Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete na chatovanie s kontaktmi použiť Microsoft Teams. Testovali sme ju s ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Keď vám niekto pošle správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Začatie skupinového chatu

 1. Na karte konverzácie v zobrazení teams stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "začať novú konverzáciu". Zameranie sa presunie do poľa na vytvorenie správy.

 2. Ak chcete rozbaliť pole na písanie a získať prístup k ďalším možnostiam úprav, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + X. Ak chcete zbaliť pole, znova stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + X.

 3. Napíšte správu. Môžete tiež pridať prílohy alebo dokonca emoji, nálepky alebo memy, aby ste mohli okoreniť svoju správu. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie prílohy, Pridanie emojia Pridanie nálepky alebo Meme.

 4. Ak chcete odoslať správu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Poznámka: V čítačke NVDA sa to nazýva režim prehľadávania. V čítačke JAWS sa to nazýva režim virtuálneho kurzora.

 1. S ČEĽUSŤami stlačte kláves E na karte konverzácie v zobrazení teams , kým sa neozve: "začať novú konverzáciu". V programe NVDA stlačte kláves F, kým sa neozve: "začať novú konverzáciu". Zameranie sa presunie do poľa na vytvorenie správy. Stlačením klávesu ENTER ho vyberte.

 2. Napíšte správu. Môžete tiež pridať prílohy alebo dokonca emoji, nálepky alebo memy, aby ste mohli okoreniť svoju správu. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie prílohy, Pridanie emojia Pridanie nálepky alebo Meme.

 3. Ak chcete odoslať správu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Začatie súkromného chatu

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie konverzácie , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 2. Na table so zoznamom sa teraz zobrazujú vaše obľúbené kontakty (ak nejaké máte), nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. S ČEĽUSŤami stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "chat list" (zoznam konverzácií). V programe NVDA sa ozve: "Tab Control" (ovládanie tabulátora).

 3. Jedenkrát stlačte kláves TAB a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť meno kontaktu, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o dostupnosti.

  Tip: Ak kontakt, ktorý hľadáte, nie je v zozname obľúbených, nedávnychalebo navrhnutých , stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E , aby ste ich našli. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky.

 4. Stlačením klávesu ENTER vyberte kontakt. Raz stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, napíšte správu a znova stlačte kláves ENTER. Správa sa odošle.

Chatové správy sa zobrazujú na table obsah. Ak chcete prehľadávať správy, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov Shift + Tab dovtedy, kým nenájdete najnovšiu správu, a potom použite klávesy so šípkami nahor a nadol.

Poznámka: V čítačke NVDA sa to nazýva režim prehľadávania. V čítačke JAWS sa to nazýva režim virtuálneho kurzora.

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie konverzácie , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 2. Na table so zoznamom sa teraz zobrazujú vaše obľúbené kontakty (ak nejaké máte), nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. S ČEĽUSŤami stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "chat list" (zoznam konverzácií). V programe NVDA sa ozve: "Tab Control" (ovládanie tabulátora).

 3. Jedenkrát stlačte kláves TAB a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť meno kontaktu, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o dostupnosti.

  Tip: Ak kontakt, ktorý hľadáte, nie je v zozname obľúbených, nedávnychalebo navrhnutých , stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E , aby ste ich našli. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky.

 4. Stlačte kláves ENTER, napíšte správu a znova stlačte kláves ENTER. Správa sa odošle.

Chatové správy sa zobrazujú na table obsah. Ak chcete prehľadávať správy, stláčaním klávesov H alebo SHIFT + H sa presúvajte medzi rôznymi nadpismi v zozname. Úrovne nadpisov sú:

 • Nadpis 2: názov oblasti hlavného obsahu

 • Nadpis 3: oddeľovače dátumu v konverzácii.

 • Nadpis 4: jednotlivé správy pod dátumom.

 • Nadpis 5: odpovedanie na správy.

Tip: Ak chcete rýchlo začať chat a odoslať správu, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E sa presuniete do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Zadajte /Chat, stlačte kláves ENTER, zadajte meno osoby, s ktorou chcete konverzovať, stlačte kláves ENTER, napíšte správu a potom stlačte kláves ENTER.

Pridanie prílohy

 1. V poli na písanie správ stlačte kombináciu klávesov CTRL + O. Otvorí sa dialógové okno Výber prílohy.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nenájdete miesto, kam chcete pridať súbor, a potom stlačte medzerník.

  Môžete pridať súbory z cloudu alebo z lokálneho počítača.

 3. Pridanie súborov z cloudu:

  1. V dialógovom okne dokumenty stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol, čím sa presuniete do zoznamu priečinkov alebo súborov, a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

  2. Keď nájdete súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves ENTER. Stláčajte kláves TAB, až kým nenájdete tlačidlo zdieľať , a stlačte kláves ENTER. Súbor je pripojený k správe.

  Ak chcete pridať lokálne súbory:

  1. V dialógovom okne Otvorenie systému Windows stlačte kláves TAB na navigáciu v hlavných oblastiach dialógového okna a pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte v hlavnej oblasti.

  2. Po presunutí zamerania na správny súbor stlačte kombináciu klávesov ALT + O. Súbor je pripojený k správe.

Pridanie emoji

 1. V poli na písanie správ stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa nenájde tlačidlo emoji , a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa zoznam emoji.

 2. Stlačením klávesu TAB sa presuňte do zoznamu emoji. Stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa presúvajte v zozname.

 3. Keď sa ozve symbol Emoji, ktorý chcete pridať, stlačte kláves ENTER. Emoji sa pridá do správy.

Pridanie nálepky alebo Meme

 1. V poli na písanie správ stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nenájdete tlačidlo nálepky , a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa zoznam nálepiek a mem.

 2. Ak sa chcete presunúť na tablu kategórie samolepky a memy, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Ak sa chcete presunúť na tablu, stlačte klávesy so šípkami nahor alebo nadol. Priečinok vyberiete stlačením klávesu Enter. Zameranie sa presunie na zoznam nálepiek a memy v kategórii.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa presúvajte v zozname. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 4. Upravte nálepku alebo text Meme podľa svojich predstáv a po dokončení stláčajte kláves TAB, až kým nenájdete tlačidlo Hotovo , a potom stlačte medzerník.

Pripnutie alebo zrušenie pripnutia konverzácie

Môžete pripnúť chat, ktorý ho umiestni v hornej časti karty nedávne .

 1. Na karte nedávne stlačte kláves so šípkou nahor a nadol a prejdite na konverzáciu, ktorú chcete pripnúť alebo zrušiť pripnutie.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti , stlačte medzerník.

 3. Ak je konverzácia momentálne Nepripnutá, ozve sa: "PIN" (PIN). Ak chcete pripnúť chat, stlačte kláves ENTER. Ak je konverzácia v súčasnosti pripnutá, ozve sa: "Zrušiť pripnutie." Ak chcete zrušiť pripnutie konverzácie, stlačte kláves ENTER.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia konverzácie

Konverzáciu môžete stlmiť, aby ste z neho prestali prijímať oznámenia.

 1. Na karte nedávne stláčaním klávesu so šípkou nahor a nadol prejdite na konverzáciu, ktorú chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti , stlačte medzerník.

 3. Ak chcete stlmiť konverzáciu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "MUTE" (Stlmiť), a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete zrušiť stlmenie predtým stlmeného chatu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "zrušiť stlmenie", a potom stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Video: Ako začať konverzácie a uskutočňovať hovory

Používajte Microsoft Teams v Macu s klávesnicou a aplikáciou JAWS, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na chatovanie so svojimi kontaktmi. Keď niekto odpovie na vašu správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie. Pridajte prílohy, emoji a memy k správam. Pripnite chat tak, aby vždy zostal v hornej časti nedávnych chatov. Stlmenie chatu na zastavenie prijímania oznámení.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Začatie skupinového chatu

 1. Keď sa nachádzate na karte konverzácie , stlačte kláves C. Zameranie sa presunie do poľa na vytvorenie správy.

  Tip: Ak chcete rozbaliť pole na písanie a získať prístup k ďalším možnostiam úprav, stlačte kombináciu klávesov Command + SHIFT + X.

  Po odoslaní správy sa okno automaticky zbalí. Stlačením klávesu Tab môžete prejsť aj raz, čím sa presuniete na tlačidlo Zbaliť , a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník na výber.

 2. Napíšte správu. Ak chcete správu odoslať, stlačte kombináciu klávesov Control + Return.

  Tip: Po rozbalení poľa na písanie správ môžete odoslať správu jednoduchým stlačením klávesu Return.

Môžete použiť navigáciu záhlavia VoiceOver, ako napríklad Control + Option + Command + H (Find Next záhlavie) a Control + Option + Command + M (Hľadať ďalší nadpis na rovnakej úrovni) na prehľadávanie správ na table obsah. Úrovne nadpisov sú:

 • Nadpis 2: názov oblasti hlavného obsahu

 • Nadpis 3: oddeľovače dátumov v konverzácii

 • Nadpis 4: jednotlivé správy pod dátumom

 • Nadpis 5: odpovede na správy

Začatie súkromného chatu

 1. Stlačením klávesov Option + 2 otvorte chat. Na table so zoznamom sa teraz zobrazujú vaše obľúbené kontakty (ak nejaké máte), nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým sa neozve: "vodorovný rozdeľovač".

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nezaznie meno kontaktu, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o jeho dostupnosti.

  Tip: Ak kontakt, ktorý hľadáte, nie je v zozname obľúbených, nedávnychani navrhnutých , stlačte kombináciu klávesov Command + E , aby ste ich našli. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, zadajte svoju správu a stlačte kláves Return. Vaša správa sa odošle.

 5. Keď osoba odpovie na vašu správu, funkcia VoiceOver ju oznámi s menom osoby a textom v správe.

Môžete použiť navigáciu záhlavia VoiceOver, ako napríklad Control + Option + Command + H (Find Next záhlavie) a Control + Option + Command + M (Hľadať ďalší nadpis na rovnakej úrovni) na prehľadávanie správ na table obsah. Úrovne nadpisov sú:

 • Nadpis 2: názov oblasti hlavného obsahu

 • Nadpis 3: oddeľovače dátumov v konverzácii

 • Nadpis 4: jednotlivé správy pod dátumom

 • Nadpis 5: odpovede na správy

Tip: Ak chcete rýchlo začať chat a odoslať správu, stlačením kombinácie klávesov Command + E premiestnite zameranie na vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky. Zadajte /Chat, stlačte kláves Return, zadajte meno osoby, s ktorou chcete konverzovať, stlačte kláves Return, napíšte správu a potom stlačte kláves Return.

Pridanie prílohy

 1. V poli na vytvorenie správy stlačte kombináciu klávesov Command + O. Otvorí sa dialógové okno Výber prílohy.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nenájdete cloudové umiestnenie, odkiaľ chcete súbor pridať, a potom stlačením klávesu Return vyberte položku.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presúvajte v zozname priečinkov alebo súborov.

 4. Keď nájdete súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Return. Ozve sa: „Selected“ (Vybratá). Stláčajte kláves TAB, až kým nenájdete tlačidlo nahrať , a potom stlačte kláves Return. Súbor sa pridá do správy.

Priloženie lokálneho súboru

 1. Ak chcete k správe priložiť súbor z počítača, stlačte kombináciu klávesov Command + O.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "nahrať z tohto počítača", a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa dialógové okno na výber súboru.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na hlavné časti dialógového okna a pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte dovnútra.

 4. Po presunutí zamerania na požadovaný súbor stlačte kláves Return. Súbor sa pridá do správy.

Pridanie emoji

 1. V poli napísať text stlačte kombináciu klávesov Option + Q.

 2. Stlačením klávesu TAB sa presuňte do zoznamu emoji. Stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa presúvajte v zozname.

 3. Keď sa ozve symbol Emoji, ktorý chcete pridať, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Emoji sa pridá do správy.

Pridanie nálepky alebo Meme

 1. V poli na vytvorenie správy stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "príloha".

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa nedostanete na tlačidlo nálepky. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Ak sa chcete presunúť na tablu kategórie samolepky a memy, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Ak sa chcete presunúť na tablu, stlačte klávesy so šípkou doprava alebo doľava. Ak chcete vybrať kategóriu, stlačte kláves Return.

 4. Ak sa chcete presunúť do zoznamu nálepiek a memy v kategórii, stlačte kláves Tab. Potom stláčaním klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa presúvajte v zozname. Položku vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Ak chcete, môžete upraviť nálepku alebo text meme. Keď ste pripravení, stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na tlačidlo Hotovo . Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

  Nálepka alebo Meme sa do správy pridá do poľa na vytvorenie správy.

Pripnutie alebo zrušenie pripnutia konverzácie

Chat môžete pripnúť tak, aby ste ho mohli ponechať v hornej časti zoznamu najnovších chatov v zobrazení konverzácie .

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + 2 Prejdite do zobrazenia konverzácie .

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým sa neozve "Recent" (nedávny) a stlačte kláves Return.

 3. Jedenkrát stlačte kláves TAB, čím sa presuniete do zoznamu nedávnych chatov, a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + SHIFT + kláves so šípkou nadol vstúpte do zoznamu.

 4. Stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor prejdite na konverzáciu, ktorú chcete pripnúť alebo zrušiť pripnutie.

 5. Stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Ďalšie možnosti .

 6. Ak je konverzácia momentálne Nepripnutá, ozve sa: "PIN" (PIN). Stlačte kláves Return na PIN kód. Ak je konverzácia v súčasnosti pripnutá, ozve sa: "Zrušiť pripnutie." Stlačením klávesu Return prejdite na položku Zrušiť pripnutie.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia konverzácie

Ak chcete ukončiť prijímanie oznámení, môžete vypnúť konverzáciu. Ak chcete znova začať prijímať oznámenia, zrušte stlmenie.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + 2 Prejdite do zobrazenia konverzácie .

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým sa neozve "Recent" (nedávny) a stlačte kláves Return.

 3. Jedenkrát stlačte kláves TAB, čím sa presuniete do zoznamu nedávnych chatov, a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + SHIFT + kláves so šípkou nadol vstúpte do zoznamu.

 4. Stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor prejdite na konverzáciu, ktorú chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie.

 5. Stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Ďalšie možnosti .

 6. Ak chcete stlmiť konverzáciu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "MUTE" (stlmenie), a potom stlačte kláves Return. Ak chcete zrušiť stlmenie predtým stlmeného chatu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "zrušiť stlmenie", a potom stlačte kláves Return.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Pomocou funkcie Microsoft Teams pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, môžete konverzovať s kontaktmi. Keď niekto odpovie na vašu správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Začatie skupinového chatu

 1. Na karte konverzácie v kanáli, v ktorom chcete vytvoriť správu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "začať novú konverzáciu, textové pole". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Napíšte správu pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“.

 3. Ak chcete po zadaní Odoslať správu, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Send button" (tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Môžete tiež odoslať správu obsahujúcu fotku uloženú v telefóne. Ak chcete odoslať fotografiu pri zadávaní správy, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: "ťuknutím priložte obrázky." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Photo Library" (Knižnica fotiek), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom vyberte fotografiu z knižnice fotografií.

Začatie súkromného chatu

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie „Chat tab“ (Karta Chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected, Chat tab“ (Vybraté, karta Chat). Na table so zoznamom sa zobrazia vaše posledné konverzácie (ak nejaké existujú).

 2. Ťahajte prstom doľava, kým nezaznie „Tlačidlo Nový chat“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Search for recipients, Search field“ (Hľadanie príjemcov, pole Hľadať). Otvorí sa okno Nový chat so zameraním na poli Komu.

 3. Keď chcete vyhľadať kontakt, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý znak na klávesnici na obrazovke.

 4. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom po klávesnici, kým nezaznie požadovaný znak, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Komu.

 5. Keď začnete písať, začnú sa zobrazovať výsledky hľadania. Ak chcete prejsť na výsledky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie požadované meno kontaktu. Ak chcete kontakt vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Type your message here“ (Sem zadajte svoju správu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Text field, is editing, insertion point at start“ (Textové pole, vykonávajú sa úpravy, kurzor je na začiatku).

 7. Zadajte správu na klávesnici na obrazovke podľa pokynov uvedených vyššie.

 8. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie: „Notification, message sent successfully“ (Oznámenie, správa sa úspešne odoslala).

  Keď osoba odpovie na vašu správu, VoiceOver oznámi novú alebo neprečítanú správu.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Používajte Microsoft Teams pre Android s aplikáciou Talkback, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Android, na chatovanie so svojimi kontaktmi. Keď vám niekto pošle správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

I n túto tému

Začatie skupinového chatu

 1. V kanáli, v ktorom chcete vytvoriť správu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "zadajte nové tlačidlo správy". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Napíšte správu pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, umiestnite prst na obrazovku a ťahajte ho, kým sa neozve prvok klávesnice.

 3. Ak chcete po zadaní Odoslať správu, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "send Message button" (tlačidlo Odoslať správu), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Vo svojej správe môžete tiež odoslať emoji, GIF alebo fotografiu uloženú v telefóne. Počas zadávania správy ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú možnosť.

Začatie súkromného chatu

 1. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Chat tab“ (Karta Chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie prvá položka v zozname posledných konverzácií, ktorý je zobrazený na table so zoznamom.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „New chat button“ (Tlačidlo Nový chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit box, To, Search for contacts here“ (Pole Upraviť, Komu, Tu hľadajte kontakty). Klávesnica na obrazovke sa zobrazuje v dolnej polovici obrazovky.

 3. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom v dolnej polovici obrazovky, kým nezaznie požadovaný znak, potom prst zodvihnite a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Komu.

 4. Keď začnete písať, začnú sa zobrazovať a oznamovať výsledky hľadania. Zameranie sa presunie na prvý výsledok hľadania. Ak chcete prechádzať položky zoznamu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie požadované meno kontaktu. Ak chcete kontakt vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Type a message here, edit box“ (Sem zadajte svoju správu, pole na úpravy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Zadajte správu na klávesnici na obrazovke podľa pokynov uvedených vyššie.

 7. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Send message button“ (Tlačidlo Odoslať správu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie: „Message sent successfully“ (Správa sa úspešne odoslala).

 8. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message received, showing items“ (Správa prijatá, zobrazujú sa položky) <number of the current item and its position in the list of items>.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete na chatovanie s kontaktmi použiť Microsoft Teams na webe. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania. Keď vám niekto pošle správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Najnovšie verzie aplikácie JAWS už nemajú pre Microsoft Teams nastavený režim virtuálneho kurzora PC ako predvolený. Pokyny na zapnutie režimu virtuálneho kurzora PC nájdete v téme Zapnutie virtuálneho kurzora čítačky JAWS.

 • Ak používate Microsoft Teams na webe Online, ako webový prehliadač vám odporúčame používať Microsoft Edge a ako čítačku obrazovky Moderátora. Keďže sa Microsoft Teams na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Microsoft Teams na webe.

  Ak používate webový prehliadač Chrome alebo Firefox, odporúčame ako čítačku obrazovky používať JAWS alebo NVDA.

Obsah tohto článku

Začatie skupinového chatu

 1. Na karte konverzácie v zobrazení teams stlačte kláves C. Zameranie sa presunie do poľa na vytvorenie správy.

 2. Napíšte správu. Môžete tiež pridať prílohy alebo dokonca emoji, nálepky alebo memy, aby ste mohli okoreniť svoju správu. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie prílohy, Pridanie emojia Pridanie nálepky alebo Meme.

 3. Ak chcete odoslať správu, stlačte kláves ENTER.

Začatie súkromného chatu

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie konverzácie , stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 2. Na table so zoznamom sa teraz zobrazujú vaše obľúbené kontakty (ak nejaké máte), nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "chat list" (zoznam konverzácií).

 3. Jedenkrát stlačte kláves TAB a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyhľadajte kontakt, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o dostupnosti.

  Tip: Ak kontakt, ktorý hľadáte, nie je v zozname obľúbených, nedávnychalebo navrhnutých , stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E , aby ste ich našli. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky.

 4. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: "zadajte novú správu." Zameranie je teraz v poli na písanie správ.

 5. Napíšte správu a stlačením klávesu ENTER ju odošlite.

 6. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message from“ (Správa od) a potom meno osoby a text správy.

  Poznámka: Ak dostanete správu od niekoho iného ako osoby, s ktorou práve chatujete, alebo ak prijmete správu, keď ste v inom zobrazení, zaznie meno odosielateľa a potom text správy.

Chatové správy sa zobrazujú na table obsah. Ak chcete prehľadávať správy, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa zameranie nenachádza v poli na písanie správ, a potom raz stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Ak si chcete vypočuť staršie správy, použite klávesy so šípkami nahor a nadol. Ak chcete presunúť zameranie späť do poľa na písanie správ, stlačte kláves Tab.

Tip: Ak chcete rýchlo začať chat a odoslať správu, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E sa presuniete do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Zadajte /Chat, stlačte kláves ENTER, zadajte meno osoby, s ktorou chcete konverzovať, stlačte kláves ENTER, napíšte správu a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete zobraziť nový chat na table obsah, znova stlačte kláves ENTER.

Pridanie prílohy

 1. V poli na písanie správ stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + O. Otvorí sa dialógové okno Výber prílohy.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nenájdete miesto, kam chcete pridať súbor, a potom stlačte medzerník.

  Môžete pridať súbory z cloudu alebo z lokálneho počítača.

 3. Pridanie súborov z cloudu:

  1. V dialógovom okne dokumenty stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol, čím sa presuniete do zoznamu priečinkov alebo súborov, a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

  2. Keď sa ozve súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves ENTER. V moderátorovi sa ozve: "selected" (vybraté). Stláčajte kláves TAB, až kým nenájdete tlačidlo zdieľať , a stlačte kláves ENTER. Súbor je pripojený k správe.

  Ak chcete pridať lokálne súbory:

  1. V dialógovom okne Otvorenie systému Windows stlačte kláves TAB na navigáciu v hlavných oblastiach dialógového okna a pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte v hlavnej oblasti.

  2. Po presunutí zamerania na správny súbor stlačte kombináciu klávesov ALT + O. Súbor je pripojený k správe.

Pridanie emoji

 1. V poli na písanie správ stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa nenájde tlačidlo emoji , a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa zoznam emoji.

 2. Stlačením klávesu TAB sa presuňte do zoznamu emoji. Stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa presúvajte v zozname.

 3. Keď sa ozve symbol Emoji, ktorý chcete pridať, stlačte kláves ENTER. Emoji sa pridá do správy.

Pridanie nálepky alebo Meme

 1. V poli na písanie správ stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa nenájde tlačidlo nálepka, a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa zoznam nálepiek a mem.

 2. Ak sa chcete presunúť na tablu kategórie samolepky a memy, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Ak sa chcete presunúť na tablu, stlačte klávesy so šípkami nahor alebo nadol. Priečinok vyberiete stlačením klávesu Enter. Zameranie sa presunie na zoznam nálepiek a memy v kategórii.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa presúvajte v zozname. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 4. Ak je textové pole, môžete upraviť nálepku alebo text meme. Keď skončíte, stláčajte kláves TAB, kým nenájdete tlačidlo Hotovo , a potom stlačte medzerník.

Pripnutie alebo zrušenie pripnutia konverzácie

Môžete pripnúť chat, ktorý ho umiestni v hornej časti karty nedávne .

 1. Na karte nedávne stlačte kláves so šípkou nahor a nadol a prejdite na konverzáciu, ktorú chcete pripnúť alebo zrušiť pripnutie.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti , stlačte medzerník.

 3. Ak je konverzácia momentálne Nepripnutá, ozve sa: "PIN" (PIN). Ak chcete pripnúť chat, stlačte kláves ENTER. Ak je konverzácia v súčasnosti pripnutá, ozve sa: "Zrušiť pripnutie." Ak chcete zrušiť pripnutie konverzácie, stlačte kláves ENTER.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia konverzácie

Konverzáciu môžete stlmiť, aby ste z neho prestali prijímať oznámenia.

 1. Na karte nedávne stláčaním klávesu so šípkou nahor a nadol prejdite na konverzáciu, ktorú chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti , stlačte medzerník.

 3. Ak chcete stlmiť konverzáciu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "MUTE" (Stlmiť), a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete zrušiť stlmenie predtým stlmeného chatu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "zrušiť stlmenie", a potom stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Video: Ako začať konverzácie a uskutočňovať hovory

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×