Konverzia pracovného zošita programu Excel do šablóny formulára programu InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V niektorých organizáciách pomocou programu Microsoft Office Excel ako formuláre na zhromažďovanie údajov. Tieto zošity zvyčajne obsahujú prázdne bunky, aby ich používatelia mohli pokračovať v zadávaní údajov. Zošit môžete konvertovať na šablónu formulára programu Microsoft Office InfoPath pomocou Sprievodcu importom v programe InfoPath. Skonvertovaním zošita na šablónu formulára, používatelia môžu využiť funkcie programu InfoPath, ako je napríklad overenie schém, dynamické ovládacie prvky, napríklad opakujúce sa sekcie a pracovnej logiky, ako je napríklad overenie údajov. Okrem toho môžete sprístupniť v šablóne formulára pre širšie publikum vytvorením šablóny formulárov podporované prehliadačom. Ak chcete vytvoriť šablónu formulára povolená pre prehľadávač, musíte publikovať šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na server so spustenými službami InfoPath Forms Services. Formuláre na základe šablón formulárov podporovaných prehliadačom je možné vyplniť pomocou webového prehliadača.

Pri konvertovaní zošita programu Excel na šablónu formulára programu InfoPath pomocou predvolené nastavenie v Sprievodcovi importom, výsledná šablóna formulára obsahuje rozloženie zošita programu Excel. Okrem toho, bunky v zošite programu Excel, ktoré vyhovujú určitým podmienkam sa automaticky skonvertujú na ovládacích prvkoch textového poľa, ktoré môžu používatelia zadávať údaje do. Napríklad, ak bunka formátovaná orámovaním na všetkých stranách, potom tejto bunky sa skonvertuje na ovládacieho prvku textového poľa vo výslednej šablóne formulára. Ak sa rozhodnete používať predvolené nastavenie v Sprievodcovi importom, môžete tak, aby zahŕňalo len rozloženie pri importe zošit programu Excel alebo skonvertovať iba určité typy buniek na ovládacie prvky.

Tento článok vysvetľuje základné pojmy a postupy pre konverziu zošita programu Excel na šablónu formulára programu InfoPath, vrátane funkcií a nastavení, ktoré nie sú podporované v procese konverzie.

Obsah tohto článku

Konverzia pracovného zošita programu Excel do šablóny formulára programu InfoPath

Funkcie, ktoré nie sú plne podporované počas konvertovania

Konverzia pracovného zošita programu Excel do šablóny formulára programu InfoPath

Konverzia pracovného zošita programu Excel do šablóny formulára programu InfoPath

Pri konvertovaní zošita programu Excel na šablónu formulára programu InfoPath, zošit je použitý ako predloha na vytvorenie novej šablóny formulára. Štruktúra tabuľky zošita je vytvorená ako tabuľka rozloženia v šablóne formulára. Ak sa rozhodnete obsahovať bunky, ktoré sa používajú na zhromažďovanie údajov pri konvertovaní zošita, ovládacích prvkoch textového poľa sa pridajú do šablóny formulára v bunkách tabuľky rozloženia, ktorá sa zhoduje s umiestnením polí v pracovnom zošite. Veľkosť a umiestnenie podporovaných buniek, orámovanie a podfarbenie, a či sú bunky zlúčiť alebo rozdeliť sa zachovajú vo výslednej šablóne formulára.

Ak zošit obsahuje viacero hárkov, údaje a formátovanie v prvom hárku sa pridajú do predvoleného zobrazenie v novej šablóny formulára a ďalšie hárky sa skonvertujú na príslušného zobrazenia v šablóne formulára. Názvy každého ďalšieho zobrazenia podľa názvov hárkov.

Lepšie pochopiť vzťah medzi zošita, ktorý nie je konvertovať pomocou Sprievodcu importom programu InfoPath, a výslednou šablónou formulára, si predstavme, že ste zástupca poistenia so zošitom nároky.xls, ktorý obsahuje dva pracovné hárky. Prvý pracovný hárok s názvom domov a druhý s názvom automobilov. Medzi stĺpcami na každom hárku sú niektoré hlavičky stĺpcov typ, popis a suma pôžičky nákupnú cenu. Ak chcete použiť typ údajov meny sú formátované suma pôžičky a nákupná cena stĺpcov v každom hárku. Všetky hlavičky stĺpcov sú naformátované ako tučný modrý text. Pracovný hárok dom obsahuje vzorec na výpočet amortizácie. Jednej bunky s orámovaním formátovanie použité na všetkých stranách, sa používa na zadajte meno zákazníka.

Ak používate Sprievodcu importom na konverziu zošita nároky.xls na šablónu formulára, môžete vytvoriť šablónu formulára s názvom nároky.xsn.

Pracovný zošit programu Excel pred a po skonvertovaní na šablónu formulára InfoPath.
Keď zošit programu Excel sa skonvertuje na šablónu formulára programu InfoPath, rozloženie a ďalšie prvky sa zachovajú.

Táto nová šablóna formulára obsahuje dve zobrazenia. Predvolené zobrazenie, nazývané domov (predvolená možnosť), obsahuje rozloženie a formátovanie z hárka domov. V druhom zobrazení, s názvom automobilov, obsahuje rozloženie a formátovanie z automobilov hárka. Každé zobrazenie obsahuje tabuľku s hlavičkami stĺpcov typ, popis a suma pôžičky nákupnú cenu, naformátovaný na tučné modrý text, rovnako ako pôvodný zošit. V závislosti od nastavení, ktoré vyberiete v Sprievodcovi importom, sa však niektoré funkcie môžu vo výslednej šablóne formulára:

 • Ak používate Sprievodcu importom na konverziu zošita nároky.xls na šablónu formulára zachovaním rozloženia len    Výsledná šablóna obsahuje tabuľku rozloženia, ktorá zodpovedá tabuľky v zošite programu Excel. Šablóna formulára neobsahuje žiadne prvky textových polí.

 • Ak používate Sprievodcu importom na import zošita nároky.xls zachovaním rozloženia a Konverzia buniek do ovládacích prvkov     Výsledná šablóna formulára obsahuje opakujúcu sa tabuľku. Bunky, ktoré vyhovujú určitým podmienkam, napríklad bunky s formátom orámovania na všetky strany a bunky, ktoré obsahujú alebo odkazujú na vzorec na výpočet amortizácie, sa skonvertujú na ovládacích prvkoch textového poľa.

  Poznámka: Hoci bunky, ktoré obsahujú alebo odkazujú vzorce sa skonvertujú na ovládacie prvky bloku textu, vzorce sa nezachovajú výslednej šablóne formulára. Potrebné znovu vytvoriť funkcie, ktoré poskytuje vzorec pomocou príslušné funkcie v programe InfoPath.

Na začiatok stránky

Funkcie, ktoré nie sú plne podporované počas konvertovania

Niektoré nastavenia a formátovanie v zošitoch programu Excel nie sú podporované programom InfoPath. Pri konvertovaní zošita, ktorý obsahuje tieto nastavenia, výsledná šablóna formulára programu InfoPath nebude obsahovať tieto funkcie a nastavenia. Napríklad, ak zošit obsahuje hlavičky, ktorá obsahuje obrázok, obrázok sa nezachová výslednej šablóny formulára programu InfoPath programu InfoPath nepodporuje obrázky v hlavičkách a pätách.

Nasleduje zoznam funkcií a nastavení, ktoré sa pri konverzii pracovného zošita programu Excel do šablóny formulára programu InfoPath nezachovávajú:

 • Bunky s "prispôsobiť bunke" formátovania

 • Obrázky pozadia bunky

 • Vzory pozadia buniek

 • Farebné prechody buniek

 • Upozornenie na pracovnej ploche

 • Overovanie údajov

 • Vzorce

 • Makrá

 • Tlač nastavenia (vrátane A4 papiera Zmena veľkosti, čiernobiele, Centrovať na stránky, číslo prvej strany, poradie strán, obrázkov, tlače mriežky, kvalita tlače, riadok a záhlavia stĺpcov, riadkov a stĺpcov na každej strane, mierky, a nastaviť oblasť tlače)

 • Zvislé zarovnanie textu

 • Riadky, ktoré sú užšie ako predvolené písmo výška veľkosti 10 bodov

 • Vloženie obrázka

V nasledujúcom zozname sú vysvetlené funkcie a nastavenia, ktoré je čiastočne podporované po konverzii pracovného zošita programu Excel do šablóny formulára programu InfoPath:

Bunky s formátovaním údajov     Štýly alebo farby použité v bunkách s formátovaním údajov sa nedajú skonvertovať. Ak bunka formátovaná na zobrazenie záporných čísel ako textu, číselná hodnota bude skonvertovaná, ale formát červeného textu nie je.

Hypertextové prepojenia, ktoré odkazujú na nepodporované protokoly     Všetky hypertextové prepojenia budú skonvertované, ale ak hypertextové prepojenie používa iný protokol ako http:, https:, ftp:, alebo mailto:, hypertextové prepojenie nebude fungovať, keď používateľ klikne na odkaz.

Hlavičky a päty zarovnanie a formátovanie     Do hlavičky alebo päty v zošite programu Excel môže obsahovať ľavej, strednej alebo pravú časť. Toto sú dlhých po importovaní do programu InfoPath. Napríklad zošita s ľavej hlavičky s názvom "Wendy Wheeler," strednej hlavičky obsahujúci nadpis "Správa o stave" a pravej časti hlavičky s dátumom "13 október 2007" by sa nedajú skonvertovať na šablónu formulára programu InfoPath obsahujúce jednu hlavičku s Tento text: "Wendy WheelerStatus ReportOctober 13, 2007." Ak iba jednotlivé časti hlavičky alebo päty v zošite obsahuje text, výsledný text v šablóne formulára bude zarovnaný podľa neho. Napríklad, ak iba pravej časti hlavičky obsahuje text v zošite, potom zodpovedajúci text v šablóne formulára budú správne zarovnané. V opačnom prípade celého textu hlavičky alebo päty je zarovnaný doľava pri importe. Nastavenie písma použité na prvú časť hlavičky alebo päty v zošite sa použije na celú hlavičky alebo päty vo výslednej šablóne formulára programu InfoPath.

Konverzia písma    Hoci InfoPath importuje písma zo zošita pri vytváraní novej šablóny formulára, ak písma v pracovnom zošite nie sú k dispozícii v počítači, ak vykonávate import, alternatívne písma automaticky vyberie pre šablónu formulára.

Implicitne zlúčené bunky     V programe Excel, ak zadáte viac textu ako sa zmestí do bunky, text sa zobrazí v nasledujúcich bunkách akoby zlúčené bunky. Program InfoPath nepodporuje túto funkciu. Ak konvertované bunky obsahujú viac textu, ako môže Šírka bunky prijať, text sa zalomí do ďalšieho riadka v programe InfoPath. Ak chcete predísť, pred importom pracovného zošita, vyberte bunku a toľko nasledujúcich buniek, ako sú potrebné na obsahuje text, a zlúčte bunky tak, aby sa text zmestil do zlúčených buniek.

Zostavy kontingenčnej tabuľky     Zostavy kontingenčnej tabuľky sa skonvertujú na tabuľky rozloženia.

Veľmi veľkým tabuľkám     Program InfoPath podporuje tabuľky, ktoré sú až 63 šírku stĺpcov a dĺžku 999 riadkov. Ak zošit programu Excel tieto obmedzenia prekročí, skonvertuje len prvých 63 stĺpcov a 999 riadkov.

Poznámka: Niektoré zošitov programu Excel sa nedá otvoriť bez hesla. Ak je to v prípade zošita, budete môcť úspešne importovať do programu InfoPath. Ak chcete problém vyriešiť, skúste odstrániť požiadavku na heslo zošita, pred importom. Okrem toho, niektoré zošity sú navrhnuté tak, ak chcete zabrániť používateľom, premiestnenie, odstránenie, skrytie alebo zmena názvu hárkov a zmenu ďalších prvkov štruktúry v zošite. Ak je to aj v prípade pracovného hárka, budete môcť úspešne importovať do programu InfoPath. Ak chcete tento problém vyriešiť, skúste odstrániť štrukturálnych úprav obmedzenia pracovného zošita pred importom.

Na začiatok stránky

Konverzia pracovného zošita programu Excel do šablóny formulára programu InfoPath

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Importovať z.

 2. V dialógovom okne Sprievodca importom kliknite na nástroj na import excelových zošitov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 3. Kliknite na položku Prehľadávať.

 4. Kliknite na položku zošit programu Excel, ktorý chcete konvertovať a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. Ak chcete zmeniť predvolené správanie importu, kliknite na položku Možnosti a potom vyberte požadované možnosti.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka: V závislosti od rozloženia a zložitosť zošit programu Excel, niektoré prvky rozloženia alebo ovládacie prvky možno nezobrazia očakávaným výslednej šablóny formulára programu InfoPath. Ako výsledok, musíte vykonať úpravy novej šablóny formulára po jej konverzii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×