Kurz: Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Abstraktné:    Na konci predchádzajúcom kurze Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1, zošit programu Excel sa tri zostavy Power View a mnohých vizualizácie, vrátane interaktívnu mapu, koláčový, pruhových a stĺpcových grafov. V tomto kurze sa naučíte vytvoriť ďalšie interaktívnych zostáv Power View.

Všimnite si tiež, že po publikovaní týchto zostáv a ich sprístupnení na SharePointe sú vizualizácie také interaktívne ako v tomto kurze, a to pre každého, kto ich zobrazí.

Kurz obsahuje tieto časti:

Vytvorenie viacnásobných grafov

Vytvorenie interaktívnych zostáv pomocou kariet a dlaždíc

Vytvorenie bodových grafov a bublinových grafov s vizualizáciami prehrávania časovo ohraničených

Kontrolný bod a kvíz

Na konci kurzu sa nachádza kvíz, v ktorom môžete otestovať, čo ste sa naučili. Môžete tiež zobraziť zoznam videí, v ktorých sa zobrazuje množstvo koncepcií a možností práce s Power View.

V tejto sérii sa používajú údaje o olympijských medailách, usporiadateľských krajinách a rôznych olympijských športových podujatiach. Séria obsahuje tieto kurzy:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Odporúčame prejsť všetkými krokmi v danom poradí.

V kurzoch sa používa Excel 2013 s povoleným doplnkom PowerPivot. Ďalšie informácie o Exceli 2013 nájdete v téme Príručka so stručným návodom pre Excel 2013. Pokyny na povolenie doplnku PowerPivot nájdete v téme Doplnok Power Pivot.

Vytvorenie viacnásobných grafov

V tejto časti budete pokračovať vo vytváraní interaktívnych vizualizácií s Power View. V tejto časti sa popisuje vytvorenie niekoľkých rôznych druhov viacnásobných grafov. Viacnásobné položky sa nazývajú aj mriežkové grafy.

Vytvorenie interaktívnych Zvislý Viacnásobných grafov

Ak chcete vytvoriť viacnásobné grafy, začnite s iným grafom, napríklad koláčovým alebo čiarovým.

 1. V Exceli vyberte pracovný hárok Bar and Column . Vytvorte novú zostavu Power View výberom položiek POWER VIEW > Vložiť > Power View na páse s nástrojmi. Vytvorí sa prázdna zostava Power View. Premenujte zostavu na Multiples kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu v dolnej časti a výberom možnosti Premenovať zo zobrazenej ponuky. Môžete tiež dvakrát kliknúť na kartu.

 2. Rozbaľte tabuľku Medals v časti Polia funkcie Power View a vyberte pohlavie a potom poliach udalosť. Z oblasti polia, vyberte tlačidlo šípky vedľa udalosti a vyberte Počet (nie prázdne). Tabuľka Power View vytvorí vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Vizualizácia tabuľku Power View

 3. Na páse s nástrojmi, vyberte návrh > prepnúť vizualizáciu > iný graf > koláčový graf. Teraz zostavy vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Koláčový graf v Power View

 4. Pre zaujímavosť chcete zobraziť počet podujatí v čase podľa pohlavia. Zobrazenie týchto informácií sa dá dosiahnuť napríklad použitím viacnásobných položiek. Z tabuľky Medal potiahnite položku Year do poľa ZVISLO USPORIADANÉ VIACNÁSOBNÉ POLOŽKY. Ak chcete zobraziť viac viacnásobných položiek, odstráňte legendu zo zostavy výberom položiek Rozloženie > Legenda > Žiadne na páse s nástrojmi.

 5. Zmeniť rozloženie tak, aby mriežke viacnásobné položky zobrazuje šesť grafy široký výšku šesť grafy. Graf a vyberte rozloženie > výška mriežky > 6 a potom rozloženie > Šírka mriežky > 6. Obrazovke teraz vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Viacnásobný koláčový graf v Power View

 6. Viacnásobné položky typu grafu je aj interaktívne. Podržte kurzor nad ľubovoľnú koláčového grafu a zobrazia sa informácie o ho. Kliknite na niektorý výsek koláčového v mriežke a tento výber je zvýraznená pre každého grafu vo viacerých položkách. Na obrazovke nižšie bola vybratá žltý výsek pre 1952 (ženy) a všetky ostatné žltý výseky sú zvýraznené. Keď viac grafov sú k dispozícii ako Power View môžete zobraziť na jednej obrazovke, pozdĺž pravého okraja vizualizácie sa zobrazí zvislý posúvač.

  Interakcia s viacnásobnými grafmi v Power View

Vytvorenie interaktívnych vodorovných viacnásobných grafov

Vodorovné grafy sa správajú podobne ako zvislé viacnásobné grafy.

 1. Chcete zmeniť zvislé viacnásobné položky grafov na vodorovné vertikálneho. Urobíte to tak, presuňte rok pole z oblasti ZVISLÝCH VIACNÁSOBNÝCH do oblasti VODOROVNE usporiadané viacnásobné položky, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.


  Zmena vizualizácie Power View v časti Polia funkcie Power View

 2. Vizualizácia zostavy Power View sa zmení na vodorovnú viacnásobné položky grafu. Všimnite si posúvač v dolnej časti vizualizácie zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Vodorovné viacnásobné položky v Power View

Vytvorenie viacnásobných čiarových grafov

Aj vytvorenie viacnásobných čiarových grafov je jednoduché. V nasledujúcich krokoch sa naučíte, ako vytvoriť viacnásobné čiarové grafy na základe počtu medailí za jednotlivé roky.

 1. Vytvorte nový hárok Power View a premenujte ho na Riadok viacnásobné položky. Z Polia funkcie Power View, vyberte položku Medal počet a rok z tabuľky Medals . Zmena vizualizácie čiarového grafu tak, že vyberiete návrh > iný graf > riadok. Teraz presuňte rok do oblasti osi. Graf vyzerá ako na tejto obrazovke.
  Čiarový graf v Power View

 2. Poďme zamerať na zimné medaily. Na table filtre vyberte graf a potom presuňte Season z tabuľky Medals do tably filtre. Vyberte zima, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Filtrovanie grafu v Power View

 3. Ak chcete vytvoriť viacnásobné položky čiarové grafy, presuňte do oblasti ZVISLÝCH VIACNÁSOBNÝCH NOC_CountryRegion z tabuľky Medals . Zostavy teraz vyzerá ako na tejto obrazovke.
  Viacnásobné čiarové grafy v Power View

 4. Viacnásobné grafy môžete usporiadať podľa rôznych polí v zostupnom alebo vzostupnom poradí kliknutím na výber v ľavom hornom rohu vizualizácie.

Vytvorenie interaktívnych zostáv pomocou kariet a dlaždíc

Dlaždice a karty konvertujú tabuľky na sériu snímok, ktoré vizualizujú údaje uvedené v formáte karty podobne ako karty registra. V nasledujúcich krokoch sa naučíte používať karty na vizualizovanie počtu medailí získaných v rôznych športoch a potom na spresnenie vizualizácie usporiadaním výsledkov na základe poľa Edition do dlaždíc vedľa seba.

Vytvorenie kartových vizualizácií

 1. Vytvorte novú zostavu Power View a premenujte ju na Cards. V časti Polia funkcie Power View vyberte v tabuľke Disciplines pole Discipline. V tabuľke Medals vyberte polia Distinct Count of Edition, Medal Count a NOC_CountryRegion. V oblasti POLIA polí funkcie Power View kliknite na šípku vedľa položky NOC_CountryRegion a vyberte možnosť Počet (jedinečné).

 2. Na páse s nástrojmi, vyberte návrh > prepnúť vizualizáciu > tabuľka > karta. Tabuľka vyzerá ako na tejto obrazovke.
  Vizualizácia karty v Power View

 3. Vizualizácia karty vybraté, vyberte DiscImage v tabuľke DiscImage . Môžete dostať upozornenie zabezpečenia, ktoré vás vyzve, aby ste s cieľom získať obrázky, ak chcete zobraziť, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke kliknite na tlačidlo Povoliť obsah.

  Upozornenie na pripojenie externých údajov v Exceli

 4. V oblasti polia usporiadanie polí v tomto poradí: DiscImage disciplíny, Medal počet, počet NOC_CountryRegion a posledný, odlišný počet Edition. Karty teraz vyzerať podobne ako nasledujúcu obrazovku.
  Vizualizácia kariet so zmeneným usporiadaním polí

Použitie dlaždíc s vizualizáciami kariet

 1. Posúdenie týchto kariet na základe roka, v ktorom medailí sa udelilo je jednoduché. V časti Polia funkcie Power View, presuňte z tabuľky Medals rok pole do oblasti dlaždice podľa. Vaše vizualizácie teraz vyzerá ako na tejto obrazovke.
  Použitie funkcie ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v Power View

 2. Karty sú teraz usporiadané do dlaždíc vedľa seba podľa poľa Year, ale stalo sa aj niečo iné. Pole ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA sa stalo kontajnerom, ktorý v tejto chvíli obsahuje iba karty vytvorené v predchádzajúcich krokoch. Do tohto kontajnera môžeme pridávať ďalšie položky a uvidíme, ako sa pomocou poľa ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA vytvoria interaktívne zostavy koordinujúce zobrazenie údajov.

 3. Kliknite na oblasť vedľa karty vizualizáciu, ale stále vo vnútri kontajnera rozdeliť na dlaždice podľa. Tabla Polia funkcie Power View sa zmení tak, aby zodpovedali, že sa stále kontajner rozdeliť na dlaždice podľa, ale nie sú vo vizualizácii karty. Obrazovke nižšie je znázornené, ako to zobrazuje na table polia funkcie Power View.
  Kontajner ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v zostave Power View

 4. V časti Polia funkcie Power View, vyberte všetky, ak chcete zobraziť všetky dostupné tabuľky. V tabuľke Hosts vyberte mesto, Season, NOC_CountryRegion a FlagURL. Na páse s nástrojmi, vyberte návrh > prepnúť vizualizáciu > tabuľka > karta. Chcete v tabuľke, ktorú ste práve vytvorili vyplniť viac priestoru, ktorý je k dispozícii zostavy tak, aby ste sa rozhodli zmeniť typ vizualizácia karty. Vyberte návrh > Možnosti > karta štýl > bubliny. To je lepšie. Zostavy teraz vyzerá ako na tejto obrazovke.
  Pridanie ďalšej vizualizácie do kontajnera ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v Power View

 5. Všimnite si, ako, keď vyberiete iný rok z dlaždíc pozdĺž hornej časti kontajnera rozdeliť na dlaždice podľa, bubliny karty, ktorú ste práve vytvorili sa tiež synchronizuje so vášho výberu. Je to preto oboch kartových vizualizácií sú umiestnené v rámci dlaždice podľa kontajnera, ktorú ste vytvorili. Posuňte sa dlaždice podľa výberu a vyberte 2002, napríklad zostavy vyzerá pri nasledujúcej obrazovke.

  Interakcia s dlaždicami v Power View

 6. Môžete zmeniť aj spôsob, akým informácie dlaždice Power View. Na páse s nástrojmi, vyberte návrh > dlaždice > typ dlaždice > tok dlaždíc. Zmeny vizualizácie dlaždíc a Power View posunie dlaždice do dolnej časti kontajnera dlaždíc, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  Používanie toku dlaždíc v Power View

Ako už bolo uvedené, po publikovaní týchto zostáv a ich sprístupnení na SharePointe sú vizualizácie rovnako interaktívne pre každého, kto ich zobrazí.

Vytvorenie bodových grafov a bublinových grafov s časovo ohraničenými vizualizáciami prehrávania

Môžete vytvoriť aj interaktívne grafy, ktoré zobrazujú zmeny v čase. V tejto časti vytvoríte bodové grafy a bublinové grafy a vizualizujete údaje o olympijských hrách tak, že budú každému používateľovi, ktorý zobrazí zostavy Power View, umožňovať zaujímavú a úžasnú interakciu.

Vytvorenie grafu XY (závislosť) a bublinového grafu

 1. Vytvorte novú zostavu Power View výberom položiek POWER VIEW > Vložiť > Power View na páse s nástrojmi. Premenujte zostavu na Bubbles. V tabuľke Medals vyberte polia Medal Count a NOC CountryRegion. V oblasti POLIA kliknite na šípku vedľa položky NOC_CountryRegion a vyberte možnosť Počet (jedinečné), aby sa v nej uvádzal počet kódov krajín alebo oblastí, a nie samotné kódy. Potom v tabuľke Events vyberte pole Sport.

 2. Vyberte návrh > prepnúť vizualizáciu > iný graf > bodové zmeniť vizualizáciu na Bodový graf. Zostavy vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Bodový graf v Power View

 3. Potom potiahnite udalosť v rámci tabuľky Events do oblasti veľkosť v časti Polia funkcie Power View. Zostavy sa stáva oveľa zaujímavejšie a teraz vyzerá ako na tejto obrazovke.

  Použitie poľa VEĽKOSŤ v bublinovom grafe Power View

 4. Váš bodový graf je teraz bublinový a veľkosť bubliny závisí od počtu medailí získaných v danom športe.

 5. Interaktívne je príliš bublinového grafu. Po prechode kurzorom nad bublinové veslovanie, Power View prináša vám dodatočné údaje o šport, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Ďalšie informácie po prechode kurzorom nad bublinové grafy Power View

Vytvorenie čas ohraničenými vizualizáciami prehrávania

Množstvo vizualizácií, ktoré vytvoríte, vychádza z podujatí, ktoré sa uskutočnili v čase. V súbore údajov o olympijských hrách je zaujímavé pozorovať, ako sa medaile počas jednotlivých rokov získavali. V nasledujúcich krokoch zistíte, ako vytvoriť vizualizácie, ktoré budú prehrávať alebo animovať časovo ohraničené údaje.

 1. V bodovom grafe vytvorenom v predchádzajúcich krokoch si všimnite oblasť OS prehrávania v časti polia funkcie Power View, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Os PREHRÁVANIA v Power View

 2. Z tabuľky Medals myšou presuňte rok na oblasť OS prehrávania. Tu prichádza tá pravá zábava časť. OS sa vytvorí v dolnej časti vizualizácie graf XY (závislosť) a ikonu prehrať sa zobrazí vedľa nej, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Stlačte tlačidlo prehrávania.

  Tlačidlo prehrávania v zostave Power View

 3. Sledujte pohyb bublín, ich zväčšovanie a rozťahovanie súvisiace s pohybom rokov pozdĺž osi prehrávania. Môžete tiež zvýrazniť konkrétnu bublinu, ktorá v tomto prípade predstavuje konkrétny šport, a jednoznačne zobraziť, ako sa počas prehrávania mení. S pohybom osi postupuje aj čiara a vizuálne sa zvýrazňujú a sledujú údajové body.

 4. Vyberte vodné a potom kliknite na tlačidlo Prehrať. Vodné je zvýraznená, pričom vodotlače v pravom hornom rohu správy zobrazí rok (osi prehrávania) ako prehrať napreduje osi. Na konci cesty vodné vzala zvýraznená vo vizualizácii, zatiaľ čo ostatné športy sú neaktívne. Tieto obrazovky zobrazuje zostavu po dokončení osi prehrávania.

  Časovo ohraničené bublinové vizualizácie v Power View

 5. Môžete vybrať viacero športov podržaním klávesu CTRL a vykonávať viaceré výbery. Vyskúšajte si to pre seba. Na nasledujúcej obrazovke sú vybraté tri športové: zápas, atletika a vodné.

  Zvýraznenie viacerých bublín v zostavách Power View s prehrávaním

 6. Na záver, môžete filtrovať bodové grafy rovnako ako ostatné vizualizácie. Existuje veľa farieb, pretože existuje veľa športov v množine údajov. Z tabuľky Medals , presuňte do oblasti Polia funkcie Power View na farbu Season. Teraz sa používajú len dve farby, jeden pre každú Season (letných alebo zimných). Obrazovke nižšie je znázornené to, ale ak chcete zobraziť, ako skvelé to vyzerá, pozrite si video na konci tohto kurzu.

  Použitie rýchlych filtrov v zostavách Power View s prehrávaním

V Power View môžete vytvoriť množstvo rôznych úžasných a pútavých zostáv. Každá vizualizácia dodáva údajom určitý jedinečný vzhľad. Ak chcete vytvoriť ešte pútavejšie zostavy, môžete skombinovať rôzne vizualizácie na jednej stránke zostavy a údaje oživiť.

Kontrolný bod a kvíz

Čo ste sa naučili

V tomto kurze ste sa naučili, ako vytvoriť viacnásobné grafy, čiarové grafy, bublinové grafy a bodové grafy. Naučili ste sa aj usporiadať zostavu do dlaždíc vedľa seba a vytvoriť kontajner, do ktorého možno vložiť množstvo zostáv.

Týmto kurzom sa končí séria kurzov venovaná vytváraniu zostáv Power View.

Videá z údajov o olympijských hrách

Niekedy môže byť fajn pozrieť si tieto úlohy v akcii. V tejto časti nájdete prepojenia na videá, ktoré boli vytvorené pomocou súboru údajov o olympijských hrách. Tieto videá sú podobné ako v kurzoch, niektoré pracovné zošity, obrázky doplnku PowerPivot alebo hárky Power View sa však môžu mierne líšiť.

Power Pivot – videá:

 • Nastavenie predvolených polí

 • Skrytie stĺpcov a tabuliek

 • Pridanie popisov k stĺpcom a tabuľkám

 • Vzťahy

 • Súhrn podľa

Videá Power View:

 • Začíname s funkciou Power View v Exceli 2013

 • Bublinové a bodové grafy

 • Karty

 • Možnosť prechodu na detaily v ad hoc hierarchii

 • Možnosť prechodu na detaily s hierarchiou v modeli

 • Filtre

 • Hierarchie

 • Zvýraznenie

 • Mapy

 • Mapy: Oprava nejednoznačných údajov mapy

 • Matica

 • Viacnásobné položky

 • Koláčové grafy

 • Obnovenie údajov v modeli údajov

 • Rýchle filtre

 • Zoradiť

 • Dlaždice

Ďakujeme. Dúfam, že ste si túto sériu kurzov užili a stala užitočným sprievodcom pri vytváraní vašich vlastných zostáv Power View. Pomocou Power View môžete vytvárať úžasné pohlcujúce a interaktívne zostavy, ktoré potom môžete zdieľať pomocou portálu analytických nástrojov Business Intelligence na SharePointe.

Kurzy v tejto sérii

V nasledujúcom zozname sa uvádzajú prepojenia na všetky kurzy tejto série:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

KVÍZ

Chcete vedieť, ako dobre ste si zapamätali, čo ste sa naučili? Máte šancu. Nasledujúci kvíz sa týka funkcií, možností alebo požiadaviek, ktoré ste sa naučili v tomto kurze. Na konci stránky nájdete správne odpovede. Veľa šťastia!

Otázka 1: Aký je iný názov typu grafu s viacnásobnými položkami?

A: Posuvný graf.

B: N-ticový graf.

C: Mriežkový graf.

D: Stránkový graf.

Otázka 2: Ktorá oblasť v časti Polia funkcie Power View vám umožňuje vytvoriť kontajner, do ktorého môžete vložiť viacnásobné vizualizácie?

A: Oblasť STĹPCE.

B: Oblasť SÚHRN.

C: Oblasť ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA.

D: Oblasť KONTAJNER.

Otázka 3: Ktorú oblasť časti Polia funkcie Power View použijete na vytvorenie animovanej vizualizácie na základe poľa, napríklad poľa údajov?

A: Oblasť OS PREHRÁVANIA.

B: Oblasť VODOROVNE USPORIADANÉ VIACNÁSOBNÉ POLOŽKY.

C: Oblasť ANIMÁCIA.

D: Také skvelé vizualizácie sa nedajú vytvoriť.

Otázka 4: Čo sa stane s viacnásobnými grafmi, ak existuje viac koláčových grafov, než sa zmestí na jednu obrazovku?

A: Power View začne automaticky posúvať zobrazenie cez koláčové grafy.

B: Power View zobrazí posúvač, čo vám umožní posúvať sa cez ďalšie koláčové grafy.

C: Power View vytvorí zostavu iba s toľkými koláčovými grafmi, ktoré budú viditeľné naraz.

D: Power View automaticky zobrazí všetky koláčové grafy na jednej obrazovke bez ohľadu na to, koľko koláčových grafov sa vyžaduje.

Odpovede kvízu

 1. Správna odpoveď: C

 2. Správna odpoveď: C

 3. Správna odpoveď: A

 4. Správna odpoveď: B

Poznámky: Údaje a obrázky v tejto sérii kurzov pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Súbor údajov o olympiádach od spoločnosti Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok z lokality CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch od Svetovej banky (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských športov od používateľov Thadius856 a Parutakupiu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×