Kontrola webovej kompatibility: Všeobecné chyby

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď spustíte kontrolu kompatibility, všetky chyby sú uložené v tabuľke, problémy s webovou kompatibilitou. V tejto téme vo všeobecnosti sa vysvetľuje, ako riešiť chyby uvedené v tabuľke problémy s webovou kompatibilitou a tiež poskytuje konkrétne pomoc na všeobecné chyby, ktoré sa môžu zobraziť uvedené.

Poznámka: Mnohé chyby kontroly kompatibility sú spôsobené zahrnutím klientskych nastavení a objektov (určených len pre databázy na pracovnej ploche) do databázy, ktorú chcete publikovať na webe.

Prehľad

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Prehľad

Keď spustíte kontrolu kompatibility, vytvorí sa tabuľka so všetkými problémami, ktoré sa vyskytli. Nižšie uvádzame otvorenú tabuľku so zobrazenou chybou:

Tabuľka problémov s webovou kompatibilitou

Chyba uvedené označuje, že stĺpec v tabuľka2 má typ údajov, ktorá nie je kompatibilná s webom.

Ako tento článok funguje

V tomto a v iných webovej kompatibility kontrola chýb tém, každú chybu, je uvedený v tomto formáte:

Text chyby    Hodnotu v poli Popis pre riadok v tabuľke problémy s webovou kompatibilitou.

Čo to znamená    Ďalšie informácie, ktorých účelom je pomôcť porozumieť danému problému.

Čo urobiť    Odporúčané riešenie chyby.

Na začiatok stránky

ACCWeb102000

Text chyby    názov objektu závisí od klienta objekt názov objektu.

Čo to znamená    Označený webový objekt je prepojený (spolieha sa) na iný objekt, ktorý nie je webovým objektom. Tu je niekoľko príkladov:

  • Webový formulár zobrazujúci informácie z klientskeho dotazu

  • Webový formulár s tlačidlom, ktorý po kliknutí spustí zostavu klienta

Webový objekt nebude fungovať správne na webe, ak neodstránite prepojenie na klientsky objekt.

Čo urobiť    Odstráňte odkaz na klientsky objekt. Taktiež môžete znova vytvoriť klientsky objekt ako webový objekt a nahradiť odkaz na klientsky objekt odkazom na nový objekt.

Na začiatok stránky

ACCWeb102001

Text chyby    Hodnota vlastnosti obsahuje najmenej jeden znak, ktorý nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Názov objektu alebo ovládacieho prvku je neplatný na použitie na webe.

Čo urobiť    Dbajte na to, aby názov objektu neporušoval žiadne z nasledujúcich pravidiel:

  • Názov nesmie obsahovať bodku (.), výkričník (!), hranaté zátvorky ([]), úvodnú medzeru, znak, ktorý nie je možné vytlačiť (ako napríklad koniec riadka)

  • Názov nesmie obsahovať žiadny z nasledujúcich znakov: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Názov sa nesmie začínať znamienkom rovná sa (=)

  • Názov musí byť dlhý od 1 do 64 znakov

Na začiatok stránky

ACCWeb102002

Text chyby    názov objektu závisí od názov objektu, ktorý neexistuje.

Čo to znamená    Označený webový objekt je prepojený (spolieha sa) na iný objekt, ktorý nie je webovým objektom. Tu je niekoľko príkladov:

  • Webový formulár zobrazujúci informácie z klientskeho dotazu

  • Webový formulár s tlačidlom, ktorý po kliknutí spustí zostavu klienta

Webový objekt nebude fungovať správne na webe, ak neodstránite prepojenie na klientsky objekt.

Čo urobiť    Odstráňte odkaz na klientsky objekt. Taktiež môžete znova vytvoriť klientsky objekt ako webový objekt a nahradiť odkaz na klientsky objekt odkazom na nový webový objekt.

Na začiatok stránky

ACCWeb102004

Text chyby    Hodnota vlastnosti musí byť predvolená hodnota kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vo webových databázach je podporovaná len predvolená hodnota označenej vlastnosti.

Čo urobiť    Nahraďte aktuálnu hodnotu označenej vlastnosti na jej predvolenú hodnotu.

Na začiatok stránky

ACCWeb102008

Text chyby    názov objektu závisí od názov objektu, ktorý nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Prvý objekt odkazuje na druhý objekt, ktorý však nie je na webe dostupný.

Čo urobiť    Odstráňte odkaz na druhý objekt alebo ho nahraďte odkazom na iný objekt, ktorý je kompatibilný s webom.

Na začiatok stránky

ACCWeb102011

Text chyby    Hodnota vlastnosti musí byť hodnotu, ktorá je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Označená vlastnosť musí mať vo webovej databáze uvedenú hodnotu.

Čo urobiť    Zmeňte hodnotu vlastnosti na uvedenú hodnotu.

Na začiatok stránky

ACCWeb102013

Text chyby    Hodnota vlastnosti nesmie byť prázdna, aby bola kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Označená vlastnosť musí mať vo webovej databáze zadanú nejakú hodnotu.

Čo urobiť    Priraďte vlastnosti nejakú hodnotu.

Na začiatok stránky

ACCWeb102014

Text chyby    Databázy s riadením zdrojového kódu sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Databáza, ktorú sa pokúšate publikovať, obsahuje riadenie zdrojového kódu, čo nie je vo webovej databáze podporované.

Čo urobiť    Zhutniť a opraviť databázu odstrániť z ovládacieho prvku zdrojového kódu. Ďalšie informácie nájdete v téme a opraviť problémy so súborom databázy pomocou zhutnenia a opravy.

Na začiatok stránky

ACCWeb102015

Text chyby    Dĺžka reťazca hodnota vlastnosti nesmie byť dlhší ako celé číslo.

Čo to znamená    Označená vlastnosť obsahuje príliš dlhú hodnotu reťazca. Zvyčajne sa to stáva pri názvoch ovládacích prvkov (maximálna dĺžka 255 znakov), popisoch menoviek a tlačidiel (max. 2 048), značkách (maximálne 2 048), popisoch (max. 2 048), textoch názvov tlačidiel (max. 255), názvoch objektov (max. 255) a názvoch obrázkov (max. 255).

Čo urobiť    Skráťte hodnotu reťazca. Tieto vlastnosti sa zvyčajne nachádzajú v hárku vlastností formulára alebo zostavy.

Na začiatok stránky

ACCWeb102016

Text chyby    Hodnota vlastnosti musí byť Formulár alebo Zostava kompatibilná s webom, aby bola vlastnosť kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Označený objekt podformulára alebo čiastkovej zostavy nie je kompatibilný s webom.

Čo urobiť    Odstráňte podformulár alebo čiastkovú zostavu alebo ich nahraďte verziou kompatibilnou s webom.

Na začiatok stránky

ACCWeb102017

Text chyby    Kontrola kompatibility s webom sa zrušila.

Čo to znamená    Ak ste nezrušili kontrolu kompatibility sami, príčina tejto chyby môže byť nasledujúca:

  • Databáza je iba na čítanie.

  • Nie sú zatvorené všetky objekty.

Čo urobiť    Zavrite všetky otvorené databázové objekty a znova spustite kontrolu kompatibility. Ak nie sú otvorené žiadne objekty, alebo ak sa chyba zobrazí znova, skontrolujte, či nie je databázový súbor určený iba na čítanie.

Na začiatok stránky

ACCWeb106004

Chyba textového    objektu sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označený objekt je stránkou s prístupom k údajom a nemožno ho publikovať.

Čo urobiť    Odstráňte všetky stránky s prístupom k údajom z databázy, ktorú chcete publikovať na web.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×