Kopírovanie a prilepenie snímok

Ušetrite si čas a prácu skopírovaním snímky (z prezentácie, na ktorej pracujete alebo z inej prezentácie). Pri kopírovaní jednej alebo viacerých snímok v rámci tej istej prezentácie alebo do inej prezentácie môžete určiť motív nových snímok.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia prezentácií na položku Normálne.

 2. V miniatúrach naľavo kliknite na snímku, ktorú chcete skopírovať:

  • Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku, stlačte kláves SHIFT a kliknite na poslednú požadovanú snímku.

  • Na výber niekoľkých snímok, ktoré za sebou nenasledujú, stlačte kláves CTRL a kliknite na požadované snímky jednotlivo.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybratú snímku a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na miniatúru, za ktorou majú v druhej prezentácii skopírované snímky nasledovať. V rámci položky Možnosti prilepenia postupujte takto:

  • Na použitie motívu cieľovej prezentácie kliknite na položku Použiť cieľový motív Použitie cieľového motívu .

  • Na zachovanie motívu prezentácie, z ktorej snímku kopírujete, kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja Ponechanie formátovania zdroja .

Kde je tlačidlo Možnosti prilepenia?

Pri prilepovaní snímky do nového umiestnenia sa tlačidlo Možnosti prilepenia Vzhľad tlačidla v normálnom zobrazení automaticky zobrazí v blízkosti prilepovanej snímky.

Možnosti prilepenia sa zobrazia kliknutím na kartu Domov a na malú šípku pod položkou Prilepiť.

Po prilepení zdedí snímka motív predchádzajúcej snímky. Pri skopírovaní snímky z inej prezentácie s odlišným motívom môžete jej motív po prilepení do novej prezentácie zachovať.

Kopírovanie a prilepenie snímok

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia prezentácií na položku Normálne.

 2. Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky. Tabla, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky

 3. Snímku, ktorú chcete kopírovať, vyberte nasledovne:

  • Ak chcete vybrať jednu snímku, kliknite na ňu.

  • Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku, stlačte kláves SHIFT a kliknite na poslednú požadovanú snímku.

  • Na výber niekoľkých snímok, ktoré za sebou nenasledujú, stlačte kláves CTRL a kliknite na požadované snímky jednotlivo.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednu z vybratých snímok a potom kliknite na položku Kopírovať.

 5. V prezentácii, do ktorej chcete prilepiť skopírované snímky, na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, za ktorú chcete umiestniť skopírované snímky.

 6. V ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši, v časti Možnosti prilepenia postupujte takto:

  • Ak chcete pre snímku použiť motív cieľovej prezentácie, do ktorej prilepujete, kliknite na položku Použiť cieľový motív Použitie cieľového motívu .

  • Ak chcete pre snímku zachovať motív pôvodnej prezentácie, z ktorej kopírujete, kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja Ponechanie formátovania zdroja .

Kde je tlačidlo Možnosti prilepenia?

Pri prilepovaní snímky do nového umiestnenia v prezentácii sa v blízkosti prilepovanej snímky zvyčajne zobrazí tlačidlo Vzhľad tlačidla Možnosti prilepenia na karte Prehľad alebo Snímky v normálnom zobrazení (umiestnenie si pozrite na obrázku hore), alebo na table Snímky. Vďaka ponuke Možnosti prilepenia môžete určiť spôsob zobrazenia obsahu vašich snímok po prilepení.

Ak chcete prejsť do ponuky Možnosti prilepenia, postupujte takto:

 • Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na malú šípku pod položkou Prilepiť.

 • Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky a potom kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, za ktorú chcete umiestniť skopírované snímky.

Po prilepení do nového umiestnenia v prezentácii snímka predvolene zdedí motív predchádzajúcej snímky. Pri skopírovaní snímky z inej prezentácie s odlišným motívom môžete jej motív po prilepení do novej prezentácie zachovať. Ak chcete zmeniť formátovanie tak, aby prilepovaná snímka nezdedila motív predchádzajúcej snímky, použite tlačidlo Vzhľad tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí v blízkosti prilepovanej snímky.

Kopírovanie a prilepenie snímok

 1. Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Snímku, ktorú chcete kopírovať, vyberte nasledovne:

  • Ak chcete vybrať jednu snímku, kliknite na ňu.

  • Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku, stlačte kláves SHIFT, a potom kliknite na poslednú požadovanú snímku.

  • Na výber niekoľkých snímok, ktoré za sebou nenasledujú, stlačte kláves CTRL, a potom kliknite na požadované snímky jednotlivo.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednu z vybratých snímok a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. V cieľovej prezentácii na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, za ktorú chcete umiestniť skopírované snímky, a potom kliknite na položku Prilepiť.

  Ak chcete zachovať pôvodný návrh skopírovaných snímok, kliknite na tlačidlo Vzhľad tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí v blízkosti prilepovaných snímok na karte Prehľad alebo Snímky v normálnom zobrazení, alebo na table Snímky, a potom kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja.

  Ak sa nezobrazuje tlačidlo Možnosti prilepenia, prejdite na časť Kde je tlačidlo Možnosti prilepenia?

  Poznámka : nižšie.

Tip

Ak chcete premiestniť snímky do iného umiestnenia, vyberte snímky, ktoré chcete premiestniť, a presuňte ich na nové miesto. Ak chcete zachovať pôvodné formátovanie, použite tlačidlo Možnosti prilepenia, ako je popísané vyššie.

Kde je tlačidlo Možnosti prilepenia?

Pri prilepovaní snímky do nového umiestnenia v prezentácii sa v blízkosti prilepovanej snímky zvyčajne zobrazí tlačidlo Vzhľad tlačidla Možnosti prilepenia na karte Prehľad alebo Snímky v normálnom zobrazení, alebo na table Snímky. Vďaka tlačidlu Možnosti prilepenia môžete určiť spôsob zobrazenia obsahu snímok po prilepení, čo je známe aj ako obnovenie prilepenia.

Tlačidlo Možnosti prilepenia sa po prilepení snímky nemuselo zobraziť z nasledujúcich dôvodov:

 • Snímku ste prilepili pomocou položky Prilepiť špeciálne zo sekcie Schránka na karte Domov. Na zobrazenie možností prilepenia je potrebné použiť príkazy Vystrihnúť alebo Kopírovať a Prilepiť, alebo kopírovať a prilepovať pomocou Schránky balíka Office.

 • Prilepili ste skupinu objektov z iného programu, ako je napríklad Microsoft Office Word.

 • Zdrojový a cieľový štýl snímky, ktorú chcete prilepiť, sa nelíšia.

Pozrite tiež

Opätovné použitie (importovanie) snímok z inej prezentácie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×