Kopírovanie a prilepenie v Office pre web

Z dôvodu obmedzení technológie webového prehliadača sa kopírovanie a prilepenie textu v programe Microsoft Office pre web líši od kopírovania a prilepenia textu v počítačových aplikáciách balíka Office. Tento článok obsahuje kroky na kopírovanie a prilepenie v každom z Office pre web programov.

Ktorý program používate?

Word na webe

PowerPoint pre web

OneNote pre web

Poznámka: Ak používate Office pre web so SharePointom 2010, pozrite si tému Kopírovanie a prilepenie v aplikáciách Office Web Apps.

Word na webe

Správanie kopírovania a prilepenia sa líši v závislosti od toho, či sa v prehliadači zobrazuje alebo upravuje, a či už prilepíte obsah mimo Word na webe.

Zobrazenie v prehliadači

Keď otvoríte dokument v zobrazení na čítanie, môžete vybrať text po jednotlivých riadkoch presúvaním myši (nie dvojitým kliknutím). Potom pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac) skopírujte text. Obsah schránky môžete prilepiť mimo dokumentu. Text sa po prilepení vloží na nové miesto bez formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba. Toto formátovanie môžete znova použiť na novom mieste.

Poznámka: Pri zobrazení dokumentu v zobrazení na čítanie môžete vybrať minimálne jeden riadok textu. Ak chcete vybrať slová alebo frázy, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Ak chcete prilepiť v rámci dokumentu, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

V zobrazení úprav môžete text a obrázky v rámci dokumentu vystrihnúť, skopírovať a prilepiť ich výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii Word. Tento text alebo obrázok v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V Macoch použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Poznámka: Ak používate Firefox a chcete na páse s nástrojmi použiť Word na webe príkazy Kopírovať, Vystrihnúť a Prilepiť , musíte povoliť JavaScript, aby sa schránka používala. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

Prilepenie z vonkajšej Word na webe

Pri prilepovaní textu mimoWord na webe sa text vloží do dokumentu ako obyčajný text. Inými slovami, znaky textu, ako napríklad tučné písmo, kurzíva alebo určitá veľkosť alebo farba, sa nezachovajú a musíte ich znova použiť v Word na webe.

Obrázky skopírované z webu môžete prilepiť do dokumentu, ale Word na webe nepodporuje prilepenie obrázkov skopírovaných z iných dokumentov alebo programov. Ak sa v programe Word na webe nachádza obrázok iného dokumentu alebo programu, ktorý chcete použiť, obrázok uložte do počítača a potom prejdite na položku vložiťWord na webeobrázok vWord na webe.

Tabuľky a zoznamy   Pri prilepovaní textu formátovaného mimo Word na webe ako riadkov a stĺpcov alebo ako podpoložiek v zozname sa tabuľka alebo Hierarchická štruktúra nezobrazuje v prilepenom texte. Najlepším postupom je Prilepiť tieto položky po jednej bunke alebo úrovni. Alebo pri prilepovaní zoznamu odstráňte formátovanie čísel a potom ho znova použite vWord na webe s použitím tlačidla číslovanie a zväčšenie zarážky (kartadomov ), aby ste dosiahli požadovaný výsledok.

Prepojenia    Hypertextové prepojenia sa prilepujú ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Vyberte text.

  2. Na karte Vložiť kliknite na možnosť Prepojenie.

  3. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

  4. Pole Zobraziť text ponechajte nezmenené a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

PowerPoint na webe

Text v rámci prezentácie môžete vystrihnúť, skopírovať a prilepiť jeho výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii PowerPoint. Tento text v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Obrázky skopírované z webu možno prilepiť na snímku, alePowerPoint na webe nepodporuje prilepenie obrázkov skopírovaných z iných prezentácií alebo programov. Ak sa vPowerPoint na webe nachádza obrázok v inej prezentácii alebo programe, ktorý chcete použiť, obrázok uložte do počítača a potom prejdite na položku vložiťPowerPoint na webeobrázok vPowerPoint na webe.

Ak chcete premiestniť obrázok z jednej snímky do inej, skopírujte obrázok, prilepte ho do novej snímky a potom ho odstráňte z pôvodného miesta.

Poznámky: 

  • Text nemožno kopírovať ani vystrihnúť v zobrazení na čítanie ani v zobrazení prezentácie. Ak chcete skopírovať alebo vystrihnúť text, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

  • Ak používate Firefox a chcete na páse s nástrojmi použiť PowerPoint na webe príkazy Kopírovať, Vystrihnúť a Prilepiť , musíte povoliť JavaScript, aby sa schránka používala. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

Na začiatok stránky

OneNote pre web

Správanie kopírovania a prilepenia sa líši v závislosti od toho, či sa v prehliadači zobrazuje alebo upravuje, a či už prilepíte text mimo aplikácie Microsoft OneNote pre web.

Zobrazenie v prehliadači

Keď otvoríte poznámkový blok v zobrazení na čítanie, môžete vybrať text rovnako ako v počítačovej aplikácii OneNote. Potom pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac) skopírujte text. Obsah schránky môžete prilepiť mimo poznámkového bloku. Text sa po prilepení vloží na nové miesto bez formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba. Toto formátovanie môžete znova použiť na novom mieste.

Ak chcete prilepiť v rámci poznámkového bloku, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

V zobrazení úprav môžete text a obrázky v rámci poznámkového bloku vystrihnúť, skopírovať a prilepiť ich výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii OneNote. Tento text alebo obrázok v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Poznámka: Ak používate prehliadač Firefox a chcete použiť príkazy Kopírovať, Vystrihnúť a Prilepiť na páse s nástrojmi OneNote pre web, musíte povoliť, aby sa v schránke používal JavaScript. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

Prilepenie z vonkajšejOneNote pre web

Pri prilepovaní textu mimo OneNote pre web sa text vloží do poznámkového bloku ako obyčajný text. Inými slovami, znaky textu, ako napríklad tučné písmo, kurzíva alebo určitá veľkosť alebo farba, sa nezachovajú a musíte ich znova použiť v OneNote pre web.

Obrázky skopírované z webu možno prilepiť do poznámkového bloku, ale OneNote pre web nepodporuje prilepenie obrázkov skopírovaných z iných poznámkových blokov alebo programov. Ak sa v programe OneNote pre web nachádza obrázok iného poznámkového bloku alebo programu, ktorý chcete použiť, uložte ho do počítača a potom prejdite na položku vložiťOneNote pre webobrázok v OneNote pre web.

Tabuľky a zoznamy    Pri prilepovaní textu formátovaného mimo OneNote pre web ako riadkov a stĺpcov alebo ako podpoložiek v zozname sa tabuľka alebo Hierarchická štruktúra nezobrazuje v prilepenom texte. Najlepším postupom je Prilepiť tieto položky po jednej bunke alebo úrovni. Alebo pri prilepovaní zoznamu odstráňte formátovanie čísel a potom ho znova použite v OneNote pre web s použitím tlačidla číslovanie a zväčšenie zarážky (kartadomov ), aby ste dosiahli požadovaný výsledok.

Hypertextové prepojenia    Hypertextové prepojenia sa prilepujú ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Vyberte text.

  2. Na karte Vložiť kliknite na možnosť Prepojenie.

  3. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

  4. Pole Zobraziť text ponechajte nezmenené a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×