Ladenie výkonu služby Project Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

< Ďalšia pomoc pre Project

Vďaka službe Project Online, ktorá bola spustená pred pár rokmi, môžu organizácie všetkých veľkostí využívať široký výber funkcií aplikácie Project Portfolio Management (PPM) od spoločnosti Microsoft v rámci našej cloudovej infraštruktúry služieb Office 365.

Jednou z jednoznačných výhod používania cloudovej služby je to, že nie je potrebné nasadzovať, nastavovať a ladiť hardvér a softvér. Aj napriek tomu však môžete vykonať niekoľko krokov, ktorým zabezpečíte najlepší výkon služby Project Online pre svoju organizáciu.

Project Online ponúka množstvo konfigurácií a nastavení prispôsobenia, prispôsobenia však môžu mať vplyv na výkon. Tento článok sa týka vplyvu na výkon a správania niektorých z najbežnejších nastavení služby Project Online a pomôže vám prijímať informované rozhodnutia o prispôsobení a konfigurácii služby Project Online.

Tento článok je súčasťou projektu Plánovanie a optimalizácia výkonu siete pre služby Office 365.

Najvhodnejšie postupy služieb Office 365 a SharePointu Online

Existuje veľké množstvo informácií o plánovaní siete a ladení výkonu pre SharePoint Online a Office 365. Všetky tieto informácie sú pre zákazníkov so službou Project Online relevantné a mali by sa využívať spolu s najvhodnejšími postupmi pre Project Online.

Konfigurácia a prispôsobenie Projectu Online

Mnohé prvky lokality aplikácie Project Web App môžete nakonfigurovať a prispôsobiť. Platí to pre nastavenia spravovania, ako aj povolenia či nastavenia spolupráce, vzhľadu a správania. Pozrime sa na nastavenia, ktoré môžu mať vplyv na celkový výkon lokality aplikácie Project Web App.

Budeme sa zaoberať týmito témami:

 • Režimy povolení zabezpečenia

 • Vytvorenie vlastného typu podnikového projektu

  • Konfigurácia lokality projektu

  • Mechanizmy synchronizácie medzi službami Project Online a SharePoint Online

 • Synchronizácia fondu zdrojov služby Active Directory

 • Prispôsobenie používateľského rozhrania, vzhľadu a správania

 • Stránky s podrobnosťami o projekte (PDP) a pracovné postupy

 • OData a vytváranie zostáv

 • Kvóty služby Project Online

(Časť týchto informácií sa vzťahuje aj na Project Server 2013 a Project Server 2016.)

Režimy povolení: SharePoint alebo Project

V službe Project Online a na serveri Project Server 2013 sme zaviedli nový a zjednodušený model povolení nazývaný režim povolení SharePointu, ktorý nahrádza starý režim povolení Projectu. Porovnanie oboch režimov nájdete na lokalite Technet.

Nové inštancie aplikácie Project Online sa v režime povolení SharePointu zriaďujú predvolene. Veríme, že tento režim bude vyhovovať potrebám veľkej väčšiny zákazníkov. Pomocou tohto režimu môžete spravovať oprávnenie používateľa prostredníctvom bežných skupín a povolení SharePointu.

Režim povolení Projectu ponúka vysoký stupeň prispôsobiteľnosti, môže to však byť na úkor výkonu. Ak vytvoríte stovky kategórií a do veľkej miery sa spoliehate na dynamické povolenia prostredníctvom štruktúry RBS (Resource Breakdown Structure), používateľom s prístupom k množstvu obsahu, ako napríklad správcom a správcom portfólia, to môže spomaliť prácu a sťažiť život.

Poznámka: Prepínaním medzi režimom povolení SharePointu a režimom povolení Project Servera sa odstránia všetky nastavenia súvisiace so zabezpečením. Ak prepnete z režimu povolení SharePointu na klasický režim povolení Project Servera, budete musieť manuálne nakonfigurovať štruktúru povolení zabezpečenia v Project Serveri 2013 a Project Serveri 2016. Prepnutím z režimu povolení Project Servera naspäť na režim povolení SharePointu sa odstránia informácie o povoleniach zabezpečenia z Project Servera 2013 a Project Servera 2016.

Odporúčanie:    

Ak je to možné, ponechajte si predvolený režim povolení SharePointu, ktorý poskytuje lepší celkový výkon. Ak potrebujete použiť režim povolení Projectu, prispôsobujte čo najmenej.

Vytvorenie vlastného typu podnikového projektu

Typ podnikového projektu (EPT) predstavuje obal, ktorý zahŕňa fázy, etapy, jediný pracovný tok a stránky s podrobnosťami o projekte (PDP).

Projekty EPT vám umožňujú definovať tiež:

 • Konfigurácia lokality projektu

 • Mechanizmy synchronizácie medzi službami Project Online a SharePoint Online

Konfigurácia lokality projektu

Projektové lokality sú vytvorené na základe funkčnosti SharePointu. Vytváranie projektových lokalít nie je ľahké a rozhodnutie, či a kedy môže vaša organizácia potrebovať projektové lokality, môže mať veľký vplyv na celkový výkon.

Veľa organizácií využíva Project Online na zhromažďovanie a hodnotenie návrhov projektov, na základe ktorých sa rozhodujú, ktoré projekty budú financovať. Ak sú projektové lokality nastavené na automatické vytváranie pri prvom publikovaní projektu, všetky návrhy projektov, dokonca aj tie, ktoré sa nepresadili, získajú vlastnú projektovú lokalitu. Tieto nepotrebné lokality je potom potrebné manuálne odstrániť.

Lepší prístup, ak sa rozhodnete projektové lokality využívať, je buď povoliť používateľom vybrať, kedy sa má vytvoriť vlastnú lokalitu na spoluprácu, alebo ešte lepšie dať vytvoriť pracovný postup v okamihu, keď návrh projektu dosiahne určité štádium.

SharePoint Online aktuálne obmedzuje počet podlokalít, ktoré je možné vytvoriť pre každú kolekciu lokalít. EPT umožňuje definovať, v ktorej kolekcii lokalít sa majú vytvárať nové projektové lokality. To vám umožní vytvorenie projektovej lokality pre každý projekt, keďže sa môže vyskytovať krížom cez viaceré kolekcie lokalít.

Projektové lokality v kolekciách lokalít PWA

Ak máte kolekciu lokalít, ktoré slúžia napríklad pre IT oddelenie, môžete nakonfigurovať svoje EPT IT projekty a vytvoriť projektové lokality z webovej stránky https://contoso.sharepoint.com/sites/IT.

Miesto vytvorenia projektovej lokality

Odporúčanie:   

Ak vaša organizácia využíva projektové lokality, vyberte možnosť, pomocou ktorej sa budú vytvárať na základe požiadavky, nie automaticky. Tým sa urýchli prvé publikovanie a zabráni vytváraniu zbytočných lokalít a obsahu.

Pre každý projekt EPT môžete nakonfigurovať túto možnosť nasledovne:

 1. V nastaveniach aplikácie Project Web App kliknite na položku Typy podnikových projektov.

 2. Vyberte položku projektu EPT, ktorému budete musieť zmeniť nastavenie.

 3. V nastaveniach stránky EPT, v sekcii Projektová lokalita vyberte položku Povoliť používateľom výber.

Možnosti vytvorenia projektovej lokality

Vytvorenie projektovej lokality v svoje vlastné kolekcie lokalít pomocou prijať. Ponechať počet projektových lokalít v kolekcii lokalít pod limitySharePointu Online.

Čo synchronizujete?

Project Online sa spúšťa v rámci služby SharePoint Online rovnako ako sa Project Server spúšťa v rámci servera SharePoint Server. Preto musíme medzi týmito dvomi systémami synchronizovať určité množstvo komponentov. Tieto synchronizácie môžu byť časovo náročné a v závislosti od vašich podnikových potrieb niekedy aj zbytočné. Tento článok sa zaoberá najrôznejšími systémami synchronizácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, ktoré z nich potrebujete a ktoré môžete bezpečne vypnúť. Niektoré z týchto nastavení sú už predvolene vypnuté.

V nasledujúcich častiach sa budeme venovať týmto témam:

 • Synchronizácia používateľských povolení projektovej lokality

 • Synchronizácia zoznamov úloh SharePointu pre podnikové projekty

Synchronizácia používateľských povolení

Projektové lokality sú pracovné priestory, v ktorých môžu projektové tímy spolupracovať, nahrávať dokumenty a diskutovať o problémoch. Keď je povolená synchronizácia používateľských povolení, vždy, keď dostane niekto povolenie na prístup k projektu, aktualizujú sa príslušné povolenia projektovej lokality.

Táto synchronizácia sa vykonáva pri každom publikovaní projektu. S výhodami synchronizácie je však spojený nižší výkon, t.j. čím viac používateľov a lokalít treba synchronizovať, tým je pomalšia prevádzka. Týka sa to najmä prípadov s hromadným publikovaním, importovaním alebo vytváraním viacerých projektov (pomocou projektových lokalít) alebo aktualizovaním členstiev v skupine, ktoré si vyžadujú opätovnú synchronizáciu povolení projektovej lokality.

Pre každý EPT projekt môžete definovať, či je zapnutá synchronizácia používateľských povolení.

Poznámka: Ak sú projektové lokality vytvorené v inej kolekcii lokalít ako v tej, kde sa nachádza lokalita aplikácie Project Web App (napríklad https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa je miesto, kde sídli aplikácia Project Web App a EPT vytvára projektové lokality na https://contoso.sharepoint.com/sites/IT), synchronizácia používateľských povolení nie je podporovaná.

Odporúčanie:   

Dôrazne odporúčame vypnúť možnosť synchronizácie povolení projektovej lokality, ak pre vaše nasadenie platí toto:

 • Máte veľký počet zdrojov (> 1000).

 • Máte veľký počet projektov, ktoré vyžadujú projektovú lokalitu (> 1000).

 • Máte veľký počet zdrojov, ktorým je potrebné udeliť prístup k väčšine projektových lokalít.

 • Projektové lokality sú vytvorené mimo predvolenej kolekcie lokalít (synchronizácia je vypnutá)

Ponúkame vám niekoľko možností na zváženie, ktoré sa týkajú spravovania povolení vašej projektovej lokality:

 • Ak majú vaše projektové tímy nízku fluktuáciu, zvážte vypnutie synchronizácie povolení projektovej lokality, čím sa zlepší publikovanie projektu a výkon stránok s podrobnosťami o projekte. Potom budete musieť manuálne udeliť alebo odstrániť povolenie k svojim projektovým lokalitám vždy, keď sa niekto k projektovému tímu pripojí alebo z neho odíde.

 • Ak prístup musí udeliť pre všetkých používateľov v aplikácii Project Web App a mapy vaše existujúce povolenia skupiny, zvážte Konfigurácia vaše projektové lokality na dedia z nadradenej lokality aplikácie PWA.

 • Ak je prístup k lokalite spojený s konkrétnymi rolami, vytvorte jednu alebo viac skupín, ktoré sú priradené k týmto rolám (prípadne, ak máte povolenú synchronizáciu skupín, môžete použiť tie isté skupiny), a udeľte týmto skupinám prístup k projektovej lokalite.

Pre každý EPT projekt môžete zapnúť synchronizáciu používateľských povolení tak, že:

 1. V nastaveniach aplikácie Project Web App kliknite na položku Typy podnikových projektov.

 2. Vyberte položku projektu EPT, ktorému budete musieť zmeniť nastavenie.

 3. Na stránke nastavení EPT v sekcii Synchronizovať vyberte položku Synchronizácia povolení používateľa.

Synchronizácia povolení používateľov

Synchronizácia zoznamov úloh SharePointu pre podnikové projekty

Synchronizácia zoznamov úloh SharePointu je vypnutá v predvolenom nastavení, aby sa zrýchlilo publikovanie projektov. Urýchľuje sa tým aj prechod medzi stránkami s podrobnosťami o projekte. Ak sa vaši používatelia spoliehajú na zoznam úloh a jeho vizualizáciu na časovej osi na projektovej lokalite, môžete túto funkciu zapnúť a skontrolovať, či je jej dopad na výkon publikovania projektov odôvodnený.

Poznámka: Ak sú projektové lokality vytvorené v inej kolekcii lokalít ako v tej, kde sa nachádza lokalita aplikácie Project Web App (napríklad https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa je miesto, kde sídli aplikácia Project Web App a EPT vytvára projektové lokality na https://contoso.sharepoint.com/sites/IT), synchronizácia zoznamov úloh SharePointu nie je podporovaná.

Odporúčanie   

Synchronizácia služby SharePoint zoznamov úloh možnosť bola určená pre pomocou malé projektové plány. Ak projekt obsahuje veľké množstvo úloh, ich synchronizáciu na publikovanie bude chvíľu trvať, ako jednotlivých úloh, musí byť aktualizované jeden po druhom. Napríklad trvá niekoľko minút synchronizovať plán projektu 500 úlohy do zoznamu úloh SharePointu. Aj keď je vo fronte na samostatnom korelácie a plánuje nie blok ukladanie a úpravy projektu, preto sa odporúča nie umožňuje možnosť synchronizovať SharePoint zoznamov úloh. Odporúča sa iba synchronizáciu projektov s menej než 250 úlohy.

Táto funkcia je predvolene vypnutá. Synchronizáciu zoznamov úloh SharePointu zapnite iba vtedy, ak používatelia potrebujú túto funkciu pre každý EPT projekt. Konfigurácia tejto možnosti:

 1. V nastaveniach aplikácie Project Web App kliknite na položku Typy podnikových projektov.

 2. Vyberte položku projektu EPT, ktorému budete musieť zmeniť nastavenie.

 3. Na stránke nastavení projektu EPT v sekcii Synchronizovať vyberte položku Synchronizácia zoznamov úloh SharePointu.

Synchronizácia zoznamov úloh SharePointu

Synchronizácia fondu zdrojov služby Active Directory

Synchronizácia fondu zdrojov služby Active Directory sama osebe nemáva problémy s výkonom a dokáže v priebehu minút importovať tisíce zdrojov do inštancie aplikácie Project Web App. Výkon však môžu ovplyvniť jej následné účinky na iné súčasti systému. Pozor treba dávať najmä na už spomenutú synchronizáciu povolení zdrojov. Ak sa vo vašom členstve v rámci skupiny služby Active Directory vyskytuje veľký obrat, ktorý vyžaduje častú synchronizáciu fondu zdrojov, sledujte všetky potenciálne následné účinky na súvisiace úlohy synchronizácie povolení.

Odporúčanie:   

Obmedzte synchronizáciu služby Active Directory na skupiny zdrojov, ktoré skutočne musia používať systém, a sledujte všetky potenciálne problémy s povoleniami po synchronizácii veľkých skupín. (Ak chcete nakonfigurovať synchronizáciu fondu podnikových zdrojov služby Active Directory, v časti Nastavenia Project Web App kliknite na možnosť Synchronizácia fondu zdrojov služby Active Directory.)

Prispôsobenia stránok a zobrazení PWA

Prispôsobenia stránok

Platforma SharePoint ponúka skvelé možnosti prispôsobenia pomocou svojej štandardnej infraštruktúry webových častí a podpory vlastných stránok. Keď pridáte logá, vlastné webové časti a nové motívy, nemusí to mať zásadný vplyv na výkon v lokálnej infraštruktúre z dôvodu výhod blízkosti servera, krátkeho časového oneskorenia a sietí s veľkou šírkou pásma. V online službe je to však inak.

Keď nahráte logo alebo grafický prvok veľkej veľkosti, môžu sa tým mierne spomaliť stránky v lokálnom nasadení, online je však vplyv na načítavanie stránok výrazný.

To isté platí aj po pridaní viacerých webových častí na stránku. Určite je lákavé mať vlastnú stránku s viacerými webovými časťami, ale ak používatelia naozaj nepotrebujú zobrazovať údaje vedľa seba, lepšie je mať samostatné špecializované stránky, než všetky údaje na jednom mieste. Ak používatelia potrebujú na stránke obsah iba jednej webovej časti, aj tak musia čakať dlhšie na načítanie stránky a zobrazenie údajov všetkých ostatných webových častí.

Odporúčanie:   

Pri prispôsobovaní stránok sa k svojim lokalitám služby Project Online chovajte tak, ako k bežným internetovým webovým lokalitám, a čo najčastejšie vytvárajte jednoduché stránky.

Prispôsobenia zobrazení

Aj tu platí, že čím jednoduchšie, tým lepšie pre výkon pri načítavaní stránok. Organizácie môžu vytvoriť vlastné zobrazenia pomocou viacerých stránok aplikácie Project Web App vrátane Centra projektov, Strediska zdrojov, Úloh a Časových výkazov.

Čím viac obsahu sa zobrazuje, tým pomalšie sa stránka vykresľuje. Čas načítania stránok môžete skrátiť o niekoľko sekúnd, ak používateľom poskytnete veľké množstvo jednoduchých a zacielených zobrazení namiesto niekoľkých zobrazení všetkých položiek.

V príkladoch nižšie trvá načítanie v druhom zobrazení priemerne o 2 až 3 sekundy menej než v prvom zobrazení.

Premiestňovanie v globálnej navigácii

Snímka obrazovky so zobrazením centra projektov.

Odporúčanie:   

Keď konfigurujete zobrazenia, ponúknite používateľom jednoduché špecializované zobrazenia na rýchlejšiu navigáciu a nie zložité zobrazenie všetkých položiek, ktoré spôsobí, že väčšinu času sa budú načítavať zbytočné položky.

Nastavenie zobrazenia používateľov

Centrum projektov: Zoskupenie podľa súhrnov

Používatelia môžu nastaviť zobrazenie rôznymi spôsobmi vrátane takého, kde majú údaje zoskupené podľa rôznych polí. Pri použití možnosti Zoskupiť podľa môžu byť zhrnuté údaje pre podporované polia agregácie (napríklad sčítanie nákladov alebo obsahu vlastného poľa). Výpočet týchto agregovaných hodnôt si vyžaduje, aby služba načítala všetky hodnoty, ak chcete zobraziť celkový výsledok.

Príklad údajov zoskupených podľa polí a zhrnutých pre polia agregácie.

Odporúčanie:   

Pokiaľ používateľ nepotrebuje zobraziť súhrnné hodnoty, zakážte možnosť Súhrn na páse s nástrojmi.

Možnosť Súhrn

Centrum projektov: Ganttov graf

Časť grafu, ktorý predstavuje Ganttov graf, zobrazuje každý projekt ako súhrnný pruh Ganttovho grafu.

Odporúčanie:   

Pokiaľ používateľ nepotrebuje zobraziť Ganttov graf, zakážte možnosť Ganttov graf na páse s nástrojmi.

Možnosť Ganttovho grafu

Vlastné stránky s podrobnosťami o projekte a pracovné postupy

Okrem odporúčaní uvedených vyššie pre návrh stránok sú dôležité stránky s podrobnosťami o projekte (PDP), pretože dokážu spustiť prepočítanie akcií súvisiacich s celým projektom a spustením akcií pracovného postupu, čo sú operácie náročné (v závislosti od vašich prispôsobení) na výkon.

Project Online a Project Server obsahujú dva hlavné procesy aktualizácií pre informácie o projekte:

 • aktualizácie vyžadujúce prepočítanie plánovania (pozri zoznam nižšie),

 • neplánované polia, ako napríklad pole s názvom projektu, popisom a vlastníkom.

Odporúčame vyhnúť sa aktualizácii oboch typov údajov na rovnakej stránke PDP, aby sa nespustili oba procesy aktualizácie zároveň.

Ďalej sa nachádza zoznam najbežnejších akcií, ktoré vyžadujú prepočítanie plánovania.

 • Zmeny kalendára projektu

 • Zmeny týkajúce sa týchto dátumových polí:

  • Počiatočný dátum

  • Koncový dátum

  • Dátum kontroly stavu

  • Aktuálny dátum

 • Zmeny vlastných projektových polí

 • Ak projekt obsahuje závislosti od výstupov

Druhým spôsobom zlepšenia výkonu stránok PDP je zníženie počtu webových častí a vlastných polí zobrazovaných na každej stránke PDP. Ak vaše obchodné procesy vyžadujú časté aktualizácie rovnakej množiny polí, vytvorte stránku PDP zameranú iba na tieto polia, čím sa zlepší načítanie a ušetrí čas. Zobrazovanie všetkých vlastných polí zároveň má za následok zbytočné preťaženie.

Odporúčanie:   

Vytvorte jednoduché špecializované stránky PDP a vyhnite sa kombinovaniu plánovaných a neplánovaných aktualizácií.

Hromadné aktualizácie vlastných polí v pracovných postupoch s novým rozhraním REST API

Občasná aktualizácia hodnôt vlastných polí projektu v pracovnom postupe vyžaduje samostatnú serverovú požiadavku pomocou akcie Nastaviť pole projektu. To má za následok znížený výkon pri simultánnej aktualizácii množstva vlastných polí v sieti s veľkým časovým oneskorením a malou šírkou pásma.

Tento problém vyriešite použitím metódy CSOM na hromadnú aktualizáciu vlastných polí. Táto metóda vyžaduje prechod do slovníka obsahujúceho názov a hodnoty všetkých vlastných polí, ktoré chcete aktualizovať.

Rozhranie API na zriadenie projektových lokalít na požiadanie

Každý projekt môže mať vlastnú vyhradenú sharepointovú lokalitu, na ktorej môžu členovia tímu spolupracovať, zdieľať dokumenty a diskutovať o problémoch. Tieto lokality môžu byť vytvorené automaticky pri prvom publikovaní alebo manuálne projektovým manažérom prostredníctvom Projectu Pro alebo správcom prostredníctvom nastavení aplikácie Project Web App alebo sa môžu jednoducho vypnúť.

Môžete použiť metódu vytvorenia projektovej lokality(''), na základe ktorej sa rozhodnete, kedy vytvoríte projektové lokality. Užitočné je to najmä v prípade organizácií, ktoré chcú vytvoriť svoje lokality až po tom, ako návrh projektu dosiahne určité štádium vo vopred definovanom pracovnom postupe, nie pri prvom publikovaní. Tým sa výrazne zlepší výkon pri vytváraní projektov, pretože sa odloží vytváranie projektových lokalít.

OData a vytváranie zostáv

Vytváranie zostáv

V Projecte Online môžete vybrať granularity čas usporiadaných vykazovaných údajov – alebo si môžete vybrať nikdy , ak nie je potrebné čas postupne vykazovania údajov. Táto funkcia je úplne popísané v Konfigurácia Zhrnutie vykazovaných údajov s usporiadaním v Projecte Online. Ak vyberiete možnosť, ktorá sa používa minimálne množstvo údajov, ktorý spĺňa vykazovanie, rýchlejšie vytvárať zostavy, je možné pomocou rôznych možností vytvárania zostáv ako sa bude mať menšiu množinu údajov a budete tiež využívať rýchlejšie publikovania projekty. V zozname možností v poradí výhod výkonu sú:

 • Nikdy

 • Fiškálne obdobia

 • Mesačne

 • Týždenne

 • Denný

Fiškálne obdobia má veľký výhodu mesačné v tejto údajov vykazovania je len pre definovaný fiškálne obdobia, zatiaľ čo mesačnú bude obsahovať údaje pre celú dĺžku vo všetkých svojich projektoch.

Pomocou služby OData Projectu môžete extrahovať informácie z vašej inštancie Project Online na vytváranie zostáv.

Odporúčanie:   

Obsahujú minimálne množstvo usporiadania údajov, ktoré je v súlade s vaše obchodné potreby. Nepoužívajte denného Ak máte pracovné postupy, ktoré čakať na publikovanie na dokončenie.

PowerBI

Ak je množstvo údajov malé, služba Power BI môže pravidelne čítať údaje zo služby OData Projectu a poskytovať rôzne dynamické zostavy. Vzorový balík obsahu nájdete tu.

Ak je množstvo údajov v Projecte Online veľké, môžete stále presunúť podmnožinu údajov, pokiaľ spĺňa limity veľkosti údajov služby PowerBI, ktoré sú naznačené tu. Ďalšou možnosťou je vytvoriť zostavy v pohyblivom okne, t. j. filtrovanie projektov, ktoré boli aktívne za posledných 30 dní, alebo zobrazenie kapacity zdrojov na ďalších 6 mesiacov.

SQL Server Integration Services (SSIS)

Pomocou služby SSIS môžu byť údaje zo služby OData Projectu extrahované a údaje vykazovania môžete stiahnuť do serverovej databázy SQL lokálne alebo v službe Microsoft Azure. Vzorový balík SSIS služby OData Projectu nájdete tu.

Odporúčanie:   

Ak sa na vykazovanie stále vyžaduje extrahovanie veľkého množstva údajov, zvážte použitie balíka SQL Server Integration Services (SSIS) na skopírovanie vykazovaných údajov do serverovej databázy SQL lokálne alebo v Microsoft Azure.

Pri používaní služby SSIS, zvážte nasledujúce kroky:

Úplná synchronizácia

Získajte aktuálnu snímku vykazovaných údajov, ktoré vás zaujímajú.

 1. Zaznamenajte aktuálny dátum a čas ako čas synchronizácie

 2. Stiahnite údaje z každého koncového bodu.

Delta synchronizácia

Skontrolujte pravidelne a udržujte svoju kópiu v aktuálnom stave.

 1. Zaznamenajte aktuálny čas a dátum.

 2. Dotazujte sa na ProjectId z koncového bodu projektov.

 3. Odstráňte lokálne projekty tam, kde už neexistuje ProjectId.

 4. Dotaz každý koncový bod projektu:

  1. Dotazujte identifikácie entít.

  2. Odstráňte lokálne entity tam, kde identifikácie už neexistujú.

  3. Dotazujte sa na položky mod_dates, ktoré sa zmenili odkedy ste naposledy synchronizovali.

Vlastné polia

Pri načítavaní údajov z koncového bodu služby OData sa vyžadujú ďalšie výpočty pri používaní vlastných polí, ktoré predstavujú vyhľadávania s viacerými hodnotami. Ďalšie výpočty neumožňujú koncovému bodu služby OData využívať množstvo optimalizácií.

Odporúčanie   

Nepoužívajte vlastné polia s vyhľadávaním viacerých hodnôt.

Dotazovanie služby OData

Počet entít, ktoré sa môžu vrátiť v jednom dotaze služby ProjectData, je obmedzený. V dôsledku toho vyžaduje dotazovanie veľkého množstva údajov viaceré webové požiadavky, ktoré je potrebné odoslať do služby, čím sa zvyšuje zaťaženie siete a predlžuje časové oneskorenie každej žiadosti.

V prípade inštancie aplikácie Project Web App, ktorá obsahuje veľké množstvo subjektov, ako napríklad projektov, priradení alebo úloh, by ste mali obmedziť vrátené údaje aspoň jedným z týchto spôsobov. Ak neobmedzíte vrátené údaje, dotaz môže prekročiť predvolené obmedzenia a ovplyvniť výkon servera.

 • Na obmedzenie údajov použite možnosť $filter URL alebo $select.    Nasledujúci dotaz napríklad filtruje podľa počiatočného dátumu projektu a vráti iba štyri polia zoradené podľa názvu projektu:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects?$filter=ProjectStartDate gt datetime'2012-01-01T00:00:00'&$orderby=ProjectName&$select=ProjectName,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectCost
 • Získať zbierku subjektov pomocou priradenia.    Nasledujúci dotaz napríklad interne využíva priradenie Project_Assignments_Assignment_Project na získanie všetkých priradení v konkrétnom projekte:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects(guid'263fc8d7-427c-e111-92fc-00155d3ba208')/Assignments
 • Vykonať viaceré dotazy na vrátenie údajov po jednej stránke pomocou operátorov $top a $skip v slučke.    Nasledujúci dotaz napríklad získa problémy 11 až 20 pre všetky projekty v poradí zdrojov, ktoré sú k problému priradené:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Issues?$skip=10&$top=10&$orderby=AssignedToResource

Odporúčanie:   

Pokus o obmedzenie objemu údajov dotazu v režime runtime pomocou serverového filtrovania.

Kvóty služby Project Web App

Na základe predvoleného nastavenia Project Web App lokalita súčasťou 25 GB limit a je nezávislý od limitu na všetky údaje uložené v kolekcii lokalít SharePoint , kde je povolený webovej aplikácie Project Web App. Pomocou možností vytvárania zostáv granularity znížiť hlasitosť údajov môže pomôcť pri pripojenie v rámci kvóty.

Poznámka: Pre zákazníkov, kvóta môžete zvýšiť, ale by sme tiež očakávať zákazníkov za granularity volieb na obmedzenie objemu údajov. Ak chcete zvýšiť svoje kvóty, obráťte sa na Microsoft.

Záver

Project Online, ako každá cloudová služba spustená na internete, vyžaduje špecifické vyladenie, aby dokázala poskytnúť najlepší výkon v porovnaní s lokálnym nasadením.

Napriek tomu, že systém neustále zlepšujeme, aby sa zrýchlil výkon, aj vy môžete vykonať niektoré kroky na zabezpečenie dobrého výkonu pre koncových používateľov.

Súhrnné odporúčanie:

 • Vždy, keď je to možné, použite režim povolení SharePointu.

 • Zapnite len tie funkcie, ktoré budete naozaj používať.

 • Stránky a prispôsobenie udržiavajte také jednoduché, ako sa len dá, stránky sa budú načítavať rýchlejšie.

 • Ak chcete získať lepšiu flexibilitu vykazovania, použite serverové filtrovanie alebo export údajov informačného kanála OData do databázy SQL Server.

 • Vyberte položku možnosti vykazovania granularity používajúci minimálne množstvo údajov, ktorý spĺňa vykazovanie.

Súvisiace témy

Project Online: hranice a obmedzenia softvéru

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×