Ktoré rozloženia grafického prvku SmartArt majú neobmedzené tvary?

Pomocou niektorých rozložení grafického prvku SmartArt môžete pridať ľubovoľný počet ďalších tvarov. Ďalšie rozloženia obsahujú fixný počet tvarov. Rozloženie Šípky vyvažovania v type vzťah je napríklad navrhnuté tak, aby predstavovalo iba dva protichodné myšlienky alebo koncepty, a tak len dva tvary môžu obsahovať text.

Obrázok rozloženia Šípky vyváženia

Ak chcete vyjadriť viac než dve myšlienky, prepnite na rozloženie s viacerými tvarmi, ktoré sú k dispozícii pre text, napríklad rozloženie ihlanový zoznam. Nezabúdajte, že zmena rozložení alebo typov grafických prvkov SmartArt môže zmeniť zdanlivý význam vašich informácií. Rozloženie zobrazujúce šípky, ktoré sú zobrazené na pravej strane, napríklad Základný proces v type procesu, má iný význam ako v tvare, v ktorom sa zobrazuje šípka usporiadaná v kruhu, ako napríklad súvislý cyklus v type cyklu.

Tip: Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt a o tom, ako začať používať grafické prvky SmartArt, nájdete v téme ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt.

Tvary môžete Pridať aj odstrániť vo väčšine grafických prvkov SmartArt a tiež môžete zmeniť umiestnenie rôznych tvarov, preto by ste mali vybrať rozloženie, ktoré poskytuje najlepšie vizuálne znázornenie údajov.

Nasledujúce tabuľky zobrazujú niektoré dostupné grafické prvky SmartArt. 

Obsah tohto článku

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre zoznamy

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre procesy

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre cykly

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre hierarchie

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre vzťahy

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre matice

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre pyramídy

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre zoznamy

Názov rozloženia

Obrázok

Obmedzenie tvaru

Základný zoznam blokov

Obrázok rozloženia Základný blokový zoznam

Neobmedzené.

Kľukatý obrázkový zoznam so zvýraznením

Obrázok rozloženia Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením

Neobmedzené.

Nepretržitý zoznam obrázkov

Obrázok rozloženia Nepretržitý zoznam obrázkov

Neobmedzené.

Podrobný proces

Obrázok rozloženia Podrobný proces

Neobmedzené.

Zoskupený zoznam

Obrázok rozloženia Zoskupený zoznam

Neobmedzené.

Hierarchy List

Obrázok rozloženia Hierarchický zoznam

Neobmedzené.

Vodorovný zoznam s odrážkami

Obrázok rozloženia Vodorovný zoznam s odrážkami

Neobmedzené.

Vodorovný obrázkový zoznam

Obrázok rozloženia Vodorovný zoznam obrázkov

Neobmedzené.

Obrázkový zoznam so zvýraznením

Obrázok rozloženia Zoznam obrázkov so zvýraznením

Neobmedzené.

Označený obrázkový zoznam

Obrázok rozloženia Označený obrázkový zoznam

Neobmedzené.

Ihlanový zoznam

Obrázok rozloženia Ihlanový zoznam

Neobmedzené.

Segmentovaný proces

Obrázok rozloženia Segmentovaný proces

Neobmedzené.

Skladaný zoznam

Obrázok rozloženia Skladaný zoznam

Neobmedzené.

Možnosť Exportovať do súboru v Sprievodcovi importom a exportom

Obrázok rozloženia Tabuľková hierarchia

Neobmedzené.

Tabuľka zoznamu

Obrázok rozloženia Tabuľkový zoznam

Iba dve úrovne: jedna hlavná myšlienka a neobmedzené tvary druhej úrovne.

Terčový zoznam

Obrázok rozloženia Cieľový zoznam

Neobmedzené.

Lichobežníkový zoznam

Obrázok rozloženia Lichobežníkový zoznam

Neobmedzené.

Zvislý zoznam so šípkami

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam v tvare šípky

Neobmedzené.

Vertical Block List

Obrázok rozloženia Zvislý blokový zoznam

Neobmedzené.

Zvislý zoznam s poliami

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam polí

Neobmedzené.

Vertical Bullet List

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam s odrážkami

Neobmedzené.

Vertical Chevron List

Obrázok rozloženia Zvislý výložkový zoznam

Neobmedzené.

Zvislý obrázkový zoznam so zvýraznením

Obrázok rozloženia zvislého obrázkového zoznamu so zvýraznením

Neobmedzené.

Zvislý obrázkový zoznam

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam obrázkov

Neobmedzené.

Na začiatok stránky

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre procesy

Názov rozloženia

Obrázok

Obmedzenie tvaru

Proces so zvýraznením

Obrázok rozloženia Proces so zvýraznením

Neobmedzené.

Postup so striedaním

Obrázok rozloženia Striedavý tok

Neobmedzené.

Šípková stuha

Obrázok rozloženia Stuha v tvare šípky

Maximálne dva nápady.

Základný kľukatý proces

Obrázok rozloženia Základný flexibilný proces

Neobmedzené.

Základný výložkový proces

Obrázok rozloženia Základný výložkový proces

Neobmedzené.

Základný proces

Obrázok rozloženia Základný proces

Neobmedzené.

Basic Timeline

Obrázok rozloženia Základná časová os

Neobmedzené.

Výložkový zoznam

Obrázok rozloženia Výložkový zoznam

Neobmedzené.

Kruhový kľukatý proces

Obrázok rozloženia Kruhový kľukatý proces

Neobmedzené.

Uzavretý výložkový proces

Obrázok rozloženia Uzavretý výložkový proces

Neobmedzené.

Šípka nepretržitého procesu

Obrázok rozloženia Nepretržitý proces v tvare šípky

Neobmedzené.

Bloky nepretržitého procesu

Obrázok rozloženia Nepretržitý blokový proces

Neobmedzené.

Zbiehajúce sa šípky

Obrázok rozloženia Zbiehavé šípky

Neobmedzené.

Rozbiehajúce sa šípky

Obrázok rozloženia Rozbiehavé šípky

Neobmedzené.

Rovnica

Obrázok rozloženia Rovnica

Neobmedzené.

Kanál

Obrázok rozloženia Lievik

Maximálny počet troch nápadov v lieviku a štvrtý pod ním.

Ozubené koliesko

Obrázok rozloženia Ozubené koleso

Jedným z hlavných nápadov a dvoch závislých myšlienok. Zobrazí sa aj text tretej úrovne.

Protichodné šípky

Obrázok rozloženia Protichodné šípky

Dve myšlienky.

Obrázkový proces so zvýraznením

Obrázok rozloženia Obrázkový proces so zvýraznením

Neobmedzené.

Šípky procesu

Rozloženie Šípky procesu

Neobmedzené.

Zoznam procesu

Obrázok rozloženia Zoznam procesov

Neobmedzené.

Opakovaný kľukatý proces

Obrázok rozloženia Opakovaný flexibilný proces

Neobmedzené.

Skladaný proces

Obrázok rozloženia Odsadený proces

Najviac päť tvarov.

Šípka nahor

Obrázok rozloženia Šípka nahor

Najviac päť tvarov.

Zvislý kľukatý proces

Obrázok rozloženia Zvislý kľukatý proces

Neobmedzené.

Zvislá rovnica

Obrázok rozloženia Zvislá rovnica

Neobmedzené.

Zvislý proces

Rozloženie Zvislý proces

Neobmedzené.

Na začiatok stránky

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre cykly

Názov rozloženia

Obrázok

Obmedzenie tvaru

Základný cyklus

Obrázok rozloženia Základný cyklus

Neobmedzené.

Základný koláč

Obrázok rozloženia Základný koláč

Maximálny počet siedmich segmentov.

Základný lúčový diagram

Rozloženie Základný lúčový diagram

Jedným z hlavných nápadov s neobmedzenou textom druhej úrovne.

Blokový cyklus

Obrázok rozloženia Blokový cyklus

Neobmedzené.

Kontinuálny cyklus

Obrázok rozloženia Nepretržitý cyklus

Neobmedzené.

Matica cyklu

Obrázok rozloženia Matica cyklu

Štyri nápady s popismi druhej úrovne.

Rozbiehajúce sa lúče

Obrázok rozloženia Rozbiehavý lúčový diagram

Jedným z hlavných nápadov a neobmedzených tvarov druhej úrovne.

Multismerový cyklus

Obrázok rozloženia Viacsmerový cyklus

Neobmedzené.

Bezsmerový cyklus

Obrázok rozloženia Nesmerový cyklus

Neobmedzené.

Lúčový cyklus

Obrázok rozloženia Lúčový cyklus

Jedným z hlavných nápadov a neobmedzených tvarov druhej úrovne.

Lúčový Vennov diagram

Obrázok rozloženia Lúčový Vennov diagram

Jedným z hlavných nápadov a neobmedzených tvarov druhej úrovne.

Segmentový cyklus

Obrázok rozloženia Segmentovaný cyklus

Maximálny počet siedmich segmentov.

Textový cyklus

Obrázok rozloženia Cyklus textu

Neobmedzené.

Na začiatok stránky

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre hierarchie

Názov rozloženia

Obrázok

Obmedzenie tvaru

Hierarchia

Obrázok rozloženia Hierarchia

Neobmedzené.

Horizontal Hierarchy

Obrázok rozloženia Vodorovná hierarchia

Neobmedzené.

Horizontal Labeled Hierarchy

Obrázok rozloženia Vodorovná označená hierarchia

Neobmedzené.

Labeled Hierarchy

Obrázok rozloženia Označená hierarchia

Neobmedzené.

Organizačná schéma

Obrázok rozloženia Organizačná schéma

Neobmedzené.

Na začiatok stránky

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre vzťahy

Názov rozloženia

Obrázok

Obmedzenie tvaru

Zostatok

Obrázok rozloženia Vyváženie

Neobmedzené.

Základný terčový diagram

Obrázok rozloženia Základný cieľový diagram

Maximálne päť nápadov. Neobmedzený text druhej úrovne, môže sa však prekrývať.

Základný Vennov diagram

Rozloženie Základný Vennov diagram

Neobmedzené.

Zbiehajúce sa lúče

Obrázok rozloženia Zbiehavý lúčový diagram

Jedným z hlavných nápadov s neobmedzenou textom druhej úrovne.

Vyvažované šípky

Obrázok rozloženia Šípky vyváženia

Dve myšlienky.

Lineárny Vennov diagram

Obrázok rozloženia Čiarový Vennov diagram

Neobmedzené.

Vnorený terčový diagram

Obrázok rozloženia Vnorený cieľový diagram

Tri nápady.

Lúčový zoznam

Obrázok rozloženia Lúčový zoznam

Jedným z hlavných nápadov a neobmedzené sekundárne myšlienky.

Skladaný Vennov diagram

Obrázok rozloženia Skladaný Vennov diagram

Maximálne sedem nápadov.

Na začiatok stránky

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre matice

Názov rozloženia

Obrázok

Obmedzenie tvaru

Základná matica

Rozloženie Základná matica

Štyri nápady.

Matica mriežky

Obrázok rozloženia Mriežková matica

Štyri nápady.

Matica s názvom Matrix

Obrázok rozloženia Matica s názvom

Jedným z hlavných nápadov so štyrmi nápadmi druhej úrovne.

Na začiatok stránky

Limity tvarov, úrovní a úrovní pre pyramídy

Názov rozloženia

Obrázok

Obmedzenie tvaru

Základná pyramída

Rozloženie Základný ihlan

Neobmedzené.

Obrátená pyramída

Obrázok rozloženia Obrátený ihlan

Neobmedzené.

Segmentovaný ihlan

Obrázok rozloženia Segmentovaný ihlan

Neobmedzené.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×