Konverzácia v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Konverzácia v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou Microsoft Teams klávesnici a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky Windows, konverzovať so svojimi kontaktmi. Okamžite počuť upozornenia, keď vám niekto pošle správu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Zoznam klávesových skratiek nájdete v téme Klávesové skratky aplikácie Microsoft Teams.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách NVDA. Ďalšie informácie o NVDA získate po prechode na položky Prístup NV | Získať pomoc.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Spustenie Skupinová konverzácia

 1. Pri používaní programu Moderátor, na karte konverzácietímy zobrazenia, stlačte kláves C. Presun zamerania na správu vytvorte pole. JAWS alebo NVDA, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "Začať novú konverzáciu."

 2. Rozbaľte vytváranie okno zobrazíte ďalšie možnosti úprav, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + X. Zbalenie poľa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + X znova.

 3. Napíšte svoju správu. Môžete tiež pridať prílohy alebo dokonca emoji, nálepky alebo memy chcete oživiť svoju správu.

 4. Ak chcete odoslať správu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Chat správy sa zobrazujú na table obsah. Vyhľadať správy s moderátorom, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab, kým nenájdete najnovšiu správu, a potom nahor a nadol klávesy so šípkami.

Pomocou softvéru JAWS, vyhľadať správy, stlačte kláves H alebo Shift + H šípkami na pohyb medzi jednotlivé položky v zozname. Úrovní nadpisov sú:

 • Nadpis 2: Názov oblasti hlavného obsahu

 • Nadpis 3: Oddeľovače dátumu v konverzácii.

 • Nadpis 4: Jednotlivé správy podľa dátumu.

 • Nadpis 5: Odpovede na správy.

S NVDA, ak chcete prehľadávať správy, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab dovtedy, kým nenájdete najnovšiu správu. Potom prepnite na zamerať režime stlačením klávesu NVDA + kláves medzera a pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami.

Začatie súkromného chatu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 2 Otvorte zobrazenie v konverzácii. Na table so zoznamom sa teraz zobrazuje Obľúbené položky, ak má ľubovoľný, nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť: "Zoznam konverzácia." S NVDA, budete počuť: "Tab control."

 3. Raz, stlačte kláves Tab a potom stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa meno kontaktu, ktorý chcete konverzovať s, za ktorou nasleduje informácie o dostupnosti.

  Tip: Ak hľadáte kontakt nie je vo vašich obľúbených položiek, nedávne alebo navrhované zoznamy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + e. ich nájsť pomocou vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie nájdete pomocou čítačky obrazovky, ak chcete vyhľadať konverzácie, osobu začať sledovať, alebo súboru v Microsoft tímov.

 4. Stlačte kláves Enter, napíšte správu a stlačte kláves Enter. Správa sa odošle.

  Poznámka: Pri používaní programu Moderátor, ak dostanete správu od niekoho iného než osoby s práve konverzujete, alebo ak sa zobrazí hlásenie v inom zobrazení, aby bolo počuť "Upozornenie", za ktorou nasleduje meno odosielateľa.

Chat správy sa zobrazujú na table obsah. Vyhľadať správy s moderátorom, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab, kým nenájdete najnovšiu správu, a potom nahor a nadol klávesy so šípkami.

Pomocou softvéru JAWS, vyhľadať správy, stlačte kláves H alebo Shift + H šípkami na pohyb medzi jednotlivé položky v zozname. Úrovní nadpisov sú:

 • Nadpis 2: Názov oblasti hlavného obsahu

 • Nadpis 3: Oddeľovače dátumu v konverzácii.

 • Nadpis 4: Jednotlivé správy podľa dátumu.

 • Nadpis 5: Odpovede na správy.

S NVDA, ak chcete prehľadávať správy, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab dovtedy, kým nenájdete najnovšiu správu. Potom prepnite na zamerať režime stlačením klávesu NVDA + kláves medzera a pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami.

Tip: Môžete rýchlo začať konverzáciu a odoslať správu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E presunúť do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Zadajte /chat, stlačte kláves Enter, zadajte meno osoby, ktoré chcete konverzovať s, stlačte kláves Enter, zadajte svoju správu a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie prílohy

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + O. Otvorí prílohu výberu.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým sa nájsť na umiestnenie, kam chcete pridať súbor, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  Môžete pridať súborov z cloudu alebo lokálne zo svojho počítača.

 3. Pridanie súborov z cloudu:

  1. V dialógovom okne dokumenty klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol na pohyb v zozname priečinky a súbory a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

  2. Po nájdení súboru, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter. Moderátor oznamuje: "Začiarknuté." Stláčajte kláves Tab, až kým nenájdete tlačidlo zdieľať, a stlačte kláves Enter. Súbor sa pripojí k vašej správe.

  Ak chcete pridať lokálne súbory:

  1. V dialógovom okne Windows Otvoriť, stláčaním klávesu Tab prejdite hlavné oblasti dialógové okno a pomocou klávesov so šípkami na presun do hlavnej oblasti.

  2. Pri prechode ste zamerania správneho súboru, stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Súbor sa pripojí k vašej správe.

Pridanie emoji

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves šípka Emoji tlačidlo Hľadať a stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam emoji.

 2. Stlačením klávesu Tab na prechod do zoznamu emoji. Stláčaním klávesu šípka doľava alebo doprava na presunúť v zozname.

 3. Keď budete počuť emoji, ktorú chcete pridať, stlačte kláves Enter. Emoji sa pridá do správy.

Pridanie nálepky alebo meme

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kláves Tab. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa nájsť tlačidlo štítku, a stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam nálepky a meme.

 2. Nálepky a mêmes kategórie tabla, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab. Ak chcete presunúť na table, stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol klávesy so šípkami. Vyberte priečinok, stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod do zoznamu nálepky a memy v kategórii.

 3. Stláčaním klávesu šípka doľava alebo doprava na sa môžete posúvať v zozname. Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

 4. Úprava nálepky alebo meme textu podľa vašich predstáv, a keď ste hotoví, stláčajte kláves Tab, kým sa nájsť tlačidlo Hotovo, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Pridať alebo odstrániť konverzáciu

Môžete pripnúť konverzácia, ktorý uvádza, že v hornej časti karte nedávne.

 1. Na karte posledné stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite do konverzácie, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti, stlačte medzerník.

 3. Ak je v súčasnosti nepripojené konverzácia, budete počuť: "PIN kód." Stlačením klávesu Enter pripnúť konverzácia. Ak v súčasnosti je pripnuté konverzácia, budete počuť: "Zrušiť pripnutie." Stlačením klávesu Enter, ak chcete zrušiť pripnutie konverzácia.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia konverzácia

Môžete tiež stlmiť konverzácia dostávať oznámenia z nej.

 1. Na karte posledné stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite do konverzácie, ktoré chcete stlmenie alebo zrušenie stlmenia.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti, stlačte medzerník.

 3. Ak chcete stlmiť konverzácia, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Stlmiť", a potom stlačte kláves Enter. Zrušenie stlmenia predtým stlmený konverzácie, stlačte kláves šípka nadol dovtedy, kým počuť "Zrušiť stlmenie", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Skontrolujte nedávne aktivity v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Video: Ako začať konverzácie a uskutočňovať hovory

Pomocou Microsoft Teams v Macu s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, konverzovať so svojimi kontaktmi. Okamžite počuť upozornenie na správu odpovede. Pridanie prílohy, emoji a memy vám správy. Pripnúť konverzácia vždy mať v hornej časti vašej posledných konverzácií. Stlmiť konverzácia dostávať oznámenia.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spustenie Skupinová konverzácia

 1. Keď ste na karte konverzácie, stlačte kláves C. Presun zamerania na správu vytvorte pole.

  Tip: Rozbaľte okno vytvárať a prístup k nim ďalšie možnosti úprav, stlačte príkaz + Shift + X.

  Pole je zbalené automaticky po odoslaní správy. Môžete tiež stlačiť kláves Tab na presun na tlačidlo Zbaliť a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte.

 2. Napíšte svoju správu. Ak chcete odoslať správu, stlačte ovládací prvok + Return.

  Tip: Keď vytváranie políčko nie je rozbalená, môžete odoslať správu od stlačenia klávesu Return.

Vyhľadať správy na table Obsah môžete použiť funkcie VoiceOver nadpis navigácie, ako napríklad Control + možnosť + Command + H (nájsť ďalší nadpis) a ovládací prvok + možnosť + Command + M (nájsť ďalší nadpis tej istej úrovne). Úrovní nadpisov sú:

 • Nadpis 2: Názov oblasti hlavného obsahu

 • Nadpis 3: Oddeľovače dátumu v konverzácii

 • Nadpis 4: Jednotlivé správy podľa dátumu

 • Nadpis 5: Odpovede na správy

Začatie súkromného chatu

 1. Stlačením klávesov Option + 2 otvorte chat. Na table so zoznamom sa teraz zobrazujú vaše obľúbené kontakty (ak nejaké máte), nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stlačte príkaz + F6, až kým nebudete počuť: "Vodorovný rozdeľovací."

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nezaznie meno kontaktu, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o jeho dostupnosti.

  Tip: Ak hľadáte kontakt nie je vo vašich obľúbených položiek, nedávne alebo navrhované zoznamy, stlačte príkaz + E ich nájsť pomocou vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie nájdete pomocou čítačky obrazovky, ak chcete vyhľadať konverzácie, osobu začať sledovať, alebo súboru v Microsoft tímov.

 4. Stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník, napíšte svoju správu a stlačte kláves ENTER. Správa sa odošle.

 5. Keď osoba odpovede na správy, funkcia VoiceOver oznamuje aj s menom používateľa a text správy.

Vyhľadať správy na table Obsah môžete použiť funkcie VoiceOver nadpis navigácie, ako napríklad Control + možnosť + Command + H (nájsť ďalší nadpis) a ovládací prvok + možnosť + Command + M (nájsť ďalší nadpis tej istej úrovne). Úrovní nadpisov sú:

 • Nadpis 2: Názov oblasti hlavného obsahu

 • Nadpis 3: Oddeľovače dátumu v konverzácii

 • Nadpis 4: Jednotlivé správy podľa dátumu

 • Nadpis 5: Odpovede na správy

Tip: Ak chcete rýchlo začať konverzáciu a odoslať správu, stlačte príkaz + E na presun do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Zadajte /chat, stlačte kláves ENTER, zadajte meno osoby, ktoré chcete konverzovať s, stlačte kláves ENTER, zadajte svoju správu a potom stlačte kláves Return.

Pridanie prílohy

 1. V dialógovom okne vytváranie stlačením príkazu + O. Otvorí prílohu výberu.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým sa nájsť cloudového umiestnenia, z ktorého chcete pridať súbor, a potom stlačte kláves návrat na výber.

 3. Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol šípkou na presun v zozname priečinky a súbory.

 4. Po nájdení súboru, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Return. Budete počuť: "Začiarknuté." Stláčajte kláves Tab, kým sa nájsť tlačidlo nahrať, a potom stlačte kláves Return. Súbor sa pridá do správy.

Priloženie lokálneho súboru

 1. Ak chcete priložiť súbor z počítača do správy, stlačte príkaz + O.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Nahrať z môjho počítača", a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa dialógové okno na výber súboru.

 3. Stláčaním klávesu Tab prejdite hlavné časti dialógového okna a pomocou klávesov so šípkami na pohyb v nich.

 4. Ak ste sa presunuli zamerania na požadovaný súbor, stlačte kláves Return. Súbor sa pridá do správy.

Pridanie emoji

 1. V dialógovom okne vytváranie stlačte možnosť + Q.

 2. Stlačením klávesu Tab na prechod do zoznamu emoji. Stláčaním klávesu šípka doľava alebo doprava na presunúť v zozname.

 3. Keď budete počuť emoji by ste chceli pridať, a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Emoji sa pridá do správy.

Pridanie nálepky alebo meme

 1. V dialógovom okne vytváranie stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Príloha."

 2. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa nedostanete na nálepke tlačidlo. Stlačením klávesu otvorte ponuku ovládací prvok + možnosť + medzerník.

 3. Nálepky a mêmes kategórie tabla, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab. Ak chcete presunúť na table, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava. Ak chcete vybrať kategóriu, stlačte kláves Return.

 4. Ak chcete premiestniť do zoznamu nálepky a memy v kategórii, stláčaním klávesu Tab. Stlačením šípky doľava alebo doprava a presúvajte ich zoznamom. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 5. Ak chcete, môžete upraviť nálepky alebo meme text. Keď ste pripravení, stláčaním klávesu Tab, až kým sa nedostanete na tlačidlo Hotovo. Stlačením klávesu Vyberte ovládací prvok + možnosť + medzerník.

  Nálepky alebo meme sa pridá do správy v poli vytvárať.

Pridať alebo odstrániť konverzáciu

Môžete pripnúť konverzácia udržať v hornej časti zoznamu vašej poslednej vykonanej konverzácie v zobrazení konverzácie.

 1. Stlačte kláves Command + 2 Prejdite do zobrazenia konverzácia.

 2. Stláčajte príkaz + F6, až kým budete počuť "Nedávne" a stlačte kláves ENTER.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite zoznam posledných konverzácií, a potom stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol na vstup do zoznamu.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol alebo šípku nahor prejdite do konverzácie, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.

 5. Stlačením klávesu medzerník. Otvorí sa ponuka Ďalšie možnosti.

 6. Ak je v súčasnosti nepripojené konverzácia, budete počuť: "PIN kód." Stlačte kláves ENTER, ak chcete pripnúť. Ak v súčasnosti je pripnuté konverzácia, budete počuť: "Zrušiť pripnutie." Stlačte kláves ENTER, ak chcete zrušiť pripnutie.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia konverzácia

Môžete tiež stlmiť konverzácia dostávať oznámenia. Ak chcete začať znova prijímanie oznámení, zrušenie stlmenia ho.

 1. Stlačte kláves Command + 2 Prejdite do zobrazenia konverzácia.

 2. Stláčajte príkaz + F6, až kým budete počuť "Nedávne" a stlačte kláves ENTER.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite zoznam posledných konverzácií, a potom stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol na vstup do zoznamu.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol alebo šípku nahor prejdite do konverzácie, ktoré chcete stlmenie alebo zrušenie stlmenia.

 5. Stlačením klávesu medzerník. Otvorí sa ponuka Ďalšie možnosti.

 6. Ak chcete stlmiť konverzáciu, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Stlmiť", a potom stlačte kláves Return. Zrušenie stlmenia predtým stlmený konverzácie, stlačte kláves šípka nadol dovtedy, kým počuť "Zrušiť stlmenie", a potom stlačte kláves Return.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Skontrolujte nedávne aktivity v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Microsoft Teams pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, konverzovať so svojimi kontaktmi. Okamžite počuť upozornenie na správu odpovede.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Spustenie Skupinová konverzácia

 1. V kanáli, kam chcete napísať správu, na karte konverzácie potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Začať novú konverzáciu, textové pole." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte správu pomocou svojho klávesnica na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Q".

 3. Po zadaní, ak chcete odoslať správu, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Tlačidlo Odoslať" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Môžete tiež odoslať správu, ktorá obsahuje fotografie uložené v telefóne. Ak chcete odoslať fotografiu, pri písaní správy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "Ťuknutím priložiť obrázky." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Knižnice fotografií" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom vyberte fotografiu z vašej knižnice fotografií.

Začatie súkromného chatu

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie „Chat tab“ (Karta Chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected, Chat tab“ (Vybraté, karta Chat). Na table so zoznamom sa zobrazia vaše posledné konverzácie (ak nejaké existujú).

 2. Ťahajte prstom doľava, kým nezaznie „Tlačidlo Nový chat“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Search for recipients, Search field“ (Hľadanie príjemcov, pole Hľadať). Otvorí sa okno Nový chat so zameraním na poli Komu.

 3. Keď chcete vyhľadať kontakt, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý znak na klávesnici na obrazovke.

 4. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom po klávesnici, kým nezaznie požadovaný znak, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Komu.

 5. Keď začnete písať, začnú sa zobrazovať výsledky hľadania. Ak chcete prejsť na výsledky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie požadované meno kontaktu. Ak chcete kontakt vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Type your message here“ (Sem zadajte svoju správu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Text field, is editing, insertion point at start“ (Textové pole, vykonávajú sa úpravy, kurzor je na začiatku).

 7. Zadajte správu na klávesnici na obrazovke podľa pokynov uvedených vyššie.

 8. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie: „Notification, message sent successfully“ (Oznámenie, správa sa úspešne odoslala).

  Keď osoba odpovie na vašu správu, VoiceOver oznámi novú alebo neprečítanú správu.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Používajte Microsoft Teams pre Android s aplikáciou Talkback, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Android, na chatovanie so svojimi kontaktmi. Keď vám niekto pošle správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Môžem n v tejto téme

Spustenie Skupinová konverzácia

 1. V kanáli, kam chcete Vytvorte správu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Zadajte nové tlačidlo správy". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte správu pomocou svojho klávesnica na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, položte prst na obrazovke a presuňte okolo až budete počuť klávesnice prvok.

 3. Po zadaní, ak chcete odoslať správu, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Odoslať tlačidlo správy" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Do správy môžete odoslať aj emoji, gif alebo fotografie uložené v telefóne. Pri písaní správy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť na požadovanú možnosť. Potom dvojité ťuknutie na obrazovku vyberte požadovanú možnosť.

Začatie súkromného chatu

 1. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Chat tab“ (Karta Chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie prvá položka v zozname posledných konverzácií, ktorý je zobrazený na table so zoznamom.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „New chat button“ (Tlačidlo Nový chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit box, To, Search for contacts here“ (Pole Upraviť, Komu, Tu hľadajte kontakty). Klávesnica na obrazovke sa zobrazuje v dolnej polovici obrazovky.

 3. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom v dolnej polovici obrazovky, kým nezaznie požadovaný znak, potom prst zodvihnite a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Komu.

 4. Keď začnete písať, začnú sa zobrazovať a oznamovať výsledky hľadania. Zameranie sa presunie na prvý výsledok hľadania. Ak chcete prechádzať položky zoznamu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie požadované meno kontaktu. Ak chcete kontakt vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Type a message here, edit box“ (Sem zadajte svoju správu, pole na úpravy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Zadajte správu na klávesnici na obrazovke podľa pokynov uvedených vyššie.

 7. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Send message button“ (Tlačidlo Odoslať správu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie: „Message sent successfully“ (Správa sa úspešne odoslala).

 8. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message received, showing items“ (Správa prijatá, zobrazujú sa položky) <number of the current item and its position in the list of items>.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Pomocou Microsoft Teams s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, konverzovať so svojimi kontaktmi. Okamžite počuť upozornenia, keď vám niekto pošle správu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Zoznam klávesových skratiek nájdete v téme Klávesové skratky aplikácie Microsoft Teams.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Spustenie Skupinová konverzácia

 1. Na karte konverzácietímy zobrazenia, stlačte kláves C. Presun zamerania na správu vytvorte pole. Budete počuť: "Začať novú konverzáciu."

  Tip: Rozbaľte vytváranie okno zobrazíte ďalšie možnosti úprav, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + X. Zbalenie poľa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + X znova.

 2. Napíšte svoju správu. Po dokončení odošlete stlačením klávesu Enter.

  Poznámka: Ak ste rozšírená poľa vytvárať v predchádzajúcom kroku, stlačením klávesu Enter vytvorí nový riadok. Poslať správu, zatiaľ čo vytváranie poľa je rozbalená, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Začatie súkromného chatu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + 2 Otvorte zobrazenie v konverzácii. Na table so zoznamom sa teraz zobrazuje Obľúbené položky, ak má ľubovoľný, nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Zoznam konverzácia."

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nezaznie meno kontaktu, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o jeho dostupnosti.

  Tip: Ak hľadáte kontakt nie je vo vašich obľúbených položiek, nedávne alebo navrhované zoznamy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + e. ich nájsť pomocou vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie nájdete pomocou čítačky obrazovky, ak chcete vyhľadať konverzácie, osobu začať sledovať, alebo súboru v Microsoft tímov.

 4. Stlačte kláves Enter, napíšte správu a stlačte kláves Enter. Správa sa odošle.

 5. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message from“ (Správa od) a potom meno osoby a text správy.

  Poznámka: Ak dostanete správu od niekoho iného než osoby s práve konverzujete, alebo ak sa zobrazí hlásenie v inom zobrazení, správy sa objaví v systéme oznámenia. Budete počuť "Nové oznámenie", za ktorou nasleduje meno odosielateľa a ukážky správy.

Chat správy sa zobrazujú na table obsah. Vyhľadať správy, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol.

Tip: Môžete rýchlo začať konverzáciu a odoslať správu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E presunúť do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Zadajte /chat, stlačte kláves Enter, zadajte meno osoby, ktoré chcete konverzovať s, stlačte kláves Enter, zadajte svoju správu a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie prílohy

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + O. Otvorí prílohu výberu.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým sa nájsť na umiestnenie, kam chcete pridať súbor, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  Môžete pridať súborov z cloudu alebo lokálne zo svojho počítača.

 3. Pridanie súborov z cloudu:

  1. V dialógovom okne dokumenty klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol na pohyb v zozname priečinky a súbory a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

  2. Po nájdení súboru, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter. Moderátor oznamuje: "Začiarknuté." Stláčajte kláves Tab, až kým nenájdete tlačidlo zdieľať, a stlačte kláves Enter. Súbor sa pripojí k vašej správe.

  Ak chcete pridať lokálne súbory:

  1. V dialógovom okne Windows Otvoriť, stláčaním klávesu Tab prejdite hlavné oblasti dialógové okno a pomocou klávesov so šípkami na presun do hlavnej oblasti.

  2. Pri prechode ste zamerania správneho súboru, stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Súbor sa pripojí k vašej správe.

Pridanie emoji

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kláves Tab raz, stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa nájsť tlačidlo Emoji, a potom stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa zoznam emojis. Zameranie je do vyhľadávacieho poľa, kde môžete zadať emoji, ktorú hľadáte, ako napríklad, spokojní, červenáalebo facepalm. Ak chcete prejsť do zoznamu emojis po vyhľadávania alebo aj bez použitia vyhľadávanie, stláčaním klávesu Tab. Prechádzať medzi emojis, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava.

 3. Po vyhľadaní emoji chcete pridať, stlačte kláves Enter. Emoji sa pridá do správy.

Pridanie nálepky alebo meme

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kláves Tab raz, stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa nájsť tlačidlo nálepky, a potom stlačte kláves Enter.

 2. Nálepky a mêmes kategórie tabla, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab. Ak chcete presunúť na table, stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol klávesy so šípkami. Vyberte priečinok, stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod do zoznamu nálepky a memy v kategórii.

 3. Stláčaním klávesu šípka doľava alebo doprava na sa môžete posúvať v zozname. Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

 4. Ak sa nachádza textové pole, môžete upraviť nálepky alebo meme text. Keď ste hotoví, stláčaním klávesu Tab, kým sa nájsť tlačidlo Hotovo, a stlačte kláves MEDZERNÍK.

Pridať alebo odstrániť konverzáciu

Môžete pripnúť konverzácia, ktorý uvádza, že v hornej časti karte nedávne.

 1. Na karte posledné stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite do konverzácie, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti, stlačte medzerník.

 3. Ak je v súčasnosti nepripojené konverzácia, budete počuť: "PIN kód." Stlačením klávesu Enter pripnúť konverzácia. Ak v súčasnosti je pripnuté konverzácia, budete počuť: "Zrušiť pripnutie." Stlačením klávesu Enter, ak chcete zrušiť pripnutie konverzácia.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia konverzácia

Môžete tiež stlmiť konverzácia dostávať oznámenia z nej.

 1. Na karte posledné stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite do konverzácie, ktoré chcete stlmenie alebo zrušenie stlmenia.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti, stlačte medzerník.

 3. Ak chcete stlmiť konverzácia, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Stlmiť", a potom stlačte kláves Enter. Zrušenie stlmenia predtým stlmený konverzácie, stlačte kláves šípka nadol dovtedy, kým počuť "Zrušiť stlmenie", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Video: Ako začať konverzácie a uskutočňovať hovory

Pomocou Microsoft Teams na webe klávesnici a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky Windows, konverzovať so svojimi kontaktmi. Okamžite počuť upozornenia, keď vám niekto pošle správu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak ako prehliadač používate Microsoft Edge, ako čítačku obrazovky použite Moderátora. V prípade webového prehliadača Chrome použite JAWS.

Obsah tohto článku

Spustenie Skupinová konverzácia

 1. Na karte konverzácietímy zobrazenia, stlačte kláves C. Presun zamerania na správu vytvorte pole.

 2. Napíšte svoju správu. Môžete tiež pridať prílohy alebo dokonca emoji, nálepky alebo memy chcete oživiť svoju správu.

 3. Ak chcete odoslať správu, stlačte kláves Enter.

Začatie súkromného chatu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + 2 Otvorte zobrazenie v konverzácii. Na table so zoznamom sa teraz zobrazuje Obľúbené položky, ak má ľubovoľný, nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť: "Zoznam konverzácia."

 3. Stláčaním klávesu Tab raz nahor a nadol klávesy so šípkami, ak chcete nájsť kontakt, ktorý chcete konverzovať s, za ktorou nasleduje informácie o dostupnosti.

  Tip: Ak hľadáte kontakt nie je vo vašich obľúbených položiek, nedávne alebo navrhované zoznamy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + e. ich nájsť pomocou vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie nájdete pomocou čítačky obrazovky, ak chcete vyhľadať konverzácie, osobu začať sledovať, alebo súboru v Microsoft tímov.

 4. Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Zadajte novú správu." Zameranie je teraz v správe vytvorte pole.

 5. Napíšte svoju správu a odošlete ho stlačením klávesu Enter.

 6. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message from“ (Správa od) a potom meno osoby a text správy.

  Poznámka: Ak dostanete správu od niekoho iného ako osoby, s ktorou práve chatujete, alebo ak prijmete správu, keď ste v inom zobrazení, zaznie meno odosielateľa a potom text správy.

Chat správy sa zobrazujú na table obsah. Na prezeranie správ, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 zamerania je v správe vytvorte pole a stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab raz. Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a počuť skôr správy. Na presun zamerania späť na správu vytvorte pole, stlačte kláves Tab.

Tip: Môžete rýchlo začať konverzáciu a odoslať správu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E presunúť do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Zadajte /chat, stlačte kláves Enter, zadajte meno osoby, ktoré chcete konverzovať s, stlačte kláves Enter, zadajte svoju správu a potom stlačte kláves Enter. Zobrazenie novej konverzácie na table obsah, znovu stlačte kláves Enter.

Pridanie prílohy

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + O. Otvorí prílohu výberu.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým sa nájsť na umiestnenie, kam chcete pridať súbor, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  Môžete pridať súborov z cloudu alebo lokálne zo svojho počítača.

 3. Pridanie súborov z cloudu:

  1. V dialógovom okne dokumenty klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol na pohyb v zozname priečinky a súbory a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

  2. Keď budete počuť by ste chceli priložiť súbor, stlačte kláves Enter. S moderátorom, budete počuť: "Začiarknuté." Stláčajte kláves Tab, až kým nenájdete tlačidlo zdieľať, a stlačte kláves Enter. Súbor sa pripojí k vašej správe.

  Ak chcete pridať lokálne súbory:

  1. V dialógovom okne Windows Otvoriť, stláčaním klávesu Tab prejdite hlavné oblasti dialógové okno a pomocou klávesov so šípkami na presun do hlavnej oblasti.

  2. Pri prechode ste zamerania správneho súboru, stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Súbor sa pripojí k vašej správe.

Pridanie emoji

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves šípka Emoji tlačidlo Hľadať a stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam emoji.

 2. Stlačením klávesu Tab na prechod do zoznamu emoji. Stláčaním klávesu šípka doľava alebo doprava na presunúť v zozname.

 3. Keď budete počuť emoji, ktorú chcete pridať, stlačte kláves Enter. Emoji sa pridá do správy.

Pridanie nálepky alebo meme

 1. V správe vytvorte pole, stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves šípka nálepky tlačidlo Hľadať a stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam nálepky a meme.

 2. Nálepky a mêmes kategórie tabla, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab. Ak chcete presunúť na table, stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol klávesy so šípkami. Vyberte priečinok, stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod do zoznamu nálepky a memy v kategórii.

 3. Stláčaním klávesu šípka doľava alebo doprava na sa môžete posúvať v zozname. Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

 4. Ak sa nachádza textové pole, môžete upraviť nálepky alebo meme text. Keď ste hotoví, stláčaním klávesu Tab, kým sa nájsť tlačidlo Hotovo, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Pridať alebo odstrániť konverzáciu

Môžete pripnúť konverzácia, ktorý uvádza, že v hornej časti karte nedávne.

 1. Na karte posledné stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite do konverzácie, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti, stlačte medzerník.

 3. Ak je v súčasnosti nepripojené konverzácia, budete počuť: "PIN kód." Stlačením klávesu Enter pripnúť konverzácia. Ak v súčasnosti je pripnuté konverzácia, budete počuť: "Zrušiť pripnutie." Stlačením klávesu Enter, ak chcete zrušiť pripnutie konverzácia.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia konverzácia

Môžete tiež stlmiť konverzácia dostávať oznámenia z nej.

 1. Na karte posledné stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite do konverzácie, ktoré chcete stlmenie alebo zrušenie stlmenia.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti, stlačte medzerník.

 3. Ak chcete stlmiť konverzácia, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Stlmiť", a potom stlačte kláves Enter. Zrušenie stlmenia predtým stlmený konverzácie, stlačte kláves šípka nadol dovtedy, kým počuť "Zrušiť stlmenie", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Skontrolujte nedávne aktivity v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Video: Ako začať konverzácie a uskutočňovať hovory

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×