Office
Prihlásenie

Konverzia buniek kontingenčnej tabuľky na vzorce hárka

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zostava kontingenčnej tabuľky má niekoľko rozložení určujúcich preddefinovanú štruktúru zostavy. Tieto rozloženia však nemožno prispôsobiť. Ak pri vytváraní rozloženia zostavy kontingenčnej tabuľky potrebujete viac flexibility, môžete skonvertovať bunky na vzorce hárka a potom zmeniť rozloženie týchto buniek využitím všetkých nástrojov dostupných v hárku. Bunky môžete skonvertovať buď tak, že budú používať funkcie kocky alebo funkciu GETPIVOTDATA. Konverzia buniek na vzorce významne uľahčuje proces vytvárania, aktualizácie a údržby takýchto prispôsobených zostáv kontingenčných tabuliek.

Po skonvertovaní buniek na vzorce tieto vzorce využívajú rovnaké údaje ako zostava kontingenčnej tabuľky a je možné ich obnoviť, čím sa zobrazia aktuálne údaje. Nebude však mať prístup k interaktívnym vlastnostiam zostavy kontingenčnej tabuľky, ako napríklad filtrovanie, zoraďovanie, rozbalenie a zbalenie úrovní, s výnimkou filtrov zostavy.

Poznámka: Po skonvertovaní zostavy kontingenčnej tabuľky typu Online Analytical Processing (OLAP) je možné pokračovať v obnovovaní údajov a získavaní aktuálnych meraných hodnôt, ale nie je možné aktualizovať skutočných členov zobrazených v zostave.

Čo vás zaujíma?

Oboznámenie sa s bežnými postupmi pri konverzii zostáv kontingenčných tabuliek na vzorce hárka

Konverzia buniek na vzorce používajúce funkcie kocky

Konverzia buniek použitím funkcie GETPIVOTDATA

Oboznámenie sa s bežnými postupmi pri konverzii zostáv kontingenčných tabuliek na vzorce hárka

Nasledujú bežné príklady možností prispôsobenia rozloženia skonvertovaných buniek, ktoré môžete využiť po konverzii buniek kontingenčnej tabuľky na vzorce hárka.

Preusporiadanie a odstránenie buniek   

Povedzme, že pravidelne každý mesiac vytvárate zostavu pre váš personál. V zostave potrebujete iba podmnožinu informácií a chceli by ste prispôsobiť rozloženie údajov. Presúvaním a usporiadaním buniek môžete vytvoriť požadovaný návrh, môžete zmazať bunky, ktoré personál v mesačnej zostave nepotrebuje, formátovať bunky a hárok podľa vašich preferencií.

Vkladanie riadkov a stĺpcov   

Povedzme, že chcete zobraziť informácie o predaji za posledné dva roky rozdelené podľa oblasti a produktovej skupiny a že do ďalších riadkov chcete doplniť dodatočný komentár. Stačí pridať riadok a vložiť text. Navyše chcete vložiť stĺpec predstavujúci predaj v regióne a produktovej skupine, ktoré neboli v pôvodnej zostave kontingenčnej tabuľky. Stačí vložiť stĺpec, pridať vzorec s požadovanými výsledkami a potom vyplniť stĺpec nadol, aby každý riadok obsahoval výsledok.

Použitie viacerých zdrojov údajov   

Povedzme, že chcete porovnať výsledky medzi produkčnou a testovacou databázou a uistiť sa, že testovacia databáza podáva očakávané výsledky. Ak chcete porovnať tieto dva výsledky, môžete jednoducho skopírovať vzorce buniek a potom zmeniť argument pripojenia, aby ukazoval na testovaciu databázu.

Použitie odkazov na bunky na vstup užívateľa   

Povedzme, že chcete, aby sa zostava menila podľa vstupu používateľa. Môžete zmeniť argumenty vzorcov kocky na odkazy na bunky v hárku a do týchto buniek zadávať odlišné hodnoty na výpočet odlišných výsledkov.

Vytvorenie nejednotných rozložení riadkov alebo stĺpcov (tiež nazývaných asymetrické zostavy)   

Povedzme, že chcete vytvoriť zostavu obsahujúcu stĺpec Skutočný predaj za rok 2008 a stĺpec Predpokladaný predaj za rok 2009, ale nechcete žiadne iné stĺpce. Je možné vytvoriť zostavu obsahujúcu len tieto stĺpce, na rozdiel od zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorá vyžaduje symetrické zostavy.

Vytvorenie vlastných vzorcov kocky alebo výrazov MDX   

Povedzme, že chcete vytvoriť zostavu zobrazujúcu predaj konkrétneho produktu troma konkrétnymi predajcami za mesiac júl. Ak poznáte výrazy MDX a dotazy OLAP, môžete zadať vzorce kocky. Aj napriek tomu, že vzorce môžu byť pomerne zložité, môžete si zjednodušiť tvorbu a zvyšovať presnosť vzorcov pomocou funkcie Automatické dokončovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie funkcie Automatické dokončovanie.

Na začiatok stránky

Konverzia buniek na vzorce používajúce funkcie kocky

Poznámka: Pomocou tohto postupu môžete skonvertovať iba zostavu kontingenčnej tabuľky Online Analytical Processing (OLAP).

 1. Ak chcete uložiť zostavu kontingenčnej tabuľky pre prípadné použitie v budúcnosti, odporúčame, aby ste kópiu zošita pred konvertovaním kontingenčnej tabuľky pomocou príkazu Uložiť ako na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office . Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie súboru.

 2. Nasledujúcim postupom pripravte zostavu kontingenčnej tabuľky, aby ste obmedzili presúvanie buniek po konverzii:

  • Zmeňte rozloženie na také, ktoré sa najviac podobá požadovanému rozloženiu.

  • Nastavte zostavu, vrátane filtrov, radenia a rozloženia zostavy, aby podávala požadované výsledky.

 3. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 4. Na karte Možnosti v skupine Nástroje kliknite na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku Konvertovať na vzorce.

  Ak zostava kontingenčnej tabuľky neobsahuje filtre, operácia konverzie sa dokončí. Ak zostava obsahuje jeden alebo viac filtrov, zobrazí sa dialógové okno Konvertovať na vzorce.

 5. Rozhodnite sa, akým spôsobom chcete konvertovať zostavu kontingenčnej tabuľky:

  Konvertovať celú zostavu kontingenčnej tabuľky   

  • Začiarknite políčko Konvertovať filtre zostavy.

   Všetky bunky sa skonvertujú na vzorce hárka a zostava kontingenčnej tabuľky sa odstráni.

   Konvertovať iba menovky riadkov, stĺpcov a oblasť hodnôt, ponechať filtre zostavy   

  • Uistite sa, že začiarkávacie políčko Konvertovať filtre zostavy nie je začiarknuté. (Toto je predvolená možnosť.)

   Všetky menovky riadkov, stĺpcov a oblasť hodnôt sa skonvertujú na vzorce zošita a ponechá sa pôvodná zostava kontingenčnej tabuľky, ale iba s filtrami zostavy, aby ste ich mohli naďalej používať.

   Poznámka: Ak je kontingenčná tabuľka vo formáte 2000-2003 alebo staršom, môžete skonvertovať iba celú zostavu kontingenčnej tabuľky.

 6. Kliknite na tlačidlo Konvertovať.

  Konverzia najprv obnoví zostavu kontingenčnej tabuľky, aby boli použité aktuálne údaje.

  Počas priebehu operácie sa v stavovom riadku zobrazuje hlásenie. Ak operácia trvá príliš dlho a chcete konverziu vykonať inokedy, stlačením klávesu ESC prerušíte operáciu.

  Poznámky: 

  • Nie je možné skonvertovať bunky v skrytých úrovniach, na ktoré je použitý filter.

  • Nemôžete konvertovať bunky, ktorých polia majú vlastný výpočet vytvorený v karte Zobraziť hodnoty ako v dialógovom okne Nastavenie hodnoty poľa. (Na karte Možnosti v skupine Aktívne pole kliknite na položku Aktívne pole a potom na položku Nastavenie poľa.)

  • Formátovanie skonvertovaných buniek ostane zachované, ale odstráni sa štýl kontingenčnej tabuľky, pretože tieto štýly je možné použiť iba pre kontingenčné tabuľky.

Na začiatok stránky

Konverzia buniek použitím funkcie GETPIVOTDATA

Ak chcete pracovať so zdrojmi údajov inými ako OLAP, nechcete kontingenčnú tabuľku aktualizovať na nový formát 2007 alebo keď sa chcete vyhnúť komplexnosti funkcií kocky, môžete na konverziu zostavy kontingenčnej tabuľky na vzorce hárka použiť vo vzorci funkciu GETPIVOTDATA.

 1. Skontrolujte, či je zapnutý príkaz Generovať údaje kontingenčnej tabuľky v skupine Možnosti kontingenčnej tabuľky na karte Možnosti.

  Poznámka: Príkaz Generovať údaje kontingenčnej tabuľky povoľuje alebo zakazuje možnosť Používať funkcie GetPivotData pre odkazy na kontingenčnú tabuľku v kategórii Vzorce, časti Práca so vzorcami v dialógovom okne Možnosti programu Excelu.

 2. Uistite sa, či sú všetky bunky, ktoré chcete použiť v každom vzorci viditeľné v zostave kontingenčnej tabuľky.

 3. Do bunky hárka mimo zostavy kontingenčnej tabuľky zadajte požadovaný vzorec až po časť, kde chcete zahrnúť údaje zo zostavy.

 4. Kliknite na bunku v zostave kontingenčnej tabuľky, ktorú chcete použiť vo vašom vzorci. Do vášho vzorca sa pridá funkcia hárka GETPIVOTDATA, ktorá číta údaje zo zostavy kontingenčnej tabuľky. Táto funkcia bude poskytovať správne údaje, aj keď sa zmení usporiadanie zostavy alebo ak budú údaje aktualizované.

 5. Ukončite písanie vzorca a stlačte kláves ENTER.

Poznámka: Ak zo zostavy odstránite bunky, na ktoré sa odkazuje vzorec GETPIVOTDATA, vzorec vráti hodnotu #ODKAZ!.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×