Kontrola zmien pomocou funkcie Sledovať značenie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Funkciu Sledovať značenie na karte Revízia v programe Visio môžete použiť na jednoduché navrhovanie a zobrazenie navrhnutých zmien v kresbe.

Karta Revízia na páse s nástrojmi

Obsah článku

Informácie o značky

Spustenie alebo ukončenie sledovania značky

Zobrazenie alebo skrytie značiek

Čo je značenie

So zapnutou funkciou Sledovať značenie sa tvary, rukou písané tvary alebo komentáre, ktoré pridáte vy alebo recenzenti, sledujú na osobitných prekrytiach značiek bez zmeny pôvodnej kresby. Ako uvádza nasledujúca ilustrácia, každej osobe je automaticky priradená osobitná farba a karta. Keď zobrazíte kreslenie, naraz uvidíte všetky zmeny.

Kresba s kartami prekrytia značiek s odlišnými farbami.

Prekrytia značiek zachovávajú oddelenie značky od pôvodnej kresby.

1. Táto vrstva obsahuje všetky značenie od jedného recenzenta.

2. Táto vrstva obsahuje značenie od druhého recenzenta.

3. Pôvodná kresba sa nezmení.

4. Keď zobrazíte kresbu, uvidíte všetky vrstvy značenia a pôvodnú kresbu.

Môžete zdieľať osobitnú kópiu kresby s každým recenzentom alebo môžete sprístupniť pôvodnú kresbu skupine recenzentov formou uloženia kresby do zdieľaného miesta v sieti, alebo zverejnením kresby na intranetovej lokalite. Použitie zdieľaného miesta v sieti, intranetovej lokality alebo iného dostupného centrálneho umiestnenia umožňuje zachytiť značenie všetkých recenzentov v jednom súbore.

Poznámky: 

 • Tvary sa zobrazia v prekrytí značiek v priradenej farbe pre dané prekrytie. Ak recenzent použije farbu textu, farbu výplne alebo farbu čiary v tvare, tieto farby sa nezobrazia v prekrytí značiek.

 • Komentáre nie je možné vytlačiť.

 • Značenie sa nezobrazí v kresbe uloženej ako webová stránka.

Na začiatok stránky

Spustenie alebo vypnutie sledovania značenia

Pre každého recenzenta, ktorý otvorí kreslenie počas zapnutej funkcie Sledovať značenie sa vytvorí prekrytie značiek a priradí sa farba.

Poznámka: Ak chcete rýchlo zistiť, či je funkcia Sledovať značenie aktívna, pozrite sa na text v hornej časti pracovnej tably Revízia. Ak sa zobrazuje text Aktuálny recenzent, pôvodná kresba je chránená a vy môžete sledovať značenie. V opačnom prípade je funkcia sledovania značenia vypnutá a vy môžete vykonávať zmeny pôvodnej kresby.

Spustenie funkcie sledovania značenia po prvý raz

 • Na karte Revízia v skupine Značenie kliknite na položku Sledovať značenie.

 • Otvorí sa pracovná tabla Revízia a vytvorí sa prekrytie značiek.

Poznámka: Keď je aktívna funkcia Sledovať značenie, zmeny môžete vykonávať iba v prekrytí značiek. Ak chcete zmeniť pôvodnú kresbu, vypnite funkciu sledovania značenia a kliknite na kartu Pôvodný.

Opätovné spustenie sledovania značenia

 • Na pracovnej table Revízia kliknite na položku Sledovať značenie.

 • Text v hornej časti pracovnej tably sa zmení na hodnotu Aktuálny recenzent – teraz budete môcť meniť prekrytie značiek.

Poznámka: Po reštartovaní funkcie Sledovať značenie budete môcť vykonávať zmeny iba v prekrytí značiek. Ak chcete zmeniť pôvodnú kresbu, vypnite funkciu sledovania značenia a kliknite na kartu Pôvodný.

Vypnutie sledovania značenia

 • Na pracovnej table Revízia kliknite na položku Sledovať značenie.

 • Text v hornej časti pracovnej tably sa zmení na hodnotu Sledovanie značenia je vypnuté – teraz budete môcť vykonávať zmeny pôvodnej kresby.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie značenia

 1. Otvorte pracovnú tablu Revízia (ak už nie je otvorená):

  • Na karte Revízia v skupine Značenie kliknite na položku Tabla revízií.

 2. Ak je funkcia sledovania značenia vypnutá a v časti Zobraziť prekrytie značiek sa nezobrazujú žiadne mená recenzentov, na karte Revízia kliknite na položku Zobrazenie značiek.

 3. V časti Zobraziť prekrytie značiek na pracovnej table Revízia vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť prekrytie značiek pre všetkých recenzentov, kliknite na položku Zobraziť všetko.

  • Ak chcete skryť prekrytie značiek pre všetkých recenzentov, kliknite na položku Skryť všetko.

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť prekrytia značiek pre jednotlivých recenzentov, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa mena recenzenta.

Poznámka: Ak je funkcia Sledovať značenie aktívna, vlastné prekrytie značky nie je možné skryť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×