Kopírovanie vzorca presunutím rukoväte výplne v Exceli 2016 pre Mac

Vzorce môžete rýchlo nakopírovať do susediacich buniek pomocou rukoväte výplne.

Rukoväť výplne

Pri presúvaní rukoväte do iných buniek Excel zobrazí rôzne výsledky pre každú bunku.

Kopírovanie vzorca presunutím rukoväte výplne

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorým chcete vyplniť susediace bunky.

 2. Umiestnite kurzor do pravého dolného rohu, čím sa zmení na znamienko plus (+) takto:

  Kurzor umiestnený na rukoväti výplne

 3. Presúvajte rukoväť výplne nadol, nahor alebo cez bunky, ktoré chcete vyplniť. V tomto príklade presúvame rukoväť výplne nadol:

  Kurzor presúvajúci rukoväť výplne dole

 4. Po uvoľnení sa vzorec automaticky vyplní do ostatných buniek:

  Hodnoty buniek, ktoré boli vyplnené

 5. Ak chcete zmeniť spôsob vyplnenia buniek, kliknite na tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Tlačidlo možností automatického vyplnenia , ktoré sa zobrazí po ukončení presunu, a potom vyberte požadovanú možnosť.

Ďalšie informácie o kopírovaní vzorcov nájdete v téme Kopírovanie a prilepenie vzorca do ďalšej bunky alebo hárka.

Tipy: 

 • Môžete tiež stlačiť klávesovú skratku CONTROL + D, a tým vyplniť vzorec dole v stĺpci. Najprv vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorý chcete vyplniť, potom vyberte bunky pod ním a stlačte klávesovú skratku CONTROL + D.

 • Môžete tiež stlačiť klávesovú skratku CONTROL + D, a tým vyplniť vzorec napravo v riadku. Najprv vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorý chcete vyplniť, potom vyberte bunky napravo od neho a stlačte klávesovú skratku CONTROL + R.

Keď vypĺňanie nefunguje

Niekedy funguje vypĺňanie buniek výborne a inokedy nefunguje podľa očakávaní. Preto je dôležité skontrolovať odkazy na bunky v prvej bunke.

Odkazy na bunky sú jednoducho ukazovateľmi na iné bunky. Povedzme napríklad, že prvá bunka obsahuje tento vzorec:


=SUM(A1;B1)


A1 a B1 sú relatívne odkazy. Znamená to, že po vyplnení vzorca nadol sa odkazy prírastkovo zmenia z bunky A1, B1 na A2, B2 a podobne takto:

=SUM(A1;B1)

=SUM(A2;B2)

=SUM(A3;B3)

Niekedy však nechcete, aby sa odkazy na iné bunky zmenili. Povedzme napríklad, že prvý odkaz A1 má zostať nezmenený a B1 sa má zmeniť pri presúvaní rukoväte výplne. V takom prípade zadáte znak dolára do prvého odkazu takto: =SUM($A$1;B1). Znak dolára donúti Excel zachovať bunku A1 pri vypĺňaní ďalších buniek. Bude to vyzerať takto:

=SUM($A$1;B1)

=SUM($A$1;B2)

=SUM($A$3;B3)

Odkazy so značkou dolára ($) sa nazývajú absolútne odkazy. Pri vypĺňaní nadol zostane odkaz na bunku A1 nezmenený, ale Excel zmení odkaz na bunku B1 na B2 a B3.

Vyskytli sa problémy pri zobrazovaní rukoväte výplne?

Ak sa rukoväť výplne nezobrazuje, môže byť skrytá. Ak ju chcete znova zobraziť:

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na položku Upraviť.

 3. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Povoliť rukoväť výplne a presúvanie buniek.

Ak nie je zapnuté automatické prepočítavanie v zošite, vzorce sa pri vyplnení buniek neprepočítajú. Takto môžete túto funkciu podľa potreby zapnúť:

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na možnosť Výpočet.

 3. V položke Možnosti výpočtu skontrolujte, či je vybratá možnosť Automaticky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×