Kopírovanie a prilepovanie v aplikáciách Office Web Apps

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Z dôvodu obmedzení technológií webových prehliadačov sa kopírovanie a prilepovanie textu v aplikáciách Microsoft Office Online odlišuje od vykonávania týchto operácií v počítačových aplikáciách balíka Office. Tento článok popisuje postup pri kopírovaní a prilepovaní textu v jednotlivých aplikáciách Office Online.

Ktorý program balíka Microsoft Office 2010 používate?

Word Online

Excel Online

PowerPoint Online

OneNote Online

Poznámka:  If you are using Office Web Apps with SharePoint 2010, see Copy and paste in Office Web Apps.

Word Online

Funkčnosť kopírovania a prilepovania sa odlišuje v závislosti od toho, či dokument v prehliadači zobrazujete alebo upravujete, a od toho, či prilepujete obsah z inej aplikácie ako Word Online.

Zobrazenie v prehliadači

Keď otvoríte dokument v zobrazení na čítanie, môžete vybrať text po jednotlivých riadkoch presúvaním myši (nie dvojitým kliknutím). Potom pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac) skopírujte text. Obsah schránky môžete prilepiť mimo dokumentu. Text sa po prilepení vloží na nové miesto bez formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba. Toto formátovanie môžete znova použiť na novom mieste.

Poznámka:  Pri zobrazení dokumentu v zobrazení na čítanie môžete vybrať minimálne jeden riadok textu. Ak chcete vybrať slová alebo frázy, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Ak chcete prilepiť v rámci dokumentu, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

V zobrazení úprav môžete text a obrázky v rámci dokumentu vystrihnúť, skopírovať a prilepiť ich výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii Word. Tento text alebo obrázok v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V Macoch použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Poznámka: Ak používate prehliadač Firefox a chcete použiť príkazy Kopírovať, Vystrihnúť a Prilepiť na páse s nástrojmi aplikácie Word Online, na používanie schránky musíte povoliť skript JavaScript. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

Prilepenie obsahu z inej aplikácie do aplikácie Word Online

Keď do aplikácie Word Online prilepíte text pochádzajúci z inej aplikácie, vloží sa do dokumentu ako obyčajný text. Inými slovami, nezachovajú sa vlastnosti textu, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna veľkosť či farba, takže ich budete musieť znova priradiť v aplikácii Word Online.

Do dokumentu možno prilepiť obrázky, ktoré skopírujete z webu, Word Online však nepodporuje prilepovanie obrázkov skopírovaných z iných dokumentov alebo programov. Ak chcete vo webovej aplikácii Word Online použiť obrázok, ktorý sa nachádza v inom dokumente alebo programe, uložte tento obrázok do počítača a potom vo webovej aplikácii Word Online prejdite na položky Vložiť > Obrázok.

Tabuľky a zoznamy    Keď prilepíte text naformátovaný mimo aplikácie Word Online ako riadky a stĺpce alebo ako podpoložky zoznamu, tabuľka alebo hierarchická štruktúra sa v prilepenom texte nezobrazí. Najlepším spôsobom je prilepenie takýchto položiek po jednotlivých bunkách alebo úrovniach. Ak chcete dosiahnuť požadované výsledky, pri prilepovaní zoznamu odstráňte číselné formátovanie a potom ho v aplikácii Word Online znovu použite pomocou tlačidiel Číslovanie a Zväčšiť odsadenie, ktoré sa nachádzajú na karte Domov.

Hypertextové prepojenia    Hypertextové prepojenia sa prilepujú ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Vložiť kliknite na možnosť Prepojenie.

 3. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

 4. Pole Zobraziť text ponechajte nezmenené a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

Excel Online

Funkčnosť kopírovania a prilepovania obsahu sa odlišuje v závislosti od toho, či dokument v prehliadači zobrazujete alebo upravujete, a od toho, či do aplikácie Excel Online prilepujete text pochádzajúci z inej aplikácie.

Zobrazenie v prehliadači

Pri prvom otvorení zošita v prehliadači môžete vybrať bunky rovnako ako v počítačovej aplikácii Excel. Obsah buniek potom môžete skopírovať pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac). Obsah schránky môžete prilepiť mimo zošita. Ak chcete prilepiť v rámci zošita, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

Pri upravovaní zošita v prehliadači môžete text v rámci zošita vystrihnúť, skopírovať a prilepiť výberom buniek rovnako ako v počítačovej aplikácii Excel. Tento text v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V. Po prilepení zdedí obsah buniek vlastnosti nového umiestnenia, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba.

Prilepenie obsahu z inej aplikácie do aplikácie Excel Online

Keď do aplikácie Excel Online prilepíte text pochádzajúci z inej aplikácie, vloží sa do zošita ako obyčajný text. Inými slovami, nezachovajú sa vlastnosti textu, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna veľkosť či farba, takže ich budete musieť znova použiť v aplikácii Excel Online. Keď prilepíte bunky z iného zošita alebo tabuľky, štruktúra riadkov a stĺpcov buniek sa v aplikácii Excel Online zachová.

Hypertextové prepojenia    Hypertextové prepojenia sa prilepujú ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Vložiť kliknite na možnosť Prepojenie.

 3. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

 4. Do poľa Zobraziť text zadajte text prepojenia a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

PowerPoint Online

Text v rámci prezentácie môžete vystrihnúť, skopírovať a prilepiť jeho výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii PowerPoint. Tento text v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Do snímky možno prilepiť obrázky, ktoré skopírujete z webu, PowerPoint Online však nepodporuje prilepovanie obrázkov skopírovaných z iných prezentácií alebo programov. Ak chcete vo webovej aplikácii PowerPoint Online použiť obrázok z inej prezentácie alebo programu, uložte tento obrázok do počítača a potom vo webovej aplikácii PowerPoint Online prejdite na položky Vložiť > Obrázok.

Ak chcete premiestniť obrázok z jednej snímky do inej, skopírujte obrázok, prilepte ho do novej snímky a potom ho odstráňte z pôvodného miesta.

Poznámky: 

 • Text nemožno kopírovať ani vystrihnúť v zobrazení na čítanie ani v zobrazení prezentácie. Ak chcete skopírovať alebo vystrihnúť text, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

 • Ak používate prehliadač Firefox a chcete použiť príkazy Kopírovať, Vystrihnúť a Prilepiť na páse s nástrojmi aplikácie PowerPoint Online, na používanie schránky musíte povoliť skript JavaScript. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

Na začiatok stránky

OneNote Online

Funkčnosť kopírovania a prilepovania obsahu sa odlišuje v závislosti od toho, či dokument v prehliadači zobrazujete alebo upravujete, a od toho, či do aplikácie OneNote Online prilepujete text pochádzajúci z inej aplikácie.

Zobrazenie v prehliadači

Keď otvoríte poznámkový blok v zobrazení na čítanie, môžete vybrať text rovnako ako v počítačovej aplikácii OneNote. Potom pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac) skopírujte text. Obsah schránky môžete prilepiť mimo poznámkového bloku. Text sa po prilepení vloží na nové miesto bez formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba. Toto formátovanie môžete znova použiť na novom mieste.

Ak chcete prilepiť v rámci poznámkového bloku, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

V zobrazení úprav môžete text a obrázky v rámci poznámkového bloku vystrihnúť, skopírovať a prilepiť ich výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii OneNote. Tento text alebo obrázok v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Poznámka: Ak používate prehliadač Firefox a chcete použiť príkazy Kopírovať, Vystrihnúť a Prilepiť na páse s nástrojmi aplikácie OneNote Online, na používanie schránky musíte povoliť skript JavaScript. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

Prilepenie obsahu z inej aplikácie do aplikácie OneNote Online

Keď do aplikácie OneNote Online prilepíte text pochádzajúci z inej aplikácie, vloží sa do poznámkového bloku ako obyčajný text. Inými slovami, nezachovajú sa vlastnosti textu, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna veľkosť či farba, takže ich budete musieť znova priradiť v aplikácii OneNote Online.

Do poznámkového bloku možno prilepiť obrázky, ktoré skopírujete z webu, OneNote Online však nepodporuje prilepovanie obrázkov skopírovaných z iných poznámkových blokov alebo programov. Ak chcete vo webovej aplikácii OneNote Online použiť obrázok, ktorý sa nachádza v inom poznámkovom bloku alebo programe, uložte tento obrázok do počítača a potom vo webovej aplikácii OneNote Online prejdite na položky Vložiť > Obrázok.

Tabuľky a zoznamy    Keď prilepíte text naformátovaný mimo aplikácie OneNote Online ako riadky a stĺpce alebo ako podpoložky zoznamu, tabuľka alebo hierarchická štruktúra sa v prilepenom texte nezobrazí. Najlepším spôsobom je prilepenie takýchto položiek po jednotlivých bunkách alebo úrovniach. Ak chcete dosiahnuť požadované výsledky, pri prilepovaní zoznamu odstráňte číselné formátovanie a potom ho v aplikácii OneNote Online znovu použite pomocou tlačidiel Číslovanie a Zväčšiť odsadenie, ktoré sa nachádzajú na karte Domov.

Hypertextové prepojenia    Hypertextové prepojenia sa prilepujú ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Vložiť kliknite na možnosť Prepojenie.

 3. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

 4. Pole Zobraziť text ponechajte nezmenené a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×