Kreslenie a písanie rukou v Office

Kreslenie a písanie rukou v Office

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V novších verziách Office, môžete kresliť voľnou rukou poznámky, zvýraznenie textu alebo rýchlo kreslenie tvarov. (Sme volať tejto kresby rukou digitálnych.)

Nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie; môžete kresliť myšou, prst alebo digitálne pero. Presné funkcie, ktoré sú k dispozícii, závisia od typ zariadenia používate a či ste Office 365 účastníka. V niektorých aplikáciách, napríklad môžete prehrať rukou alebo Konvertovať písanie rukou na tvary alebo matematický.

"Dobrý deň" je napísaný na plátne PowerPoint digitálneho písania.
 • Ak vaše zariadenie podporuje dotykové ovládanie, automaticky sa zapne karta Kresliť. V opačnom prípade je potrebné zapnúť ho manuálne podľa nižšie uvedeného postupu.

 • Ak máte zariadenie s perom, ktoré využíva aktívne pero (nielen dotykové), Office zistí, kedy sa pero nachádza v dosahu obrazovky, a môžete automaticky začať písať rukou.

Zapnutie karty Kresliť a zobrazenie nástrojov na písanie rukou

Predplatiteľ služieb Office 365

Táto funkcia je k dispozícii iba pre predplatiteľov služieb Office 365. Predplatitelia získavajú nové funkcie a vylepšenia každý mesiac. Kliknutím môžete vyskúšať alebo kúpiť predplatné.

Nástroje na písanie rukou sú k dispozícii na páse s nástrojmi na karte Kresliť, ale podľa predvoleného nastavenia táto karta nie je zapnutá. Ak chcete zobraziť voliteľnú kartu Kresliť:

 1. V ponuke súbor vyberte položku Možnosti.

 2. Ťuknite na kartu Prispôsobiť pás s nástrojmi v dialógovom okne Možnosti.

 3. V poli na pravej strane dialógového okna ťuknutím začiarknite políčko s názvom Kresliť.

  Karta Kresliť sa bude v tejto aplikácii na páse s nástrojmi zobrazovať dovtedy, kým sa nevrátite späť k dialógovému oknu a nevypnete túto možnosť.

Písanie, kreslenie alebo zvýraznenie textu

Novú množinu pera je prispôsobiteľné a prenosné. Môžete definovať perá, ktoré chcete mať, a potom sú k dispozícii v Word, Excel a PowerPoint.

 1. Na karte kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku pero ho vyberte.

  Pier a zvýrazňovačov na karte kresliť v balíku Office 2016
 2. Opätovným ťuknutím otvorte ponuku možnosti hrúbka a Farba pera. Vyberte si preferovanú veľkosť a farbu.

  • Existuje päť pero hrúbky nastavenia od.25 mm až 3,5 mm. Vyberte hrúbku alebo pomocou tlačidla plus alebo mínus prihlásiť aby pera, hrúbku alebo tenšie.

  • 16 plnými farbami sú k dispozícii v ponuke Ďalšie dostupná, ak ste ťuknite na položku Ďalšie farby.

  • Sú k dispozícii aj osem efekty: Nastavenie schôdzí, Galaxy, láva, oceánske, Ruža zlatá, zlatý, striebro a bronz.

  Možnosti farby a hrúbky pero v galérii Pier Office na karte kresliť
 3. Pre insidermi pre Office, novú štruktúru ceruzka je k dispozícii:

  Predplatitelia služieb Office 365 môžete kresliť v písania rukou pomocou tri rôzne textúry: ceruzka, pero alebo zvýrazňovač
 4. Začnite písať alebo kresliť na dotykovej obrazovke.

  Tvar písaný rukou sa po nakreslení správa ako ľubovoľný tvar, s ktorým zvyčajne pracujete v Office. Tvar môžete vybrať, potom ho môžete presunúť alebo kopírovať, zmeniť jeho farbu, otočiť ho a podobne.

 5. Ak chcete zastaviť písanie rukou a vybrať poznámky, aby ste ich upravili alebo premiestnili, vyberte možnosť Vybrať Tlačidlo Vybrať na karte Kresliť v PowerPointe na table Kresliť.

Vymazanie písania rukou

 1. V časti Kresliť > Nástroje ťuknite na položku Guma.

  (V programe PowerPoint 2016 máte k dispozícii štyri gumy. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle Guma a vyberte si požadovanú gumu.)

  V PowerPointe pre Office 365 sú k dispozícii štyri gumy digitálneho písania.
 2. Gumu pomocou pera alebo prsta posuňte na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

  Pomocou nástroja Gumovanie segmentov stačí v programe PowerPoint ťuknúť na segment písania rukou alebo cezeň potiahnuť a odstránite ho (namiesto dôkladného vymazávania celého segmentu). Jednoduchým spôsobom vymazania viacerých segmentov naraz je potiahnuť cez segmenty.

Digitálne písanie môžete vymazať aj pomocou gumy, ktorú majú niektoré aktívne perá, napríklad pero pre Surface.

Výber častí kresby alebo slov písaných rukou

Všetky aplikácie majú na karte Kresliť na páse s nástrojmi štandardný nástroj na výber Tlačidlo Vybrať na karte Kresliť v PowerPointe , ktorým môžete vybrať digitálne kresby rukou i ľubovoľné iné objekty.

PowerPoint a Excel obsahujú aj nástroj na výber písania rukou, Nepravidelný výber Tlačidlo Laso na karte Kresliť v PowerPointe , ktorý je určený špeciálne na výber objektov nakreslených rukou. To je najužitočnejšie, keď používate rôzne štandardné a rukou nakreslené objekty, a chcete vybrať iba objekty nakreslené rukou.

Platí iba pre PowerPoint a Excel:

Ak chcete vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou, použite nástroj Nepravidelný výber. (Týmto nástrojom nie je možné vybrať objekty, ktoré neboli nakreslené rukou, napríklad tvary, obrázky atď.)

 1. V časti Kresliť > Nástroje na páse s nástrojmi ťuknite na položku Nepravidelný výber Tlačidlo Laso na karte Kresliť v PowerPointe .

 2. Perom alebo prstom nakreslite kruh okolo časti kresby alebo slova, ktoré chcete vybrať. Zobrazí sa okolo neho svetlomodrá čiarkovaná oblasť výberu. Po dokončení sa časť označená nepravidelným výberom vyberie. Potom s týmto objektom môžete ľubovoľne manipulovať: presúvať ho, zmeniť jeho farbu a podobne.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

V aplikáciách Excel a PowerPoint môžete pomocou digitálneho pera vyberať oblasť bez toho, aby ste museli ťuknúť na nástroj výberu na páse s nástrojmi. Pomocou podporovaného digitálneho pera môžete použiť funkciu nepravidelného výberu písania rukou bez použitia pása s nástrojmi. Potom môžete toto pero použiť na premiestnenie, zmenu veľkosti alebo otáčanie objektu nakresleného rukou.

Pero pre Surface s bublinami pre gumu, hrot a tlačidlo s funkciou pravého tlačidla myši

Vypnutie automatického písania rukou v počítačovej aplikácii:   

 1. V ponuke súbor vyberte položku Možnosti a potom vyberte položku Rozšírené.

 2. V časti Pero vyberte políčko vedľa položky Predvolene použiť pero na výber obsahu a prácu s ním.

Toto nastavenie sa vzťahuje len na aplikáciu, v ktorej túto možnosť vyberiete. Automatické písanie rukou môžete napríklad v aplikácii Visio zapnúť a v aplikácii Word vypnúť.

Ďalšie funkcie digitálneho písania

Názov funkcie

Popis

Pozrite si tému

Editor písania rukou

Úprava dokumentov pomocou možnosti digitálneho písania Windowsu cez dotykové ovládanie alebo digitálne pero

Logo Word

Úprava dokumentu prirodzenými gestami

Konvertovanie písania rukou na tvar

Konvertovanie kresby rukou na štandardný tvar grafiky Office

Logo Word Logo PowerPointu Logo Excelu Logo Visia

Konvertovanie písania rukou na tvar

Konvertovanie písania rukou na matematický výraz

Dotykovým ovládaním alebo digitálnym perom napíšte zložitú matematickú rovnicu a potom ju konvertujte na text

Logo Word Logo PowerPointu

Zápis, vloženie alebo zmena rovnice

Prehrávanie písaného textu

Opätovné prehrávanie radu akcií písania rukou na snímke

Logo PowerPointu

Prehratie ťahov perom v Office

Pravítko

Kreslenie rovných čiar rukou alebo zarovnávanie viacerých objektov

Logo PowerPointu

Kreslenie rovných čiar a zarovnávanie položiek pomocou pravítka

Ak si nie ste Office 365 účastníka a máte Office 2016 alebo Office 2013, čítajte ďalej a zistite, aké funkcie písania rukou máte k dispozícii pre vás.

Vyhľadanie nástrojov na kreslenie

Prechodom na kartu Revízia a výberom položky Spustiť písanie rukou zobrazte položku Nástroje na písanie rukou a kartu Perá.

Zobrazuje tlačidlo Spustiť písanie rukou na karte Revízia v Office

Písanie alebo kreslenie

 1. Na karte Nástroje na písanie rukou >Perá vyberte možnosť Pero.

  Zobrazuje tlačidlo Pero v časti Nástroje na písanie rukou v balíku Office

 2. Ak chcete zmeniť farbu písma a šírku ťahu perom, ukážte na požadovanú farbu a šírku (0,35 mm – 0,5 mm).

  Zobrazuje okno Možnosti štýlu pera v Office

 3. Začnite písať alebo kresliť na dotykovej obrazovke.

  Zobrazuje príklad slov napísaných rukou vo wordovom dokumente

Zvýraznenie textu

 1. V časti Nástroje na písanie rukou na karte Perá kliknite na položku Zvýrazňovač a potom vyberte farbu pre zvýraznenie.

  Zobrazuje tlačidlo Zvýrazňovač v časti Nástroje na písanie rukou

 2. Položte pero alebo prst a presuňte ho cez text, ktorý chcete zvýrazniť.

  Text môžete zvýrazniť v programe Excel, Word a Outlook, no PowerPoint zvýrazňovanie textu nepodporuje.

Odstránenie celých napísaných slov alebo kresby rukou

 1. V časti Nástroje na písanie rukou na karte Perá kliknite na šípku pod položkou Guma a vyberte veľkosť gumy.

  Zobrazuje tlačidlo Guma v časti Nástroje na písanie rukou v balíku Office

 2. Pomocou pera alebo prsta vyberte slovo alebo kresbu rukou, ktorú chcete vymazať.

Ďalšie funkcie v PowerPointe

Výber častí kresby alebo slov písaných rukou (platí iba pre PowerPoint)

Ak chcete vybrať časť kresby alebo niektoré napísané slová, použite nástroj Nepravidelný výber. (Nástroj Nepravidelný výber nie je možné použiť na výber objektov, ktoré neboli nakreslené rukou, napríklad tvary, obrázky atď.).

 1. V časti Nástroje na písanie rukou na karte Perá kliknite na položku Nepravidelný výber.

  Zobrazuje tlačidlo Laso v časti Nástroje na písanie rukou

 2. Perom alebo prstom nakreslite kruh okolo časti kresby alebo slova, ktoré chcete vybrať. Zobrazí sa okolo neho svetlomodrá čiarkovaná oblasť výberu. Po dokončení sa časť označená nepravidelným výberom vyberie.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

Odstránenie častí kresby rukou alebo častí napísaných slov (platí iba pre PowerPoint)

 1. V časti Nástroje na písanie rukou na karte Perá kliknite na šípku pod položkou Guma a vyberte veľkosť gumy.

  Zobrazuje tlačidlo Guma v časti Nástroje na písanie rukou v balíku Office
 2. Pomocou pera alebo prsta vyberte časti kresby rukou alebo textu, ktoré chcete vymazať.

Konvertovanie kresieb rukou na tvary (platí iba pre PowerPoint)

Kresby rukou môžete na dotykovej obrazovke skonvertovať na bežné tvary.

 1. V časti Nástroje na písanie rukou > Perá vyberte položku Konvertovať na tvary.

  Zobrazuje tlačidlo Konvertovať na tvary v časti Nástroje na písanie rukou

 2. Perom alebo prstom nakreslite tvar na snímku a PowerPoint vašu kresbu automaticky skonvertuje na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

  Ak chcete zastaviť konvertovanie tvarov, znova kliknite na položku Konvertovať na tvary.

Ktoré tvary dokáže PowerPoint skonvertovať?

Keď vytvoríte kresbu rukou, PowerPoint ju môže skonvertovať na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

Kresba rukou

Príslušný tvar

Obdĺžnik

Obdĺžnik nakreslený rukou

Obdĺžnik

Bežný obdĺžnik

Štvorec

Štvorec nakreslený rukou

Štvorec so všetkými stranami rovnakými

Bežný štvorec

Kosoštvorec

Kosoštvorec nakreslený rukou

Kosoštvorec

Bežný kosoštvorec

Kosodĺžnik

Kosodĺžnik nakreslený rukou

Kosodĺžnik

Bežný kosodĺžnik

Lichobežník

Lichobežník nakreslený rukou

Lichobežník

Bežný lichobežník

Nepravidelný štvoruholník

Nepravidelný štvoruholník nakreslený rukou

Uzatvorený voľný tvar so štyrmi stranami

Bežný štvoruholník

Pravidelný päťuholník

Päťuholník nakreslený rukou

Päťuholník so všetkými stranami rovnakými

Bežný päťuholník

Pravidelný šesťuholník

Šesťuholník nakreslený rukou

Šesťuholník so všetkými stranami rovnakými

Bežný šesťuholník

Elipsa

Elipsa nakreslená rukou

Elipsa

Bežná elipsa

Kruh

Kruh nakreslený rukou

Elipsa s rovnakou výškou a šírkou

Bežný kruh

Jednostranná šípka

Šípka nakreslená rukou

Šípka

Bežná šípka

Obojstranná šípka

Obojstranná šípka nakreslená rukou

Obojstranná šípka

Bežná obojstranná šípka

Šípky spájajúce dva tvary

Čiara spájajúca dva tvary

Spojnice so šípkami

Spojnica medzi dvomi tvarmi

Pravouhlý trojuholník

Pravouhlý trojuholník nakreslený rukou

Trojuholník s pravým uhlom

Bežný pravouhlý trojuholník

Rovnostranný trojuholník

Rovnostranný trojuholník nakreslený rukou

Trojuholník so všetkými stranami rovnakými

Bežný rovnostranný trojuholník

Rovnoramenný trojuholník

Rovnoramenný trojuholník nakreslený rukou

Trojuholník s rovnakými dvomi stranami

Bežný rovnoramenný trojuholník

Nepravidelný trojuholník

Rôznostranný trojuholník nakreslený rukou

Uzavretý voľný tvar s tromi stranami. Bežný rôznostranný trojuholník

Ďalšie informácie o používaní balíka Office v dotykových zariadeniach s Windowsom nájdete v týchto témach:

Základné nástroje na písanie rukou

Word pre iOS, Excel pre iPad a PowerPoint 2016 pre iOS všetky vybavené základné možnosti písania rukou na karte kresliť: Výber nástroja, nástroj na kreslenie s dotykovým guma ťahov, perá, atramentové farby a farebné koliesko a hrúbky možnosti písania rukou:

Základné písania rukou nástroje na karte kresliť iOS aplikácií balíka Office

Kreslenie alebo písanie

Na základe predvoleného nastavenia kresliť myšou alebo dotykom (alebo "Režim písania rukou") je zapnutá pri použití mobilného zariadenia. Stačí kliknúť na kartu kresliť vyberte pero Selektor pera na karte kresliť v PowerPointe pre zariadenia s iOS , a môžete začať kresby rukou na snímke.

Ak chcete zmeniť nastavenia pera:

 1. Opätovným ťuknutím otvorte ponuku hrúbky a možností farieb pre pera. Vyberte si preferovanú veľkosť a farbu:

  • Existuje päť pero hrúbky nastavenia od.25 mm až 3,5 mm. Vyberte hrúbku alebo pomocou tlačidla plus alebo mínus prihlásiť aby pera, hrúbku alebo tenšie.

  • 16 plnými farbami sú k dispozícii v ponuke viac dostupná, ak ste ťuknite na položku Ďalšie farby písania rukou.

  • (Pre predplatiteľov Office 365 ) Sú k dispozícii aj osem efekty: Nastavenie schôdzí, Galaxy, láva, oceánske, Ruža zlatá, zlatý, striebro a bronz.

  Atramentové farby a efekty na kreslenie rukou v balíku Office v systéme iOS
 2. Začnite písať alebo kresliť na dotykovej obrazovke.

  Keď ste boli tvar písaný rukou, sa správa ako ľubovoľný tvar, ktorý ste zvyknutí pri spolupráci s Office. Môžete vybrať tvar a potom môžete presunúť alebo kopírovať ju, zmeniť jeho farbu, kontingenčné svoju pozíciu a tak ďalej.

 3. Ak chcete zastaviť písanie rukou a vyberte poznámky, buď na úpravu alebo presunúť, vypnite kresliť pomocou dotykovej obrazovky na karte kresliť vypnúť túto funkciu aj stále si od tvorby náhodné rukou značky, keď ruky dotýkajú obrazovky.

Ceruzka Apple Pencil je citlivá na tlak, a tým umožňuje regulovať hrúbku čiary. Je tiež citlivá na sklon, takže umožňuje vytvárať tieňovanie presne ako pri naklonení bežnej ceruzky.

Vyberanie

V zariadení so systémom iOS sa režim písania rukou zapne po výbere pera alebo zvýrazňovača na karte Kresliť. Inak ste v režime výberu a ťuknutím môžete vybrať objekt.

(Ak používate pixle v zariadení iPad Pro, môžete režim úprav predvolené nastavenia aplikácie.)

PowerPoint a Excel majú rukou Výber nástroja Laso, Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile špeciálne pre výber objektov nakreslený rukou. To je veľmi užitočné, keď máte rôzne smerodajná a písania rukou objekty na snímke a chcete vyberte objekt písaný rukou.

Ak chcete v programe PowerPoint alebo Excel vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou, použite nástroj Nepravidelný výber:

 1. Na karte Kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku Nepravidelný výber Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile .

 2. Perom alebo prstom nakreslite kruh okolo písania rukou, ktoré chcete vybrať.

  Počas výberu sa zobrazí bledá čiarkovaná oblasť výberu a po dokončení sa vyberie časť označená nepravidelným výberom. Potom s týmto objektom môžete ľubovoľne manipulovať: presúvať ho, zmeniť jeho farbu, odstrániť ho a podobne.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

Vymazanie

 1. Na karte Kresliť ťuknite na položku Guma.

  (V programe PowerPoint sú k dispozícii tri gumy: guma ťahov, malá a stredná guma. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle Guma a vyberte si požadovanú gumu.)

 2. Gumu posuňte na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

Konvertovanie kresieb rukou na štandardné tvary v programe PowerPoint

Kresby rukou na dotykovej obrazovke môžete v programe PowerPoint skonvertovať na bežné tvary.

 1. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom Kreslenie myšou alebo dotykom .

 2. Ťuknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary Tlačidlo Konvertovanie písania rukou na tvar v PowerPoint Mobile .

 3. Perom alebo prstom nakreslite na snímku tvar. Po nakreslení PowerPoint vašu kresbu automaticky skonvertuje na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

  Ak chcete zastaviť konvertovanie tvarov, znova kliknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary.

Základné nástroje na písanie rukou

Word pre Android, Excel pre Android a PowerPoint pre Android všetky vybavené základné možnosti písania rukou na karte kresliť: Výber nástroja, nástroj na kreslenie s dotykovým guma ťahov, perá, atramentové farby a farebné koliesko a hrúbky možnosti písania rukou:

Základné nástroje na písanie rukou na karte Kresliť v mobilných aplikáciách balíka Office

Kreslenie alebo písanie

Ak používate mobilné zariadenie, predvolene je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom (alebo Režim písania rukou). Stačí ťuknúť na kartu Kresliť, potom vybrať pero Výber pera na karte Kresliť v PowerPointe pre mobilné zariadenia a môžete začať kresliť rukou na snímke.

Vyberanie

V zariadení so systémom Android sa režim písania rukou zapne po výbere pera alebo zvýrazňovača na karte Kresliť. Inak ste v režime výberu a ťuknutím môžete vybrať objekt.

PowerPoint a Excel obsahujú nástroj na výber písania rukou, Nepravidelný výber Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile , ktorý je určený špeciálne na výber objektov nakreslených rukou. To je najužitočnejšie, keď používate rôzne štandardné a rukou nakreslené objekty, a chcete vybrať iba objekty nakreslené rukou.

Ak chcete v programe PowerPoint alebo Excel vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou, použite nástroj Nepravidelný výber.

 1. Na karte Kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku Nepravidelný výber Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile .

 2. Perom alebo prstom nakreslite kruh okolo písania rukou, ktoré chcete vybrať.

  Počas výberu sa zobrazí bledá čiarkovaná oblasť výberu a po dokončení sa vyberie časť označená nepravidelným výberom. Potom s týmto objektom môžete ľubovoľne manipulovať: presúvať ho, zmeniť jeho farbu, odstrániť ho a podobne.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

Vymazanie

 1. Na karte Kresliť ťuknite na položku Guma.

  (V programe PowerPoint sú k dispozícii tri gumy: guma ťahov, malá a stredná guma. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle Guma a vyberte si požadovanú gumu.)

 2. Gumu posuňte na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

Digitálne písanie môžete vymazať aj pomocou gumy, ktorú majú niektoré aktívne perá, napríklad pero pre Surface. Nemusíte tak vyberať gumu na páse s nástrojmi.

Konvertovanie kresieb rukou na štandardné tvary v programe PowerPoint

Kresby rukou na dotykovej obrazovke môžete v programe PowerPoint skonvertovať na bežné tvary.

 1. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom Kreslenie myšou alebo dotykom .

 2. Ťuknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary Tlačidlo Konvertovanie písania rukou na tvar v PowerPoint Mobile .

 3. Perom alebo prstom nakreslite na snímku tvar. Po nakreslení PowerPoint vašu kresbu automaticky skonvertuje na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

  Ak chcete zastaviť konvertovanie tvarov, znova kliknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary.

Základné nástroje na písanie rukou

Word Mobile, Excel Mobile a PowerPoint Mobile všetky vybavené základné možnosti písania rukou na karte kresliť: Výber nástroja, nástroj na kreslenie s dotykovým guma ťahov, perá, atramentové farby a farebné koliesko a hrúbky možnosti písania rukou:

Základné nástroje na karte Kresliť v Office Mobile pre Windows 10

Kreslenie alebo písanie

Ak používate mobilné zariadenie, predvolene je zapnutá možnosť Kreslenie dotykom (alebo Režim písania rukou). Stačí ťuknúť na kartu Kresliť, potom ťuknúť na pero a môžete začať kresliť rukou na snímke.

Karta Kresliť v aplikácii Word Mobile, Excel Mobile a PowerPoint Mobile pre Windows 10 je podobná ako v počítačových verziách jednotlivých aplikácií. Pred použitím funkcií kreslenia nezabudnite vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu Windowsu 10. Vyberte tlačidlo Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky a vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update. Najnovšie aktualizácie získate po kliknutí na položku Vyhľadať aktualizácie.

Vyberanie

Ak chcete opustiť režim písania rukou v aplikácii PowerPoint Mobile (aby ste mohli vybrať objekty a pracovať s nimi), ťuknite na položku Vybrať Tlačidlo Vybrať na karte Kresliť v PowerPointe na karte Kresliť.

PowerPoint Mobile a Excel Mobile taktiež obsahujú nástroj na výber voľnou rukou Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile , ktorý je určený špeciálne na výber objektov nakreslených rukou. To je najužitočnejšie, keď používate rôzne štandardné a rukou nakreslené objekty, a chcete vybrať iba objekty nakreslené rukou.

Ak chcete v programe PowerPoint alebo Excel vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou:

 1. Na karte Kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku Nepravidelný výber Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile .

 2. Perom alebo prstom nakreslite kruh okolo písania rukou, ktoré chcete vybrať.

  Počas výberu sa zobrazí bledá čiarkovaná oblasť výberu a po dokončení sa vyberie časť označená nepravidelným výberom. Potom s týmto objektom môžete ľubovoľne manipulovať: presúvať ho, zmeniť jeho farbu, odstrániť ho a podobne.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

Vymazanie

 1. Na karte Kresliť ťuknite na položku Guma.

  (V programe PowerPoint sú k dispozícii tri gumy: guma ťahov, malá a stredná guma. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle Guma a vyberte si požadovanú gumu.)

 2. Gumu posuňte na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

Konvertovanie kresieb rukou na štandardné tvary v programe PowerPoint

Kresby rukou na dotykovej obrazovke môžete v programe PowerPoint skonvertovať na bežné tvary.

 1. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom Kreslenie myšou alebo dotykom .

 2. Ťuknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary Tlačidlo Konvertovanie písania rukou na tvar v PowerPoint Mobile .

 3. Perom alebo prstom nakreslite na snímku tvar. Po nakreslení PowerPoint vašu kresbu automaticky skonvertuje na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

  Ak chcete zastaviť konvertovanie tvarov, znova kliknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary.

Otvorenie karty Kresliť v telefónoch s Windowsom 10 Mobile

Tu je postup, ak chcete zobraziť kartu kresliť v Word, Excel a PowerPoint na Windows 10 Mobile.

 1. Vyberte tlačidlo Ďalšie Zobrazuje tlačidlo Ďalšie v Office Mobile v pravom dolnom rohu obrazovky.

 2. Vyberte kartu Kresliť.

  Zobrazuje vybratú kartu Kresliť v Office Mobile.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×