Kurz: Optimalizácia modelu údajov na vytváranie zostáv funkcie Power View

Vytvorili ste model údajov v rámci kurzu: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou modelu údajov v programe Excel 2013, pričom ste spojili údaje vo viacerých tabuľkách a z rôznych zdrojov údajov. Teraz môžete rozšíriť model údajov, aby mohol tvoriť základ prepracovaných zostáv funkcie Power View.

 1. Otvorte zošit, ktorý ste vytvorili v rámci kurzu: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou modelu údajov v programe Excel 2013.

 2. V Exceli výberom položiek PowerPivot > Spravovať otvorte okno PowerPivot.

Ak sa karta doplnku PowerPivot nezobrazuje, prečítajte si pokyny v téme Spustenie doplnku Power Pivot v Exceli 2013.

Obsah tohto článku

Nastavenie predvolených polí

V okne Power Pivot

V hárku funkcie Power View v programe Excel

Nastavenie správania tabuľky

V okne Power Pivot

V hárku funkcie Power View v programe Excel

Vytvorenie predvolených agregátov

V okne Power Pivot

V hárku funkcie Power View v programe Excel

Pridanie popisov

V okne Power Pivot

V hárku funkcie Power View v programe Excel

Nastavenie predvolených polí

Nová úloha

V okne PowerPivot

 1. Kliknite na kartu tabuľky DimProduct.

 2. Kliknite na kartu Rozšírené > položku Množina predvolených polí.

Predvolené polia sú polia pridané do hárka funkcie Power View, keď kliknete na názov tabuľky namiesto rozbalenia tabuľky a výberu konkrétnych polí.

Poznámka:  V dialógovom okne sú uvedené všetky polia v tabuľke, dokonca aj tie, ktoré ste označili na skrytie v klientskych nástrojoch. Ak pridáte jedno zo skrytých polí do množiny predvolených polí, nezobrazí sa v klientskych nástrojoch.

 1. Vyberte a pridajte tieto polia:

  • NázovProduktu

  • Kategória produktov

  • Podkategória produktov

  • JednotkovéNáklady

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

V hárku funkcie Power View v programe Excel

 1. Prejdite späť do hárka Power View v Exceli. Zobrazí sa hlásenie, že zostava Power View potrebuje nové údaje. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Až do konca tohto kurzu, musíte po každej zmene údajového modelu v doplnku PowerPivot obnoviť údaje v hárkoch Power View.

 1. Kliknite na prázdny hárok (nevyberte mapu, ktorú ste pridali v inom kurze) a kliknite na názov tabuľky DimProduct.

Funkcia Power View pridá tabuľku s týmito štyrmi poľami.

Prečítajte si ďalšie informácie o príčinách konfigurácie množiny predvolených polí pre zostavy funkcie Power View.

Nastavenie správania tabuľky

V okne PowerPivot

 1. Prejdite späť do okna PowerPivot a na kartu tabuľky DimProduct.

 2. Kliknite na položku Správanie tabuľky.

 3. V poli Identifikátor riadkov kliknite na položku ProductKey.

Ak nenastavíte identifikátor riadkov, nemôžete nastaviť žiadnu ďalšiu hodnotu v tomto dialógovom okne.

Poznámka:  V dialógovom okne sú uvedené všetky polia v tabuľke vrátane poľa ProductKey, ktoré ste označili na skrytie v klientskych nástrojoch. Ak nastavíte jedno zo skrytých polí ako predvolené označenie, nezobrazí sa v klientskych nástrojoch.

 1. V poli Zachovať jedinečné riadky vyberte položku ProductName.

 2. V poli Predvolené označenie vyberte položku ProductName.

V týchto údajoch sa nenachádzajú žiadne obrázky, a tak nemôžete nastaviť predvolený obrázok.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

V hárku funkcie Power View v programe Excel

 1. Prejdite späť do hárka funkcie Power View v programe Excel a obnovte údaje.

Všimnite si, že v zozname polí a v poli Polia sa vedľa názvu produktov zobrazuje malá ikona karty. Zobrazuje, že je

 1. Vyberte tabuľku, ktorú ste vytvorili s predvolenými poľami v predchádzajúcej časti.

 2. Na karte Návrh kliknite na šípku pod položkou Tabuľka a kliknite na položku Karta.

Všimnite si, že karty obsahujú rovnaké polia ako tabuľka, no ich rozloženie je iné. Všimnite si, že pole Product Name, ktoré sme nastavili ako predvolené označenie, sa zobrazuje výraznejšie ako text v ostatných poliach. Spôsob zobrazenia iného textu môžete zmeniť v nasledujúcom kroku.

 1. Na karte Návrh kliknite na šípku pod položkou Štýl Vizitka a kliknite na položku Bublina.

Všetok text je teraz väčší.

Prečítajte si ďalšie informácie o príčinách konfigurácie vlastností správania tabuľky pre zostavy funkcie Power View.

Vytvorenie predvolených agregátov

V okne PowerPivot

 1. Kliknite na kartu tabuľky FactSales.

 2. Kliknite na pole pod stĺpcom UnitPrice v rámci oblasti výpočtov.

 3. Na karte domov kliknite na šípku vedľa položky AutoSum > Average.

 4. Týmto krokom sa vytvorí vypočítavané pole, ktoré vypočíta priemer jednotkovej ceny za produkt, na základe kontextu výpočtu – umiestnenie poľa vo vizualizácii.

V hárku funkcie Power View v programe Excel

 1. Prejdite späť do hárka funkcie Power View v programe Excel a obnovte údaje.

 2. V zozname polí rozbaľte tabuľku FactSales.

 3. Všimnite si rozličné ikony vedľa polí. Vedľa poľa UnitPrice sa nachádza symbol gréckeho písmena sigma (Σ). Pole Sum of UnitPrice obsahuje malý symbol kalkulačky. Toto je vypočítavané pole. Kliknite na prázdne plátno a potom vyberte polia UnitPrice a Sum of UnitPrice.

 4. Obe tieto hodnoty sú rovnaké.

 5. V oblasti Polia kliknite na šípku vedľa poľa UnitPrice. Všimnite si rôzne možnosti: Súčet, Priemer atď. Kliknite na položku Priemer.

 6. V oblasti Polia kliknite na šípku vedľa poľa Sum of UnitPrice. Upozorňujeme, že nemôžete zmeniť agregát, pretože ste definovali agregáciu pre toto pole v doplnku PowerPivot.

  Tip:  Myslite na to pri vyvíjaní údajového modelu: Power View dokáže automaticky a flexibilne vykonať množstvo jednoduchých výpočtov. Dovoľte teda Power View vykonať jednoduché výpočty. Zložitejšie výpočty vytvárajte len v modeli v rámci doplnku PowerPivot .

Pridanie popisov

Do polí a tabuliek v rámci doplnku PowerPivot môžete pridať popisy. Zobrazia sa v Power View.

Nová úloha

V okne PowerPivot

 1. V tabuľke DimProduct vyberte stĺpec ProductName, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Popis.

 2. Zadajte názov produktu alebo čokoľvek iné.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu tabuľky Geography a potom kliknite na položku Popis.

 4. Zadajte umiestnenie alebo čokoľvek iné.

V hárku funkcie Power View v programe Excel

 1. Prejdite späť do hárka funkcie Power View v programe Excel a obnovte údaje.

 2. Podržaním ukazovateľa myši na názve tabuľky Geography a na poli ProductName sa zobrazia pridané popisy.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×