Kurz: Vytvorenie mapových zostáv Power View

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Abstraktné:    Toto je tretí kurz v rade. V prvom kurze Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modeluod nuly pomocou údajov importovaných z viacerých zdrojov ste vytvorili excelového zošita a jeho dátový Model vytvorený automaticky programom Excel. Druhý kurz,vzťahov rozšírenie dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX, naučili rozšírenie dátového modelu a vytvorené hierarchie v rámci údajov.

V tomto kurze použijete rozšírený dátový model na vytvorenie pútavých zostáv pomocou Power View, ktoré budú obsahovať viaceré vizualizácie.

Kurz obsahuje tieto časti:

Vytvorenie zostavy Power View

Vytvorenie vypočítavaných polí pre Power View a kontingenčné tabuľky

Nastavenie predvolených hodnôt polí, správania tabuliek a kategórií údajov

Kontrolný bod a kvíz

Na konci kurzu sa nachádza kvíz, v ktorom môžete otestovať, čo ste sa naučili.

V tejto sérii sa používajú údaje o olympijských medailách, usporiadateľských krajinách a rôznych olympijských športových podujatiach. Séria obsahuje tieto kurzy:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Power Pivot – Pomocník

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Odporúčame prejsť všetkými krokmi v danom poradí.

Nasledujúce kurzy pre Excel 2013 pomocou PowerPivot povolené. Pokyny na zapnutie PowerPivot, kliknite sem.

Vytvorenie zostavy Power View

V predchádzajúcich kurzoch vytvoreného pracovného zošita programu Excel s kontingenčnej tabuľky obsahujúce údaje o olympijských medailách a udalosti. Ak ste neabsolvoval predchádzajúcom kurze, môžete stiahnuť zošit z koniec predchádzajúcom kurze z tu.

V tejto časti vytvoríte zostavu Power View, ktorá bude vizuálnym zobrazením údajov o olympijských hrách.

 1. V programe Excel, kliknite na položku Vložiť > zostáv > zostavy Power View.

  Vloženie zostavy Power View

 2. Prázdna zostava Power View sa zobrazí ako hárok v zošite.

  Prázdna zostava Power View v Exceli

 3. V oblasti Polia funkcie Power View kliknite na šípku vedľa položky Hosts, čím ju rozbalíte, a potom kliknite na možnosť City.

 4. Rozbaľte tabuľku Medals a kliknite na položku Sport. S týmto, Power View zoznam športov vedľa mesto, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  Nová tabuľka v Power View

 5. V oblasti polia v časti Polia funkcie Power View kliknite na šípku vedľa šport a vyberte Počet (nie prázdne). Teraz Power View je počítanie športové, skôr ako ich zoznam, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Vytvorenie počtu športov, nie zoznamu

 6. Na páse s nástrojmi vyberte položky NÁVRH > Prepnúť vizualizáciu > Mapa. Karta NÁVRH je dostupná len vtedy, ak je vybratá tabuľka Power View. Pri prepínaní na vizualizáciu mapy sa môže zobraziť upozornenie na povolenie externého obsahu.

 7. Namiesto tabuľky sa zobrazí vizualizácia mapy. Na mape označujú modré krúžky rôznych veľkostí počet športových podujatí v každom mieste konania olympijských hier. Zaujímavejšie by však mohlo byť vizuálne oddelenie letných a zimných podujatí.

 8. Na čo najlepšie využitie oblasti zostavy zbalíme oblasť Filtre. Kliknite na šípku v pravom hornom rohu oblasti Filtre.

 9. V časti Polia funkcie Power View, rozbaľte Medals. Presuňte pole Season nadol na časť farby. Čo je lepšie: mapy zobrazí modré bubliny pre letných športových a červené bubliny na zimné športy, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Veľkosť vizualizácie môžete zmeniť tak, že presuniete niektorý z jeho rohov.

  Vytvorenie vizualizácie mapy

Takto ste vytvorili zostavu Power View, ktorá vizualizuje počet športových podujatí na rôznych miestach pomocou mapy a farebného kódu typu hier. A stačilo na to len pár kliknutí.

Vytvorenie vypočítavaných polí pre Power View a kontingenčné tabuľky

Power View používa na vytvorenie vizualizácií základný dátový model. Pomocou doplnku PowerPivot a jazyka DAX môžete rozšíriť dátový model vytvorením vlastných vzorcov. Na základe týchto vzorcov a výpočtov môžete potom v kontingenčných tabuľkách a v Power View vytvoriť zostavy.

Vytvorenie vypočítavaného poľa v PowerPivot

 1. V Exceli kliknite na položky PowerPivot > Model údajov > Spravovať, čím sa zobrazí okno doplnku PowerPivot.

 2. Vyberte tabuľku Medals . Skontrolujte, či sa zobrazí oblasť výpočtov. Oblasť výpočtov sa nachádza pod údaje tabuľky a slúži na vytváranie, úprava a správa vypočítavané polia. Chcete zobraziť oblasti výpočtov, vyberte zobrazenie > domov > oblasť výpočtov, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Oblasť výpočtov v doplnku PowerPivot

 3. Poďme vypočítať počet olympijských vydania. V oblasti výpočtov, vyberte bunku priamo pod stĺpcom Edition. Na páse s nástrojmi, vyberte položku Automatický súčet > odlišný počet, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Vytvorenie jedinečného počtu v doplnku PowerPivot

 4. PowerPivot vytvorí výraz jazyka DAX pre aktívnu bunku v oblasti výpočtov. V tomto prípade PowerPivot automaticky vytvorí nasledujúci vzorec DAX:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Ďalšie výpočty funkcie Automatický súčet sú rovnako jednoduché, ako je napríklad súčet, priemer, Min, Max a ďalšie.

 5. Uložte excelový pracovný zošit. Dátový model sa aktualizuje novým vypočítavaným poľom. Po návrate na kartu Power View v Exceli sa zobrazí upozornenie na aktualizáciu dátového modelu, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Upozornenie na zmenu dátového modelu

Funkciu Jedinečný počet vypočítavaného poľa Edition použijeme v kurzoch neskôr.

Vytvorenie vypočítavaného poľa pomocou jazyka DAX v PowerPivot

Výpočet Automatický súčet je užitočný, ale niekedy sú potrebné prispôsobenejšie výpočty. Vzorce jazyka DAX môžete vytvoriť v oblasti výpočtov rovnako, ako ste vytvorili vzorce v Exceli. Vytvorme vzorec DAX a zistime, ako sa bude zobrazovať v dátovom modeli a ako bude dostupný v našej kontingenčnej tabuľke a v Power View.

 1. Otvorte okno PowerPivot. V oblasti výpočtov, vyberte bunku priamo pod automatický výpočet ste dokončili v predchádzajúcej časti, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Vytvorenie vzorcov jazyka DAX v oblasti výpočtov doplnku Power Pivot

 2. Vypočítajme percento všetkých medailí. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec jazyka DAX. IntelliSense poskytuje dostupné príkazy na základe zadávaných údajov. Stlačením klávesu Tab môžete vybrať zvýraznenú možnosť IntelliSense.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Keď sa prepnete späť do okna programu Excel, Excel vám vedieť aktualizoval dátového modelu. V programe Excel, vyberte položku kontingenčnej tabuľky v hárku Hárok1. Na table Polia kontingenčnej tabuľky rozbaľte tabuľku Medals . V dolnej časti zoznamu polí sú dve vypočítavané polia, ktoré sme vytvorili, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Vyberte percento všetky medaily.

  Polia kontingenčnej tabuľky zobrazujúce vypočítavané polia

 4. V kontingenčnej tabuľke, pole Percentage of All Medals sa zobrazí po stiahnutí medaila. Nie je formátovaný ako percento, vyberte preto tieto polia (ich budete môcť vybrať všetky naraz, ukázaním hornej časti pole Percentage of All Medals, kým sa kurzor zmení na šípku nadol a potom na položku). Po vybratí, kliknite na položku domov > číslo > percentuálnu hodnotu. V časti rovnaké na páse s nástrojmi upraviť počet desatinných miest na dve. Kontingenčné tabuľky vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Kontingenčná tabuľka zobrazujúca údaje v percentách

V predchádzajúcom kurze sme vyfiltrovali pole Sports na prvých desať položiek v abecednom poradí, preto vidíme len prvých desať športov po box a percentuálna hodnota v celkovom súčte je 29,16 %, nie 100 %. To samozrejme znamená, že týchto prvých desať športov predstavuje 29,16 % všetkých medailí udelených na letných hrách. Vidíme tiež, že vodné športy predstavujú 10,88 % všetkých medailí.

Keďže pole Percentage of All Medals sa nachádza v dátovom modeli, je dostupné aj v Power View.

Vypočítavané polia môžete vytvoriť aj z karty PowerPivot v Power View. Bez ohľadu na to, či vytvárate vypočítavané pole v doplnku PowerPivot alebo v Power View, výsledok je rovnaký: dátový model sa aktualizuje tak, aby zahŕňal vypočítavané pole, ktoré potom sprístupní všetkým klientskym nástrojom.

Nastavenie predvolených hodnôt polí, správania tabuliek a kategórií údajov

Ďalším spôsobom zjednodušenia vytvárania zostáv v Power View je nastavenie množiny predvolených polí. Po nastavení množiny predvolených polí pre tabuľku môžete jednoducho kliknúť na danú tabuľku v Power View, čím sa množina predvolených polí automaticky pridá do novej zostavy.

V tejto časti nastavíte predvolené hodnoty pracovného zošita, čo vám ušetrí čas pri vytváraní zostáv.

Vytvorenie množiny predvolených polí pre tabuľku

 1. Okno doplnku PowerPivot by malo byť stále k dispozícii. Ak nie je, kliknite na položky PowerPivot > Model údajov > Spravovať. V doplnku PowerPivot vyberte položky Domov > Zobraziť > Zobrazenie údajov a skontrolujte, či je vybraté zobrazenie údajov. Vyberte tabuľku Medals.

 2. Na karte Rozšírené kliknite na položky Vlastnosti zostáv > Množina predvolených polí. Zobrazí sa okno, ktoré vám umožní zadať predvolené polia pre tabuľky vytvorené pomocou klientskych nástrojov, ako napríklad Power View.

 3. Vyberte šport, udalosti, EditionID, športovec a medaily na ľavej table a kliknite na položku Pridať - > tak, aby boli predvolené polia. Uistite sa, že sa zobrazia v pravej časti okna predvolené polia v poradí, v akom boli uvedené. Množina predvolených polí okno vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Okno Množina predvolených polí

 4. Kliknutím na tlačidlo OK uložte množinu predvolených polí pre tabuľku Medals.

 5. Ak chcete vidieť, ako to funguje, prepnite do hárka Power View v Exceli.

 6. Kliknite na ľubovoľné miesto v prázdnom plátne zostavy, aby ste nevybrali existujúcu vizualizáciu. Hárok Power View momentálne obsahuje iba jednu vizualizáciu, ktorou je už vytvorená mapa.

 7. V zozname Polia funkcie Power View kliknite na názov tabuľky Medals . Funkcia Power View vytvorí tabuľku a automaticky pridá päť predvolené polia z tabuľky Medals v poradí ste zadali, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Ak omylom kliknete na trojuholník vedľa medaily, v tabuľke jednoducho rozširuje namiesto toho pridať novú tabuľku s predvolenými poľami.

  Tabuľka Power View automatiky zahrnie množinu predvolených polí

Nastavenie správania tabuľky

Môžete tiež nastaviť predvolené správanie tabuľky, ktorú Power View použije na automatické vytvorenie označení zostáv tabuľky. Je to užitočné pri vytváraní vizualizácií z rovnakej tabuľky, a to aj pre množstvo rôznych zostáv. Predvolené správanie tabuľky použijeme v niekoľkých krokoch, tak sa na to pozrime.

 1. Vráťte sa do doplnku PowerPivot s vybratou tabuľkou Medals a vyberte položky Rozšírené > Vlastnosti zostáv > Správanie tabuľky. Zobrazí sa okno, do ktorého môžete zadať správanie tabuľky.

 2. V okne Správanie tabuľky sa nachádza položka Identifikátor riadkov, ktorá je vlastne stĺpcom obsahujúcim iba jedinečné kľúče a žiadne prázdne hodnoty. Často je to primárny kľúč tabuľky, nemusí to však byť tak. Pred výberom iných položiek v okne musíte najskôr vybrať identifikátor riadka. Ako identifikátor riadka vyberte možnosť MedalKey.

 3. V časti Zachovať jedinečné riadky vyberte položku AthleteID. Polia, ktoré ste vybrali majú hodnoty v riadku, ktoré má mať jedinečný nadpis, a nie treba zlúčiť, pri vytváraní kontingenčné tabuľky alebo funkcie Power View správy.

  Poznámka: Ak máte problémy so zostavami, ktoré nemajú agregácia vašim požiadavkám na zabezpečenie poľa chcete agregovať nie je vybratá v poliach Zachovať jedinečné riadky.

 4. V časti Predvolené označenie vyberte kľúč, ktorý sa má použiť ako predvolené označenie zostavy. Vyberte položku Sport.

 5. Predvolený obrázok, ponechajte výber ako [bez vybratý stĺpec], ste nepridali ešte obrázky. Správanie tabuľky okna vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Okno Správanie tabuľky

 6. Kliknite na tlačidlo OK. Na hárku Power View v Exceli vyberte tabuľku, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch. Na páse s nástrojmi, vyberte návrh > tabuľky > karty. Tabuľku vytvorenú zmeny do kariet; údaje sú rovnaké, ale vizualizáciu údajov sa zmenila. Tabuľka teraz vyzerá nasledujúcej obrazovke.
  Vizualizácia kariet s predvolenými hodnotami správania tabuľky

Všimnite si, že pole Sport je väčšie ako ostatné polia a zobrazuje sa ako hlavička všetkých kariet. Je to preto, že ste pole Sport nastavili ako predvolené označenie v okne Správanie tabuľky v doplnku PowerPivot.

Nastavenie kategórií údajov pre polia

Ak má Power View dynamicky vytvárať zostavy podľa základných údajov, napríklad miesta, polia obsahujúce takéto údaje musia byť správne kategorizované. V prípade údajov o olympijských hrách zadajme kategórie niekoľkých polí.

 1. V PowerPivot vyberte Hosts. Vyberte pole, NOC_CountryRegion. Z > rozšírené vlastnosti zostáv > kategória údajov: kliknite na šípku a vyberte krajinu alebo oblasť zo zoznamu kategórií k dispozícii údajov, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Kategórie údajov v doplnku PowerPivot

 2. V tabuľke Medals vyberte stĺpec NOC_CountryRegion. Znovu zmeňte kategórie údajov na možnosť Krajina alebo oblasť.

 3. Vráťte sa do programu Excel a vyberte hárok Power View. Rozbaľte tabuľku Medals v časti Polia funkcie Power View a Všimnite si, že pole NOC_CountryRegion teraz malé glóbusu ikona vedľa neho. Glóbus indikuje, že NOC_CountryRegion obsahuje geografické umiestnenie, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Ikona geografickej polohy v časti Polia funkcie Power View

Geografickú polohu použijeme v ďalšom kurze. Uložte vykonané zmeny, zistite, čo ste sa naučili, a pripravte sa na ďalší kurz.

Kontrolný bod a kvíz

Čo ste sa naučili

V tomto kurze ste sa naučili, ako vytvoriť mapovú vizualizáciu Power View, vytvorili ste vypočítavané polia na rozšírenie dátového modelu a inú analýzu údajov. Naučili ste sa aj, ako vytvoriť množinu predvolených polí tabuľky, ktorá uľahčuje vytvorenie novej tabuľky Power View pomocou vopred vyplnenej množiny predvolených polí. Ďalej ste sa naučili, ako definovať predvolené správanie tabuľky, aby bolo usporiadanie a označenie nových tabuliek rýchle a jednotné.

V ďalšom kurze tejto série budete vychádzať z toho, čo už viete. Existuje obrovské množstvo údajov a v budúcom kurze pridáte do dátového modelu údaje z internetu a obrázky, aby vaše zostavy Power View naozaj zapôsobili.

Prepojenie na ďalší kurz:

Kurz: Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

KVÍZ

Chcete vedieť, ako dobre ste si zapamätali, čo ste sa naučili? Máte šancu. Nasledujúci kvíz sa týka funkcií, možností alebo požiadaviek, ktoré ste sa naučili v tomto kurze. Na konci stránky nájdete správne odpovede. Veľa šťastia!

Otázka 1: Kde získava Power View údaje na vytvorenie zostáv Power View?

A: Iba z pracovných hárkov Excelu.

B: Iba z dátového modelu.

C: Iba z údajov importovaných z externých zdrojov.

D: Z dátového modelu a z údajov, ktoré existujú v pracovných zošitoch v Exceli.

Otázka 2: Ktoré z nasledujúcich tvrdení o množine predvolených polí je pravdivé?

A: Pre celý dátový model môžete vytvoriť iba jednu množinu predvolených polí.

B: V Power View sa kliknutím na názov tabuľky v časti Polia funkcie Power View vytvorí vizualizácia tabuľky, ktorá sa automaticky vyplní množinou predvolených polí.

C: Ak vytvoríte množinu predvolených polí pre tabuľku, všetky ostatné polia tabuľky sa vypnú.

D: Všetky vyššie uvedené.

Otázka 3: Ktoré z nasledujúcich tvrdení o vypočítavaných poliach je pravdivé?

A: Po vytvorení v doplnku PowerPivot sa zobrazia v Power View ako polia dostupné v tabuľke, v ktorej boli vytvorené.

B: Po vytvorení v oblasti výpočtov doplnku PowerPivot sa v ostatných klientskych nástrojoch skryjú.

C: Po vytvorení v doplnku PowerPivot sa zobrazia ako samostatné tabuľky vo všetkých klientskych nástrojoch.

D: A aj B.

Otázka 4: Čo je správne tvrdenie v prípade výberu poľa v časti Zachovať jedinečné riadky okna Predvolené správanie tabuľky?

A: Musíte vybrať položku Spočítať toto pole v časti Polia funkcie Power View, inak sa pole neagreguje.

B: Pole sa v Power View alebo v kontingenčných tabuľkách vždy agreguje.

C: Pole sa v Power View alebo v kontingenčných tabuľkách nikdy neagreguje.

D: Výber položky Zachovať jedinečné riadky nemá na správanie poľa v Power View alebo v kontingenčných tabuľkách žiadny vplyv.

Kvízu odpovede

 1. Správna odpoveď: B

 2. Správna odpoveď: B

 3. Správna odpoveď: A

 4. Správna odpoveď: C

Poznámky: 

 • Údaje a obrázky v tejto sérii kurzov pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Súbor údajov o olympiádach od spoločnosti Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok z lokality CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch od Svetovej banky (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských športov od používateľov Thadius856 a Parutakupiu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office