Kopírovanie údajov v bunkách a prilepenie iba atribútov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete prilepiť špecifický obsah alebo atribúty, napríklad vzorec, formát alebo komentár skopírovaný z inej bunky, k dispozícii máte dve možnosti. Môžete vybrať určitú možnosť prilepenia priamo v ponuke Prilepiť alebo môžete kliknúť na položku Prilepiť špeciálne a vybrať možnosť v okne Prilepiť špeciálne.

ak chcete zobraziť možnosti funkcie Prilepiť špeciálne, kliknite na položku Prilepiť na karte Domov

  1. Vyberte bunku s atribútom, ktorý chcete kopírovať, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

    Tip:  Ak chcete výber kopírovať do iného hárka alebo iného zošita, kliknite na kartu druhého hárka alebo prejdite do druhého zošita.

  2. Prejdite na oblasť prilepenia a kliknite na bunku v ľavom hornom rohu. Použite možnosti ponuky Prilepiť alebo možnosti funkcie Prilepiť špeciálne.

Možnosti ponuky Prilepiť

Kliknite na položky Domov > Prilepiť a vyberte požadovanú možnosť prilepenia. Ak napríklad chcete prilepiť iba formátovanie skopírovanej bunky, kliknite na položku Formátovanie tlačidlo prilepenia formátovania . Táto tabuľka obsahuje možnosti dostupné v ponuke Prilepiť:

Ikona

Názov možnosti

Výsledok prilepenia

prilepenie obsahu buniek

Prilepiť

Celý obsah buniek.

Ikona prilepenia hodnoty so zachovaním šírky stĺpcov zdroja

Ponechať šírky stĺpcov zdroja

Obsah skopírovaných buniek spolu so šírkou stĺpcov.

Prilepenie skopírovaných hodnôt vymenením riadkov so stĺpcami

Transponovať

Pri prilepení sa zmení orientácia obsahu skopírovaných buniek. Údaje v riadkoch sa prilepia do stĺpcov a naopak.

prilepenie hodnôt s formátovaním zdroja

Formátovanie hodnôt a zdroja

Hodnoty a formátovanie skopírovaných buniek.

Možnosť Prilepiť prepojenie

Prilepiť prepojenie

Namiesto skopírovaného obsahu buniek len odkaz na zdrojové bunky.

Prilepenie skopírovaného obrázka

Obrázok

Skopírovaný obrázok.

Prilepenie prepojeného obrázka

Prepojený obrázok

Skopírovaný obrázok s prepojením na pôvodné bunky (ak vykonáte zmeny v pôvodných bunkách, tieto zmeny sa prejavia na prilepenom obrázku).

Možnosti funkcie Prilepiť špeciálne

Ak chcete použiť možnosti v okne Prilepiť špeciálne, kliknite na položky Domov > Prilepiť > Prilepiť špeciálne.

Klávesová skratka: Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + V.

Dialógové okno Prilepiť špeciálne

V okne Prilepiť špeciálne vyberte atribút, ktorý chcete prilepiť.

Poznámka: V závislosti od typu skopírovaných údajov a vybratej možnosti prilepenia môžu byť niektoré ďalšie možnosti neaktívne.

Názov možnosti

Výsledok prilepenia

Všetko

Celý obsah a formátovanie buniek.

Komentáre

Len komentáre pripojené k bunke.

Overenie

Len nastavenia overenia údajov skopírovaných buniek.

Šírky stĺpcov

Len šírky stĺpcov

Bežné možnosti prilepenia a možnosť Prilepiť špeciálne

Môžete použiť niektoré z možností funkcie Prilepiť špeciálne v ponuke Prilepiť alebo v okne Prilepiť špeciálne. Názvy možností sa môžu mierne líšiť, ich výsledky sú však rovnaké:

Ikona a názov možnosti v ponuke Prilepiť a v okne Prilepiť špeciálne

Výsledok prilepenia

Ikona prilepenia formátovania Formátovanie

Formáty vo funkcii Prilepiť špeciálne.

Len formátovanie skopírovaných buniek

prilepenie len hodnôt Hodnoty

Hodnoty (zobrazené výsledky vzorcov, nie samotné vzorce).

Ikona prilepenia vzorcov Vzorce

Len vzorce skopírovaných buniek.

Možnosť prilepenia formátovania vzorcov a čísel Formátovanie vzorcov a čísel

Vzorce a formáty čísel vo funkcii Prilepiť špeciálne.

Len formátovanie vzorcov a čísel (nie formátovanie textu) skopírovaných buniek.

prilepenie formátovania hodnôt a čísel Formátovanie hodnôt a čísel

Hodnoty a formáty čísel vo funkcii Prilepiť špeciálne.

Len hodnoty (nie vzorce) a formáty čísel skopírovaných buniek.

Prilepenie obsahu buniek bez orámovania Bez orámovania

Všetko okrem orámovania vo funkcii Prilepiť špeciálne.

Celý obsah skopírovaných buniek okrem orámovania.

Prilepenie hodnoty s formátovaním zdroja Ponechať formátovanie zdroja

Všetky pomocou zdrojového motívu vo funkcii Prilepiť špeciálne.

Obsah buniek s formátovaním skopírovaných buniek.

Ďalšie informácie o kopírovaní celého hárka na iné miesto v rovnakom zošite alebo do iného zošita nájdete v téme Premiestnenie alebo kopírovanie hárkov alebo údajov z hárkov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×