Office
Prihlásenie

Konverzia čísiel na slová

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Excel 2013 a Excel 2016 nemajú predvolené funkciu, ktorá sa čísla zobrazujú ako anglických slov v bunke hárka, ale môžete pridať túto funkciu prilepením kód funkcie zoznameVyberte do hárku modulu. Táto funkcia umožňuje skonvertovanie dolár a centov čiastok na slová.

Ak chcete konvertovať číselné hodnoty na formát textu bez zobrazenia ich namiesto toho ako slová, použite funkciu TEXT .

Obsah tohto článku

Vytvorenie funkcie SpellNumber na konverziu čísel na slová

 1. Stlačením klávesovej skratky Alt + F11 otvorte program Visual Basic Editor.

  Poznámka: Môžete tiež získať Editor jazyka Visual Basic pomocou zobrazujúci kartu Vývojár na pás s nástrojmi.

 2. Kliknite na kartu Vložiť a vyberte položku Modul.

  V ponuke Vložiť kliknite na položku Modul.
 3. Skopírujte nasledujúce riadky kódu.

  Poznámka: Tento kód je známy ako funkcia makra a slúži na automatickú konverziu čísla na text v tabuľkovom hárku.

  Option Explicit

  'Hlavná funkcia

  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)

  Dim Dollars, Cents, Temp

  Dim DecimalPlace, Count

  ReDim Place(9) As String

  Place(2) = " tisíc "

  Place(3) = " milión "

  Place(4) = " miliarda "

  Place(5) = " bilión "

  ' Reťazcové vyjadrenie sumy.

  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

  ' Pozícia desatinnej čiarky, 0 ak žiadna.

  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

  ' Konvertovať centy a nastaviť MyNumber na sumy v dolároch.

  If DecimalPlace > 0 Then

  Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _ "00", 2))

  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))

  End If

  Count = 1

  Do While MyNumber <> ""

  Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))

  If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars

  If Len(MyNumber) > 3 Then

  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

  Else

  MyNumber = ""

  End If

  Count = Count + 1

  Loop

  Select Case Dollars

  Case ""

  Dollars = "žiadne doláre"

  Case "Jeden"

  Dollars = "jeden dolár"

  Case Else

  Dollars = Dollars & " dolárov"

  End Select

  Select Case Cents

  Case ""

  Cents = " a žiadne centy"

  Case "Jeden"

  Cents = " a jeden cent"

  Case Else

  Cents = " a " & Cents & " centov"

  End Select

  SpellNumber = Dollars & Cents

  End Function

  ' Konvertuje čísla od 100 do 999 na text

  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)

  Dim Result As String

  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

  ' Konvertovať miesto stoviek.

  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then

  Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Sto "

  End If

  ' Konvertovať miesta desiatok a jednotiek.

  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then

  Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))

  Else

  Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))

  End If

  GetHundreds = Result

  End Function

  ' Konvertuje čísla od 10 do 99 na text.

  Function GetTens(TensText)

  Dim Result As String

  Result = "" ' Vynulovať dočasnú hodnotu funkcie.

  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' Ak je hodnota medzi 10 – 19...

  Select Case Val(TensText)

  Case 10: Result = "desať"

  Case 11: Result = "jedenásť"

  Case 12: Result = "dvanásť"

  Case 13: Result = "trinásť"

  Case 14: Result = "štrnásť"

  Case 15: Result = "pätnásť"

  Case 16: Result = "šestnásť"

  Case 17: Result = "sedemnásť"

  Case 18: Result = "osemnásť"

  Case 19: Result = "devätnásť"

  Case Else

  End Select

  Else ' Ak je hodnota medzi 20 – 99...

  Select Case Val(Left(TensText, 1))

  Case 2: Result = "dvadsať"

  Case 3: Result = "tridsať"

  Case 4: Result = "štyridsať"

  Case 5: Result = "päťdesiat"

  Case 6: Result = "šesťdesiat"

  Case 7: Result = "sedemdesiat"

  Case 8: Result = "osemdesiat"

  Case 9: Result = "deväťdesiat"

  Case Else

  End Select

  Result = Result & GetDigit _

  (Right(TensText, 1)) ' Načítať miesto jednotiek.

  End If

  GetTens = Result

  End Function

  ' Konvertuje čísla od 1 do 9 na text.

  Function GetDigit(Digit)

  Select Case Val(Digit)

  Case 1: GetDigit = "jeden"

  Case 2: GetDigit = "dva"

  Case 3: GetDigit = "tri"

  Case 4: GetDigit = "štyri"

  Case 5: GetDigit = "päť"

  Case 6: GetDigit = "šesť"

  Case 7: GetDigit = "sedem"

  Case 8: GetDigit = "osem"

  Case 9: GetDigit = "deväť"

  Case Else: GetDigit = ""

  End Select

  End Function

 4. Prilepte riadky kódu do okna Modul1 (Kód).

  Kód prilepený v poli Modul1 (kód).
 5. Kliknite na položky Súbor a Zavrieť a vrátiť sa do programu Microsoft Excel. Funkcia SpellNumber je teraz pripravená na použitie.

  Poznámka: Táto funkcia funguje iba pre práve otvorený súbor programu Excel. Ak chcete túto funkciu používať v inom zošite programu Excel, zopakujte postup a do zvoleného dokumentu skopírujte a prilepte kód.

Na začiatok stránky

Použitie funkcie SpellNumber v jednotlivých bunkách

 1. Zadajte vzorec =SpellNumber(hodnota) do bunky, v ktorej chcete zobraziť písané číslo, a nahraďte hodnotu zvoleným číslom.

 2. Na klávesnici stlačte kláves Enter.

  Ak zadáte napríklad =SpellNumber(22.50), v bunke by sa mal zobraziť text dvadsaťdva dolárov a päťdesiat centov.

  Tip: Ak chcete konvertovať čísla na text v samostatnej bunke, nahraďte číselnú hodnotu vo vzorci funkcie SpellNumber odkazom na bunku. Ak zadáte napríklad =SpellNumber(A1), zobrazí sa písomná hodnota bunky A1.

Na začiatok stránky

Uloženie zošita s funkciou SpellNumber

Excel nemôže uložiť zošit s funkciami makra v štandardnom formáte zošita nepodporujúceho makrá. Kliknutím na položku Súbor > Uložiť. sa otvorí dialógové okno projektu v jazyku VB. Kliknite na položku Nie.

V dialógovom okne projektu v jazyku VB kliknite na položku Nie.

Ak chcete zachovať aktuálny formát súboru, môžete ho uložiť ako šablónu programu Excel podporujúcu makrá.

 1. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 2. Kliknutím otvorte rozbaľovaciu ponuku Uložiť vo formáte a vyberte možnosť Excel Macro-Enabled Template.

  Vyberte šablónu Excelu podporujúcu makrá.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

TEXT (funkcia)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×