Kreslenie rovných čiar alebo Zarovnať veci pravítko v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pravítka môžete použiť na karte kresliť na páse s nástrojmi kreslenie rovných čiar alebo Zarovnať množiny objektov. Kontingenčné tabuľky pravítka na ľubovoľné miesto: vodorovnej osi, zvislej osi alebo pod ľubovoľným uhlom medzi nimi. Má stupňov nastavenia tak, aby ho môžete nastaviť presný uhol, ak je to potrebné.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pravítka môžete manipulovať s použitím prstov, myši alebo klávesových skratiek.

Úlohy, kontrolný zoznam, plánovanie symbol

Toto je iba na účastníka Office 365 funkciu. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v časti požiadavky .

Zapnutie karty Kresliť na zobrazenie pravítka

 1. Otvorte položky Súbor > Možnosti.

 2. Ťuknite na kartu Prispôsobiť pás s nástrojmi v dialógovom okne Možnosti.

 3. V poli na pravej strane dialógového okna ťuknutím začiarknite políčko s názvom Kresliť.

 4. Ťuknutím na položku OK zavriete dialógové okno Možnosti.

 5. Po ťuknutí na kartu Kresliť sa na páse s nástrojmi zobrazí pravítko.

  Vzorkovnica pravítka sa v PowerPointe 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť.

Kreslenie čiary alebo zarovnanie položiek

 1. Vyberte snímku, v ktorej chcete použiť pravítko.

 2. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 3. Nastavte pravítko do požadovaného uhla.

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

  • Troma prstami môžete otáčať pravítko v prírastkoch po piatich stupňoch.

 4. Ak chcete nakresliť čiaru   , ťuknite na pero alebo zvýrazňovač na karte Kresliť a začnite kresliť.

  Ak chcete zarovnať jednotlivé položky   , postupne vyberte každú položku a objekt posúvajte dovtedy, kým sa jeho rukoväť výberu neprichytí k pravítku.

  Ak chcete zarovnať skupiny položiek naraz   , stlačením klávesu Ctrl a ťuknutím na jednotlivé položky vyberte viacero položiek. Presúvajte skupinu objektov dovtedy, kým sa neprichytí k pravítku.

  Tvar sa zarovná s pravítkom na jeho okraji a objekty, akými sú napríklad ikona, obrázok alebo textové pole, sa zarovnajú s pravítkom podľa ohraničujúceho rámčeka.

Ovládací prvok pravítko myšou

Kliknutím a presunutím myšou presuňte pravítka. Premiestnenie pravítka zastavíte uvoľnite tlačidlo myši.

Otočte pravítka v jeden stupňoch Otočením kolieska myši. Pravítka kontingenčné tabuľky, kde sa kurzor myši smeruje. (Otočenie vyžaduje kolieskom myši, nefunguje s trackpads prenosný počítač).

Ovládanie pravítka pomocou klávesnice

Ak nemáte dotykovú obrazovku alebo ak uprednostňujete používanie klávesnice, pravítko môžete aktivovať na povrchu snímky po výbere tlačidla Pravítko a potom ovládať pomocou týchto klávesových skratiek.

Ovládanie pravítka pomocou klávesnice:

 1. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 2. Kliknite na pravítko myšou.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F6 prejdite do režimu manipulácie s pravítkom.

 4. Manipulácia s pravítkom pomocou klávesových skratiek:

  Akcia

  Klávesy

  Presun pravítka nahor, nadol, doľava alebo doprava

  Šípka nadol, šípka nahor, šípka doľava, šípka doprava

  Otáčanie pravítka po krokoch o 15 stupňov

  Podržte stlačený kláves Alt a ťuknite na šípku doľava alebo doprava, raz pre každý prírastok

  Šípka doľava otáča pravítko proti smeru hodinových ručičiek, šípka doprava otáča pravítko v smere hodinových ručičiek.

  Otáčanie pravítka s jednostupňovými rozdielmi

  Podržte stlačenú kombináciu klávesov Alt + Ctrl a ťuknite na šípku doľava alebo doprava, raz pre každý prírastok.*

  Šípka doľava otáča pravítko proti smeru hodinových ručičiek, šípka doprava otáča pravítko v smere hodinových ručičiek.

  (Počas presunu pravítka sa na jeho okrajoch zobrazí tmavosivé orámovanie, čo znamená, že je zapnutý režim manipulácie s pravítkom.)

  * Kombinácia klávesov Alt + Ctrl + šípka sa vo Windowse dá tiež použiť na otočenie zobrazenia monitora. Funkciu otáčania monitora ovláda grafická karta počítača. Ak túto funkciu máte v počítači zapnutú, má prioritu, to znamená, že po stlačení uvedenej klávesovej skratky nedôjde k otočeniu pravítka, ale k otočeniu zobrazenia monitora o 90 stupňov. Otočenie monitora môžete zrušiť stlačením kombinácie klávesov Alt + Ctrl + šípka nahor.

  Ak chcete použite kombináciu klávesov na manipuláciu s pravítkom, vypnite funkciu otáčania monitora. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte príkaz Vlastnosti grafiky, resp. Možnosti grafiky. Nájdite príkaz Klávesové skratky a nastavte ho na možnosť Vypnúť. (Presné usporiadanie a názvy týchto príkazov sa líšia v závislosti od výrobcu.) Po vypnutí funkcie otáčania monitora môžete kombináciu klávesov Alt + Ctrl + šípka použiť pri pravítku aj tvaroch vložených na snímkach v programe PowerPoint.

Skrytie pravítka

 • Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť skryjete pravítko na ploche kreslenia snímky.

Požiadavky na pravítku

Úlohy, kontrolný zoznam, plánovanie symbol

Toto je iba na účastníka Office 365 funkciu.

 Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365:

 mesačnú kanála: verzia 1702
 polročné kanála (cielená): verzia 1803
 polročné kanála: nie je k dispozícii ešte
 Vyhľadanie balíka Office verzia

Operačný systém:

Windows 10, verzia 1607
 nájsť vašu verziu systému Windows

Úlohy, kontrolný zoznam, plánovanie symbol

Táto funkcia funguje v tabletoch s Windowsom, ale nie Windows Phony. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v časti požiadavky .

Kreslenie čiary alebo zarovnanie položiek

 1. Ťuknite na položku snímky, ktoré chcete použiť na pravítku.

 2. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 3. Miesto na pravítko na uhol:

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

  • Troma prstami môžete otáčať pravítko v prírastkoch po piatich stupňoch.

 4. Ak chcete nakresliť čiaru   , ťuknite na pero alebo zvýrazňovač na karte Kresliť a začnite kresliť.

  Ak chcete zarovnať jednotlivé položky   , postupne vyberte každú položku a objekt posúvajte dovtedy, kým sa jeho rukoväť výberu neprichytí k pravítku.

  Ak chcete zarovnať skupinu položiek naraz    Viacnásobného výberu položiek výberom jednej a potom ťuknutím a podržaním kým ho vy postupne ťuknite na položku Ďalšie položky s jedným prstom. Presuňte množiny objektov, kým sa neprichytí na pravítku.

  Tvar prispôsobená pravítko na jeho okraj, keďže objekt ako ikonu, obrázokalebo textové pole prispôsobená pravítko na jeho orámovania.

Skrytie pravítka

 • Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť skryjete pravítko na ploche kreslenia snímky.

Požiadavky na pravítku

Úlohy, kontrolný zoznam, plánovanie symbol

Táto funkcia je pre všetkých používateľov v tabletoch s Windowsom.

 Vzťahuje sa na:

PowerPoint Mobile:
Verzia 17.9330.20541

Operačný systém:

Windows 10, 1709 alebo novšiu verziu
nájsť vašu verziu systému Windows  

Pozrite tiež

Kreslenie rovných čiar alebo zmerať pravítko v programe OneNote

Úlohy, kontrolný zoznam, plánovanie symbol

Táto funkcia je momentálne k dispozícii Insidermi pre Office. Funguje v iPade, ale nie iPhone. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v časti požiadavky .

Kreslenie čiary alebo zarovnanie položiek

 1. Ťuknite na položku snímky, ktoré chcete použiť na pravítku.

 2. Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť zobrazíte pravítko na ploche kreslenia snímky.

 3. Miesto na pravítko na uhol:

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

 4. Ak chcete nakresliť čiaru   , ťuknite na pero alebo zvýrazňovač na karte Kresliť a začnite kresliť.

  Ak chcete zarovnať jednotlivé položky   , postupne vyberte každú položku a objekt posúvajte dovtedy, kým sa jeho rukoväť výberu neprichytí k pravítku.

  Ak chcete zarovnať skupinu položiek naraz    Viacnásobného výberu položiek výberom jednej a potom ťuknutím a podržaním kým ho vy postupne ťuknite na položku Ďalšie položky s jedným prstom. Presuňte množiny objektov, kým sa neprichytí na pravítku.

  Tvar prispôsobená pravítko na jeho okraj, keďže objekt ako ikonu, obrázokalebo textové pole prispôsobená pravítko na jeho orámovania.

Skrytie pravítka

 • Ťuknutím na pravítko Ikona pravítka Pravítko sa v balíku Office 2016 nachádza na páse s nástrojmi na karte Kresliť. na karte Kresliť skryjete pravítko na ploche kreslenia snímky.

Požiadavky na pravítku

Úlohy, kontrolný zoznam, plánovanie symbol

Táto funkcia je pre insidermi pre Office v iPade.

 Vzťahuje sa na:

PowerPoint for iPad:
Verzia 2.14.18052800

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×