Kopírovanie alebo premiestňovanie súborov pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník

Kopírovanie alebo premiestňovanie súborov pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník

Občas sa môže stať, že je potrebné skopírovať alebo premiestniť jeden alebo viaceré dokumenty v knižnici do inej knižnice. Môže byť napríklad potrebné premiestniť všetky dokumenty vytvorené pred viac ako rokom z jednej knižnice do inej a archivovať tak dané informácie. Inokedy zasa môžete potrebovať skopírovať dokumenty v knižnici, ktorej ste vlastníkom, z jednej lokality do inej knižnice na podlokalite, keď sa stanete členom inej pracovnej skupiny. Na vykonanie týchto operácií môžete použiť príkaz Otvoriť v programe Prieskumník, ktorý predstavuje ďalší spôsob práce so súbormi v knižnici. Keď použijete tento príkaz, otvorí sa program Windows Prieskumník vo vašom počítači, v ktorom sa ale zobrazí štruktúra priečinkov na serverovom počítači, na ktorom sa nachádza lokalita. So súbormi v priečinku môžete pracovať rôznymi spôsobmi, ako je napríklad kopírovanie, premenovanie, odstránenie a podobne.

Obsah článku

Prehľad

Požiadavky na softvér pri používaní príkazu Otvoriť v programe Prieskumník

Vlastnosti dokumentov a informácie o knižnici

Kopírovanie a premiestňovanie súborov knižnice

Kopírovanie a premiestňovanie súborov knižnice v rámci kolekcie lokalít

Kopírovanie a premiestňovanie súborov medzi kolekciami lokalít

Prehľad

Okno Otvoriť v Prieskumníkovi Občas sa môže stať, že je potrebné skopírovať alebo premiestniť jeden alebo viaceré dokumenty v knižnici do inej knižnice. Môže byť napríklad potrebné premiestniť všetky dokumenty vytvorené pred viac ako rokom z jednej knižnice do inej a archivovať tak dané informácie. Inokedy zasa môžete potrebovať skopírovať dokumenty v knižnici, ktorej ste vlastníkom, z jednej lokality do inej knižnice na podlokalite, keď sa stanete členom inej pracovnej skupiny. Na vykonanie týchto operácií môžete použiť príkaz Otvoriť v programe Prieskumník, ktorý predstavuje ďalší spôsob práce so súbormi v knižnici lokality SharePoint. Keď použijete tento príkaz, otvorí sa program Windows Prieskumník vo vašom počítači, v ktorom sa ale zobrazí štruktúra priečinkov na serverovom počítači, na ktorom sa nachádza lokalita. So súbormi v priečinku môžete pracovať rôznymi spôsobmi, ako je napríklad kopírovanie, premenovanie, odstránenie a podobne.

Na začiatok stránky

Požiadavky na softvér pri používaní príkazu Otvoriť v programe Prieskumník

Ak máte problémy pri používaní príkazu Otvoriť v programe Prieskumník, uistite sa, že v klientskom počítači je nainštalovaný a spustený požadovaný softvér:

 • Jeden z nasledujúcich klientskych operačných systémov Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 alebo Windows Server 2008 spustený ako klient. Funkcia kontroly používateľských kont (UAC) musí byť okrem toho nastavená na nízkej úrovni alebo musí byť vypnutá.

 • Program Internet Explorer, verzia 7.0 alebo novšia. Musia byť tiež povolené ovládacie prvky ActiveX.

 • Služba Web Client, ktorá musí byť spustená. Ak v klientskom počítači používate systém Windows Server 2008 alebo Windows 7 Server, musíte nainštalovať funkciu Desktop Experience pomocou nástroja Server Manager.

Na začiatok stránky

Vlastnosti dokumentov a informácie o knižnici

Keď kopírujete alebo premiestňujete dokumenty z jednej knižnice do druhej, mali by ste vedieť, čo sa stane s vlastnosťami dokumentov a informáciami o knižnici priradenými k dokumentom. Vlastnosti dokumentu, ktoré sú uložené v súbore a ktoré sa zobrazujú v dialógovom okne Vlastnosti súboru, ako sú napríklad polia Názov, Predmet a Autor, sa zachovávajú pri kopírovaní alebo premiestňovaní súborov medzi existujúcimi knižnicami. Informácie týkajúce sa knižnice, ako sú napríklad zobrazenia a nastavenia, sa však nezachovávajú.

Ak chcete tieto informácie o knižnici zachovať, môžete knižnicu skopírovať použitím šablóny knižnice.

Poznámka:  Ak je predvoleným zobrazením knižnice zobrazenie Prieskumníka, môže sa zobraziť chybové hlásenie. Ak chcete odstrániť tento problém, zmeňte predvolené zobrazenie tak, aby sa nepoužívalo zobrazenie Prieskumníka. Odporúčaným spôsobom práce so súbormi v knižnici je použitie príkazu Otvoriť v programe Prieskumník.

Na začiatok stránky

Kopírovanie a premiestňovanie súborov knižnice

Nasledujúce časti popisujú postup pri premiestňovaní alebo kopírovaní súborov v knižnici dokumentov z jednej lokality (zdrojovej lokality) na inú lokalitu (cieľovú lokalitu).

Kopírovanie a premiestňovanie súborov knižnice v rámci kolekcie lokalít

 1. Prejdite na zdrojovú lokalitu obsahujúcu knižnicu, ktorej súbory chcete kopírovať alebo premiestniť.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice alebo kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti knižnice kliknite na názov knižnice.

  Poznámka:  Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje knižnice na kartu Knižnica a potom v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

 4. V okne programu Windows Prieskumník vyberte súbory, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať.

  Ak chcete vybrať viaceré susediace súbory, stlačte a podržte kláves SHIFT a presuňte ukazovateľ myši po požadovanej skupine súborov. Ak chcete vybrať viaceré nesusediace súbory, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na požadované súbory.

 5. Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Premiestnenie    Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté súbory a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vystrihnúť.

  • Kopírovanie    Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté súbory a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 6. V programe Internet Explorer otvorte novú kartu kliknutím na tlačidlo Nová karta alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + T.

 7. Na novej karte prejdite na cieľovú lokalitu a do knižnice, do ktorej chcete premiestniť alebo skopírovať súbory.

 8. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje knižnice na kartu Knižnica a potom v skupine Akcie kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

 9. V okne programu Windows Prieskumník kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

  Poznámka:  Ak cieľová knižnica obsahuje priečinky, zobrazujú sa, takže ich môžete otvoriť a prilepiť súbory do konkrétneho priečinka.

 10. V prípade potreby zatvorte okno programu Windows Prieskumník.

 11. Obnovením okna prehľadávača (stlačením klávesu F5) zobrazte súbory v knižnici.

  Poznámky: 

  • Ak premiestňujete alebo kopírujete súbory do knižnice, ktorá vyžaduje zadanie určitých vlastností súborov, a dané vlastnosti chýbajú, súbory zostanú vyhradené pre vás. Po zadaní požadovaných vlastností môžete súbory vrátiť.

  • Ak súbory premiestňujete alebo kopírujete do knižnice, ktorá vyžaduje vzatie súborov k sebe, súbory najskôr vezmete k sebe. Ostatní používatelia ich budú môcť upravovať, až keď ich vrátite späť.

  • Ak knižnica požaduje schválenie obsahu, súbory bude pravdepodobne potrebné schváliť, až potom sa zobrazia všetkým používateľom s povolením na zobrazenie súborov v knižnici.

Na začiatok stránky

Kopírovanie a premiestňovanie súborov medzi kolekciami lokalít

 1. Prejdite na zdrojovú lokalitu obsahujúcu knižnicu, ktorej súbory chcete kopírovať alebo premiestniť.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice alebo kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti knižnice kliknite na názov knižnice.

  Poznámka:  Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje knižnice na kartu Knižnica a potom v skupine Akcie kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

 4. V okne programu Windows Prieskumník vyberte súbory, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať.

  Ak chcete vybrať viaceré susediace súbory, stlačte a podržte kláves SHIFT a presuňte ukazovateľ myši po požadovanej skupine súborov. Ak chcete vybrať viaceré nesusediace súbory, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na požadované súbory.

 5. Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Premiestnenie    Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté súbory a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vystrihnúť.

  • Kopírovanie    Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté súbory a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 6. V programe Internet Explorer otvorte novú kartu kliknutím na tlačidlo Nová karta alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + T.

 7. Na paneli s adresou zadajte adresu URL cieľovej lokality, napríklad http://Contoso.

 8. Prejdite na cieľovú lokalitu a do knižnice, do ktorej chcete premiestniť alebo kopírovať súbory.

 9. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje knižnice na kartu Knižnica a potom v skupine Akcie kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

 10. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

  Tip:  Ak cieľová knižnica obsahuje priečinky, zobrazujú sa, takže ich môžete otvoriť a prilepiť súbory do konkrétneho priečinka.

 11. V prípade potreby zatvorte okno programu Windows Prieskumník.

 12. Obnovením okna prehľadávača (stlačením klávesu F5) zobrazte súbory v knižnici.

Poznámka: 

 • Ak premiestňujete alebo kopírujete súbory do knižnice, ktorá vyžaduje zadanie určitých vlastností súborov, a dané vlastnosti chýbajú, súbory zostanú vyhradené pre vás. Po zadaní požadovaných vlastností môžete súbory vrátiť.

 • Ak súbory premiestňujete alebo kopírujete do knižnice, ktorá vyžaduje vzatie súborov k sebe, súbory najskôr vezmete k sebe. Ostatní používatelia ich budú môcť upravovať, až keď ich vrátite späť.

 • Ak knižnica požaduje schválenie obsahu, súbory bude pravdepodobne potrebné schváliť, až potom sa zobrazia všetkým používateľom s povolením na zobrazenie súborov v knižnici.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×