KURT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie KURT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti špicatosť množiny údajov. Špicatosť určuje relatívnu strmosť alebo plochosť rozdelenia vzhľadom na špicatosť normálneho rozdelenia. Kladná špicatosť znamená, že rozdelenie strmšie ako normálne rozdelenie. Záporná špicatosť znamená, že rozdelenie je menej strmé ako normálne rozdelenie.

Syntax

KURT(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie KURT obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1; číslo2; ...    Argument číslo1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 argumentov, pre ktoré chcete vypočítať špicatosť. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky

 • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo referencie obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a čísla v textovom formáte, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa zahrnú do výpočtu.

 • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak existujú 4 údajové body alebo menej, alebo ak sa smerodajná odchýlka rovná nule, funkcia KURT vráti chybovú hodnotu #DELENIENULOU!

 • Špicatosť sa definuje ako:

  Rovnica

  kde s je smerodajná odchýlka vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Vzorec

Popis

Výsledok

=KURT(A2:A11)

Špicatosť vyššie uvedených údajov

-0,151799637

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×