Kurz: Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Abstraktné:    Na konci predchádzajúcom kurze Vytvorenie mapových zostáv Power View, zošit programu Excel vrátane údajov z rôznych zdrojov, Model údajov na základe vzťahov vytvorených pomocou PowerPivot a mapových zostavy Power View s niektorými základné informácie o olympijských hrách. V tomto kurze rozšíri a optimalizácia zošita s viac údajov, zaujímavými grafiku a príprava zošit, ktorý chcete umožňuje jednoduché vytvorenie úžasných zostáv Power View.

Poznámka: Tento článok popisuje dátové modely v programe Excel 2013. Však rovnaký modelovanie údajov a Power Pivot funkcie podporované v programe Excel 2013 požiadať aj do Excelu 2016.

Kurz obsahuje tieto časti:

Importovanie internetových obrázkových prepojení do dátového modelu

Použitie internetových údajov na dokončenie dátového modelu

Skrytie tabuliek a polí na jednoduchšie vytvorenie zostavy

Kontrolný bod a kvíz

Na konci kurzu sa nachádza kvíz, v ktorom môžete otestovať, čo ste sa naučili.

V tejto sérii sa používajú údaje o olympijských medailách, usporiadateľských krajinách a rôznych olympijských športových podujatiach. Séria obsahuje tieto kurzy:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Odporúčame prejsť všetkými krokmi v danom poradí.

Nasledujúce kurzy pre Excel 2013 pomocou PowerPivot povolené. Ďalšie informácie o programe Excel 2013, kliknite sem. Pokyny na zapnutie PowerPivot, kliknite sem.


Importovanie internetových obrázkových prepojení do dátového modelu

Objem údajov neustále narastá, preto sa čoraz viac očakáva, že ich bude možné vizualizovať. Čím viac ďalších údajov, tým rozdielnejšie možnosti a príležitosti na ich skúmanie a premýšľanie o tom, ako navzájom súvisia. PowerPivot a Power View vaše údaje (a rovnako aj externé) zaujímavo a zábavne spájajú a vizualizujú.

V tejto časti rozšírite dátový model tak, aby zahŕňal obrázky alebo vlajky oblastí či krajín, ktoré sa zúčastnili olympijských hier, a potom pridáte obrázky predstavujúce súťažné olympijské disciplíny.

Pridanie obrázkov vlajok do dátového modelu

Obrázky obohacujú vizualitu zostáv Power View. V nasledujúcich krokoch pridáte dve kategórie obrázkov: obrázok pre každú disciplínu a obrázok vlajky predstavujúcej oblasť alebo krajinu.

Vhodnými kandidátmi na začlenenie týchto informácií sú dve tabuľky: Discipline pre obrázky disciplín a Hosts pre vlajky. Aby to bolo čo najzaujímavejšie, použijete obrázky z internetu a prepojenie na obrázky, aby sa mohli vykresliť každému, kto zostavu zobrazí, bez ohľadu na to, kde sa nachádza.

 1. Po vyhľadaní okolo na internete, nájdete dobrý zdroj pre obrázkov vlajok pre každú krajinu alebo oblasť: CIA.gov World Factbook lokality. Napríklad, keď kliknete na tento odkaz, dostanete obrázok príznak pre Francúzsko.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  keď ďalej skúmať a nájsť ďalšie príznak URL adresy obrázkov na lokalite, zistíte, že máte URL adresy konzistentný formát, a že jediná premenná je kód krajiny alebo oblasti dvojpísmenové. Preto ak viete, že každý dvojpísmenové krajina alebo oblasť kód, môžete len vložiť kód dvojpísmenové do každej URL, a získať prepojenie na každý príznak. To je plus, a keď pozriete úzko údajov, zistíte, či tabuľky Hosts obsahuje kódy štruktúry rozdelenia krajiny alebo oblasti dvojpísmenové. veľký.

 2. Je potrebné vytvoriť nové pole v tabuľke Hosts na ukladanie príznak URL adresy. V starších kurze ste použili na zreťazenie dvoch polí DAX a budeme robiť pre príznak rovnaké URL adresy. V PowerPivot vyberte prázdny stĺpec, ktorý obsahuje názov Pridať stĺpec v tabuľke Hosts . V riadku vzorcov zadajte nasledujúci vzorec DAX (alebo môžete skopírovať a prilepiť ho do vzorca stĺpec). Vyzerá dlhé, ale väčšinou je chceme použiť z lokality CIA Factbook URL adresu.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  v tejto funkcie DAX si niekoľko vecí na jeden riadok. Prvé DAX funkcia REPLACE nahradí text daného textového reťazca, tak pomocou tejto funkcie sa nahradila časť URL, ktoré odkazuje príznak Francúzska (fr) príslušné dva kódom pre každú krajinu alebo oblasť. Číslo 82 povie funkciu nahradiť začať 82 znaky do reťazca. 2, zobrazujúcej takto nahradiť počet znakov, ak chcete nahradiť. Ďalej ste možno už všimli, že URL je malé a veľké písmená (ktorý testuje, najskôr samozrejme) a našich dvojpísmenové kódy sú veľké písmená, takže sme mali skonvertovať na malé písmená, ako sme ich vložený do URL pomocou funkcie DAX malé.

 3. Premenujte stĺpec s príznakom URL adries FlagURL. PowerPivot obrazovke teraz vyzerá ako na tejto obrazovke.

  PowerPivot a DAX vytvoria pole s URL adresou

 4. Vráťte sa do programu Excel a vyberte kontingenčnú tabuľku v hárku Hárok1. Na table Polia kontingenčnej tabuľky vyberte všetky. Vidíte, že ste pridali pole FlagURL je k dispozícii, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  FlagURL sa pridá do tabuľky Hosts

  Poznámky: V niektorých prípadoch alfa 2 kód CIA.gov World Factbook lokalita nezodpovedajú oficiálne ISO 3166-1 alfa 2 kód uvedené v tabuľke Hosts , čo znamená, že niektoré príznaky nezobrazujú správne. Môžete určiť, že a získať doprava príznak URL adresy, tým, že tieto náhrady priamo v tabuľke Hosts v Exceli pre každú položku príslušného. Dobrá správa je že PowerPivot automaticky zistí zmeny vykonané v programe Excel a prepočíta vzorec jazyka DAX:

  • AT zmeňte na AU

Pridanie piktogramov športov do dátového modelu

Zostavy Power View sú zaujímavejšie s obrázkami priradenými k olympijským podujatiam. V tejto časti pridáte obrázky do tabuľky Disciplines.

 1. Po vyhľadaní na internete, zistíte, či Wikimedia Commons má veľký piktogramy pre každú olympijských disciplínu, posielajú Parutakupiu. Nasledujúce prepojenia sa zobrazuje veľa obrázkov z Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Ale keď pozriete každý jednotlivé obrázky, zistíte, že bežné štruktúry URL nehodí sám na pomocou jazyka DAX automaticky vytvoriť prepojenia na obrázky. Chcete vedieť, koľko disciplíny existujú do dátového modelu, posúdiť, či sa má zadať prepojenia manuálne. V PowerPivot vyberte tabuľky Disciplines a pozrite v dolnej časti okna PowerPivot. Tam, sa zobrazí počet záznamov je 69, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  PowerPivot zobrazuje počet záznamov

  sa rozhodnete, že 69 záznamov nie je príliš veľa na kopírovanie a prilepenie manuálne, najmä preto, že bude tak pútavé pri vytváraní zostáv.

 3. Ak chcete pridať URL adresy piktogramov, musíte v tabuľke Disciplines vytvoriť nový stĺpec. To je zaujímavá úloha: tabuľka Disciplines bola do dátového modelu pridaná importom accessovej databázy, preto sa tabuľka Disciplines zobrazuje iba v doplnku PowerPivot, nie však v Exceli. V doplnku PowerPivot však nemôžete priamo vkladať údaje do jednotlivých záznamov, nazývaných aj riadky. Na riešenie tohto problému môžeme vytvoriť novú tabuľku na základe informácií v tabuľke Disciplines, pridať ju do dátového modelu a vytvoriť vzťah.

 4. V PowerPivot, skopírujte tri stĺpce v tabuľke disciplíny . Môžete vybrať podľa ukázaním na disciplíny stĺpec myšou cez SportID stĺpca, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke, potom kliknite na položku Domov > Schránka > Kopírovať.

  Kopírovanie polí v doplnku PowerPivot

 5. V Exceli vytvorte nový hárok a prilepte doň skopírované údaje. Naformátujte prilepené údaje ako tabuľku, podobne ako v predchádzajúcich kurzoch tejto série, zadaním horných riadkov ako menoviek a potom tabuľku nazvite DiscImage. Hárok tiež nazvite DiscImage.

Poznámka: Zošit s všetky manuálne zadanie nedokončili, s názvom DiscImage_table.xlsx, patrí medzi súbory stiahnuté v prvom kurz v tejto sérii. Aby sa ľahko, môžete stiahnuť kliknutím sem. Prečítajte si ďalšie kroky, ktoré môžete použiť na podobná situácia s vlastnými údajmi.

 1. V stĺpci vedľa SportID v prvom riadku zadajte DiscImage. Program Excel automaticky prejaví aj v tabuľke tak, aby zahŕňalo riadka. DiscImage hárok vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Rozšírenie tabuľky v Exceli

 2. Zadajte URL adresu pre každú disciplínu na základe piktogramov z lokality Wikimedia Commons. Ak ste stiahli zošit, v ktorom sú už vložené, môžete ich do tohto stĺpca skopírovať a prilepiť.

 3. V Exceli vyberte položky PowerPivot > Tabuľky > Pridať do modelu údajov, čím pridáte vytvorenú tabuľku do dátového modelu.

 4. V doplnku PowerPivot v zobrazení diagramu vytvorte vzťah potiahnutím poľa DisciplineID z tabuľky Disciplines do poľa DisciplineID v tabuľke DiscImage.

Nastavenie kategórie údajov na správne zobrazenie obrázkov

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v zostavách v Power View obrázky zobrazovali správne, nastavte kategóriu údajov na URL adresu obrázka. PowerPivot sa pokúsi určiť typ údajov v dátovom modeli a za kategóriu automaticky vybratých pridá výraz (navrhované), ale je dobré si to overiť. Overme to.

 1. V doplnku PowerPivot vyberte tabuľku DiscImage a potom stĺpec DiscImage.

 2. Na páse s nástrojmi, vyberte Rozšírené > Vlastnosti zostáv > Kategória údajov a vyberte položku URL adresa obrázka, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Excel sa pokúsi zistiť kategória údajov a ak áno, označí vybratú kategóriu údajov (navrhované).

  Nastavenie kategórie údajov v doplnku PowerPivot

Váš dátový model už obsahuje URL adresy piktogramov, ktoré je možné priradiť k jednotlivým disciplínam, a kategória údajov je správne nastavená na možnosť Adresa URL obrázka.

Použitie internetových údajov na dokončenie dátového modelu

Na internete ponúka množstvo lokalít údaje, ktoré je možné použiť v zostavách, stačí nájsť tie, ktoré sú spoľahlivé a užitočné. V tejto časti pridáte do dátového modelu údaje o obyvateľstve.

Pridanie informácií o obyvateľstve do dátového modelu

Ak chcete vytvoriť zostavy obsahujúce informácie o obyvateľstve, musíte nájsť a začleniť údaje o obyvateľstve do dátového modelu. Skvelým zdrojom informácií je databanka Worldbank.org. Po návšteve lokality nájdete nasledujúcu stránku, ktorá vám umožní vybrať a stiahnuť všetky typy údajov o krajine alebo oblasti.

http://databank.worldbank.org/data/Views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Stiahnuť údaje z lokality Worldbank.org môžete rôznymi spôsobmi a pomocou týchto údajov môžete vytvoriť rôzne typy zaujímavých zostáv. Momentálne vás zaujíma obyvateľstvo krajín alebo oblastí v dátovom modeli. Vykonaním nasledujúcich krokov stiahnite tabuľku s údajmi o obyvateľstve a pridajte ju do svojho dátového modelu.

Poznámka: Webové lokality niekedy meniť, takže rozloženie v Worldbank.org môže byť trochu inak, než je popísané nižšie. Prípadne si môžete stiahnuť zošit programu Excel s názvom Population.xlsx , ktorá už obsahuje údaje Worldbank.org vytvorené pomocou týchto krokov, kliknutím na tu..

 1. Pomocou vyššie uvedeného prepojenia prejdite na webovú lokalitu worldbank.org.

 2. V strednej časti stránky pod krajiny, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

 3. Pod položkou rad, vyhľadajte a vyberte Počet obyvateľov, celkový. Tieto obrazovky zobrazuje obrázok vyhľadávania, so šípkou smerujúcou do vyhľadávacieho poľa.

  Výber množín údajov z lokality worldbank.org

 4. V časti TIME (Čas) vyberte rok 2008 (nie je najaktuálnejší, ale zodpovedá údajom o olympijských hrách použitým v týchto kurzoch).

 5. Po výbere týchto možností kliknite na tlačidlo DOWNLOAD (Stiahnuť) a ako typ súboru vyberte Excel. Názov zošita po stiahnutí nie je dobre čitateľný. Premenujte zošit na Population.xls a potom ho uložte na miesto, z ktorého k nemu viete získať prístup v nasledujúcich krokoch.

Môžete importovať údaje do dátového modelu.

 1. V excelovom zošite obsahujúcom údaje o olympijských hrách vložte hárok a pomenujte ho Population.

 2. Prejdite na stiahnutý zošit Population.xls, otvorte ho a údaje skopírujte. Nezabudnite, že stačí vybrať akúkoľvek bunku vo vybratej množine údajov a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberiete všetky susediace údaje. Prilepte údaje do bunky A1 v hárku Population v zošite s údajmi o olympijských hrách.

 3. V zošite olympijských hier na formátovanie údajov ako tabuľky kopírovaného a zadajte názov tabuľky základného súboru. Ľubovoľnú bunku v množine údajov začiarknuté, ako je napríklad bunka A1, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte všetky susediacich údajov, a potom Ctrl + T na formátovanie údajov ako tabuľky. Keďže údaje majú hlavičky, začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky v okne Vytvoriť tabuľku, ktorá sa zobrazí, ako je znázornené tu.

  Okno Vytvorenie tabuľky

  formátovanie údajov ako tabuľky obsahuje mnohé. Môžete priradiť názov tabuľky, ktorá vám uľahčí identifikovať. Môžete tiež vytvoriť vzťahy medzi tabuľkami, povolením prieskum a analýza v kontingenčných tabuľkách, PowerPivot a Power View.

 4. V Nástroje tabuliek > návrh kartu, vyhľadajte pole Názov tabuľky a zadajte základného súboru zadajte názov tabuľky. Údaje o obyvateľoch nachádza v stĺpci s názvom 2008. Sa vyznať veci premenuje 2008 stĺpca v tabuľke základného súboru na základného súboru. Zošit teraz vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Údaje o obyvateľstve prenesené do Excelu

  Poznámky: V niektorých prípadoch sa Smerové číslo krajiny používaný Worldbank.org lokality sa nezhodujú s oficiálne ISO 3166-1 alfa-3 kód uvedené v tabuľke medaily , čo znamená, že niektoré krajiny/oblasti nedá zobraziť údaje o obyvateľoch. Ktoré, môžete opraviť vykonaním nasledujúcich náhrady priamo v obyvateľoch tabuľky v Exceli pre každú položku príslušného. Dobrá správa je, že PowerPivot automaticky rozpozná zmeny vykonané v programe Excel:

  • Zmena NLD NED

  • Zmena CHE SUI

 5. V Exceli, Pridanie tabuľky do dátového modelu tak, že vyberiete PowerPivot > tabuľky > Pridať do modelu údajov, ako je znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Pridanie nových údajov do dátového modelu

 6. Ďalej poďme vytvoriť vzťah. Sme všimli, že krajina alebo oblasť kód v základného súboru je rovnaký kódu nachádzajú v poli NOC_CountryRegion medailí. Skvelé, môžeme jednoducho vytvoriť vzťah medzi týmito tabuľkami. V PowerPivot v zobrazení diagramu, presuňte populácie tabuľky tak, aby sa nachádza vedľa tabuľky Medals . Presuňte NOC_CountryRegion pole z tabuľky Medals krajina alebo oblasť kódu poľa v tabuľke základného súboru . Vzťahy stanovené, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami

Vlastne to bolo jednoduché. Váš dátový model teda obsahuje prepojenia na vlajky, prepojenia na obrázky disciplín (vyššie sme ich nazývali piktogramy) a nové tabuľky s informáciami o obyvateľstve. Máme k dispozícii všetky druhy údajov a sme už takmer pripravení na vytvorenie pútavých vizualizácií, ktoré zahrnieme do zostáv.

Najskôr si však vytváranie zostáv trochu zjednodušme a to tak, že skryjeme tabuľky a polia, ktoré v zostavách nepoužijeme.

Skrytie tabuliek a polí na jednoduchšie vytvorenie zostavy

Možno ste si všimli, koľko polí sa nachádza v tabuľke Medals. Je ich celkom dosť, a to aj takých, ktoré pri vytváraní zostavy nepoužijeme. V tejto časti zistíte, ako tieto polia skryť, čím sa uľahčí proces vytvárania zostavy v Power View.

Na vlastné oči to uvidíte po výbere hárka Power View v Exceli. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí zoznam tabuliek v časti Polia funkcie Power View. Je to dlhý zoznam tabuliek, z ktorého možno vyberať, a v mnohých tabuľkách sú polia, ktoré v zostavách nepoužijeme.

Príliš veľa dostupných tabuliek v excelovom zošite

Základné údaje sú dôležité, ale zoznam tabuliek a polí je príliš dlhý a odrádza. Tabuľky a polia môžete v klientskych nástrojoch ako kontingenčné tabuľky a Power View skryť aj bez odstránenia základných údajov z dátového modelu.

Vykonaním nasledujúcich krokov skryjete niekoľko tabuliek a polí pomocou doplnku PowerPivot. Ak budete potrebovať tabuľky alebo polia, ktoré ste pri vytváraní zostáv skryli, vždy sa môžete vrátiť späť do doplnku PowerPivot a znova ich zobraziť.

Poznámka: Po skrytí stĺpca alebo poľa nebudete môcť vytvoriť zostavy ani filtre založené na týchto skrytých tabuľkách alebo poliach.

Skrytie tabuliek pomocou PowerPivot

 1. V doplnku PowerPivot vyberte položky Domov > Zobraziť > Zobrazenie údajov a skontrolujte, či je vybraté zobrazenie údajov, nie zobrazenie diagramu.

 2. Skryme teda nasledujúce tabuľky, ktoré nebudete pri vytváraní zostáv potrebovať: S_Teams a W_Teams. Možno ste si všimli, že v niektorých tabuľkách je užitočné len jedno pole. Tomu sa budeme venovať v tomto kurze neskôr.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na karte W_Teams , nájsť v dolnej časti okna a vyberte položku Skryť v klientskych nástrojoch. Obrazovke nižšie je znázornené v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na kartu skryté tabuľky v PowerPivot.

  Postup skrytia tabuliek v klientskych nástrojoch Excelu

 4. Skryť druhej tabuľky, S_Teamsaj. Všimnite si, že karty pre skrytých tabuľkách sú sivé, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Skryté karty tabuliek sú v doplnku PowerPivot sivé

Skrytie polí pomocou PowerPivot

Môžu existovať aj polia, ktoré nie sú na vytvorenie zostáv veľmi užitočné. Základné údaje sú dôležité, ale skrytím polí v klientskych nástrojoch ako kontingenčné tabuľky a Power View sa zjednodušuje navigácia a výber polí pri ich začleňovaní do zostáv.

Vykonaním nasledujúcich krokov skryte kolekciu polí z rôznych tabuliek, ktoré nebudete v zostavách potrebovať.

 1. V PowerPivot, kliknite na karte Medals kliknite pravým tlačidlom myši Edition stĺpca, potom kliknite na položku Skryť v klientskych nástrojoch, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Kliknutím pravým tlačidlom myši skryte polia tabuľky v klientskych nástrojoch Excelu

  Všimnite si stĺpec zmení sivé, podobne ako karty skrytých tabuľkách sú sivé.

 2. Na karte Medals skryte tieto polia v klientskych nástrojoch: Event_gender, MedalKey.

 3. Na karte Events skryte tieto polia v klientskych nástrojoch: EventID, SportID.

 4. Na karte Sports skryte pole SportID.

Pri ďalšom pohľade na hárok Power View a časť Polia funkcie Power View uvidíme nasledujúcu obrazovku. Určite je prehľadnejšia.

Menej tabuliek v klientskych nástrojoch zjednodušuje vytváranie zostáv

Skrytie tabuliek a stĺpcov v klientskych nástrojoch pomáha zabezpečiť bezproblémový proces vytvárania zostáv. Môžete skryť toľko tabuliek alebo stĺpcov, koľko potrebujete, pričom ich vždy môžete neskôr znova zobraziť.

Po dokončení dátového modelu môžete s údajmi experimentovať. V ďalšom kurze vytvoríte všetky druhy zaujímavých a pútavých vizualizácií pomocou údajov o olympijských hrách a už vytvoreného dátového modelu.

Kontrolný bod a kvíz

Čo ste sa naučili

V tomto kurze ste sa naučili importovať internetové údaje do dátového modelu. Na internete je k dispozícii obrovské množstvo údajov a vedieť, ako ich nájsť a začleniť do zostáv, patrí k skvelým schopnostiam, ktoré sa pri vytváraní zostáv zídu.

Naučili ste sa aj začleniť obrázky do dátového modelu a vytvárať vzorce jazyka DAX na uľahčenie procesu získavania URL adries pri kombinovaní údajov s cieľom použiť ich v zostavách. Rovnako ste sa naučili aj skrývať tabuľky a polia, čo sa zíde pri vytváraní zostáv bez zbytočných tabuliek a polí, ktoré nechcete použiť. Skrývanie tabuliek a polí je užitočné najmä vtedy, keď budú z vami poskytnutých údajov vytvárať zostavy iní používatelia.

V ďalšom kurze tejto série začnete vytvárať úžasné zostavy Power View. Sú zábavné, interaktívne a ohraničené len vašou vlastnou predstavivosťou a fantáziou. Aj množina údajov o olympijských hrách poskytuje prakticky neobmedzené množstvo druhov zostáv, ktoré je možné vytvoriť.

Tešíte sa? Tu je prepojenie na ďalší kurz, kde sa môžete pustiť do vytvárania zostáv sami:

Kurz 5: Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

KVÍZ

Chcete vedieť, ako dobre ste si zapamätali, čo ste sa naučili? Máte šancu. Nasledujúci kvíz sa týka funkcií, možností alebo požiadaviek, ktoré ste sa naučili v tomto kurze. Na konci stránky nájdete správne odpovede. Veľa šťastia!

Otázka 1: Ktorý z nasledujúcich spôsobov je vhodný na začlenenie internetových údajov do dátového modelu?

A: Kopírovanie a prilepovanie informácií ako nespracovaného textu do Excelu a jeho automatické začlenenie.

B: Skopírovanie a prilepenie informácií do Excelu, naformátovanie ako tabuľky a výber položiek PowerPivot > Tabuľky > Pridať do modelu údajov.

C: Vytvorenie vzorca jazyka DAX v doplnku PowerPivot, ktorý vyplní nový stĺpec URL adries zdrojov internetových údajov.

D: B aj C.

Otázka 2: Ktorý z nasledujúcich výrok o formátovaní údajov ako tabuľky v Exceli je pravdivý?

A: K tabuľke môžete priradiť názov, pomocou ktorého je jednoduché ju identifikovať.

B: Tabuľku môžete pridať do dátového modelu.

C: Medzi tabuľkami môžete vytvoriť vzťahy a v kontingenčných tabuľkách, doplnku PowerPivot a Power View umožniť skúmanie a analýzu údajov.

D: Všetky vyššie uvedené.

Otázka 3: Ktoré z nasledujúcich tvrdení o skrytých tabuľkách v doplnku PowerPivot je pravdivé?

A: Skrytím tabuľky v doplnku PowerPivot sa vymažú údaje z dátového modelu.

B: Skrytie tabuľky v doplnku PowerPivot zabráni tabuľke zobraziť sa v klientskych nástrojoch, čím sa zabezpečí, aby sa pri vytváraní zostáv dané polia tabuľky nepoužívali na filtrovanie.

C: Skrytie tabuľky v doplnku PowerPivot nemá na klientske nástroje žiadny vplyv.

D: Tabuľky v doplnku PowerPivot sa nedajú skryť, skryť sa dajú len polia.

Otázka 4: Pravda alebo nepravda: Po skrytí poľa v doplnku PowerPivot sa už pole viac nezobrazí a nedá sa k nemu získať prístup, a to ani z doplnku PowerPivot.

A: PRAVDA

B: NEPRAVDA

Odpovede kvízu

 1. Správna odpoveď: D

 2. Správna odpoveď: D

 3. Správna odpoveď: B

 4. Správna odpoveď: B

Poznámky: Údaje a obrázky v tejto sérii kurzov pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Súbor údajov o olympiádach od spoločnosti Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok z lokality CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch od Svetovej banky (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských športov od používateľov Thadius856 a Parutakupiu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office