Konverzia tlačového bulletinu na použitie na webe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Môžete vytvoriť tlačového bulletinu v programe Publisher pre váš podnik. Teraz, ako môžete použiť rovnaké publikácie na internete? Máte dve možnosti:

 • Z tlačového bulletinu môžete vytvoriť webovú lokalitu.

 • Môžete zmeniť tlačového bulletinu na súbor PDF alebo XPS súbor a potom ho publikovať na webovú lokalitu, ktorú vytvoríte v programe Publisher.

Odoslaním e-mailovej správe, ktorá obsahuje prepojenie na webový Bulletin môžete aj ušetriť poštové náklady a dosiahnuť širšie publikum.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie webovej lokality z tlačového bulletinu

Konvertovanie publikácie tlače vo formáte PDF alebo XPS súbory na publikovanie na webe

Publikovanie súborov na webe

Vytvorenie webovej lokality z tlačového bulletinu

Skôr ako začnete konvertovať bulletin

Dôležité: Vykonajte požadované zmeny, ktorý chcete umiestniť tlačového bulletinu pred skonvertovaním na webovú publikáciu. Po začatí konverzie už nie sú k dispozícii niektoré možnosti úprav. (Napríklad po použití Sprievodcu Konvertovať na webovú publikáciu na konvertovanie tlačového bulletinu na webovú publikáciu, možnosť stĺpce už nie je k dispozícii na pracovnej table Možnosti strany.)

Zvážte možnosť vytvorenia tieto zmeny tlačového bulletinu pred skonvertovaním na webovú publikáciu:

 • Ak sa celý text článku vzťahuje viac strán, zvážte umiestnenie článku na jednu stranu na čítanie. Prípadne po konverzii publikácie, poprepájať časti článku použiť hypertextové prepojenia.

 • Ak na poslednej strane tlačového bulletinu obsahuje zástupný text pre zákazníkov poštová adresa a kontaktné informácie o spoločnosti, môžete odstrániť stranu, zmeniť informácie alebo presunúť kontaktné informácie na iné stránky.

 • Pretože jeden stĺpec sa ľahšie čítal na webe než vo viacerých stĺpcoch, zvážte zmena tlačového bulletinu viacerých stĺpcov do publikácie Web s jedným stĺpcom pomocou možností v časti stĺpce na pracovnej table Možnosti strany.

  Poznámka: Výber stĺpcov na každej strane publikácie, je nutné zmeniť samostatne.

 • Tlačového bulletinu obsahuje návrh tlačiť špecifické funkcie, ktoré nie sú povinné pre Web. Čísla strán v tabuľke obsah a na každej strane publikácie, sú príkladom tlačiť špecifické položky, ktoré možno budete chcieť odstrániť. E-maily informácie zákazníkom je ďalší.

Vytvorenie webovej publikácie z tlačového bulletinu

Po identifikovať a vykonajte všetky požadované zmeny v publikácii tlače, môžete pokračovať v konverzii.

Konverzia tlačového bulletinu na webový bulletin

 1. Spustite Publisher.

 2. V zozname Naposledy použité publikácie kliknite na súbor tlačového bulletinu. (Prípadne kliknite na položku Zo súboru, vyhľadajte a vyberte existujúci súbor s bulletinom, a potom otvorte súbor.)

 3. Vykonajte požadované zmeny obsahu alebo rozloženia bulletinu (napríklad zmeniť viacerými stranami článku na jednu stranu, zmena rozloženia viacerými stĺpcami s jedným stĺpcom publikáciou, odstránením zákazníka poštovú adresu oblasť alebo odstránenie tlačiť špecifické pre návrh funkcie).

 4. V ponuke súbor kliknite na položku Konvertovať na webovú publikáciu.

 5. V časti Uložiť aktuálnu tlač publikácie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete uložiť zmeny v pôvodnom súbore tlačového bulletinu, skôr ako budete pokračovať v konverzii, kliknite na tlačidlo Áno.

   Prípadne po dokončení sprievodcu môžete uložiť zmenenú publikáciu pod novým názvom súboru kliknutím na položku Uložiť ako v ponuke súbor, a potom zadať nový názov súboru.

   Poznámka: Ak uložíte pomocou rovnaký názov súboru, ktorý ste použili pôvodnej publikácie, zrušíte pôvodnej publikácie.

  • Ak chcete skonvertovať bulletin bez uloženia zmien v pôvodnom súbore tlačového bulletinu, kliknite na tlačidlo nie.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V časti pridať navigačný panel, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať navigačný panel do publikácie konvertované Web, kliknite na tlačidlo Áno.

  • Ak chcete konvertovať webovú publikáciu bez pridania navigačného panela, kliknite na tlačidlo nie.

   Dôležité: Bez toho, aby sa navigačný panel, návštevníci na svoju webovú lokalitu nemajú spôsob, ako získať prístup k ostatné strany webovej publikácie. Navigačný panel však stále môžete pridať, aj po skonvertovaní bulletinu.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 9. Ak sa rozhodnete uložiť upravenú verziu tlačového bulletinu v kroku 5, dialógové okno Uložiť ako zobrazí navrhovaný nový názov súboru zmenenej verzie. Uloženie upravené tlač publikácie v časti nový popisný názov (napríklad Júl2008_upravené) zmenou navrhnutý názov do poľa názov súboru a, v zozname Uložiť vo formáte vyberte položku Jednosúborová webová stránka alebo webovú stránku Filtruje.

  Dôležité: Ak chcete použiť predvolený názov, zrušíte tlač publikácie.

  Poznámka: Pomocou pod iným názvom, ako bol použitý na pôvodné tlače publikácie zabezpečíte nemení pôvodnej publikácii tlačového bulletinu.

 10. V publikácii konvertované Web, vykonajte požadované zmeny formátovania. (Napríklad, môžete premiestniť na navigačnom paneli.)

 11. Uložte novú webovú publikáciu zadaním popisný názov (napríklad Júl2008_web).

Prispôsobenie navigačného panela

Ak pri konvertovaní publikácie pridáte navigačný panel, potom môžete nastaviť polohu navigačného panela tak, aby sa v rovnakom umiestnení na každej strane. Horný okraj strany je často dobrá voľba, najmä ak umiestnite navigačný panel vodorovne tak, aby sa lepšie zmestila medzery.

Pridanie nového navigačného panela

Ak nechcete pridať navigačný panel počas konverzie bulletinu, môžete pridať neskôr pomocou nasledujúceho postupu:

 1. V ponuke Vložiť ukážte na Navigačnom paneli a potom kliknite na položku nový.

 2. V dialógovom okne Galéria návrhov kliknite na položku návrh navigačného panela a s požadovanými možnosťami.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepojenia, ktoré majú Nevybraté štát (zobrazuje sa predvolená farba) a stav (zobrazené inú farbu, po kliknutí na prepojenie vyberte), kliknite na položku Zobraziť stav.

 3. Automatická aktualizácia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete aktualizovať navigačný panel, aby obsahoval prepojenie na každú z existujúcich strán v publikácii, začiarknite políčko aktualizovať tento navigačný panel s prepojeniami na existujúce strany v publikácii.

  • Ak chcete manuálne určiť, ktoré stránky sú prepojené na navigačnom paneli, zrušte začiarknutie políčka aktualizovať tento navigačný panel s prepojeniami na existujúce strany v publikácii, a potom zadajte strany, ktoré chcete prepojiť s použitím možnosti v navigačného panela Vlastnosti dialógové okno.

 4. Kliknite na položku Vložiť objekt.

Zmena textu na navigačnom paneli

 1. Vyberte na navigačnom paneli na ľubovoľnej strane.

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, a potom zadajte nový text, ktorý chcete nahradiť.

  Zmenený text zmeny na navigačnom paneli na každej strane.

Automatické pridanie prepojení na navigačnom paneli

Ak pridáte k bulletinu webových stránok, prepojenia na ne môžete automaticky pridajú do existujúceho navigačného panela.

 1. Vyberte na navigačnom paneli na ľubovoľnej strane.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti navigačného panela.

 3. V dialógovom okne Navigačný panel-vlastnosti začiarknite políčko aktualizovať tento navigačný panel s prepojeniami na nových stranách, ktoré sú pridané do tejto publikácie.

Manuálne pridanie prepojení na navigačnom paneli

 1. Konvertované publikácie, kliknite na navigačnom paneli a potom kliknite na tlačidlo sprievodcu Tlačidlo sprievodcu .

 2. V dialógovom okne Vlastnosti navigačného panela, kliknite na položku Pridať prepojenie.

 3. V dialógovom okne Pridať prepojenie, v časti prepojiť na kliknite na položku miesto v tomto dokumente.

 4. V časti Vyberte miesto v tomto dokumente, kliknite na stránku, ktorú chcete vytvoriť prepojenie na navigačnom paneli.

 5. Do poľa zobrazovaný Text zadajte text prepojenia, ktorý sa má zobraziť na navigačnom paneli a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Vlastnosti navigačného panela, kliknite na tlačidlo OK.

Konverzia obsahu na zoznam webového obsahu

Ak tlačového bulletinu obsahu zoznam všetkých článkov a číslami strán, obsah možno zmeniť na navigačný panel s prepojeniami na všetky strany v publikácii webovej.

Na prvej strane publikácie môžete zahrnúť menšiu tabuľku obsah, ktorá poskytuje prepojenia na konkrétne články. Odstráňte čísla strán a naformátuje nadpisy článkov ako hypertextové prepojenia, ktoré odkazujú na príslušné články.

Formátovanie nadpisu článku ako hypertextové prepojenie

 1. V obsahu vyberte názov článku.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

 3. V časti Prepojiť na kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

 4. V časti Vyberte miesto v tomto dokumente, kliknite na stránke, ktorá sa má názov Ak chcete vytvoriť prepojenie, a kliknite na tlačidlo OK.

Vykonanie iných zmien na webe

Tlač formátovania funkcie, ktoré sa nezobrazujú správne vo webových prehliadačoch nie sú dostupné vo webovom režime. Po Publisher skonvertovaní tlačovej publikácie na webovú publikáciu, budete musieť vykonať niektoré ďalšie úpravy na formátovanie publikácie tak, aby bol pripravené pre Web Zobraziť.

Po konverzii, už nie je automaticky obtekania textu okolo rámov obrázkov. Ak sa rám obrázka nachádza nad rámom s textom, text je skrytý. Môžete presunúť alebo zmeniť veľkosť textového rámu alebo môžete presunúť rám obrázka tak, aby sa neprekrývali.

Je vo všeobecnosti viac priestoru medzi rámami s textom a okrajmi publikácie, ako je potrebné na webovej lokalite. Môžete upraviť ľubovoľný text alebo obrázok snímky na lepšie vyplniť prázdne miesto.

Schémy písiem k dispozícii pre webové publikácie sa líšia od tých, ktoré sú k dispozícii pre tlač publikácie. Písma, ktoré boli použité v tlačového bulletinu nie sú automaticky skonvertujú na písma, ktoré sú lepšie pre Web. Je vhodné zmeniť všetky písma v konvertované bulletinu na Web písma, ktoré sa ľahšie čítal na webe.

Ak chcete vybrať Web schémy písiem

 1. Vyberte časť textu v publikácii.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 3. V dialógovom okne písmo v časti Všeobecné, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť len webové písma.

 4. V ponuke Formát kliknite na položku Schémy písiem.

 5. Vyberte jedno z písiem v zozname v časti Používanie schémy písiem.

  Schéma písma pre celú publikáciu sa skonvertuje na písma, ktoré je vhodné pre webové zobrazenie.

Zmena veľkosti strany počas konvertovania

Všimnite si, že po skonvertovaní tlačovej publikácie na webovú publikáciu o zmene veľkosti strany. Ďalší priestor v dolnej časti stránky umožňuje presunúť rámy s textom a rámy obrázka z iných strán na jednu stranu na zjednodušenie na webovej lokalite.

Skontrolujte svoje grafiky

Skontrolujte formát súboru všetkých grafických obrázkov v bulletine. Ak pôvodný bulletin obsahoval vo vysokom rozlíšení fotografie alebo ilustrácie, pomocou programu, ako je napríklad Microsoft Picture It na úpravu obrázkov! alebo Microsoft Digital Image Pro môžete zmeniť veľkosť a uložte ich vo formáte webových priateľské. Tým sa urýchli času sťahovania súborov.

V ponuke Nástroje kliknite na položku Správca grafiky, rýchlo pozrieť všetky grafiky v publikácii.

Návrat k pôvodnej publikácii

Poznámka: Po skonvertovaní bulletinu na webovú publikáciu a potom chcete sa vrátiť na pôvodné bulletin, nevyberajte Konvertovať publikáciu v ponuke súbor. Konverzia súboru už konvertované a mať za následok zmeny pôvodnej publikácii. Namiesto toho v ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť a potom vyhľadajte pôvodný bulletin.

Ak chcete zobraziť ukážku webovej lokality

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Ukážka webovej stránky.

 2. Webová lokalita sa otvorí v okne prehliadača. Kliknutím na hypertextové prepojenia v publikácii alebo na prepojenia na webových navigačných paneloch môžete prechádzať medzi stránkami.

Publikovanie bulletinu ako webovej lokality na webe

Po dokončení úprav ste pripravení vytvoriť samotné webové súbory. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb (ISP) publikovať webovú stránku alebo si prečítajte časť publikovanie súborov na webe v tomto článku.

Nájdete stručný prehľad o spôsobe publikovania súborov na webe nižšie v časti publikovanie súborov na webe.

Na začiatok stránky

Konvertovanie publikácie tlače vo formáte PDF alebo XPS súbory na publikovanie na webe

Pred publikovaním súborov programu Publisher na webe, ste mali previesť do súborov vo formáte PDF alebo XPS.

Poznámka: Iba po nainštalovaní doplnku môžete uložiť vo formáte PDF alebo XPS z programu systém Microsoft Office 2007. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie podpory pre iné formáty súborov, napríklad PDF a XPS.

Prepojenia na informácie o ukladaní súborov programu Publisher vo formátoch, ktoré mohli ostatní používatelia vidieť v časti Pozrite tiež.

Uloženie súborov programu Publisher vo formáte PDF alebo XPS

Ak chcete publikáciu uložiť vo formáte PDF

Túto možnosť použite, ak chcete publikáciu uložiť vo formáte, ktorý nie je bežné, môžete zdieľať a je formát, ktoré používajú mnohé komerčné tlačiarne.

 1. V programe Publisher otvorte publikáciu, ktorú chcete zobraziť ostatným používateľom.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

 3. V zozname Uložiť vo formáte v dialógovom okne publikovať vo formáte PDF alebo XPS kliknite na položku PDF a potom kliknite na položku Uložiť.

  Publikácia sa predvolene ukladá ako názov publikácie.pdf do priečinka Moje dokumenty v počítači. Kliknutím na položku zmeniť, a potom kliknite na položku štandardné alebo minimálna veľkosť v dialógovom okne Možnosti publikovania. Tieto nastavenia sú určené pre prezeranie v režime online.

Môžete tiež uložiť súbor vo formáte PDF pomocou dialógové okno Uložiť ako.

Ak chcete publikáciu uložiť vo formáte XPS

Túto možnosť použite, ak chcete publikáciu uložiť s vyššou kompresiou ako vo formáte PDF, zatiaľ čo ostatné vysoko kvalitná tlač súboru vynikajúce pre Stolná tlač.

 1. V programe Publisher otvorte publikáciu, ktorú chcete zobraziť ostatným používateľom.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

 3. V zozname Uložiť vo formáte v dialógovom okne publikovať vo formáte PDF alebo XPS kliknite na položku XPS a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Publikácia sa predvolene ukladá ako názov publikácievo formáte .xps do priečinka Moje dokumenty v počítači. Publikácia bude optimalizovaná pre vysoko kvalitná tlač však môžete zmeniť na nižšie nastavenie kliknutím na položku zmeniť.

Môžete tiež uložiť súbor ako súbor XPS pomocou dialógové okno Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Publikovanie súborov na webe

Na webovej lokalite môžete publikovať na webový server, sieťovom serveri, serveri protokol FTP (File Transfer) alebo do priečinka na vašom počítači.

Publikovanie webovej lokality do umiestnenia na internete alebo v sieti

Ak chcete publikovať webovú lokalitu na World Wide Web (WWW), musíte sa prihlásiť webovej hostiteľskej službe. Webová Hostiteľská služba poskytuje prístup a ukladací priestor na internete na webových serveroch. Pred publikovaním webovej lokality, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo správca systému získate informácie, ktoré potrebujete na publikovanie a Uniform Resource Locator (URL) na webovej lokalite, kde môžete ukladať súbory.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. Do poľa názov súboru v dialógovom okne Publikovať na webe zadajte URL adresu z webu alebo sieťového servera, kam chcete uložiť webovú lokalitu, napríklad http://www.northwindtraders.com, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Adresár priradený k vašej URL adresa sa zobrazí v dialógovom okne Publikovať na webe.

 4. Dvakrát kliknite na priečinok, kam chcete uložiť webovú lokalitu.

 5. Do poľa názov súboru vyberte index ako predvolený názov súboru domovskej stránky a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK .

Publikovanie webovej lokality pomocou FTP

Pred vykonaním tohto postupu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo správcu systému, ak chcete získať informácie, ktoré chcete publikovať na lokalitu FTP. Musíte tiež vytvoriť lokalitu FTP v lokalitu FTP.

Postup

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. V poli Uložiť do kliknite na položku lokality FTP.

 3. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo zmeniť lokality FTP.

 4. Zadajte informácie získané od poskytovateľa internetových služieb, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. V poli Uložiť do kliknite na položku lokality FTP.

 3. V zozname lokality FTP, dvakrát kliknite na požadovanú lokalitu a potom dvakrát kliknite na priečinok, kde chcete publikovať webovú stránku.

  Poznámka: Ak vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) vyžaduje použitie pre konkrétny program na nahrávanie webovej lokality, alebo ak chcete publikovať webovú lokalitu k podnikovému intranetu, budete musieť uložiť verziu webovej lokality vo formáte súboru konkrétnych HTML a postupujte podľa rozdiel prenajať postup publikovať webovú stránku. Informácie o tom, ako uložiť a publikovať webovú stránku požiadajte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu systému.

Uložte na webovej lokalite do priečinka v počítači

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. V zozname Uložiť do v dialógovom okne Publikovať na webe kliknite na jednotku alebo priečinok, kde chcete publikovať webovú stránku, ako je napríklad priečinok Moje dokumenty.

  Ak chcete pridať webovú lokalitu do nového priečinka, kliknite pravým tlačidlom myši miesto, kam chcete pridať nový priečinok, vyberte položku nový , kliknite na priečinok na vytvorenie nového priečinka a do poľa názov zadajte názov nového priečinka.

 3. Do poľa názov súboru zadajte názov súboru pre svoju domovskú stránku.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×