Kreslenie čiar a tvarov pomocou nástrojov Ceruzka, Čiara, Oblúk alebo Voľná forma

Kreslenie čiar a tvarov pomocou nástrojov Ceruzka, Čiara, Oblúk alebo Voľná forma

 1. Na karte domov kliknite v skupine Nástroje na šípku vedľa položky obdĺžnik Nástroj Obdĺžnik a otvorte zoznam nástroje na kreslenie a potom kliknite na nástroj pre typ tvaru, ktorý chcete kresliť.

 2. Ak chcete nakresliť tvar, presuňte ho na stranu kresby.

 3. Ak chcete zastaviť kreslenie, v skupine Nástroje kliknite na položku nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ .

Nakreslenie vlastného tvaru

 1. Na karte domov v skupine Nástroje kliknite na šípku, čím sa otvorí zoznam nástroje na kreslenie, a potom kliknite na položku Voľný tvar , nástroj Arc alebo nástroj čiary .

 2. Pomocou nástroja nakreslite prvý segment tvaru.

  • Po nakreslení segmentu sa v tvare zobrazí vrcholy Vrchol v tvare písmena A .

 3. Ak potrebujete iný typ čiary, napríklad ste začali s rovnou čiarou a teraz potrebujete oblúk, prepnite položku Nástroje.

 4. Kliknite na vrchol na konci posledného pridaného segmentu a potom potiahnutím nakreslite ďalší segment.

  Poznámka:  Ak chcete segment vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + Z. Segmenty sa odstránia v opačnom poradí, v ktorom boli nakreslené.

 5. Ak chcete tvar uzavrieť, presuňte koncový bod posledného segmentu, ktorý ste vytvorili cez vrchol na začiatku prvého segmentu. Tvar sa stáva nepriehľadným, čo znamená, že ide o uzavretý tvar.

 6. Ak chcete zastaviť kreslenie, na karte domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ .

Úprava tvaru

Väčšinu tvarov môžete upraviť pridaním, odstránením a pretváraním vrcholov v tvare.

Odstránenie vrcholu z tvaru

 1. Na karte domov v skupine Nástroje otvorte zoznam nástroje na kreslenie a kliknite na Nástroj Ceruzka nástroja ceruzka .

 2. Vyberte tvar, kliknite na Vrchol v tvare písmena A Vertex, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Pridanie vrcholu do tvaru

 1. Na karte domov v skupine Nástroje otvorte zoznam nástroje na kreslenie a kliknite na Nástroj Ceruzka nástroja ceruzka .

 2. Vyberte tvar, ukážte na miesto, kam chcete pridať vrchol, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na položku.

Zmena tvaru tvaru

 1. Na karte domov v skupine Nástroje otvorte zoznam nástroje na kreslenie a kliknite na Nástroj Ceruzka nástroja ceruzka .

 2. Vyberte tvar, kliknite na Vrchol v tvare písmena A Vertex, ktorý chcete premiestniť, a potom presuňte vrchol na novú pozíciu.

Uloženie vlastného tvaru ako nového nadradeného tvaru

 1. V okne tvary kliknite na položku Ďalšie tvarya potom kliknite na položku Nová Vzorkovnica (USA) alebo Nová Vzorkovnica (metrický).

 2. Na stránke kresby vyberte vlastný tvar a presuňte ho do novej vzorkovnice v okne tvary .

 3. Ak chcete premenovať nový nadradený tvar, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, kliknite na položku premenovať predlohua potom zadajte názov pre nový nadradený tvar.

 4. Ak chcete uložiť zmeny vlastnej vzorkovnice s novým nadradeným tvarom, v záhlaví okna vlastnej vzorkovnice kliknite na položku Uložiť .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×