Kontrola webovej kompatibility: Chyby vzťahov a vyhľadávania

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje informácie o chybách vzťahov a vyhľadávania, ktoré sa môžu vyskytnúť po spustení kontroly kompatibility. Súčasne obsahuje informácie, ktoré slúžia ako pomôcka pri riešení týchto chýb.

Všeobecné informácie o chybách Kontrola kompatibility, nájdete v článku Kontrola webovej kompatibility: všeobecné chyby.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Text chyby    Typ údajov stĺpca nie je kompatibilný s webovými vyhľadávaniami.

Čo to znamená    Typ údajov označeného vyhľadávacieho poľa nie je podporovaný na webe.

Čo urobiť    Overte, či je vyhľadávacie pole jedným z nasledujúcich podporovaných typov údajov:

  • Jeden riadok textu

  • Date/Time

  • Number

  • Vypočítavané pole, ktoré vráti jeden riadok textu

Na začiatok stránky

ACCWeb105001

Text chyby    Vyhľadávací viazaný stĺpec musí byť primárnym kľúčom, ktorý je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Viazaný stĺpec označeného vyhľadávacieho poľa nie je primárnym kľúčom cieľovej vyhľadávacej tabuľky.

Čo urobiť    Znova vytvorte vyhľadávacie pole pomocou Sprievodcu vyhľadávaním. Určite stĺpec hlavného kľúča cieľovej vyhľadávacej tabuľky ako viazaný stĺpec.

Na začiatok stránky

ACCWeb105002

Text chyby    Zdroje riadka vyhľadávania musia byť úplné príkazy SQL určujúce jednu tabuľku a polia z tejto tabuľky, aby boli kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Splnená je jedna alebo obidve z nasledujúcich podmienok:

  • Dotaz označeného vyhľadávania používa ako zdroj údajov viac než jednu tabuľku alebo dotaz.

  • Stĺpce použité v dotaze nie sú explicitne vybraté.

Čo urobiť    Znova vytvorte vyhľadávanie a uistite sa, že:

  • Vyhľadávanie používa ako zdroj údajov len jednu tabuľku kompatibilnú s webom.

    Tip: Po spustení kontroly kompatibility by sa mal pre každú tabuľku, ktorá nie je kompatibilná s webom, vytvoriť riadok v tabuľke problémov s webovou kompatibilitou.

  • Vyhľadávací dotaz explicitne určuje každé pole (nepoužívajte klauzulu SELECT *).

Na začiatok stránky

ACCWeb105003

Text chyby    Vyhľadávania s viacerými stĺpcami s typom zdroja riadka Zoznam hodnôt musia byť viazané na stĺpec s označením „Col1“, aby mohli byť kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označené vyhľadávanie s viacerými stĺpcami nie je viazané na stĺpec Col1.

Čo urobiť    Na opätovné vytvorenie vyhľadávacieho poľa použite Sprievodcu vyhľadávaním. Overte naviazanie na stĺpec Col1 vyhľadávania hodnôt.

Na začiatok stránky

ACCWeb105004

Text chyby    Vyhľadávania so zoznamami hodnôt musia obsahovať najmenej jeden riadok údajov, aby boli kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Zoznam hodnôt označeného vyhľadávania je prázdny, a preto je nekompatibilný s webom.

Čo urobiť    Poskytnite pre zoznam hodnôt vyhľadávacieho poľa aspoň jeden riadok údajov.

Na začiatok stránky

ACCWeb105005

Text chyby    Zoznamy hodnôt s prázdnymi hodnotami sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Táto chyba sa zobrazí, keď v riadku vyhľadávacieho poľa chýbajú hodnoty stĺpcov. Tento stav je nekompatibilný s webom.

Čo urobiť    Uistite sa, že sú zadefinované polia v riadku zoznamu hodnôt. Na definovanie vlastnosti Zdroj riadka použite návrhové zobrazenie alebo Sprievodcu vyhľadávaním. (Na karte Polia kliknite v skupine Vlastnosti na položku Upraviť vyhľadávacie pole.)

Na začiatok stránky

ACCWeb105006

Text chyby    Tabuľka pre zdroj riadka vyhľadávania sa nenašla.

Čo to znamená    Tabuľka zadaná ako zdroj riadka pre označené vyhľadávacie pole neexistuje.

Čo urobiť    Zadajte platný zdroj riadka pre vyhľadávacie pole. Môžete použiť Sprievodcu vyhľadávaním a znova vytvoriť vyhľadávacie pole.


Text chyby    Príkazy SQL obsahujúce vypočítavané stĺpce pre zdroje riadkov vyhľadávania sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označené vyhľadávacie pole obsahuje v zdroji riadka výraz, čo nie je kompatibilné s webom. Napríklad nasledujúci výraz nie je platný zdroj riadka pre webové vyhľadávacie pole: SELECT ([Krstné meno] & " " & [Priezvisko]) FROM Kontakty;

Čo urobiť    Zvážte vytvorenie vypočítavaného stĺpca v podkladovej tabuľke a potom znova vytvorte vyhľadávacie pole.

Na začiatok stránky

ACCWeb105007

Text chyby    Zdroje riadka vyhľadávania môžu odkazovať iba na jednu tabuľku kompatibilnú s webom.

Čo to znamená    Zdroj riadka pre uvedené vyhľadávacie pole obsahuje viacero tabuliek.

Čo urobiť    Použite Sprievodcu vyhľadávaním na opätovné vytvorenie vyhľadávania tak, aby odkazovalo iba na jednu tabuľku. Je možné, že budete musieť zmeniť údajový model.

Na začiatok stránky

ACCWeb105008

Text chyby    Funkcia Povoliť referenčnú integritu musí byť nastavená na hodnotu False, ak je funkcia Povoliť viaceré hodnoty nastavená na hodnotu True pre vyhľadávanie.

Čo to znamená    Označené vyhľadávacie pole umožňuje používať viaceré hodnoty, ale vzťah, ktorý vytvára, presadzuje referenčnú integritu, ktorá pre vyhľadávanie vyžaduje jednu hodnotu.

Čo urobiť    Odstráňte referenčnú integritu vo vzťahu alebo znova vytvorte vyhľadávacie pole bez povolenia viacerých hodnôt.

Na začiatok stránky

ACCWeb105009

Text chyby    Funkcia Obmedziť na zoznam musí byť nastavená na hodnotu True, ak je funkcia Povoliť viaceré hodnoty nastavená na hodnotu True.

Čo to znamená    Vlastnosť vyhľadávania Obmedziť na zoznam je nastavená na hodnotu False pre označené pole, ale funkcia Povoliť viaceré hodnoty je nastavená na hodnotu True.

Čo urobiť    Nastavte vlastnosť Obmedziť na zoznam pre vyhľadávacie pole na hodnotu True alebo vlastnosť Povoliť viaceré hodnoty nastavte na hodnotu False.

Na začiatok stránky

ACCWeb105010

Text chyby    Vyhľadávania požadujú, aby bol priradený vzťah kompatibilný s webom.

Čo to znamená    K označenému vyhľadávaciemu poľu nie je priradený vzťah.

Čo urobiť    Vytvorte vzťah medzi vyhľadávacím poľom a poľom, na ktoré odkazuje.

Na začiatok stránky

ACCWeb105011

Text chyby    Príkaz SQL zdroja riadka vyhľadávania musí zahŕňať pole primárneho kľúča zdrojovej tabuľky a dané pole musí byť viazaným stĺpcom.

Čo to znamená    Dotaz označeného vyhľadávacieho poľa neobsahuje hlavný kľúč zdrojovej tabuľky, čo nie je kompatibilné s webom.

Čo urobiť    Pomocou Sprievodcu vyhľadávaním znova vytvorte vyhľadávacie pole.

Na začiatok stránky

ACCWeb105012

Text chyby    Príkaz SQL pre zdroj riadka vyhľadávania nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Príkaz SQL pre zdroj riadka označeného vyhľadávania je buď nesprávne naformátovaný, alebo nie je kompatibilný s webom. Príčin môže byť niekoľko (napríklad obsahuje nepodporovaný operátor SQL.

Čo urobiť    Pomocou Sprievodcu vyhľadávaním znova vytvorte vyhľadávacie pole.

Na začiatok stránky

ACCWeb105014

Text chyby    Tabuľky s vyhľadávacími stĺpcami musia obsahovať primárny kľúč a primárny kľúč musí byť typom údajov Long.

Čo to znamená    Cudzí kľúč cieľovej tabuľky vyhľadávania alebo primárny kľúč zdrojovej tabuľky nie je typu Long Integer (alebo platia obidve možnosti).

Čo urobiť    Dbajte na to, aby boli zdrojové a cieľové polia vyhľadávania typom Long Integer. Je možné, že budete musieť vytvoriť nové polia na tieto účely.

Na začiatok stránky

ACCWeb105015

Text chyby    Typ vyhľadávania musí byť |0 alebo |1, aby bolo kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označené vyhľadávacie pole odkazuje na zoznam polí ako jeho zdroj riadka.

Čo urobiť    Pomocou Sprievodcu vyhľadávaním znova vytvorte vyhľadávacie pole. Je možné, že budete musieť zmeniť údajový model.

Na začiatok stránky

ACCWeb105016

Text chyby    Vzťahy, ktoré nie sú priradené k platnému vyhľadávaciemu poľu, nie sú kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vzťah nie je podporovaný vyhľadávacím poľom, a preto nie je kompatibilný s webovou databázou.

Čo urobiť    Vytvorte vyhľadávacie pole medzi súvisiacimi tabuľkami. Na vytvorenie vyhľadávacieho poľa použite Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb105017

Text chyby    Typ údajov výsledku vypočítavaného stĺpca pre vyhľadávania musí byť Text, aby bol kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Prvý zobrazený stĺpec označeného vyhľadávacieho poľa je vypočítavaný stĺpec, ktorý obsahuje typ údajov iný než Text.

Čo urobiť    Zmeňte typ údajov vypočítavaného poľa na Text alebo znova vytvorte vyhľadávacie pole a vyberte iný prvý zobrazený stĺpec.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×