Krok 3 – Oboznámenie sa so základmi programovania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Naučili ste sa, ako zaznamenať makro, a získali ste bližšie informácie o tvorbe procedúr jazyka VBA. Nasledujúcim krokom je osvojiť si ďalšie základy programovania a vytvoriť pevné základy na programovanie v jazyku VBA.

Základné koncepty jazyka VBA: objekty, metódy, a vlastnosti

Prvou vecou, ktorú je potrebné vedieť, je, že kód jazyka VBA sa kompiluje podobným spôsobom, akým by ste popísali tvorbu vecí okolo nás. Tvoria ho nasledovné štyri koncepty:

Koncept

Popis

Príklad

objekt

vec

hárok

metóda

akcia alebo niečo, čo vec dokáže vykonať

pridanie veci

vlastnosť

popis alebo charakteristika veci

názov

kolekcia

skupina vecí

hárky

Spolu tieto štyri koncepty predstavujú to, čo programátori nazývajú modelom objektovo orientovaného programovania. Ide o spôsob vypracovania úlohy tak, že popíšete vec, objekt alebo kolekciu, s ktorou chcete pracovať, konkrétne charakteristiky alebo vlastnosť veci, ktorú chcete využiť, a ako alebo akou metódou chcete akciu vykonať.

Pozrime sa na náš kód z Kroku 2:

Sub DeleteRow()
'
' DeleteRow Macro
'
'
    Selection.Rows.Delete
 
End Sub

V riadku Selection.Rows.Delete predstavuje Selection objekt alebo vec, na ktoré odkazujete v kóde. Túto vec ste bližšie popísali uvedením, že chcete pracovať s vlastnosťou Rows (riadky). Následne ste pomocou syntaxe Delete (Odstrániť) použili metódu odstránenia príslušného riadka.

Spočiatku môžu byť tieto pojmy to trochu mätúce, ale skúste hovoriť sa pokúšate dosiahnuť a zistiť, čo je "vec" sa pokúšate práce na, čo sú Vlastnosti "to" a aká Akcia sa má vykonať na "to". S malou zvyknúť a vytrvalosť, budete na vlastný spôsob práce na vytvorenie niektoré výkonné makrá VBA.

Ďalšie informácie o objektov, metód a vlastností

Ďalšie informácie o kolekcií

Základné príkazy toku riadenia

Tu sú ďalšie dva koncepty, ktoré budete chcieť ovládať, aby ste dokázali zostaviť užitočné makrá v jazyku VBA.

Ak toto, potom nasledovné: Príkaz If… Then je programovacím nástrojom, ktorý umožňuje určiť typ akcie, ktorú chcete vykonať, na základe určitého kritéria. Povedzme napríklad, že chcete, aby všetok text používajúci štýl Nadpis 1 používal tučné 16-bodové písmo Helvetica a všetok text používajúci štýl Nadpis 2 používal kurzívové 12-bodové písmo Helvetica Príkaz If… Then je nástrojom, ktorý umožní skontrolovať, či ide o text používajúci štýl Nadpis 1 alebo Nadpis 2, a následne použiť príslušný formát.

Ďalšie informácie o If tento, potom či koncept

 Slučka For Each je užitočná, keď chcete spracovať kolekciu alebo súpravu vecí a vykonať akciu. Akciou by mohlo byť aj použitie konceptu Ak toto, potom nasledovné, aby ste získali väčšiu kontrolu. Povedzme, že máte tabuľku, chcete vo všetkých jej riadkoch vyhľadať určité slovo a chcete, aby sa pri každom nájdení slova žltá príslušná bunka vyfarbila žltou farbou a pri nájdení slova červená sa príslušná bunka vyfarbila červenou farbou. Na vytvorenie tohto procesu by ste spolu použili slučku For Each a príkaz If… Then.

Podrobnejšie informácie o jazyku VBA 

Teraz, keď ste sa naučili základy, vám ponúkame ďalšie odkazy na podrobnejšie informácie o využití jazyka VBA pre jednotlivé aplikácie balíka Office.

Čo nie je podporované pri používaní jazyka VBA v Office pre Mac?

Tu je niekoľko vecí, ktoré nie sú podporované pri používaní jazyka VBA v Office pre Mac:

  • Mac nepodporuje Active-X.

  • Outlook pre Mac nepodporuje jazyk VBA.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×