia, ktoré používate na pripojenie na internet, a ak máte otázky týkajúce sa usporiadania, zavolajte poskytovateľovi internetového pripojenia. Vytvorte si obrázok konečného usporiadania pre vašu informáciu.

Táto časť je rozdelená na jednoduché nástroje a postupy príkazového riadka a rozšírenejšie možnosti nástrojov. Najprv sa pozrieme na jednoduché metódy. Ak však máte problém s výkonom už teraz, prejdite na pokročilé metódy a vyskúšajte vzorový akčný plán riešenia problémov s výkonom.

Jednoduché metódy

Cieľom týchto jednoduchých metód je naučiť sa získať, pochopiť a správne ukladať jednoduché referenčné hodnoty výkonu v čase, aby ste mali dostatočné informácie o výkone služieb Office 365. Tu je veľmi jednoduchý obrázok jednoduchej metódy, ktorý ste už videli:

Základná sieť s klientom, serverom proxy a cloudom a návrhy nástrojov PSPing, TraceTCP a sieťového sledovania.

Poznámky: 

 • Nástroj TraceTCP je na tejto snímke obrazovky uvedený, pretože ide o užitočný nástroj na zistenie, koľko milisekúnd trvá spracovanie požiadavky a koľko sieťových skokov alebo pripojení z jedného počítača na druhý požiadavka vykoná, kým dorazí do cieľa. Nástroj TraceTCP môže poskytnúť aj názvy serverov použitých počas skokov, čo môže byť užitočné pre osobu z oddelenia podpory riešiacu problém so službami Microsoft Office 365.

 • Príkazy nástroja TraceTCP môžu byť veľmi jednoduché, napríklad:

 • tracetcp.exe outlook.office365.com:443

 • Nezabudnite do príkazu zahrnúť číslo portu!

 • TraceTCP sa dá bezplatne stiahnuť, ale využíva nástroj Wincap. Wincap je nástroj, ktorý používa a inštaluje aj nástroj Netmon. Nástroj Netmon používame v sekcii Pokročilé metódy.

Ak máte viacero kancelárií, budete musieť uchovávať súbor údajov z klienta v každom z týchto pracovísk. Tento test meria latenciu, čo je v tomto prípade číselná hodnota, ktorá opisuje čas od odoslania požiadavky klienta do služieb Office 365 po odpoveď služieb Office 365 na požiadavku. Testovanie sa začína vo vašej doméne v klientskom počítači a jeho cieľom je odmerať spiatočnú cestu z vašej siete cez výstupný bod, internet, do služieb Office 365 a späť.

Existuje niekoľko spôsobov, ako riešiť výstupný bod, v tomto prípade server proxy. Môžete vykonať sledovanie z bodu 1 do bodu 2 a potom z bodu 2 do bodu 3, nakoniec sčítať jednotlivé čísla (v milisekundách), a získať tak konečný údaj po okraj svojej siete. Alebo môžete nakonfigurovať pripojenie tak, aby sa v prípade adries služieb Office 365 server proxy obišiel. Vo väčšej sieti s bránou firewall, reverznom serveri proxy alebo niektorej kombinácii týchto zariadení musíte nastaviť výnimky na serveri proxy, ktoré umožnia prenosy pre veľký počet URL adries. Zoznam koncových bodov používaných službami Office 365 nájdete v článku URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365. Ak máte server proxy s overovaním, začnite testovaním výnimiek pre:

 • porty 80 a 443,

 • protokoly TCP a HTTPs,

 • pripojenia, ktoré smerujú na niektoré z týchto URL adries:

 • *.microsoftonline.com,

 • *.microsoftonline-p.com,

 • *.sharepoint.com,

 • *.outlook.com,

 • *. lync.com,

 • osub.Microsoft.com.

Všetci používatelia musia mať povolené prejsť na tieto adresy bez zásahu servera proxy alebo bez overovania. V menšej sieti by ste mali pridať tieto adresy do zoznamu výnimiek servera proxy vo webovom prehliadači.

Ak chcete pridať tieto adresy do zoznamu výnimiek v Internet Exploreri, prejdite na položky Nástroje > Možnosti siete Internet > Pripojenia > Nastavenie siete LAN > Rozšírené. Server proxy a port servera proxy sa nachádza aj na karte Rozšírené. Na prístup k tlačidlu Rozšírené bude možno potrebné začiarknuť políčko Použiť server proxy pre sieť LAN. Takisto skontrolujte, či je začiarknuté políčko Nepoužívať server proxy pre lokálne adresy. Po kliknutí na tlačidlo Rozšírené sa zobrazí textové pole, kde môžete zadať výnimky. URL adresy so zástupnými znakmi, ktoré sú uvedené vyššie, oddeľte bodkočiarkou, napríklad:

*.microsoftonline.com; *.sharepoint.com

Keď obídete server proxy, mali by ste môcť použiť príkaz ping alebo PsPing priamo s URL adresou služieb Office 365. Ďalším krokom bude otestovanie odozvy (ping) adresy outlook.office365.com. Alebo ak používate nástroj PsPing alebo iný nástroj, ktorý umožňuje zadať k príkazu číslo portu, zadajte portal.microsoftonline.com:443 a zobrazí sa priemerný čas odozvy v milisekundách.

Čas odozvy alebo RTT je číselná hodnota, ktorá meria čas od odoslania HTTP požiadavky na server ako outlook.office365.com po získanie odpovede potvrdzujúcej, že server vie, že ste to vykonali. Niekedy sa tento údaj zobrazuje ako skratka RTT. Mal by to byť relatívne krátky časový úsek.

Na tento test je nutné použiť nástroj PSPing alebo iný nástroj, ktorý nepoužíva ICMP pakety, pretože tie sú službami Office 365 blokované.

Používanie nástroja PsPing na získanie celkového času odozvy v milisekundách priamo z URL adresy služieb Office 365

 1. Spustite rozšírený príkazový riadok vykonaním týchto krokov:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart.

  2. V poli Spustiť hľadanie napíšte cmd a stlačte klávesy CTRL + SHIFT + ENTER.

  3. Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, potvrďte, že ide o požadovanú akciu, a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.

 2. Prejdite do priečinka, v ktorom je nainštalovaný nástroj (v tomto prípade PsPing) a otestujte tieto URL adresy služieb Office 365:

  • psping portal.office.com:443

  • psping microsoft-my.sharepoint.com:443

  • psping outlook.office365.com:443

  • psping www.yammer.com:443

   Príkaz PSPing smerujúci na port 443 lokality microsoft-my.sharepoint.com.

Nezabudnite zadať číslo portu 443. Nezabudnite, že služby Office 365 fungujú v šifrovanom kanáli. Ak nástroj PsPing použijete bez zadania čísla portu, vaša žiadosť zlyhá. Po použití príkazu ping na krátky zoznam vyhľadajte priemerný čas v milisekundách (ms). To je údaj, ktorý chcete zistiť.

Grafika s ilustráciou nástroja PSPing vo vzťahu klient-server proxy s časom výmeny údajov 2,8 milisekundy.

Ak sa nevyznáte vo vynechaní servera proxy a radšej chcete postup vykonať podrobne, najskôr musíte zistiť názov svojho servera proxy. V Internet Exploreri prejdite na položky Nástroje > Možnosti siete Internet > Pripojenia > Nastavenie siete LAN > Rozšírené. Server proxy je uvedený na karte Rozšírené. Použite príkaz ping s týmto serverom proxy na príkazovom riadku vykonaním tejto úlohy:

Použitie príkazu ping so serverom proxy a získanie času odozvy v milisekundách pre fázy z 1 do 2

 1. Spustite rozšírený príkazový riadok vykonaním týchto krokov:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart.

  2. V poli Spustiť hľadanie napíšte cmd a stlačte klávesy CTRL + SHIFT + ENTER.

  3. Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, potvrďte, že ide o požadovanú akciu, a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.

 2. Zadajte ping <názov servera proxy používaného prehliadačom alebo IP adresa servera proxy> a stlačte kláves ENTER. Ak máte nainštalovaný nástroj PsPing alebo iný nástroj, môžete namiesto toho použiť ten.

  Príkaz môže vyzerať ako niektorý z týchto príkladov:

  • ping ourproxy.ourdomain.industry.business.com

  • ping 155.55.121.55

  • ping ourproxy

  • psping ourproxy.ourdomain.industry.business.com:80

  • psping 155.55.121.55:80

  • psping ourproxy:80

 3. Keď sledovanie prestane odosielať testovacie pakety, zobrazí sa malý súhrn s priemernou hodnotou v milisekundách, čo je hodnota, ktorú chcete získať. Zhotovte snímku obrazovky príkazového riadka a uložte ju pomocou vašej konvencie pomenovania. Na tomto mieste vám tiež môže pomôcť vyplniť túto hodnotu v diagrame.

Možno ste sledovanie vykonali skoro ráno a váš klient sa na server proxy (alebo iný výstupný server na internet) dostal rýchlo. V tomto prípade môžu vaše údaje vyzerať napríklad takto:

Grafika zobrazujúca čas výmeny údajov z klienta na server proxy v trvaní 2,8 milisekundy.

Ak váš klientsky počítač patrí k zopár počítačom s prístupom na proxy (alebo výstupný) server, môžete spustiť ďalší úsek testu vzdialeným pripojením k tomuto počítaču, spustením príkazového riadka a zadaním príkazu PsPing s URL adresou služieb Office 365 odtiaľ. Ak nemáte prístup k danému počítaču, môžete sa obrátiť na správcov siete so žiadosťou o pomoc s ďalším úsekom a získať presné čísla týmto spôsobom. Ak to nie je možné, získajte čas odozvy pre príslušnú URL adresu služieb Office 365 a porovnajte ho s časom odozvy pre server proxy.

Ak je napríklad odozva od klienta po URL adresu služieb Office 365 51,84 ms a odozva od klienta po proxy (alebo výstupný) server je 2,8 ms, odozva od výstupného bodu po služby Office 365 je 49,04 ms. Podobne, ak je počas špičkovej prevádzky počas dňa odozva od klienta po server proxy 12,25 ms a odozva od klienta po URL adresu služieb Office 365 je 62,01 ms, priemerná odozva od výstupného bodu po URL adresu služieb Office 365 je 49,76 ms.

Ďalšia grafika zobrazujúca príkaz Ping v milisekundách medzi klientom a serverom proxy v porovnaní so vzťahom klienta a služieb Office 365, takže hodnoty je možné odčítať.

Ak budete tieto referenčné hodnoty uchovávať, môžete z nich pri riešení problémov získať užitočné informácie. Ak napríklad zistíte, že vo všeobecnosti mávate latenciu 40 až 59 ms od proxy alebo výstupného servera po URL adresu služieb Office 365 a latenciu od klienta po server proxy alebo výstupný bod približne 3 až 7 mm (v závislosti od množstva sieťových prenosov v danom čase dňa), bude vám jasné, že niečo nie je v poriadku, ak posledné tri referenčné hodnoty latencie od klienta po proxy alebo výstupný server sú 45 ms.

Pokročilé metódy

Ak naozaj chcete vedieť, čo sa deje s vašimi internetovými požiadavkami na služby Office 365, treba sa oboznámiť so sledovaniami siete. Nezáleží na tom, ktoré nástroje na tieto sledovania uprednostňujete. Môžete použiť nástroj HTTPWatch, Netmon, Message Analyzer, Wireshark, Fiddler, Tabuľu pre vývojárov alebo ľubovoľný iný nástroj, pokiaľ dokáže zachytávať a filtrovať sieťové prenosy. V tejto časti sa dozviete, že je vhodné použiť viac týchto nástrojov a získať tak komplexnejší obraz o probléme. Pri testovaní fungujú niektoré z týchto nástrojov ako vlastné servery proxy. V doplnkovom článku Plán riešenia problémov s výkonom pre Office 365 sa používajú nástroje Netmon 3.4, HTTPWatch alebo WireShark.

Získanie referenčnej hodnoty výkonu je jednoduchou časťou tejto metódy a mnohé z týchto krokov sú rovnaké ako pri riešení problémov s výkonom. Pokročilejšie metódy získavania referenčných hodnôt výkonu vyžadujú zhotovenie a uloženie sledovaní siete. Väčšina príkladov v tomto článku používa SharePoint Online, ale mali by ste si vypracovať zoznam bežných úloh v rámci služieb Office 365, ktoré chcete testovať a zaznamenávať. Tu je príklad referenčných hodnôt:

 • Zoznam referenčných hodnôt pre SPO – Krok 1: Prejdite na domovskú stránku webovej lokality SPO a vykonajte sledovanie siete. Uložte sledovanie.

 • Zoznam referenčných hodnôt pre SPO – Krok 2: Vyhľadajte výraz (ako je napríklad názov spoločnosti) prostredníctvom podnikového vyhľadávania a vykonajte sledovanie siete. Uložte sledovanie.

 • Zoznam referenčných hodnôt pre SPO – Krok 3: Nahrajte veľký súbor do knižnice dokumentov služby SharePoint Online a vykonajte sledovanie siete. Uložte sledovanie.

 • Zoznam referenčných hodnôt pre SPO – Krok 4: Prejdite na domovskú stránku webovej lokality OneDrive a vykonajte sledovanie siete. Uložte sledovanie.

Tento zoznam by mal zahŕňať najdôležitejšie bežné akcie, ktoré používatelia používajú pre SharePoint Online. Majte na pamäti, že posledným krokom, sledovaním OneDrivu for Business, sa vytvorí porovnanie medzi načítavaním domovskej stránky SharePointu Online (ktorú spoločnosti často prispôsobujú) a domovskej stránky OneDrivu for Business, ktorá sa prispôsobuje len zriedka. Toto je veľmi jednoduchý test, pokiaľ ide o pomalé načítavanie lokality SharePoint Online. Záznam o tomto rozdiele môžete zahrnúť do testovania.

Ak riešite problém s výkonom, mnohé z týchto krokov sú rovnaké ako pri získavaní referenčnej hodnoty. Sledovania siete sú veľmi dôležité, preto si teraz ukážeme, ako získať dôležité sledovania.

Ak chcete riešiť problém s výkonom ihneď, musíte získavať sledovanie v tom čase, kedy sa vyskytuje problém s výkonom. Treba mať k dispozícii vhodné nástroje na zhromažďovanie denníkov a potrebujete akčný plán, t. j. zoznam akcií riešenia problémov, ktoré sa vykonajú na získanie najlepších informácií. Prvé, čo treba urobiť, je zaznamenať dátum a čas testu, aby sa súbory mohli uložiť v priečinku, ktorý vyjadruje čas. Potom prejdite na samotné kroky problému. Toto sú presné kroky, ktoré použijete na testovanie. Nezabudnite na základy: ak je problém iba s Outlookom, nezabudnite zaznamenať, že problém sa vyskytuje len s jednou aplikáciou služieb Office 365. Zúženie rozsahu tohto problému vám pomôže zamerať na niečo, čo môžete vyriešiť.

Pozrite tiež

Spravovanie koncových bodov služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×