Kurz: vytvorenie úžasných zostáv funkcie Power View

Abstrakt:    V tomto kurze sa dozviete, ako vytvoriť interaktívne zostavy funkcie Power View: viacnásobné grafy, interaktívne zostavy a Bodový graf a Bublinové grafy s časovo ohraničenými vizualizáciami prehrávania.

Všimnite si tiež, že pri publikovaní týchto zostáv a ich sprístupnení v SharePointe sú tieto vizualizácie rovnako interaktívne ako v tomto kurze, a to každému, kto ich zobrazuje.

Kurz obsahuje tieto časti:

Vytvorenie viacnásobných grafov

Vytvorenie interaktívnych zostáv pomocou kariet a dlaždíc

Vytvorenie bodových grafov a bublinových grafov s časovo ohraničenými vizualizáciami prehrávania

Kontrolný bod a kvíz

Na konci kurzu sa nachádza kvíz, v ktorom môžete otestovať, čo ste sa naučili. Môžete sa tiež pozrieť na zoznam videí, v ktorých sa zobrazuje mnoho konceptov a možností funkcie Power View v akcii.

V tejto sérii sa používajú údaje o olympijských medailách, usporiadateľských krajinách a rôznych olympijských športových podujatiach. Séria obsahuje tieto kurzy:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv funkcie Power View

Odporúčame prejsť všetkými krokmi v danom poradí.

V kurzoch sa používa Excel 2013 s povoleným doplnkom PowerPivot. Ďalšie informácie o Exceli 2013 nájdete v téme Príručka so stručným návodom pre Excel 2013. Pokyny na povolenie doplnku PowerPivot nájdete v téme Doplnok Power Pivot.

Vytvorenie viacnásobných grafov

V tejto časti môžete pokračovať v vytváraní interaktívnych vizualizácií pomocou funkcie Power View. Táto časť popisuje vytvorenie niekoľkých rôznych typov grafov viacnásobných. Viacnásobné záznamy sa niekedy nazývajú aj mriežky.

Vytvorenie interaktívnych zvislých viacnásobných grafov

Ak chcete vytvoriť viacero grafov, môžete začať s iným grafom, ako je napríklad koláčový graf alebo čiarový graf.

 1. V Exceli vyberte hárok s pruhmi a stĺpcami . Vytvorenie novej zostavy funkcie Power View výberom funkcie power view > vložiť > Power View na páse s nástrojmi. Vytvorí sa prázdny hárok zostavy Power View. Premenujte viacerozostáv kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu pozdĺž dolnej časti a výberom položky premenovať v zobrazenej ponuke. Môžete tiež dvakrát kliknúť na kartu a premenovať ju.

 2. Rozbaľte tabuľku medaily v poliach funkcie Power View a vyberte pohlavie a potom polia udalosti. V oblasti polia vyberte tlačidlo so šípkou vedľa položky udalosť a vyberte položku Počet (nie je prázdna). Tabuľka vytvorená v Power View vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Vizualizácia tabuľku Power View

 3. Na páse s nástrojmi vyberte položku návrh > prepínač vizualizácia > iného grafu > koláčového grafu. Teraz sa vaša zostava javí ako nasledujúca obrazovka.

  Koláčový graf v Power View
   

 4. Rozhodli ste sa, že by bolo zaujímavé Zobraziť počet udalostí podľa pohlavia v priebehu času. Jedným zo spôsobov, ako zobraziť tieto informácie, je použitie násobkov. Z tabuľky medaila potiahnite rok do poľa ZVISLé násobkov. Ak chcete zobraziť viac násobkov, odstráňte legendu zo zostavy výberom položky rozloženie > legenda > žiadny z pása s nástrojmi.

 5. Zmeňte rozloženie tak, aby sa v mriežke násobkov zobrazuje šesť grafov so šírkou šesť grafov. Vyberte graf s vybratou položkou rozloženie > výška mriežky > 6 a potom rozloženie > šírky mriežky > 6. Obrazovka teraz vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Viacnásobný koláčový graf v Power View

 6. Typ grafu násobkov je príliš interaktívny. Ukážte kurzorom na ľubovoľný koláčový graf a zobrazí sa informácia o danom výseku. Kliknite na akýkoľvek koláčový výsek v mriežke a tento výber je zvýraznený pre každý graf v násobku. Na obrazovke pod žltou plátok (ženy) pre 1952 bol vybratý, a všetky ostatné žlté plátky sú zvýraznené. Ak je k dispozícii viac grafov, než je Power View možné zobraziť na jednej obrazovke, zvislý posúvač sa zobrazí pozdĺž pravého okraja vizualizácie.

  Interakcia s viacnásobnými grafmi v Power View

Vytvorenie interaktívnych horizontálnych viacnásobných grafov

Vodorovné grafy sa správajú podobne ako zvislé viacero grafov.

 1. Chcete zmeniť zvislé viacnásobné grafy na vodorovné zvislé. Ak to chcete urobiť, presuňte pole Year z oblasti ZVISLé VIACNÁSOBné do oblasti VODOROVNej NÁSOBKov, ako je znázornené na nasledujúcej obrazovke.


  Zmena vizualizácie Power View v časti Polia funkcie Power View

 2. Vizualizácia zostavy funkcie Power View sa zmení na vodorovné viacnásobné grafy. Všimnite si posúvač pozdĺž dolnej časti vizualizácie, ktorý sa zobrazuje na nasledujúcej obrazovke.

  Vodorovné viacnásobné položky v Power View

Vytvorenie viacnásobných čiarových grafov

Vytváranie čiarových grafov ako viacnásobných položiek je jednoduché. Nasledujúce kroky vám ukážu, ako vytvoriť viacero čiarových grafov na základe počtu medailí za každý rok.

 1. Vytvorte nový hárok funkcie Power View a premenujte ho na viacero riadkov. V poliach funkcie Power Viewvyberte položku počet medailí a rok z tabuľky medailí . Ak chcete zmeniť vizualizáciu na riadkový graf, vyberte položku návrh > iný graf > riadkovanie. Teraz presuňte rok do oblasti osí. Graf vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Čiarový graf v Power View

 2. Poďme sa zamerať na zimné medaily. Na table filtre vyberte položku graf a potom presuňte sezónu z tabuľky medaily na tablu filtre. Vyberte položku zima, ako je znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Filtrovanie grafu v Power View

 3. Ak chcete vytvoriť čiarové grafy s viacerými položkami, presuňte NOC_CountryRegion z tabuľky medaily do oblasti ZVISLá násobkov. Vaša zostava teraz vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Viacnásobné čiarové grafy v Power View

 4. Kliknutím na výber v ľavom hornom rohu vizualizácie môžete vybrať Usporiadanie viacerých grafov založených na rôznych poliach a vo vzostupnom alebo zostupnom poradí.

Vytvorenie interaktívnych zostáv pomocou kariet a dlaždíc

Dlaždice a karty konvertujú tabuľky na rad snímok, ktoré vizualizáciu údajov, ktoré sú uvedené vo formáte karty, podobne ako v prípade indexových kariet. V nasledujúcich krokoch môžete použiť karty na vizualizáciu počtu medailí zadaných v rôznych športoch a potom túto vizualizáciu spresniť tým, že obmedzia výsledky na základe vydania.

Vytvorenie vizualizácií kariet

 1. Vytvorte novú zostavu Power View a premenujte karty. V poliach Power Viewvyberte z tabuľky disciplíny položku disciplína. Z tabuľky medaily vyberte možnosť zreteľný počet vydaní, počet medailí a NOC_CountryRegion. V oblasti polia v poliach funkcie Power Viewkliknite na šípku vedľa položky NOC_CountryRegion a vyberte položku počet (odlišné).

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položku návrh > prepnutie vizualizácie > tabuľke > kartu. Tabuľka vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Vizualizácia karty v Power View

 3. Ak je vybratá vizualizácia karty, vyberte položku DiscImage z tabuľky DiscImage . Môže sa stať, že zobrazí sa upozornenie zabezpečenia s výzvou na kliknutie na tlačidlo na povolenie obsahu, aby sa zobrazili obrázky, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Upozornenie na pripojenie externých údajov v Exceli

 4. V oblasti polia usporiadajte polia v tomto poradí: DiscImage, disciplína, počet medailí, počet NOC_CountryRegion a posledný, odlišný počet vydaní. Karty teraz vyzerajú podobne ako na nasledujúcej obrazovke.
  Vizualizácia kariet so zmeneným usporiadaním polí
   

Používanie dlaždíc s vizualizáciami kariet

 1. Revízia týchto kariet je na základe roka, v ktorom boli medaily udelené, jednoduché. V poliach funkcie Power Viewz tabuľky medaily presuňte pole Year do dlaždice podľa oblasti. Vaša vizualizácia teraz vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Použitie funkcie ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v Power View

 2. Teraz sú karty dláždené podľa roku, ale aj niečo iné sa stalo. Pole DLAŽDICa podľa sa stalo kontajnerom, ktorý v tomto bode obsahuje len karty, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch. Do tohto kontajnera však môžeme pridať a zistiť, ako pomocou dlaždice môžete vytvárať interaktívne zostavy, ktoré koordinujú zobrazenie údajov.

 3. Kliknite na oblasť vedľa vizualizácie kariet, ale stále sa nachádza v DLAŽDICi podľa kontajnera. Tabla polia funkcie Power View sa zmení tak, aby zodpovedala tomu, že sa stále nachádzate na dlaždici podľa kontajnera, ale nie v vizualizácii kariet. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazuje, ako sa zobrazuje na table polia funkcie Power View.
  Kontajner ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v zostave Power View

 4. Ak chcete zobraziť všetky dostupné tabuľky v poliach funkcie Power View, vyberte možnosť všetko. V tabuľke hosts (Hosts ) vyberte položku mesto, sezóna, NOC_CountryRegion a FlagURL. Potom na páse s nástrojmi vyberte položku návrh > prepnutie vizualizácie > tabuľke > kartu. Ak chcete, aby sa tabuľka, ktorú ste práve vytvorili, vyplnila viac dostupného miesta v zostave, aby ste sa rozhodli zmeniť typ vizualizácie karty. Vyberte položku návrh > možnosti > štýl karty > bublinu. To už je lepšie. Vaša zostava teraz vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Pridanie ďalšej vizualizácie do kontajnera ROZDELIŤ NA DLAŽDICE PODĽA v Power View

 5. Všimnite si, ako sa pri výbere iného roka od dlaždíc v hornej časti dlaždice po kontajneri zosynchronizuje aj karta bubliny, ktorú ste práve vytvorili. Je to preto, lebo obidve vizualizácie kariet sú umiestnené v DLAŽDICi podľa vami vytvoreného kontajnera. Keď posúvate DLAŽDICu podľa výberu a vyberiete 2002, napríklad zostava vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Interakcia s dlaždicami v Power View

 6. Môžete tiež zmeniť spôsob zobrazenia informácií o dlaždiciach Power View. Na páse s nástrojmi vyberte položku návrh > dlaždice > typ dlaždice > tok dlaždíc. Vizualizácie dlaždíc sa zmenia a funkcia Power View premiestni dlaždice do spodnej časti kontajnera dlaždíc, ako je znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  Používanie toku dlaždíc v Power View

Ako už bolo spomenuté, pri publikovaní týchto zostáv a ich sprístupnení v SharePointe sú tieto vizualizácie rovnako interaktívne pre každého, kto ich zobrazuje.

Vytvorenie bodových grafov a bublinových grafov s časovo ohraničenými vizualizáciami prehrávania

Môžete tiež vytvárať interaktívne grafy, ktoré časom zobrazujú zmeny. V tejto časti vytvárate Bodový graf a Bublinové grafy a zobrazte údaje o olympijských hrách spôsobom, ktorý umožní každému Zobraziť zostavy Power View, aby sa s nimi mohli pracovať zaujímavými a úžasnými spôsobmi.

Vytvorenie bodového grafu a bublinového grafu

 1. Vytvorenie novej zostavy funkcie Power View výberom funkcie power view > vložiť > Power View na páse s nástrojmi. Premenujte bublinyzostavy. Z tabuľky medaily vyberte položku počet medailí a noc KrajinaOblasť. V oblasti polia kliknite na šípku vedľa NOC_CountryRegion a vyberte položku počet (odlišná), ak chcete, aby sa v nich nachádzal počet kódov krajiny alebo oblastí, nie samotných kódov. Potom z tabuľky udalosti vyberte položku šport.

 2. Ak chcete zmeniť vizualizáciu na Bodový graf, vyberte položku návrh > položku vizualizácia > iného grafu > XY (závislosť ). Vaša zostava bude vyzerať ako na tejto obrazovke.

  Bodový graf v Power View

 3. Ďalšie presuňte udalosť z tabuľky udalosti do oblasti veľkosť v poliach funkcie Power View. Vaša zostava sa stáva oveľa zaujímavejšie a teraz vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Použitie poľa VEĽKOSŤ v bublinovom grafe Power View

 4. Váš Bodový graf je teraz bublinovým grafom a veľkosť bubliny je založená na počte medailí zadaných v každom športe.

 5. Bublinový graf je príliš interaktívny. Keď ukážete na bublinu s Veslovaním, funkcia Power View vám ponúkne ďalšie údaje o tomto športe, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Ďalšie informácie po prechode kurzorom nad bublinové grafy Power View

Vytvorenie časovo založených vizualizácií prehrávania

Mnohé z vizualizácií, ktoré vytvárate, sú založené na udalostiach, ktoré sa vyskytujú v priebehu času. V množine údajov o olympijských hrách je zaujímavé zistiť, ako boli medaily udelené v priebehu rokov. V nasledujúcom postupe sa uvádza, ako vytvoriť vizualizácie, ktoré sa budú prehrávať alebo animovať na základe časových údajov.

 1. V grafe XY (závislosť), ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch, si všimnite oblasť osi prehrávania v poliach funkcie Power View, ako je znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Os PREHRÁVANIA v Power View

 2. Z tabuľky medaily potiahnite rok do oblasti OS prehrávania. Tu je zábavná časť. OS sa vytvorí v dolnej časti vizualizácie Bodový graf a vedľa nej sa zobrazí ikona prehrávania, ako je znázornené na nasledujúcej obrazovke. Stlačte tlačidlo Prehrať.

  Tlačidlo prehrávania v zostave Power View

 3. Pozrite sa, ako sa bubliny presúvajú, rastú a ako roky sa posúvajú po osi prehrávania. Môžete tiež zvýrazniť konkrétnu bublinu, ktorá je v tomto prípade konkrétnym športom, a jasne zistiť, ako sa mení ako priebeh prehrávania. Línia sleduje svoj priebeh, vizuálne zvýrazňuje a sleduje jeho údajové body ako OS posúva dopredu.

 4. Vyberte položku vodné a potom kliknite na položku prehrať. Je zvýraznená položka vodné prostredie a vodotlač v pravom hornom rohu zostavy zobrazuje rok (OS prehrávania), pretože OS prehrávania sa presunie dopredu. Na konci je v vizualizácii zvýraznená cesta vodného prostredia, zatiaľ čo iné športy sú neaktívne. Nasledujúca obrazovka zobrazuje zostavu pri dokončí sa OS prehrávania.

  Časovo ohraničené bublinové vizualizácie v Power View

 5. Môžete vybrať viac ako jeden šport podržaním klávesu CTRL a vykonaním viacerých výberov. Vyskúšajte. Na nasledujúcej obrazovke sa vyberajú tri športy: wrestling, atletika a vodné prostredie.

  Zvýraznenie viacerých bublín v zostavách Power View s prehrávaním

 6. Na záver môžete filtrovať Bodový graf rovnako ako ľubovoľnú inú vizualizáciu. Existuje veľa farieb, pretože v množine údajov je veľa športov. V tabuľke medaily presuňte sezónu do farebnej oblasti polí funkcie Power View. Teraz sa používajú len dve farby, jedna pre každú sezónu (v lete alebo v zime). Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazuje toto, ale ak chcete zistiť, ako to vyzerá v pohode, pozrite si video na konci tohto kurzu.

  Použitie rýchlych filtrov v zostavách Power View s prehrávaním

K dispozícii sú rôzne úžasné a presvedčivé zostavy, ktoré môžete vytvoriť pomocou funkcie Power View. Každá vizualizácia prináša do údajov určité a zreteľné zobrazenie. Ak chcete poskytnúť ešte viac presvedčivé zostavy, môžete skombinovať rôzne vizualizácie na jednej strane zostavy a sprístupniť údaje nažive.

Kontrolný bod a kvíz

Čo ste sa naučili

V tomto tutoriále ste sa naučili vytvárať viacnásobné grafy, čiarové grafy, Bublinové grafy a Bodový graf. Tiež ste sa naučili, ako dlaždicu zostaviť a ako vytvoriť kontajner, do ktorého je možné zahrnúť mnoho zostáv.

Tento kurz zaokrúhli rad na vytváranie zostáv funkcie Power View.

Videá z množiny údajov olympijských hier

Niekedy je príjemné Zobraziť tieto úlohy v akcii. V tejto časti nájdete prepojenia na videá, ktoré boli vytvorené pomocou množiny údajov olympijských hier. Tieto videá sú podobné kurzom, ale niektoré zošity, PowerPivot obrázky alebo hárky Power View sa môžu mierne líšiť.

Videá v doplnku Power Pivot:

 • Nastavenie predvolených polí

 • Skrytie stĺpcov a tabuliek

 • Pridanie popisov k stĺpcom a tabuľkám

 • Vzťahy

 • Súhrn podľa

Video funkcie Power View:

 • Začíname s funkciou Power View v Exceli 2013

Ďakujeme! Dúfam, že sa vám tento výukový seriál tešil a zistili sme, že je užitočné pochopiť, ako vytvoriť vlastné zostavy funkcie Power View. Môžete vytvoriť úžasné, pôsobivé a interaktívne zostavy pomocou funkcie Power View a zdieľať ich pomocou portálu analytických nástrojov v SharePointe.

Kurzy v tejto sérii

Nasledujúci zoznam obsahuje prepojenia na všetky kurzy v tejto sérii:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv funkcie Power View

KVÍZ

Chcete vedieť, ako dobre ste si zapamätali, čo ste sa naučili? Máte šancu. Nasledujúci kvíz sa týka funkcií, možností alebo požiadaviek, ktoré ste sa naučili v tomto kurze. Na konci stránky nájdete správne odpovede. Veľa šťastia!

Otázka 1: Aký je iný názov typu viacnásobných grafov?

A: posúvanie grafov.

B: tica grafy.

C: kríkové grafy.

D: grafy strán

Otázka 2: Ktorá oblasť v poliach funkcie Power View umožňuje vytvorenie kontajnera, do ktorého môžete umiestniť viacero vizualizácií?

A: oblasť stĺpce.

B: oblasť SÚHRNu.

C: DLAŽDICa podľa oblasti.

D: oblasť KONTAJNERa.

Otázka 3: Ak chcete vytvoriť animovanú vizualizáciu na základe poľa, ako je napríklad pole s dátumom, ktoré oblasti polí Power View by ste mali použiť?

A: oblasť osi prehrávania.

B: oblasť VODOROVNých NÁSOBKov.

C: oblasť animácie.

D: nie je možné vytvárať vizualizácie, ktoré sú v pohode, môžete?

Otázka 4: Čo sa stane s viacerými grafmi, ak existuje viac koláčových grafov, ako sa zmestí na jednu obrazovku?

A: Power View sa automaticky spustí posúvaním koláčových grafov.

B: Power View poskytuje posúvač, ktorý vám umožní posúvať sa v ostatných koláčových grafoch.

C: Power View vytvorí zostavu len v prípade mnohých koláčových grafov, ktoré je možné zobraziť na obrazovke naraz.

D: Power View automaticky umiestni všetky koláčové grafy na jednu obrazovku bez ohľadu na to, koľko koláčových grafov sa vyžaduje.

Odpovede kvízu

 1. Správna odpoveď: C

 2. Správna odpoveď: C

 3. Správna odpoveď: A

 4. Správna odpoveď: B

Poznámky: Údaje a obrázky v tejto sérii kurzov pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Súbor údajov o olympiádach od spoločnosti Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok z lokality CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch od Svetovej banky (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských športov od používateľov Thadius856 a Parutakupiu

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office