Kreslenie a písanie rukou v Office

Kreslenie a písanie rukou v Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dotykové zariadenie, nakreslite pomocou prsta, digitálne pero alebo myš.

"Dobrý deň" je napísaný na plátne PowerPoint digitálneho písania.

Dostupné funkcie písania rukou závisia od typu zariadenia používate a či ste Office 365 účastníka.

Začnite výberom svoju verziu Office:

Kreslenie pomocou dotykovej obrazovky

Ak je vaše zariadenie dotykových, na kartu kresliť je zapnutá automaticky. V opačnom prípade ju zapnúť tak, že vyberiete súbor > Možnosti > > Prispôsobiť pás s nástrojmiKreslenie.

Písanie, kreslenie alebo zvýraznenie textu

Novú množinu pera je prispôsobiteľné a prenosné. Môžete definovať perá, ktoré chcete mať, a potom sú k dispozícii v Word, Excel a PowerPoint.

 1. Na karte kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku pero ho vyberte.

  Pier a zvýrazňovačov na karte kresliť v službách Office 365

  V Word, musí byť v Rozloženie pri tlači kreslenie rukou. Ak je sivé na kartu kresliť tak, že nie je možné vybrať pera, prejdite na kartu Zobraziť a vyberte Rozloženie pri tlači.

 2. Opätovným ťuknutím otvorte ponuku možnosti hrúbka a Farba pera. Vyberte si preferovanú veľkosť a farbu.

  • Existuje päť pero hrúbky nastavenia od.25 mm až 3,5 mm. Vyberte hrúbku alebo pomocou tlačidla plus alebo mínus prihlásiť aby pera, hrúbku alebo tenšie.

  • 16 plnými farbami sú k dispozícii v ponuke Ďalšie dostupná, ak ste ťuknite na položku Ďalšie farby.

  • Sú k dispozícii aj osem efekty: Nastavenie schôdzí, Galaxy, láva, oceánske, Ruža zlatá, zlatý, striebro a bronz.

  Možnosti farby a hrúbky pero v galérii Pier Office na karte kresliť
 3. Ceruzka textúra je k dispozícii:

  Pri kreslení s textúrou ceruzka pri používaní podporovaného digital dotykového pera, dotykového pera získať "podfarbenie" efekt, tak, ako by ste dosiahli skutočné ceruzkou môžete nakloniť.

  Predplatitelia služieb Office 365 môžu kresliť atramentom s tromi rôznymi textúrami: ceruzkou, perom alebo zvýrazňovačom
 4. Začnite písať alebo kresliť na dotykovej obrazovke.

  Keď ste boli tvar písaný rukou, sa správa ako ľubovoľný tvar, ktorý ste zvyknutí pri spolupráci s Office. Môžete vybrať tvar a potom môžete presunúť alebo kopírovať ju, zmeniť jeho farbu, kontingenčné svoju pozíciu a tak ďalej.

 5. Ak chcete zastaviť písanie rukou a vybrať poznámky, aby ste ich upravili alebo premiestnili, vyberte možnosť Vybrať Tlačidlo Vybrať na karte Kresliť v PowerPointe na table Kresliť.

Konvertovať písanie rukou na text alebo tvary

Pozrite si tému Konvertovať písanie rukou na text alebo tvary v programe PowerPoint for Office 365.

Ďalšie funkcie

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. V časti Kresliť > Nástroje ťuknite na položku Guma.

  (V PowerPoint pre Office 365, môžete vybrať z štyri gumy. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle guma guma, ktoré chcete vybrať.)

  V PowerPointe pre Office 365 sú k dispozícii štyri gumy digitálneho písania.
 2. Gumu pomocou pera alebo prsta posuňte na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

  Pomocou nástroja Gumovanie segmentov stačí v programe PowerPoint ťuknúť na segment písania rukou alebo cezeň potiahnuť a odstránite ho (namiesto dôkladného vymazávania celého segmentu). Jednoduchým spôsobom vymazania viacerých segmentov naraz je potiahnuť cez segmenty.

Digitálne písanie môžete vymazať aj pomocou gumy, ktorú majú niektoré aktívne perá, napríklad pero pre Surface.

Všetky aplikácie majú na karte Kresliť na páse s nástrojmi štandardný nástroj na výber Tlačidlo Vybrať na karte Kresliť v PowerPointe , ktorým môžete vybrať digitálne kresby rukou i ľubovoľné iné objekty.

PowerPoint a Excel obsahujú aj nástroj na výber písania rukou, Nepravidelný výber Tlačidlo Laso na karte Kresliť v PowerPointe , ktorý je určený špeciálne na výber objektov nakreslených rukou. To je najužitočnejšie, keď používate rôzne štandardné a rukou nakreslené objekty, a chcete vybrať iba objekty nakreslené rukou.

Platí iba pre PowerPoint a Excel:

Ak chcete vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou, použite nástroj Nepravidelný výber. (Týmto nástrojom nie je možné vybrať objekty, ktoré neboli nakreslené rukou, napríklad tvary, obrázky atď.)

 1. V časti Kresliť > Nástroje na páse s nástrojmi ťuknite na položku Nepravidelný výber Tlačidlo Laso na karte Kresliť v PowerPointe .

 2. S perom alebo prstom, posúvaním myši nakreslite kruh okolo časti kresby alebo slovo, ktoré chcete vybrať. Vyblednutá, prerušované výberu oblasť zobrazí sa okolo neho a keď ste hotoví, je vybratá časť, ktorú lassoed. Potom môžete manipulovať daný objekt, ako si želáte: presunúť, zmeniť jeho farbu a tak ďalej.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

V aplikáciách Excel a PowerPoint môžete pomocou digitálneho pera vyberať oblasť bez toho, aby ste museli ťuknúť na nástroj výberu na páse s nástrojmi. Pomocou podporovaného digitálneho pera môžete použiť funkciu nepravidelného výberu písania rukou bez použitia pása s nástrojmi. Potom môžete toto pero použiť na premiestnenie, zmenu veľkosti alebo otáčanie objektu nakresleného rukou.

Pero pre Surface s bublinami pre gumu, hrot a tlačidlo s funkciou pravého tlačidla myši

 1. V ponuke súbor vyberte položku Možnosti a potom vyberte položku Rozšírené.

 2. V časti Pero vyberte políčko vedľa položky Predvolene použiť pero na výber obsahu a prácu s ním.

Toto nastavenie platí iba pre aplikáciu, v ktorej ste to urobiť, áno, napríklad môžete mať automatické písanie rukou v Visio zapnuté a vypnuté v Word.

Názov funkcie

Popis

Pozrite si tému

Editor písania rukou

Úprava dokumentov pomocou možnosti digitálneho písania Windowsu cez dotykové ovládanie alebo digitálne pero

Logo Word

Úprava dokumentu prirodzenými gestami

Konvertovať písanie rukou na Text alebo tvar

Konverzia do štandardného textu alebo tvaru v grafickom prvku štandardné Office kresby rukou

Logo PowerPointu

Konvertovať písanie rukou na tvary alebo text

Konvertovanie písania rukou na tvar

Konvertovať písanie rukou na kreslenie tvaru v grafickom prvku štandardné Office

Logo Word     Sekcia Informácie o pracovnom postupe stránky stavu pracovného postupu   Logo Visia

Konvertovanie písania rukou na tvar

Konvertovanie písania rukou na matematický výraz

Dotykovým ovládaním alebo digitálnym perom napíšte zložitú matematickú rovnicu a potom ju konvertujte na text

Logo Word   Logo PowerPointu

Zápis, vloženie alebo zmena rovnice

Prehrávanie písaného textu

Opätovné prehrávanie radu akcií písania rukou na snímke

Logo Word   Logo PowerPointu   Sekcia Informácie o pracovnom postupe stránky stavu pracovného postupu

Prehratie ťahov perom v Office

Pravítko

Kreslenie rovných čiar rukou alebo zarovnávanie viacerých objektov

Logo PowerPointu

Kreslenie rovných čiar a zarovnávanie položiek pomocou pravítka

Kreslenie rukou v poznámkovom bloku

Písať rukou poznámok a kreslenie a skicovanie obrázkov

Ikona programu OneNote pre Windows 10 OneNote pre Windows 10: písanie poznámok a kreslenie vo OneNote

OneNote OneNote 2016, 2013, 2010 alebo 2007: Kreslenie a skicovanie poznámok na strane

OneNote pre Mac ikony OneNote pre Mac: Kreslenie a zapisovať poznámky rukou

OneNote Online: Kreslenie a skicovanie poznámok na strane

Jazyková podpora

Pozrite si tému, ktoré jazyky sú podporované rukou Editor (vo Worde) a písanie rukou na text konvertor (PowerPoint)

Jazyky podporované na konverziu písania rukou na text

Vyhľadanie nástrojov na kreslenie

Prechodom na kartu Revízia a výberom položky Spustiť písanie rukou zobrazte položku Nástroje na písanie rukou a kartu Perá.

Zobrazuje tlačidlo Spustiť písanie rukou na karte Revízia v Office

Písanie alebo kreslenie

 1. Na karte Nástroje na písanie rukou >Perá vyberte možnosť Pero.

  Zobrazuje tlačidlo Pero v časti Nástroje na písanie rukou v balíku Office

 2. Ak chcete zmeniť farbu písma a šírku ťahu perom, ukážte na požadovanú farbu a šírku (0,35 mm – 0,5 mm).

  Zobrazuje okno Možnosti štýlu pera v Office

 3. Začnite písať alebo kresliť na dotykovej obrazovke.

  Zobrazuje príklad slov napísaných rukou vo wordovom dokumente

Zvýraznenie textu

 1. V časti Nástroje na písanie rukou na karte Perá kliknite na položku Zvýrazňovač a potom vyberte farbu pre zvýraznenie.

  Zobrazuje tlačidlo Zvýrazňovač v časti Nástroje na písanie rukou

 2. Položte pero alebo prst a presuňte ho cez text, ktorý chcete zvýrazniť.

  Text môžete zvýrazniť v programe Excel, Word a Outlook, no PowerPoint zvýrazňovanie textu nepodporuje.

Odstránenie celých napísaných slov alebo kresby rukou

 1. V časti Nástroje na písanie rukou na karte Perá kliknite na šípku pod položkou Guma a vyberte veľkosť gumy.

  Zobrazuje tlačidlo Guma v časti Nástroje na písanie rukou v balíku Office

 2. Pomocou pera alebo prsta vyberte slovo alebo kresbu rukou, ktorú chcete vymazať.

Kreslenie v programe OneNote

Ak používate OneNote a chcete nakresliť, pozrite si tieto ďalšie články:

Ikona programu OneNote pre Windows 10 OneNote pre Windows 10: písanie poznámok a kreslenie vo OneNote

OneNote OneNote: Kreslenie a skicovanie poznámok na strane

OneNote Online: Kreslenie a skicovanie poznámok na strane

Ďalšie funkcie v PowerPointe

Výber častí kresby alebo slov písaných rukou (platí iba pre PowerPoint)

Ak chcete vybrať časť kresby alebo niektoré napísané slová, použite nástroj Nepravidelný výber. (Nástroj Nepravidelný výber nie je možné použiť na výber objektov, ktoré neboli nakreslené rukou, napríklad tvary, obrázky atď.).

 1. V časti Nástroje na písanie rukou na karte Perá kliknite na položku Nepravidelný výber.

  Zobrazuje tlačidlo Laso v časti Nástroje na písanie rukou

 2. S perom alebo prstom, posúvaním myši nakreslite kruh okolo časti kresby alebo slovo, ktoré chcete vybrať. Vyblednutá, prerušované výberu oblasť zobrazí sa okolo neho, a keď ste hotoví, časť lassoed sa vyberie.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

Odstránenie častí kresby rukou alebo častí napísaných slov (platí iba pre PowerPoint)

 1. V časti Nástroje na písanie rukou na karte Perá kliknite na šípku pod položkou Guma a vyberte veľkosť gumy.

  Zobrazuje tlačidlo Guma v časti Nástroje na písanie rukou v balíku Office
 2. Pomocou pera alebo prsta vyberte časti kresby rukou alebo textu, ktoré chcete vymazať.

Konvertovanie kresieb rukou na tvary (platí iba pre PowerPoint)

Kresby rukou môžete na dotykovej obrazovke skonvertovať na bežné tvary.

 1. V časti Nástroje na písanie rukou > Perá vyberte položku Konvertovať na tvary.

  Zobrazuje tlačidlo Konvertovať na tvary v časti Nástroje na písanie rukou

 2. Perom alebo prstom nakreslite tvar na snímku a PowerPoint vašu kresbu automaticky skonvertuje na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

  Ak chcete zastaviť konvertovanie tvarov, znova kliknite na položku Konvertovať na tvary.

Ktoré tvary dokáže PowerPoint skonvertovať?

Keď vytvoríte kresbu rukou, PowerPoint ju môže skonvertovať na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

Kresba rukou

Príslušný tvar

Obdĺžnik

Obdĺžnik nakreslený rukou

Obdĺžnik

Bežný obdĺžnik

Štvorec

Štvorec nakreslený rukou

Štvorec so všetkými stranami rovnakými

Bežný štvorec

Kosoštvorec

Kosoštvorec nakreslený rukou

Kosoštvorec

Bežný kosoštvorec

Kosodĺžnik

Kosodĺžnik nakreslený rukou

Kosodĺžnik

Bežný kosodĺžnik

Lichobežník

Lichobežník nakreslený rukou

Lichobežník

Bežný lichobežník

Nepravidelný štvoruholník

Nepravidelný štvoruholník nakreslený rukou

Uzatvorený voľný tvar so štyrmi stranami

Bežný štvoruholník

Pravidelný päťuholník

Päťuholník nakreslený rukou

Päťuholník so všetkými stranami rovnakými

Bežný päťuholník

Pravidelný šesťuholník

Šesťuholník nakreslený rukou

Šesťuholník so všetkými stranami rovnakými

Bežný šesťuholník

Ellipse

Elipsa nakreslená rukou

Ellipse

Bežná elipsa

Kruh

Kruh nakreslený rukou

Elipsa s rovnakou výškou a šírkou

Bežný kruh

Jednostranná šípka

Šípka nakreslená rukou

Arrow

Bežná šípka

Obojstranná šípka

Obojstranná šípka nakreslená rukou

Obojstranná šípka

Bežná obojstranná šípka

Šípky spájajúce dva tvary

Čiara spájajúca dva tvary

Spojnice so šípkami

Spojnica medzi dvomi tvarmi

Pravouhlý trojuholník

Pravouhlý trojuholník nakreslený rukou

Trojuholník s pravým uhlom

Bežný pravouhlý trojuholník

Rovnostranný trojuholník

Rovnostranný trojuholník nakreslený rukou

Trojuholník so všetkými stranami rovnakými

Bežný rovnostranný trojuholník

Rovnoramenný trojuholník

Rovnoramenný trojuholník nakreslený rukou

Trojuholník s rovnakými dvomi stranami

Bežný rovnoramenný trojuholník

Nepravidelný trojuholník

Rôznostranný trojuholník nakreslený rukou

Uzavretý voľný tvar s tromi stranami. Bežný rôznostranný trojuholník

Ďalšie informácie o používaní balíka Office v dotykových zariadeniach s Windowsom nájdete v týchto témach:

Písanie, kreslenie alebo zvýraznenie textu

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov V Macu, tieto funkcie sú dostupné iba v službách Office 365 a Office 2019 pre Mac.

 1. Na karte kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku pero ho vyberte.

  Pier a zvýrazňovačov na karte kresliť v službách Office 365 pre Mac
 2. Opätovným ťuknutím otvorte ponuku možnosti hrúbka a Farba pera. Vyberte si preferovanú veľkosť a farbu.

  • Existuje päť pera hrúbka nastavení od.25 mm až 3,5 mm. Vyberte a hrúbky aby pera, hrúbku alebo tenšie.

  • 16 plnými farbami sú k dispozícii v ponuke Ďalšie dostupná, ak ste ťuknite na položku Ďalšie farby.

  • Sú k dispozícii aj osem efekty: Nastavenie schôdzí, Galaxy, láva, oceánske, Ruža zlatá, zlatý, striebro a bronz. Možnosti farby a hrúbky pero v galérii Pier Office na karte kresliť

 3. Ceruzka textúra je k dispozícii:

  Pri kreslení s textúrou ceruzka pri používaní podporovaného digital dotykového pera, dotykového pera získať "podfarbenie" efekt, tak, ako by ste dosiahli skutočné ceruzkou môžete nakloniť.

  Predplatitelia služieb Office 365 môžu kresliť atramentom s tromi rôznymi textúrami: ceruzkou, perom alebo zvýrazňovačom
 4. Keď ste boli tvar písaný rukou, sa správa ako ľubovoľný tvar, ktorý ste zvyknutí pri spolupráci s Office. Môžete vybrať tvar a potom môžete presunúť alebo kopírovať ju, zmeniť jeho farbu, kontingenčné svoju pozíciu a tak ďalej.

 5. Zastaviť písanie rukou a vyberte poznámky, buď na úpravu alebo presunúť, zrušenie výberu na tlačidlo Kreslenie na karte kresliť.

Dotknite sa kresby pomocou trackpad

Skôr než nakreslený rukou pomocou myši, môžete kresliť trackpade prstom. Ďalšie informácie nájdete v časti použiť trackpadu "touch" kreslenie .

Vymazanie písania rukou

 1. V časti Kresliť > Nástroje ťuknite na položku Guma.

  (V PowerPoint pre Office 365 pre Mac, môžete vybrať z štyri gumy. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle guma guma, ktoré chcete vybrať.)

  PowerPoint pre služby Office 365 v Macu, obsahuje štyri gumy pre digitálne rukou.
 2. Pomocou myši, pero alebo prst, posuňte gumu na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

Ďalší postup

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

PowerPoint a Excel aj s rukou Výber nástroja Laso, Tlačidlo Laso na karte Kresliť v PowerPointe špeciálne pre výber objektov nakreslený rukou. To je veľmi užitočné, keď máte rôzne objekty smerodajná a písanie rukou a chcete vyberte objekt písaný rukou.

Platí iba pre PowerPoint a Excel:

Ak chcete vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou, použite nástroj Nepravidelný výber. (Týmto nástrojom nie je možné vybrať objekty, ktoré neboli nakreslené rukou, napríklad tvary, obrázky atď.)

 1. V časti Kresliť > Nástroje na páse s nástrojmi ťuknite na položku Nepravidelný výber Tlačidlo Laso na karte Kresliť v PowerPointe .

 2. Pomocou myši, pero alebo prst potiahnutím nakreslite kruh okolo časti kresby alebo slovo, ktoré chcete vybrať. Vyblednutá, prerušované výberu oblasť zobrazí sa okolo neho a keď ste hotoví, je vybratá časť, ktorú lassoed. Potom môžete manipulovať daný objekt, ako si želáte: presunúť, zmeniť jeho farbu a tak ďalej.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

 1. Na program PowerPoint, Word alebo Excel ponuky vyberte položku predvoľby > vytváranie a nástroje korektúry > všeobecné.

 2. V časti pera zrušte políčka vedľa použitie pera a vyberte a interakcie s obsahom podľa predvoleného nastavenia.

Toto nastavenie platí iba pre aktuálnu aplikáciu. Áno, napríklad môžete mať automatické písanie rukou v Excel zapnuté a vypnuté v Word.

Základné nástroje na písanie rukou

Word pre iOS, Excel pre iOS a PowerPoint pre iOS všetky vybavené základné možnosti písania rukou na karte kresliť: Výber nástroja, nástroj na kreslenie s dotykovým guma ťahov, perá, viaceré atramentové farby a hrúbky možnosti písania rukou:

Základné písania rukou nástroje na karte kresliť iOS aplikácií balíka Office

Ikona programu OneNote so systémom iOS Ak pracujete v aplikácii OneNote v iPade, pozrite si tému písanie rukou, kreslenie, a skicovanie.

Kreslenie alebo písanie

Ak používate mobilné zariadenie, predvolene je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom (alebo Režim písania rukou). Stačí ťuknúť na kartu Kresliť, potom vybrať pero Selektor pera na karte kresliť v PowerPointe pre zariadenia s iOS a môžete začať kresliť rukou na snímke.

Ak chcete zmeniť nastavenia pera:

 1. Opätovným ťuknutím otvorte ponuku hrúbky a možností farieb pre pera. Vyberte si preferovanú veľkosť a farbu:

  • Existuje päť pero hrúbky nastavenia od.25 mm až 3,5 mm. Vyberte hrúbku alebo pomocou tlačidla plus alebo mínus prihlásiť aby pera, hrúbku alebo tenšie.

  • 16 plnými farbami sú k dispozícii v ponuke viac dostupná, ak ste ťuknite na položku Ďalšie farby písania rukou.

  • (Pre predplatiteľov Office 365 ) Sú k dispozícii aj osem efekty: Nastavenie schôdzí, Galaxy, láva, oceánske, Ruža zlatá, zlatý, striebro a bronz.

  Atramentové farby a efekty na kreslenie rukou v balíku Office v systéme iOS

  Ceruzka textúra je teraz k dispozícii:

  V galérii pera v Office pre iPad a iPhone obsahuje textúru ceruzky

  Ceruzka Apple Pencil je citlivá na tlak, a tým umožňuje regulovať hrúbku čiary. Je tiež citlivá na sklon, takže umožňuje vytvárať tieňovanie presne ako pri naklonení bežnej ceruzky.

 2. Začnite písať alebo kresliť na dotykovej obrazovke.

  Keď ste boli tvar písaný rukou, sa správa ako ľubovoľný tvar, ktorý ste zvyknutí pri spolupráci s Office. Môžete vybrať tvar a potom môžete presunúť alebo kopírovať ju, zmeniť jeho farbu, kontingenčné svoju pozíciu a tak ďalej.

 3. Ak chcete zastaviť písanie rukou a vyberte poznámky, buď na úpravu alebo presunúť, vypnite kresliť pomocou dotykovej obrazovky na karte kresliť vypnúť túto funkciu aj stále si od tvorby náhodné rukou značky, keď ruky dotýkajú obrazovky.

Pozrite si video prehľad funkcie písania rukou v iPhone a iPad:

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

2:47

Vyberanie

V zariadení so systémom iOS sa režim písania rukou zapne po výbere pera alebo zvýrazňovača na karte Kresliť. Inak ste v režime výberu a ťuknutím môžete vybrať objekt.

(Ak používate pixle v zariadení iPad Pro, môžete režim úprav predvolené nastavenia aplikácie.)

PowerPoint a Excel majú rukou Výber nástroja Laso, Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile špeciálne pre výber objektov nakreslený rukou. To je veľmi užitočné, keď máte rôzne smerodajná a písania rukou objekty na snímke a chcete vyberte objekt písaný rukou.

Ak chcete v programe PowerPoint alebo Excel vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou, použite nástroj Nepravidelný výber:

 1. Na karte kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku Laso Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile .

 2. Perom alebo prstom nakreslite kruh okolo písania rukou, ktoré chcete vybrať.

  Počas výberu sa zobrazí bledá čiarkovaná oblasť výberu a po dokončení sa vyberie časť označená nepravidelným výberom. Potom s týmto objektom môžete ľubovoľne manipulovať: presúvať ho, zmeniť jeho farbu, odstrániť ho a podobne.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

Vymazanie

 1. Na karte Kresliť ťuknite na položku Guma.

  (V PowerPoint, môžete si vybrať z štyri gumy – guma ťahov, malé alebo stredné guma alebo časti guma. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle guma guma, ktoré chcete vybrať.)

  S Časti guma, môžete jednoducho ťuknite časti rukou alebo označte ho odstrániť ho (namiesto toho, aby dôkladne vymazanie preč celý segment). Ťahaním cez segmenty je jednoduchý spôsob, ako vymazať viacero naraz.

 2. Gumu posuňte na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

Vymeňte nástroje nové Apple ceruzkou

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Túto funkciu majú k dispozícii len predplatitelia služieb Office 365.

Office pre iOS podporuje pixle 2. generácie a jeho gesto dvakrát ťuknite. Na základe predvoleného nastavenia dvojitým ťuknutím gesto prepne z aktuálneho nástroja Guma, ale systémové nastavenia vo vašom zariadení umožní vybrať odlišné správanie pre toto gesto. Táto funkcia je avialable insidermi pre Office v Word, Excel a PowerPoint v prípade verzia 2.22.19012801 alebo novšia verzia.

Vypnutie automatického písania rukou

 1. Otvorte aplikáciu nastavenia na domovskej obrazovke zariadenia so systémom iOS.

 2. Posuňte sa v zozname aplikácií v dolnej časti stránky nastavenie nájsť Office aplikácie a ťuknutím otvorte jeho nastavenia.

 3. V nastaveniach aplikácie na pravej strane v dolnej časti Kreslenie a komentovať, prepnutie Apple ceruzka vždy kreslí rukou.

V časti Nastavenia aplikácie môžete môžete prepínať automatické písanie rukou, vypnutie alebo zapnutie.

Konvertovanie kresieb rukou na štandardné tvary v programe PowerPoint

Kresby rukou na dotykovej obrazovke môžete v programe PowerPoint skonvertovať na bežné tvary.

 1. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom Kreslenie myšou alebo dotykom .

 2. Ťuknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary Tlačidlo Konvertovanie písania rukou na tvar v PowerPoint Mobile .

 3. Perom alebo prstom nakreslite na snímku tvar. Po nakreslení PowerPoint vašu kresbu automaticky skonvertuje na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

  Ak chcete zastaviť konvertovanie tvarov, znova kliknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary.

Základné nástroje na písanie rukou

Word pre Android, Excel pre Android a PowerPoint pre Android všetky vybavené základné možnosti písania rukou na karte kresliť: Výber nástroja, nástroj na kreslenie s dotykovým guma ťahov, perá, atramentové farby a farebné koliesko a hrúbky možnosti písania rukou:

Základné nástroje na písanie rukou na karte Kresliť v mobilných aplikáciách balíka Office

Kreslenie alebo písanie

Ak používate mobilné zariadenie, predvolene je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom (alebo Režim písania rukou). Stačí ťuknúť na kartu Kresliť, potom vybrať pero Výber pera na karte Kresliť v PowerPointe pre mobilné zariadenia a môžete začať kresliť rukou na snímke.

Vyberanie

V zariadení so systémom Android sa režim písania rukou zapne po výbere pera alebo zvýrazňovača na karte Kresliť. Inak ste v režime výberu a ťuknutím môžete vybrať objekt.

PowerPoint a Excel obsahujú nástroj na výber písania rukou, Nepravidelný výber Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile , ktorý je určený špeciálne na výber objektov nakreslených rukou. To je najužitočnejšie, keď používate rôzne štandardné a rukou nakreslené objekty, a chcete vybrať iba objekty nakreslené rukou.

Ak chcete v programe PowerPoint alebo Excel vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou, použite nástroj Nepravidelný výber.

 1. Na karte kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku Laso Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile .

 2. Perom alebo prstom nakreslite kruh okolo písania rukou, ktoré chcete vybrať.

  Počas výberu sa zobrazí bledá čiarkovaná oblasť výberu a po dokončení sa vyberie časť označená nepravidelným výberom. Potom s týmto objektom môžete ľubovoľne manipulovať: presúvať ho, zmeniť jeho farbu, odstrániť ho a podobne.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

Vymazanie

 1. Na karte Kresliť ťuknite na položku Guma.

  (V programe PowerPoint sú k dispozícii tri gumy: guma ťahov, malá a stredná guma. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle Guma a vyberte si požadovanú gumu.)

 2. Gumu posuňte na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

Digitálne písanie môžete vymazať aj pomocou gumy, ktorú majú niektoré aktívne perá, napríklad pero pre Surface. Nemusíte tak vyberať gumu na páse s nástrojmi.

Konvertovanie kresieb rukou na štandardné tvary v programe PowerPoint

Kresby rukou na dotykovej obrazovke môžete v programe PowerPoint skonvertovať na bežné tvary.

 1. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom Kreslenie myšou alebo dotykom .

 2. Ťuknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary Tlačidlo Konvertovanie písania rukou na tvar v PowerPoint Mobile .

 3. Perom alebo prstom nakreslite na snímku tvar. Po nakreslení PowerPoint vašu kresbu automaticky skonvertuje na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

  Ak chcete zastaviť konvertovanie tvarov, znova kliknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary.

Komentovanie rukou počas zobrazovania prezentácie

V PowerPoint, môžete pridať rukou označenia snímky počas prezentovania sa:

Nástroje na písanie rukou je k dispozícii v zobrazení prezentácie

Základné nástroje na písanie rukou

Word Mobile, Excel Mobile a PowerPoint Mobile všetky vybavené základné možnosti písania rukou na karte kresliť: Výber nástroja, nástroj na kreslenie s dotykovým guma ťahov, perá, viaceré atramentové farby a hrúbky možnosti písania rukou:

Základné nástroje na karte Kresliť v Office Mobile pre Windows 10

Ikona programu OneNote pre Windows 10 Ak pracujete vo OneNote pre Windows 10, pozrite si tému písanie poznámok a kreslenie vo OneNote pre Windows 10.

Kreslenie alebo písanie

Na základe predvoleného nastavenia kresliť pomocou dotykovej obrazovky (alebo "Režim písania rukou") je zapnutá pri použití mobilného zariadenia. Stačí kliknúť na kartu kresliť vyberte pero Selektor pera na karte kresliť , a môžete začať kresby rukou na snímke.

Na karte kresliť v Word Mobile, Excel Mobile a PowerPoint Mobile pre Windows 10 je podobné počítačové verzie každej aplikácie. Pred použitím funkcie kresby, nezabudnite na aktualizáciu na najnovšiu verziu Windows 10. Chcete urobiť, vyberte tlačidlo Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky a vyberte nastavenia > aktualizácie zabezpečenia & > Windows Update. Kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie získať najnovšie aktualizácie.

Ak chcete zmeniť nastavenia pera:

 1. Opätovným ťuknutím otvorte ponuku hrúbky a možností farieb pre pera. Vyberte si preferovanú veľkosť a farbu:

  • Existuje päť pero hrúbky nastavenia od.25 mm až 3,5 mm. Vyberte hrúbku alebo pomocou tlačidla plus alebo mínus prihlásiť aby pera, hrúbku alebo tenšie.

  • 16 plnými farbami sú k dispozícii v ponuke viac dostupná, ak ste ťuknite na položku Ďalšie farby písania rukou.

  • Sú k dispozícii aj osem efekty: Nastavenie schôdzí, Galaxy, láva, oceánske, Ruža zlatá, zlatý, striebro a bronz.

  Atramentové farby a efekty na kreslenie rukou v balíku Office pre Windows Mobile
 2. Začnite písať alebo kresliť na dotykovej obrazovke.

  Keď ste boli tvar písaný rukou, sa správa ako ľubovoľný tvar, ktorý ste zvyknutí pri spolupráci s Office. Môžete vybrať tvar a potom môžete presunúť alebo kopírovať ju, zmeniť jeho farbu, kontingenčné svoju pozíciu a tak ďalej.

 3. Ak chcete zastaviť písanie rukou a vyberte poznámky, buď na úpravu alebo presunúť, vypnite kresliť pomocou dotykovej obrazovky na karte kresliť vypnúť túto funkciu aj stále si od tvorby náhodné rukou značky, keď ruky dotýkajú obrazovky.

Vyberte

Režim písania rukou je zapnutá, keď ste vybrali pero alebo zvýrazňovač na karte kresliť v opačnom prípade sa nachádzate v režime výberu a máte môžete ťuknutím vybrať aj objekt.

PowerPoint Mobile a Excel Mobile aj s rukou Výber nástroja Laso, Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile , špeciálne pre výber objektov nakreslený rukou. To je veľmi užitočné, keď máte rôzne objekty smerodajná a písanie rukou a chcete vyberte objekt písaný rukou.

Ak chcete v programe PowerPoint alebo Excel vybrať časť kresby alebo slov napísaných rukou:

 1. Na karte kresliť na páse s nástrojmi ťuknite na položku Laso Nástroj Nepravidelný výber v Exceli Mobile a v PowerPointe Mobile .

 2. Perom alebo prstom nakreslite kruh okolo písania rukou, ktoré chcete vybrať.

  Počas výberu sa zobrazí bledá čiarkovaná oblasť výberu a po dokončení sa vyberie časť označená nepravidelným výberom. Potom s týmto objektom môžete ľubovoľne manipulovať: presúvať ho, zmeniť jeho farbu, odstrániť ho a podobne.

  Zobrazuje časť kresby vybratú nástrojom Laso v PowerPointe

Vymazanie

 1. Na karte Kresliť ťuknite na položku Guma.

  (V programe PowerPoint sú k dispozícii tri gumy: guma ťahov, malá a stredná guma. Ťuknite na šípku nadol na tlačidle Guma a vyberte si požadovanú gumu.)

 2. Gumu posuňte na písanie rukou, ktoré chcete odstrániť.

Konvertovanie kresieb rukou na štandardné tvary v programe PowerPoint

Kresby rukou na dotykovej obrazovke môžete v programe PowerPoint skonvertovať na bežné tvary.

 1. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Kreslenie myšou alebo dotykom Kreslenie myšou alebo dotykom .

 2. Ťuknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary Tlačidlo Konvertovanie písania rukou na tvar v PowerPoint Mobile .

 3. Perom alebo prstom nakreslite na snímku tvar. Po nakreslení PowerPoint vašu kresbu automaticky skonvertuje na tvar, na ktorý sa najviac podobá.

  Ak chcete zastaviť konvertovanie tvarov, znova kliknite na položku Konvertovať písanie rukou na tvary.

Otvorenie karty Kresliť v telefónoch s Windowsom 10 Mobile

Tu je postup, ak chcete zobraziť kartu kresliť v Word, Excel a PowerPoint na Windows 10 Mobile.

 1. Vyberte tlačidlo Ďalšie Zobrazuje tlačidlo Ďalšie v Office Mobile v pravom dolnom rohu obrazovky.

 2. Vyberte kartu Kresliť.

  Zobrazuje vybratú kartu Kresliť v Office Mobile.

Pozrite tiež

Jazyky podporované na konverziu písania rukou na text

Vypnutie automatického písania rukou v systéme Windows alebo iOS

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×