Kopírovanie a prilepenie obsahu určitej bunky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete skopírovať a prilepiť konkrétnu bunku obsahu alebo špecifických atribútov (napríklad vzorce, formáty, komentáre a overenie). V predvolenom nastavení, ak používate Kopírovať Ikona kopírovania a Prilepiť Tlačidlo Možnosti prilepenia ikony (alebo COMMAND + C a COMMAND + V), sa skopírujú všetky atribúty. Ak chcete vybrať konkrétne vložiť možnosti, môžete buď použiť možnosť Prilepiť ponuky alebo vyberte položku Prilepiť špeciálne a vyberte niektorú z možností v dialógovom okne Prilepiť špeciálne. Atribúty ako to, čo ste vybrali sú vylúčené pri prilepovaní.

Paste menu, showing options and Paste Special

Možnosti ponuky Prilepiť

 1. Vyberte bunky obsahujúce údaje alebo atribúty, ktoré chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Kopírovať  Ikona kopírovania .

 3. Kliknite na prvú bunku v oblasti, kam chcete prilepiť, čo ste skopírovali.

 4. Na karte domov kliknite na šípku vedľa tlačidla Vložiť a potom vykonajte niektorý z týchto krokov. Možnosti v ponuke Prilepiť závisí od typu údajov vo vybratých bunkách:

  Na karte Domov vyberte položku Prilepiť

Vyberte

Ak chcete prilepiť

Prilepiť

Celý obsah a formátovanie buniek vrátane prepojených údajov.

Vzorce

Iba vzorce.

Formátovanie vzorcov a čísel

Iba možnosti formátovania vzorcov a čísel.

Ponechať formátovanie zdroja

Celý obsah a formátovanie buniek.

Bez orámovania

Celý obsah a formátovanie buniek okrem ich orámovania.

Ponechať šírky stĺpcov zdroja

Len šírky stĺpcov

Transponovať

Pri prilepení sa zmení orientácia obsahu skopírovaných buniek. Údaje v riadkoch sa prilepia do stĺpcov a naopak.

Prilepiť hodnoty

Iba hodnoty tak, ako sa zobrazujú v bunkách.

Formátovanie hodnôt a čísel

Iba formátovanie hodnôt a čísel.

Formátovanie hodnôt a zdroja

Len hodnoty a čísla farba a formátovanie veľkosť písma.

Formátovanie

Celé formátovanie bunky vrátane formátovania čísla a zdroja.

Prilepiť prepojenie

Prepojenie prilepených údajov s pôvodnými údajmi. V Exceli sa pri prilepovaní prepojenia na kopírované údaje do nového umiestnenia zadávajú absolútne odkazy na kopírovanú bunku alebo kopírovaný rozsah buniek.

Prilepiť ako obrázok

Kópiu obrázka.

Prepojený obrázok

Kópiu obrázka s prepojením na pôvodné bunky (ak vykonáte zmeny v pôvodných bunkách, tieto zmeny sa prejavia na prilepenom obrázku).

Šírky stĺpcov

Prilepí sa šírka jedného stĺpca alebo rozsahu stĺpcov k inému stĺpcu alebo rozsahu stĺpcov.

Zlúčiť podmienené formátovanie

Skombinovanie podmieneného formátovania skopírovaných buniek s podmieneným formátovaním nachádzajúcim sa v oblasti prilepenia.

Možnosti funkcie Prilepiť špeciálne

 1. Vyberte bunky obsahujúce údaje alebo atribúty, ktoré chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Kopírovať  Ikona kopírovania .

 3. Kliknite na prvú bunku v oblasti, kam chcete prilepiť, čo ste skopírovali.

 4. Na karte domov kliknite na šípku vedľa tlačidla Vložiť a potom vyberte položku Prilepiť špeciálne.

  Na karte Domov vyberte položku Prilepiť

 5. Vyberte požadované možnosti.

  Pole Prilepiť špeciálne

Možnosti prilepenia

Vyberte

Ak chcete prilepiť

Všetko

Celý obsah a formátovanie buniek vrátane prepojených údajov.

Vzorce

Iba vzorce.

Hodnoty

Iba hodnoty tak, ako sa zobrazujú v bunkách.

Formáty

Obsah a formátovanie buniek.

Komentáre

Len komentáre pripojené k bunke.

Overenie

Iba pravidlá overenia údajov.

Všetky pomocou zdrojového motívu

Celý obsah a formátovanie buniek s použitím motívu, ktorý bol použitý na zdrojové údaje.

Všetko okrem orámovania

Obsah a formátovanie buniek okrem ich orámovania.

Šírky stĺpcov

Šírku jedného stĺpca alebo rozsahu stĺpcov k inému stĺpcu alebo rozsahu stĺpcov.

Vzorce a formáty čísel

Iba formátovanie vzorcov a čísel.

Hodnoty a formáty čísel

Iba hodnoty a možnosti formátovania čísel z vybratých buniek.

Všetko, zlúčiť podmienené formátovanie

Skombinovanie podmieneného formátovania skopírovaných buniek s podmieneným formátovaním nachádzajúcim sa v oblasti prilepenia.

Možnosti operácie

Možnosti operácie matematicky kombinujú hodnoty medzi oblasťami kopírovania a prilepenia.

Kliknite na položku

Ak chcete

Žiadne

Obsah skopírovanej oblasti sa prilepí bez matematickej operácie.

čítanie

Hodnoty v skopírovanej oblasti sa sčítajú s hodnotami v oblasti prilepenia.

Odčítanie

Hodnoty v skopírovanej oblasti sa odčítajú od hodnôt v oblasti prilepenia.

Násobenie

Hodnoty v oblasti prilepenia sa násobia hodnotami v skopírovanej oblasti.

Delenie

Hodnoty v oblasti prilepenia sa delia hodnotami v skopírovanej oblasti.

Ďalšie možnosti

Kliknite na položku

Ak chcete

Vynechať prázdne

Predísť nahradeniu hodnôt alebo atribútov v oblasti prilepenia, keď sa v skopírovanej oblasti nachádzajú prázdne bunky.

Transponovať

Pri prilepení sa zmení orientácia obsahu skopírovaných buniek. Údaje v riadkoch sa prilepia do stĺpcov a naopak.

Prilepiť prepojenie

Ak sú údaje obrázkom, vytvorí prepojenie na zdrojový obrázok. Ak sa zdrojový obrázok zmení, zmení sa aj tento obrázok.

Tip: Niektoré možnosti sú k dispozícii v ponuke Prilepiť a v dialógovom okne Prilepiť špeciálne. Možnosť názvy sa môžu líšiť trochu, ale výsledky sú rovnaké.

 1. Vyberte bunky obsahujúce údaje alebo atribúty, ktoré chcete kopírovať.

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Kopírovať   Domovská obrazovka PowerPointu 2013 .

 3. Kliknite na prvú bunku v oblasti, kam chcete prilepiť, čo ste skopírovali.

 4. Na karte domov v časti Upraviť, kliknite na položku Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

  Hlásenie s výzvou na prevzatie konvertora

 5. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne v časti Prilepiť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Kliknite na položku

  Akcia

  Všetky

  Prilepí sa celý obsah a formátovanie, vrátane prepojených údajov.

  Vzorce

  Prilepia sa iba vzorce, a to tak, ako sú zadané v riadku vzorcov.

  Hodnoty

  Prilepia sa iba hodnoty, a to tak, ako sa zobrazujú v bunkách.

  Formáty

  Prilepí sa iba formátovanie buniek.

  Komentáre

  Prilepia sa iba komentáre pripojené k bunke.

  Overenie

  Prilepia sa pravidlá na overenie údajov pre kopírované bunky do oblasti prilepenia.

  Všetky pomocou zdrojového motívu

  Prilepí sa celý obsah a formátovanie používajúce motív použitý so zdrojovými údajmi.

  Všetko okrem orámovania

  Prilepí sa celý obsah a formátovanie okrem orámovania buniek.

  Šírky stĺpcov

  Prilepí sa šírka jedného stĺpca alebo rozsahu stĺpcov k inému stĺpcu alebo rozsahu stĺpcov.

  Vzorce a formáty čísel

  Prilepia sa iba vzorce a možnosti formátovania čísel z vybratých buniek.

  Hodnoty a formáty čísel

  Prilepia sa iba hodnoty a možnosti formátovania čísel z vybratých buniek.

  Zlúčiť podmienené formátovanie

  Skombinovanie podmieneného formátovania skopírovaných buniek s podmieneným formátovaním nachádzajúcim sa v oblasti prilepenia.

  Matematicky kombinovať hodnoty od kopírovať a prilepiť oblasti, v dialógovom okne Prilepiť špeciálne v časti operácia kliknite na požadovanú matematickú operáciu, ktorú chcete použiť na kopírované údaje.

  Kliknite na položku

  Ak chcete

  Žiadne

  Obsah skopírovanej oblasti sa prilepí bez matematickej operácie.

  čítanie

  Hodnoty v skopírovanej oblasti sa sčítajú s hodnotami v oblasti prilepenia.

  Odčítanie

  Hodnoty v skopírovanej oblasti sa odčítajú od hodnôt v oblasti prilepenia.

  Násobenie

  Hodnoty v oblasti prilepenia sa násobia hodnotami v skopírovanej oblasti.

  Delenie

  Hodnoty v oblasti prilepenia sa delia hodnotami v skopírovanej oblasti.

  Ďalšie možnosti určiť, ako prázdne bunky spracovania po prilepení, či kopírované údaje je vložený ako riadky alebo stĺpce a prilepované údaje prepojenia na kopírované údaje.

  Kliknite na položku

  Akcia

  Preskočiť prázdne bunky

  Vyhnite sa nahradili zodpovedajúce hodnoty v oblasti prilepenia v skopírovanej oblasti vyskytnú prázdne bunky.

  Transponovať

  Zmeniť stĺpce kopírovaných údajov na riadky alebo naopak.

  Prilepiť prepojenie

  Prepojenie prilepených údajov s pôvodnými údajmi. V Exceli sa pri prilepovaní prepojenia na kopírované údaje do nového umiestnenia zadávajú absolútne odkazy na kopírovanú bunku alebo kopírovaný rozsah buniek.

  Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď vyberiete všetko alebo všetko okrem orámovania v časti Prilepiť v dialógovom okne Prilepiť špeciálne.

Pozrite tiež

Premiestnenie alebo kopírovanie hárka

Premiestnenie alebo kopírovanie buniek, riadkov alebo stĺpcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×