Konverzia databázy na formát súboru programu Access 2007

Databázy starších verzií programu Access je možné konvertovať na formát súborov programu Microsoft Office Access 2007. Môžete tiež otvoriť databázy starších verzií programu Access bez konverzie alebo zmeniť predvolený formát súboru pre novovytvorené databázy.

Čo chcete urobiť?

Konverzia databázy programu Access na iný formát súborov

Otvorenie súborov starších verzií programu Access v programe Office Access 2007

Zmena predvoleného formátu súborov

Informácie o niektorých rozdieloch medzi súbormi programu Office Access 2007 a súbormi starších verzií programu Access

Konverzia databázy programu Access na iný formát súborov

Program Office Access 2007 používa nový formát súborov, ktorý povoľuje nové funkcie (napríklad vyhľadávacie polia s viacerými hodnotami, použitie formátu RTF a prílohy), ako aj publikovanie databázy na lokalite Windows SharePoint Services 3.0. Ak bola databáza vytvorená v staršej verzii programu Access, môžete ju otvoriť v programe Office Access 2007, no ak chcete použiť výhody nových funkcií programu Office Access 2007, musíte databázu konvertovať na formát súborov programu Office Access 2007. Keď už je databáza skonvertovaná na databázu programu Office Access 2007, nie je možné ju otvoriť (alebo sa k nej pripojiť) v starších verziách programu Access. Znamená to, že ak sa databáza zdieľa medzi viacerými používateľmi, ešte pred jej konverziou na formát súboru programu Office Access 2007 je potrebné sa uistiť, že všetci používatelia používajú program Office Access 2007.

Poznámka: Konverzia replikovanej databázy na formát súborov programu Office Access 2007 nie je možná. Program Office Access 2007 je však možné použiť na vytvorenie repliky databázy formátovanej v programe Access 2000 alebo vo formáte súboru programu Access 2002-2003.

Príkaz Uložiť databázu ako v programe Office Access 2007 umožňuje konverziu databázy na niektorý z troch najnovších formátov súborov: formát programu Access 2000, programu Access 2002-2003 alebo programu Office Access 2007. Použitie príkazu Uložiť databázu ako zachová pôvodnú databázu v pôvodnom formáte súboru a zároveň vytvorí kópiu databázy v určenom formáte súboru. Príkaz je možné použiť aj na uloženie kópie databázy vo formáte súboru pôvodnej databázy.

Konverzia databázy na iný formát súborov

 1. Ak nie je otvorený súbor, ktorý sa má konvertovať, kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla , kliknite na položku Otvoriť, vyhľadajte súbor a dvojitým kliknutím ho otvorte.

  Poznámka: Ak sa zobrazí dialógové okno Vylepšenie databázy s výzvou na inováciu databázy, formát súboru otvorenej databázy je v staršej verzii programu Access ako je program Access 2000. Pokračujte prechodom priamo na časť Otvorenie súborov starších verzií programu Access v programe Office Access 2007.

 2. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla , ukážte na položku Uložiť ako a potom v časti Uložiť databázu v inom formáte kliknite na formát, na ktorý chcete konvertovať.

  Kliknutím na položku Formát aktuálneho súboru sa kópia uloží v rovnakom formáte súborov ako pôvodný súbor. Môžete tiež vybrať niektorý iný formát súborov.

  Je dôležité si všimnúť, že ak sú pri použití príkazu Uložiť databázu ako otvorené objekty databázy, program Access zobrazí výzvu na ich zatvorenie ešte pred vytvorením kópie. Kliknutím na tlačidlo Áno program Access zatvorí objekty. Kliknutím na tlačidlo Nie sa celý proces zruší. Ak to bude potrebné, program Access zobrazí výzvu na uloženie zmien.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov súboru kópie databázu do poľa Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Program Access vytvorí kópiu databázy a potom kópiu otvorí. Pôvodná databáza je programom Access automaticky zatvorená.

Poznámka: Ak chcete databázu programu Office Access 2007 (.accdb) uložiť vo formáte súboru staršej verzie programu Access (.mdb), môžete tak urobiť v prípade, že databáza .accdb neobsahuje vyhľadávacie polia s viacerými hodnotami, údaje v režime offline alebo prílohy. Pri konverzii databázy .accdb, ktorá obsahuje uvedené prvky, na formát súboru .mdb zobrazí program Access chybové hlásenie.

Na začiatok stránky

Otvorenie súborov starších verzií programu Access v programe Office Access 2007

Pri otvorení databázy vo formáte súborov .mdb programu Access 97 alebo programu Access 95 zobrazí program dialógové okno Vylepšenie databázy s výzvou na inováciu databázy. Pokračujte pomocou jedného z nasledovných postupov:

 • Kliknutím na tlačidlo Áno sa databáza inovuje na formát súborov, ktorý bol vybratý ako predvolený formát súborov v programe Office Access 2007. Po konverzii databázy je možné v programe Office Access 2007 vykonávať zmeny návrhu súboru, ale databázu už nie je možné otvoriť pomocou verzie programu Access, ktorá je staršia ako verzia, na ktorú sa databáza konvertovala. Ďalšie informácie o zmene predvoleného formátu súborov v programe Office Access 2007 nájdete v časti Zmena predvoleného formátu súboru.

 • Kliknutím na tlačidlo Nie sa databáza otvorí bez inovácie. So súborom je stále možné pracovať, ale nie je možné vykonávať zmeny návrhu pomocou programu Office Access 2007.

 • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa otvorená operácia zruší.

Na začiatok stránky

Zmena predvoleného formátu súborov

Po prvej inštalácii programu Office Access 2007 je predvoleným formátom súboru formát .accdb. Pri vytvorení novej databázy kliknutím na položku Prázdna databáza na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access alebo kliknutím na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a následným kliknutím na položku Nový Obrázok tlačidla vytvorí program Access nový súbor .accdb.

Predvolený formát súborov je možné zmeniť tak, aby program Office Access 2007 vytváral súbory .mdb, ktoré sú kompatibilné so staršími verziami programu Access. K dispozícii sú formáty súborov programu Access 2000 a programu Access 2002-2003. Ak je predvolený formát súborov nastavený na niektorý zo starších formátov, môžete používať výhody vylepšeného vývojárskeho prostredia v programu Office Access 2007, ale pridanie ľubovoľných nových funkcií programu Office Access 2007 (ako napríklad vyhľadávacie polia s viacerými funkciami alebo integrácia so službou Windows SharePoint Services) k vytvoreným súborom nebude možné.

Zmena predvoleného formátu súborov:

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Access. Obrázok tlačidla

 2. V dialógovom okne Možnosti programu Access na ľavej table kliknite na položku Obľúbené.

 3. V časti Vytvorenie databáz vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Predvolený formát súboru požadovaný formát súborov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pri ďalšom kliknutí na položku Prázdna databáza na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access alebo pri kliknutí na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a následným kliknutím na položku Nové sa vytvorí nový súbor v zadanom predvolenom formáte súborov.

Prepísanie predvoleného formátu súborov

Aj keď je nastavený predvolený formát súborov pre určitú verziu programu Access, vždy existuje možnosť prepísania predvoleného formátu súborov pri vytváraní novej databázy:

 1. Kliknite na položku Prázdna databáza na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access (alebo kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Nová Obrázok tlačidla ).

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov novej databázy a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa Názov súboru.

 3. V rozbaľovacom zozname Typ súboru kliknite na požadovaný formát súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Informácie o niektorých rozdieloch medzi súbormi programu Office Access 2007 a súbormi starších verzií programu Access

Systém produktov systém Microsoft Office 2007 obsahuje databázový mechanizmus programu Access, ktorý predstavuje vylepšenú verziu databázového mechanizmu programu Microsoft Jet. Tento inovovaný mechanizmus umožňuje okrem vylepšení v programe Office Access 2007 (napríklad vytvorenie vyhľadávacích polí s viacerými hodnotami) aj integráciu so službou Windows SharePoint Services 3.0 a programom Microsoft Office Outlook 2007.

Prípony súborov

Program Office Access 2007 uvádza nové prípony súborov:

 • ACCDB.    Prípona súboru pre nový formát súboru databázy programu Office Access 2007. Nahrádza príponu súboru databázy .mdb.

 • ACCDE.    Prípona súboru pre súbory programu Office Access 2007 uložených v režime „len na spúšťanie“. Všetky zdrojové kódy jazyka Visual Basic for Applications (VBA) sú v súbore .accde odstránené. Používateľ súboru .accde môže len spúšťať kódy jazyka VBA, nie ich upravovať. Prípony súboru .accde nahrádza príponu súboru .mde.

 • ACCDT.    Prípony súborov pre šablóny databáz programu Access.

Informačné súbory pre pracovnú skupinu

Informačný súbor pre pracovnú skupinu ukladá informácie pre zabezpečené databázy. Prípona súboru týchto súborov je .mdw. Program Office Access 2007 neobsahuje žiadne zmeny vo formáte súboru .mdw. Správca pracovnej skupiny programu Office Access 2007 vytvára súbory .mdw, ktoré sa zhodujú so súbormi vytvorenými vo verziách programu Access 2000 až 3000. Ľubovoľné súbory .mdw vytvorené v týchto starších verziách je možné použiť v databázach programu Office Access 2007.

Uzamykacie súbory

Pri otvorenej databáze je zamknutie súboru riadené uzamykacím súborom. Keď sa otvorí súbor .mdb, program Access vytvorí a otvorí uzamykací súbor .ldb. Platí to, ak sa na otvorenie súboru databázy .mdb použije program Office Access 2007. Ak otvoríte napríklad súbor Db1.mdb, program Access vytvorí a otvorí uzamykací súbor s názvom Db1.ldb – tento súbor .ldb riadi zamykanie. Súbory vytvorené vo formáte súboru programu Office Access 2007 (súbory .accdb), program Access riadi zamykanie pomocou vytvorenia otvorenia súboru s príponou súboru .laccdb. Ak otvoríte napríklad Db1.accdb, program Access vytvorí a otvorí uzamykací súbor s názvom Db1.laccdb. Tak ako súbory .ldb, aj súbory .laccdb sa odstránia automaticky po zatvorení databázy všetkými používateľmi.

Uchovávaním samostatných uzamykacích súborov pre súbory programu Office Access 2007 a pre súbory vytvorené v starších verziách programu Access je možné mať v naraz otvorené v programe Office Access 2007 súbory Db1.mdb a Db1.accdbat bez akýchkoľvek konfliktov v uzamykacom súbore, pretože sa vytvorili dva odlišné uzamykacie súbory. Rovnaký súbor .mdb je možné otvoriť naraz v programe Office Access 2007 aj v starších verziách programu Access, pretože obe verzie používajú rovnaký uzamykací súbor .ldb.

Súbory ACCDE

Súbor .accde v programe Office Access 2007 je verziou súboru MDE v starších verziách programu Access. Je to verzia uzamknutia pôvodného súboru .accdb. Ak súbor .accdb obsahoval kód jazyka VBA, súbor .accde bude obsahovať len kompilovaný kód – v dôsledku toho nemôže používateľ zobraziť kód jazyka VBA ani ho upravovať. Používatelia súboru .accde nemajú povolenie na zmeny návrhu formulárov alebo zostáv. Súbory .accde vytvoríte zo súborov .accdb pomocou nasledovného postupu:

Vytvorenie súboru ACCDE v programe Office Access 2007

 1. V programe Office Access 2007 otvorte databázu, ktorú chcete uložiť ako súbor .accde.

 2. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupine Nástroje databázy na položku Vytvoriť ACCDE. Obrázok tlačidla

 3. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť súbor, zadajte názov súboru do poľa Názov súboru a potom kliknite na položku Uložiť.

Prepojené tabuľky

Tabuľky z formátu starších verzií programu Access je možné prepojiť s novšou verziou programu Access, ale nie je možné prepojiť tabuľky z novšej verzie programu Access s databázou v staršej verzii programu Access. Prepojenie môžete vytvoriť napríklad z databázy .accdb do tabuliek v inej databáze .accdb alebo do tabuliek v databáze .mdb, ale nemôžete vytvoriť prepojenie z databázy .mdb do tabuliek v databáze .accdb.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×