Kopírovanie a prilepenie vzorca do ďalšej bunky alebo hárka v Exceli 2016 pre Mac

Pri kopírovaní vzorca na iné miesto si budete môcť v cieľových bunkách vybrať možnosti prilepenia špecifické pre vzorec. Tu je uvedený postup, ako môžete kopírovať a prilepiť vzorec:

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorú chcete kopírovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov COMMAND + C.

 3. Kliknite na bunku, do ktorej chcete vzorec prilepiť.

  Ak sa táto bunka nachádza v inom hárku, prejdite na tento hárok a kliknite na požadovanú bunku.

 4. Ak chcete rýchlo vložiť vzorec s formátovaním, stlačte kombináciu klávesov COMMAND + V. Prípadne môžete kliknúť na šípku vedľa tlačidla Prilepiť:

  Šípka vedľa tlačidla Prilepiť

 5. Kliknutím na šípku sa zobrazí zoznam možností. Najčastejšie sa používajú tieto:

  • Vzorce, ak chcete prilepiť iba vzorec a nie formátovanie pôvodnej bunky.

  • Formátovanie vzorcov a čísel, ak chcete prilepiť iba vzorec a formátovanie čísla (napríklad: formát percent, formát meny atď.).

  • Ponechať formátovanie zdroja, ak chcete prilepiť vzorec, formátovanie čísla, písmo, veľkosť písma, orámovanie a podfarbenie pôvodnej bunky.

  • Prilepiť hodnoty, ak chcete vylúčiť vzorec a prilepiť iba výsledok.

  Užitočné môžu byť aj ďalšie dostupné možnosti:

  • Neorámované, ak chcete prilepiť vzorec, formátovanie čísla, písmo, veľkosť písma, podfarbenie, ale nie orámovanie pôvodnej bunky.

  • Ponechať šírky stĺpcov zdroja, ak chcete prilepiť vzorec, formátovanie čísla, písmo, veľkosť písma, podfarbenie, orámovanie a šírku pôvodnej bunky.

  • Transponovať – táto možnosť sa používa pri kopírovaní viacerých buniek. Pri kopírovaní buniek, ktoré sú vedľa seba v riadku, ich táto možnosť prilepí do stĺpca. Ak sú bunky v stĺpci, prilepia sa vedľa seba do riadku. Táto možnosť prilepí vzorec, formátovanie čísla, písmo, veľkosť písma, podfarbenie a orámovanie.

Overenie a oprava odkazov na bunky na novom mieste

Po skopírovaní vzorca na nového miesto je dôležité skontrolovať, či sú odkazy na bunky správne. Odkazy na bunky sa mohli zmeniť, a to v závislosti od toho, či ste použili absolútny alebo relatívny odkaz.

Vzorec, ktorý sa kopíruje z bunky A1 do bunky nachádzajúcej sa o dve bunky nižšie a dve bunky doprava

Ak napríklad kopírujete vzorec o dve bunky nadol a napravo od bunky A1, vami použité odkazy na bunky sa aktualizujú nasledovným spôsobom:

Tento odkaz:

Zmení sa na.

$A$1 (absolútny stĺpec a absolútny riadok)

$A$1

A$1 (relatívny stĺpec a absolútny riadok)

C$1

$A1 (absolútny stĺpec a relatívny riadok)

$A3

A1 (relatívny stĺpec a relatívny riadok)

C3

Ak odkazy na bunku vo vzorci nezobrazujú požadovaný výsledok, skúste prepnúť na iný typ odkazov.

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec.

 2. V riadku vzorcov vyberte odkaz, ktorý chcete zmeniť: Riadok vzorcov

 3. Stlačením klávesu F4 môžete prepínať medzi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov a vybrať požadovaný typ odkazov.

Premiestnenie vzorca na iné miesto

Podobne ako pri kopírovaní vzorca, ani pri premiestňovaní vzorca na iné miesto alebo do iného hárka sa odkazy na bunku vo vzorci, bez ohľadu na to, aký typ odkazu na bunku používate, nemenia.

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorý chcete premiestniť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov COMMAND + X.

 3. Kliknite na bunku, do ktorej chcete vzorec prilepiť.

  Ak sa táto bunka nachádza v inom hárku, prejdite na tento hárok a kliknite na požadovanú bunku.

 4. Ak chcete prilepiť vzorec s jeho vlastným formátovaním, na karte Domov kliknite na položku Prilepiť alebo stlačte kombináciu klávesov COMMAND + V.

  Ostatné možnosti prilepenia vzorcov zobrazíte kliknutím na šípku pod položkou Prilepiť: Máte tu k dispozícii veľa možností, ale najpoužívanejšie z nich sú:

  • Ponechať formátovanie zdroja, ak chcete prilepiť vzorec, formátovanie čísla, písmo, veľkosť písma, orámovanie a podfarbenie pôvodnej bunky.

  • Formátovanie hodnôt a zdroja, ak chcete prilepiť len hodnoty a formátovanie. Vzorec sa vylúči.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×