Kreslenie rovných čiar alebo zarovnanie položiek pomocou pravítka v PowerPointe

Na karte kresliť na páse s nástrojmi môžete použiť pravítko na kreslenie rovných čiar alebo na zarovnanie množiny objektov. Pravítko sa dá otočiť do ľubovoľnej polohy: vodorovne, zvislo alebo do akéhokoľvek uhla medzi nimi. Na pravítku sú vyznačené stupne, čiže ak potrebujete, môžete pravítko nastaviť do presného uhla. 

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pravítko môžete manipulovať pomocou prstov, myši alebo úderov.

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je k dispozícii v PowerPoint pre Office 365 a PowerPoint 2019. Ak sa pravítko na páse s nástrojmi nezobrazuje, ďalšie podrobnosti nájdete v téme nižšie uvedené požiadavky .

Zapnutie karty Kresliť na zobrazenie pravítka

 1. Otvorte položky Súbor > Možnosti.

 2. Ťuknite na kartu Prispôsobiť pás s nástrojmi v dialógovom okne Možnosti.

 3. V poli na pravej strane dialógového okna ťuknutím začiarknite políčko s názvom Kresliť.

 4. Ťuknutím na položku OK zavriete dialógové okno Možnosti.

 5. Po ťuknutí na kartu Kresliť sa na páse s nástrojmi zobrazí pravítko.

  Vzorkovnica pravítka sa v PowerPointe 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť.

Kreslenie čiary alebo zarovnanie položiek

 1. Vyberte snímku, v ktorej chcete použiť pravítko.

 2. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka. Pravítko alebo pravítko sa nachádza na karte kresliť na páse s nástrojmi v Office 2016. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 3. Nastavte pravítko do požadovaného uhla.

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

  • Troma prstami môžete otáčať pravítko v prírastkoch po piatich stupňoch.

 4. Nakreslenie čiary    Ťuknite na pero alebo zvýrazňovač na karte kresliť a začnite kresliť.

  Zarovnanie jednotlivých položiek    Vyberte jednotlivé položky v poradí a presuňte objekt dovtedy, kým sa rukoväť na výber prichytí k pravítku.

  Zarovnanie skupiny položiek naraz    Ak chcete vybrať položky, stlačte kláves CTRL a súčasne ťuknite na každú položku. Posúvajte množinu objektov dovtedy, kým sa nezachytí na pravítko.

  Tvar sa zarovná s pravítkom na jeho okraji a objekty, akými sú napríklad ikona, obrázok alebo textové pole, sa zarovnajú s pravítkom podľa ohraničujúceho rámčeka.

Ovládanie pravítka pomocou myši

Posúvajte pravítko kliknutím a presunutím myšou. Ak chcete zastaviť posúvanie pravítka, uvoľnite tlačidlo myši.

Otočením pravítka v krokoch v jednom stupni otáčaním kolieska myši. Kontingenčné pravítko, v ktorom sa nachádza ukazovateľ myši. (Otáčanie vyžaduje koliesko myši, to nefunguje s trackpadmi prenosného počítača.)

Ovládanie pravítka pomocou klávesnice

Ak nemáte dotykovú obrazovku alebo ak uprednostňujete používanie klávesnice, pravítko môžete aktivovať na povrchu snímky po výbere tlačidla Pravítko a potom ovládať pomocou týchto klávesových skratiek.

Ovládanie pravítka pomocou klávesnice:

 1. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka. Pravítko alebo pravítko sa nachádza na karte kresliť na páse s nástrojmi v Office 2016. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 2. Kliknite na pravítko myšou.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F6 prejdite do režimu manipulácie s pravítkom.

 4. Manipulácia s pravítkom pomocou klávesových skratiek:

  Akcia

  Klávesy

  Presun pravítka nahor, nadol, doľava alebo doprava

  Šípka nadol, šípka nahor, šípka doľava, šípka doprava

  Otáčanie pravítka po krokoch o 15 stupňov

  Podržte stlačený kláves Alt a ťuknite na šípku doľava alebo doprava, raz pre každý prírastok

  Šípka doľava otáča pravítko proti smeru hodinových ručičiek, šípka doprava otáča pravítko v smere hodinových ručičiek.

  Otáčanie pravítka s jednostupňovými rozdielmi

  Podržte stlačenú kombináciu klávesov Alt + Ctrl a ťuknite na šípku doľava alebo doprava, raz pre každý prírastok.*

  Šípka doľava otáča pravítko proti smeru hodinových ručičiek, šípka doprava otáča pravítko v smere hodinových ručičiek.

  (Počas presunu pravítka sa na jeho okrajoch zobrazí tmavosivé orámovanie, čo znamená, že je zapnutý režim manipulácie s pravítkom.)

  * Kombinácia klávesov Alt + Ctrl + šípka sa vo Windowse dá tiež použiť na otočenie zobrazenia monitora. Funkciu otáčania monitora ovláda grafická karta počítača. Ak túto funkciu máte v počítači zapnutú, má prioritu, to znamená, že po stlačení uvedenej klávesovej skratky nedôjde k otočeniu pravítka, ale k otočeniu zobrazenia monitora o 90 stupňov. Otočenie monitora môžete zrušiť stlačením kombinácie klávesov Alt + Ctrl + šípka nahor.

  Ak chcete použiť kombináciu klávesov manipulácia pravítka, vypnite funkciu na otáčanie monitora kliknutím pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu počítača a výberom príkazu, ako sú napríklad grafické vlastnosti alebo možnosti grafiky. Vyhľadajte príkaz klávesové skratky a nastavte ho na možnosť Vypnuté. (Presné usporiadanie a názvy týchto príkazov sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.) Po vypnutí funkcie otočenia monitora sa môžu kombinácie klávesov ALT + MP + kláves so šípkou použiť na pravítku aj na tvaroch, ktoré boli vložené na snímky v PowerPoint.

Skrytie pravítka

 • Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka. Pravítko alebo pravítko sa nachádza na karte kresliť na páse s nástrojmi v Office 2016. na karte Kresliť skryjete pravítko na ploche kreslenia snímky.

Požiadavky na pravítko

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Vzťahuje sa na:

Aplikácia

PowerPoint pre Office 365:

 Mesačný kanál: verzia 1702
  Semi-ročný kanál: verzia 1803
PowerPoint 2019
Vyhľadanie verzie balíka Office  

Operačný systém

Windows 10, verzia 1607
 Vyhľadanie verzie Windowsu

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia funguje v tabletoch s Windowsom, ale nie v telefónoch s Windowsom. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Požiadavky uvedenej nižšie.

Kreslenie čiary alebo zarovnanie položiek

 1. Ťuknite na snímku, na ktorej chcete použiť pravítko.

 2. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka. Pravítko alebo pravítko sa nachádza na karte kresliť na páse s nástrojmi v Office 2016. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 3. Umiestnite pravítko v požadovanom uhle:

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

  • Troma prstami môžete otáčať pravítko v prírastkoch po piatich stupňoch.

 4. Nakreslenie čiary    Ťuknite na pero alebo zvýrazňovač na karte kresliť a začnite kresliť.

  Zarovnanie jednotlivých položiek    Vyberte jednotlivé položky v poradí a presuňte objekt dovtedy, kým sa rukoväť na výber prichytí k pravítku.

  Zarovnanie skupiny položiek naraz    Výberom jednej položky vyberte položku a potom ťuknite na položku a podržte ju, kým postupne ťuknete na iné položky s iným prstom. Posúvajte množinu objektov dovtedy, kým sa nezachytí na pravítko.

  Tvar sa zarovná k pravítku na jeho okraji, zatiaľ čo objekt, ako je napríklad ikona, obrázokalebo textové pole , sa zarovná k pravítku v ohraničenom poli.

Skrytie pravítka

 • Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka. Pravítko alebo pravítko sa nachádza na karte kresliť na páse s nástrojmi v Office 2016. na karte Kresliť skryjete pravítko na ploche kreslenia snímky.

Požiadavky na pravítko

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je pre všetkých používateľov tabletov s Windowsom.

Vzťahuje sa na:

PowerPoint Mobile:
Verzia 17.9330.20541

Operačný systém:

Windows 10, verzia 1709 alebo novšia
verzia Windowsu  

Pozrite tiež

Kreslenie rovných čiar alebo mierok pomocou pravítka vo OneNote

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je momentálne k dispozícii pre insiderov pre Office. Funguje to na iPade, ale nie v iPhone. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Požiadavky uvedenej nižšie.

Kreslenie čiary alebo zarovnanie položiek

 1. Ťuknite na snímku, na ktorej chcete použiť pravítko.

 2. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka. Pravítko alebo pravítko sa nachádza na karte kresliť na páse s nástrojmi v Office 2016. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 3. Umiestnite pravítko v požadovanom uhle:

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

 4. Nakreslenie čiary    Ťuknite na pero alebo zvýrazňovač na karte kresliť a začnite kresliť.

  Zarovnanie jednotlivých položiek    Vyberte jednotlivé položky v poradí a presuňte objekt dovtedy, kým sa rukoväť na výber prichytí k pravítku.

  Zarovnanie skupiny položiek naraz    Výberom jednej položky vyberte položku a potom ťuknite na položku a podržte ju, kým postupne ťuknete na iné položky s iným prstom. Posúvajte množinu objektov dovtedy, kým sa nezachytí na pravítko.

  Tvar sa zarovná k pravítku na jeho okraji, zatiaľ čo objekt, ako je napríklad ikona, obrázokalebo textové pole , sa zarovná k pravítku v ohraničenom poli.

Skrytie pravítka

 • Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka. Pravítko alebo pravítko sa nachádza na karte kresliť na páse s nástrojmi v Office 2016. na karte Kresliť skryjete pravítko na ploche kreslenia snímky.

Požiadavky na pravítko

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je pre insiderov pre Office v iPade.

Vzťahuje sa na:

PowerPoint for iPad:
Verzia 2.14.18052800

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×