Kurz pre program Visio

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nový program Visio? V tomto kurze sa vám pomôžu začať pracovať s programom Visio. Môžeme si vás prevedie úvodných diagramov vám predstavu o diagramoch vyzerať. Potom sme si vás prevedie štyri základné kroky na vytvorenie vlastného diagramu.

Spustenie Visia

Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte text Visio a potom program otvorte kliknutím na ikonu Visia. (Ak je Visio už otvorené, kliknite na položky Súbor > Nové.)

Pozrite si úvodné diagramy

Skôr než sa do toho pustíte a začnete pracovať sami, pozrime si niekoľko úvodných diagramov, ktoré má Visio k dispozícii. Získate tak predstavu o tom, ako diagramy v tomto programe vyzerajú a fungujú.

 1. Kliknite na položku Kategórie.

  Prepojenie Kategórie

 2. Kliknite na položku Vývojový diagram.

  Miniatúra kategórie vývojového diagramu.

 3. Teraz sa zamerajte na tento krok: Kliknite raz na miniatúru Základný vývojový diagram.

  Miniatúra základného vývojového diagramu

 4. Pozrime sa na to, o čom je toto dialógové okno.

  Miniatúry základného vývojového diagramu Visia: 1 prázdna šablóna a 3 úvodné diagramy

  Keď už máte nejaké skúsenosti s Visiom (napríklad už máte za sebou niekoľko cvičných diagramov), môžete vybrať prázdnu šablónu. Ak s ním však ešte nemáte žiadne skúsenosti, vyberte si niektorý z ďalších troch úvodných diagramov.

 5. Dvakrát kliknite na jednu z miniatúr úvodných diagramov.

 6. Toto je starter diagram. Program Visio obsahuje mnoho úvodných diagramov vám nápady a príklady. Môžete prispôsobiť tento diagram starter zadaním textu, pridávať vlastné tvary, a tak ďalej. Tiež, pozrite si tému Tipy a triky. Tieto pomôže v práci s diagramu.

 7. Môžeme otvoriť ďalší úvodný diagram. Kliknite na položky Súbor > Nové > Kategórie > Sieť.

 8. Kliknite raz na miniatúru základnej siete.

  Miniatúra základnej siete

 9. Dvakrát kliknite na jednu z dvoch miniatúr úvodných diagramov.

  Tu je ďalší príklad toho, čo môžete urobiť pomocou Visia. Sami prejdite na položky Súbor > Nové > Kategórie a pozrite si rôzne úvodné diagramy Visia. Nie sú k dispozícii pre všetky typy diagramov, ale nájdete tam tie najbežnejšie.

Tri základné informácie o Visiu

Pustite sa do práce s diagramom. Ako sme si vysvetlili vyššie, Visio poskytuje množstvo typov diagramov vrátane organizačných schém, sieťových diagramov, pracovných postupov a plánov bytu či kancelárie. Takmer každý z nich však môžete vytvoriť pomocou týchto troch základných krokov:

 1. Otvorte prázdnu šablónu.

 2. Myšou presuňte tvary a spojte ich dokopy.

 3. Pridajte k tvarom text.

V nasledujúcich krokoch použijete tieto tri základné funkcie na vytvorenie základného vývojového diagramu.

Krok 1: Otvorenie prázdnej šablóny

Vo Visiu sa bežne začína s prázdnou šablónou. Ale nemusíte ju použiť, môžete si vybrať a upraviť niektorý z úvodných diagramov. Niekedy však chcete začať úplne od začiatku.

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové > Kategórie > Vývojový diagram.

 2. Kliknite raz na položku Základný vývojový diagram a potom dvakrát kliknite na prázdnu možnosť:

  Prázdna miniatúra

 3. A máte prázdny vývojový diagram, s ktorým môžete začať pracovať. Obrazovka bude vyzerať podobne ako v nasledujúcej ukážke.

  Prázdna strana kresby vývojového diagramu

 4. Visio obsahuje tri hlavné oblasti: pás s nástrojmi, okno Tvary a samotnú stranu.

  Karta na páse s nástrojmi v hornej časti, okno Tvary naľavo, Strana napravo

  Pás s nástrojmi obsahuje všetky karty Visia. Môžete tu napríklad zmeniť veľkosť textu, prepnúť na iné nástroje na kreslenie atď.

  Okno Tvary obsahuje vzorkovnicu a tvary. O tom si ešte povieme neskôr.

  Samotná strana je miesto, kde tvary umiestníte alebo spojíte.

  Tipy: Ak vaša obrazovka nevyzerá tak, ako je uvedené vyššie, skúste aspoň jeden z týchto krokov:

  • Ak sa nezobrazuje celý pás s nástrojmi, dvakrát kliknite na kartu Domov v hornej časti.

  • Ak sa nezobrazuje okno Tvary, kliknite na rozbaľovaciu šípku Šípka rozbalenia tvarov a zväčšite okno Tvary.

  • Zatvorte všetky ostatné otvorené tably a okná.

  • Maximalizujte alebo zmeňte veľkosť okna Visia, aby sa zväčšilo na obrazovke.

  • V ponuke Zobraziť kliknite na položku Prispôsobiť oknu.

Krok 2: Presunutie a spojenie tvarov dokopy

Ak chcete vytvoriť diagram, na začiatok myšou presuňte tvary z okna Tvary. Potom tvary pridajte a spojte ich dokopy. Existuje niekoľko spôsobov pripojenia tvarov, ale teraz vám ukážeme použitie šípok automatického pripojenia. O chvíľu sa dozviete, ako ich možno použiť.

 1. Presuňte tvar Začiatok alebo koniec na stránku kresby a pustite tlačidlo myši.

  Kurzor ťahajúci počiatočný a koncový tvar na stranu

 2. Podržte ukazovateľ nad tvarom, kým sa nezobrazí modrá šípka automatického spojenia.

  Kurzor umiestnený nad tvarom, zobrazujúce sa modré šípky

 3. Posuňte ukazovateľ na vrchnú časť modrej šípky, ktorá naznačuje, kde sa umiestni druhý tvar.

  Kurzor klikajúci na modrú šípku automatického pripojenia

 4. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na štvorcový tvar Spracovanie.

  Miniatúrny panel s nástrojmi automatického pripojenia s výbermi

  Tvar Spracovanie sa pridá do diagramu, pričom sa automaticky pripojí k tvaru Začiatok alebo koniec.

 5. Tvary naďalej pridávajte týmto spôsobom, kým ich na strane nebudete mať štyri alebo päť.

  Tipy: 

  • Ak sa požadovaný tvar na miniatúrnom paneli s nástrojmi nenachádza, požadovaný tvar môžete pretiahnuť z okna Tvary na modrú šípku. Presne tak – tvar pretiahnite na modrú šípku automatického pripojenia. Nový tvar sa pripojí k prvému tvaru, akoby ste naň klikli na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

  • Pomocou šípok automatického spojenia môžete tiež spojiť dva tvary, ktoré sa už v kresbe nachádzajú. Presuňte šípku automatického spojenia z jedného tvaru do druhého. Šípka z prvého tvaru sa presunie do druhého.

Krok 3: Pridanie textu k tvarom

 1. Kliknite na tvar a začnite zadávať text. Pre pridanie textu do tvaru nemusíte kliknúť dvakrát – text sa počas písania pridáva do toho tvaru, ktorý je práve vybratý.

  Výber tvaru a zadanie textu

 2. Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany nákresu alebo stlačte kláves ESC.

Text môžete pridať takmer do všetkých objektov, dokonca aj do spojníc, a to tak, že objekt vyberiete a začnete písať.

Vo Visiu toho dokážete ešte viac. Vyskúšajte si prácu s tvarmi, spojnicami a textom. Keď budete hotoví, môžete prejsť na nasledujúce kroky.

Pridanie textu na stranu

 1. Kliknite na kartu Domov a potom na nástroj Text.

  Nástroj na písanie textu

 2. Kliknite na prázdnu oblasť strany.

  Zobrazí sa textové pole.

 3. Zadajte text, ktorý chcete pridať na stranu.

  Pridanie textu na stranu

 4. Stlačte kláves Esc.

 5. Ak chcete prestať používať nástroj Text, na karte Domov kliknite na nástroj Ukazovateľ.

Textové pole má teraz vlastnosti ostatných tvarov. Môžete ho vybrať a zmeniť text, presunúť ho do inej časti strany a text môžete formátovať pomocou skupín Písmo a Odsek na karte Domov.

Ďalšie informácie o práci s textom nájdete v témach Pridanie, úprava, premiestnenie alebo otočenie textu v tvaroch a Pridanie textu na stranu.

Pridanie pozadia ku kresbe

 1. Na karte Návrh kliknite na položku Pozadia.

 2. Kliknite na pozadie.

  Diagram získa nové pozadie a novú stranu pozadia s názvom Pozadie_:programu_Visio-1). Túto stranu si môžete zobraziť na kartách strán pozdĺž dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu.

  Karta Pozadie vo Visiu

Použitie orámovania alebo záhlavia

 1. Kliknite na položky Návrh > Orámovanie a nadpisy a kliknite na požadovaný štýl nadpisu.

 2. Kliknite na štýl nadpisu.

  Nadpis a orámovanie sa zobrazia na strane pozadia.

 3. V dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu kliknite na kartu Pozadie_:programu_Visio-1

 4. Kliknite na text nadpisu.

  Vybraté je celé orámovanie, ale keď začnete písať, zmení sa text nadpisu.

 5. Zadajte názov a potom stlačte kláves ESC.

 6. Ak chcete upraviť ďalší text v orámovaní, najprv vyberte celé orámovanie, potom kliknite na text, ktorý chcete zmeniť, a začnite písať. Text sa možno bude dať vybrať až po viacerých kliknutiach.

 7. Kliknite na položku Strana-1 v pravom dolnom rohu strany a vráťte sa do kresby.

Použitie motívu na diagram alebo kresbu

 1. Na karte Návrh ukážte kurzorom myši na rôzne motívy.

  Keď ukážete kurzorom myši na motív, Visio ho dočasne použije.

  Galéria motívov vo Visiu

 2. Ak chcete zobraziť iné dostupné motívy, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 3. Kliknite na motív, ktorý chcete použiť na diagram.

Uloženie diagramu

Ak ste už diagram uložili, jednoducho kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Uloženie pomocou panela s nástrojmi Rýchly prístup

Ak chcete diagram uložiť aj inde alebo pod iným názvom, použite príkaz Uložiť ako.

Uloženie diagramu v inom umiestnení

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V sekcii Uložiť ako kliknite na umiestnenie, kam chcete diagram uložiť.

  Môže to byť napríklad v počítači, online alebo vo OneDrive. Potom kliknite na priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, alebo na položku Prehľadávať a nájdite požadovaný priečinok.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako môžete zadať diagramu nový názov pomocou poľa Názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie súboru vo formáte obrázka, PDF alebo inom formáte

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V sekcii Uložiť ako kliknite na umiestnenie, kam chcete diagram uložiť.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako otvorte rozbaľovací zoznam Uložiť vo formáte.

 4. Kliknite na požadovaný formát. Medzi formáty patria napríklad:

  • Štandardný súbor s obrázkom    vrátane formátov JPG, PNG a BMP.

  • Webová stránka    vo formáte HTM. Súbory s obrázkami a súbory ostatných prostriedkov sa ukladajú v podpriečinku v mieste uloženia súboru HTM.

  • Súbor PDF alebo XPS   

  • Výkres programu AutoCAD    vo formáte DWG alebo DXF.

Tlač diagramu alebo kresby

Tlač diagramu alebo kresby vo Visiu je rovnako jednoduchá ako v ostatných programoch balíka Office.

Tlač diagramu alebo kresby

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vyberte tlačiareň a iné nastavenia a potom kliknite na položku Tlačiť.

Rozšírenie základných poznatkov

Po práci s týmito základnými úlohami vykonajte niektoré ďalšie kroky preskúmaním nasledujúcich tém:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×