Kreslenie tvarov pomocou nástrojov Ceruzka, Čiara, Oblúk alebo Voľná forma

V programe Visio môžete pomocou tvarov obdĺžnika, elipsy, oblúka, voľnej formy alebo ceruzky vytvárať svoje vlastné tvary.

Ak chcete v novom tvare použiť farby výplne, je potrebné vytvoriť uzavretý tvar. Pri použití nástrojov Obdĺžnik alebo Elipsa sa uzavreté tvary vytvoria automaticky. Uzavreté tvary sú predvolene vyplnené plnou farbou.

A closed rectangle and an open triangle

V tomto príklade je zelený obdĺžnik uzavretým tvarom, pretože je vyplnený plnou farbou. Trojuholník však nie je uzavretý, pretože nie je vyplnený plnou farbou a cez tvar je vidieť pozadie kresby.

Čo chcete urobiť?

Kreslenie obdĺžnika alebo kruhu

Kreslenie vlastného tvaru

Úprava tvaru

Odstránenie segmentu z tvaru

Pridanie segmentu do tvaru

Zmena tvaru

Vytvorenie nového nadradeného tvaru

Kreslenie obdĺžnika alebo kruhu

 1. Na karte Domov v skupine Nástroje kliknite na šípku vedľa položky Obdĺžnik Nástroj Obdĺžnik a vyberte jednu z nasledovných možností:

  The Tools group on the Home tab

  • Ak chcete nakresliť obdĺžnik, vyberte nástroj Obdĺžnik.

  • Ak chcete nakresliť kruh alebo ovál, vyberte nástroj Elipsa.

 2. Ťahaním nakreslíte tvar na stránke kresby.

 3. Ak sa chcete vrátiť do štandardného režimu úprav, v skupine Nástroje kliknite na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Na začiatok stránky

Kreslenie vlastného tvaru

 1. Na karte Vývojár v skupine Návrh tvaru kliknite na šípku vedľa položky Obdĺžnik a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Kde je karta Vývojár?

  Kartu Vývojár môžete otvoriť nasledovným spôsobom:

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Možnosti.

  3. V dialógovom okne Možnosti programu Visio kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  4. Na table Prispôsobiť pás s nástrojmi v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi vyberte položku Hlavné karty.

  5. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak chcete nakresliť rovnú čiaru, vyberte nástroj Čiara.

 • Ak chcete nakresliť nepravidelný tvar, vyberte nástroj Voľná forma.

 • Ak chcete nakresliť krivku, vyberte nástroj Oblúk.

 • Ak chcete nakresliť prvý segment, ukážte na miesto, v ktorom má tvar začínať, a ťahajte myšou, kým tvar nedosiahne požadovanú veľkosť.

  • Po nakreslení segmentu sa v tvare zobrazia vrchol, vrcholy Vrchol v tvare písmena A .

 • Ak chcete nakresliť druhý segment, ukážte na endpoint prvého segmentu a ťahajte myšou.

 • Pri kreslení ďalších segmentov ukážte na vrchol na konci posledného segmentu, ktorý ste pridali, a ťahaním nakreslite ďalší segment.

  Poznámka:  Ak chcete niektorý segment zrušiť, stlačte klávesy CTRL+Z. Segmenty sa odstránia v opačnom poradí, ako boli nakreslené.

 • Ak chcete tvar uzavrieť, myšou potiahnite koncový bod posledného vytvoreného segmentu cez vrchol na začiatku prvého segmentu. Tvar sa stane nepriehľadný, čo znamená, že je to uzavretý tvar.

 • Ak sa chcete vrátiť do štandardného režimu úprav, na karteDomov v skupine Nástroje kliknite na nástrojUkazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Na začiatok stránky

Úprava tvaru

Väčšinu tvarov v programe Microsoft Visio 2010 je možné upraviť pridaním, odstránením alebo zmenou tvaru jednotlivých segmentov.

Odstránenie segmentu z tvaru

 1. Na karte Vývojár v skupine Návrh tvaru kliknite na položku Obdĺžnik a vyberte nástroj Ceruzka Nástroj Ceruzka .

  Kde je karta Vývojár?

  Kartu Vývojár môžete otvoriť nasledovným spôsobom:

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Možnosti.

  3. V dialógovom okne Možnosti programu Visio kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  4. Na table Prispôsobiť pás s nástrojmi v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi vyberte položku Hlavné karty.

  5. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. Vyberte tvar, z ktorého chcete odstrániť segment, kliknite na vrchol Vrchol v tvare písmena A , ktorý chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Pridanie segmentu do tvaru

 1. Na karte Vývojár v skupine Návrh tvaru kliknite na položku Obdĺžnik a vyberte nástroj Ceruzka Nástroj Ceruzka .

  Kde je karta Vývojár?

  Kartu Vývojár môžete otvoriť nasledovným spôsobom:

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Možnosti.

  3. V dialógovom okne Možnosti programu Visio kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  4. Na table Prispôsobiť pás s nástrojmi v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi vyberte položku Hlavné karty.

  5. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

Vyberte tvar, do ktorého chcete pridať nový segment, ukážte na miesto, kde sa má segment pridať, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite myšou.

Na mieste, kde ste klikli, sa zobrazí nový vrchol a vytvorí sa nový segment.

Na začiatok stránky

Zmena tvaru

 1. Na karte Vývojár v skupine Návrh tvaru kliknite na položku Obdĺžnik a vyberte nástroj Ceruzka Nástroj Ceruzka .

  Kde je karta Vývojár?

  Kartu Vývojár môžete otvoriť nasledovným spôsobom:

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Možnosti.

  3. V dialógovom okne Možnosti programu Visio kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  4. Na table Prispôsobiť pás s nástrojmi v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi vyberte položku Hlavné karty.

  5. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. Vyberte požadovaný tvar, kliknite na vrchol Vrchol v tvare písmena A , ktorý chcete premiestniť, a myšou ho presuňte na novú pozíciu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového nadradeného tvaru

Ak z vlastného tvaru urobíte nadradený tvar, budete ho môcť opakovane používať aj v ďalších kresbách. Na zmenu vlastného tvaru na nadradený tvar použite tento postup:

 1. Na table Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary a vyberte vlastnú vzorkovnicu alebo vytvorte novú pomocou príkazu Nová vzorkovnica (americké jednotky) alebo Nová vzorkovnica (metrické jednotky).

 2. Na stránke kresby vyberte vlastný tvar a presuňte ho do novej vzorkovnice na table Tvary.

 3. Ak chcete nový nadradený tvar premenovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši, vyberte položku Premenovať predlohu a zadajte názov pre nový nadradený tvar.

 4. Na table Tvary vo vlastnej vzorkovnici kliknite na položku Uložiť, aby sa uložili zmeny vlastnej vzorkovnice s novým nadradeným tvarom.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×