Kontrola webovej kompatibility: Chyby schémy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok uvádza chyby schémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, keď spustíte kontrolu kompatibility a poskytuje informácie, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť chyby.

Všeobecné informácie o chybách Kontrola kompatibility, nájdete v článku webovej kompatibility kontrola všeobecné chyby.

Použitie Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie alebo úprava vyhľadávacieho poľa

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Použitie Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie alebo úprava vyhľadávacieho poľa

Mnohé chyby schémy spôsobujú problémy s vyhľadávacie polia. Tieto postupy je vysvetlené a spustite Sprievodcu vyhľadávaním v údajovom zobrazení riešenia týchto problémov vytvorením alebo úpravou vyhľadávacie pole.

Vytvorenie vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku, do ktorej chcete pridať vyhľadávacie pole a vyberte možnosť posledný stĺpec označený ako kliknite na položku Pridať.

 2. Kliknite na šípku vedľa položky Pridať kliknutím a potom kliknite na položku Vyhľadávanie a vzťah.

 3. Postupujte podľa krokov Sprievodcu vyhľadávaním vytvorte vyhľadávacie pole, ktoré potrebujete.

Úprava vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku a vyberte vyhľadávacie pole, ktoré chcete upraviť.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Polia kliknite v skupine Vlastnosti na položku Upraviť vyhľadávacie polia.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na vyhľadávacie pole a potom kliknite na príkaz Upraviť vyhľadávacie polia.

 3. Postupujte podľa krokov Sprievodcu vyhľadávaním na konkrétny problém vyriešiť.

ACCWeb105003

Text chyby    Typ údajov stĺpca pre vyhľadávania zoznamu hodnôt musí byť Text kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vyhľadávacie pole vyznačený používa zoznam, ktorý nie je podporovaná vo webovej databáze. Zoznam hodnôt musí previazať s textového stĺpca na serveri.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a zmeňte typ údajov pre vyhľadávacie pole na Text. Ak Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii, odstráňte vyhľadávacie pole, a potom ho znova vytvoriť pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb105012

Text chyby    Zdroje riadka vyhľadávania s klauzula klauzuly sú kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vyznačený vyhľadávacie pole používa dotaz, ktorý obsahuje klauzulu WHERE, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a odstráňte klauzuly WHERE z príslušných vyhľadávacieho poľa vlastnosti Zdroj riadka. Ak Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii, odstráňte vyhľadávacie pole, a potom ho znova vytvoriť pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb105018

Text chyby    Hlavný kľúč, ktorý predstavuje vyhľadávanie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Uvedená tabuľka obsahuje hlavný kľúč, ktorý je vyhľadávacie pole, ktoré odkazuje na inú tabuľku, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a zmeňte typ ovládacieho prvku vlastnosti pre vyhľadávacie pole na textové pole (na karte vyhľadávanie). Potom otvorte okno vzťahy a odstráňte všetky vzťahy, v ktorom je vyhľadávacie pole na strane many vzťah (šípka bodov od vyhľadávacie pole).

Ak Návrhové zobrazenie a okno vzťahy nie sú k dispozícii, postupujte takto:

 1. Vytvorte novú prázdnu databázu (nie webovej databázy).

 2. Importovať tabuľky, ktoré budete potrebovať z pôvodnej databázy do novej databázy.

 3. Vykonajte požadované zmeny v novej databáze.

 4. V pôvodnej databázy, odstráňte tabuľky a potom ich importovať z novej databázy.

Na začiatok stránky

ACCWeb107000

Text chyby    Typ údajov poľa nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Vyznačený pole obsahuje typ údajov, ktorý nie je podporovaný na webe, ako je napríklad Objekt OLE.

Čo urobiť    Opätovné vytvorenie oblasti ako jeden z podporovaných typov údajov:

 • Text

 • Číslo

 • Mena

 • Áno/Nie

 • Dátum a čas

 • Vypočítavané pole

 • Príloha

 • Hypertextové prepojenie

 • Memo

 • Vyhľadávanie

Na začiatok stránky

ACCWeb107001

Text chyby    Zložené indexy sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Uvedená tabuľka obsahuje zložené hlavný kľúč (kľúč pozostávajúci z viac ako jedného poľa). Pole typu Automatické číslovanie môžete použiť len ako hlavný kľúč pre tabuľku Web. Zložené indexy nie je možné použiť na webe.

Čo urobiť    Ak zloženého indexu pre hlavný kľúč, vytvorte hlavného kľúča Automatické číslovanie v tabuľke uvedené. Potom vytvorte overovacie pravidlo záznamu uistite sa, že údaje v poliach pôvodnej je jedinečný.

Na začiatok stránky

ACCWeb107002

Text chyby    Tabuľku s viac ako jedno pole prílohy nie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Uvedená tabuľka obsahuje viac ako jedno pole prílohy, ktoré spôsobí zlyhanie počas operácie publikovať, a preto nie je kompatibilná s webom.

Čo urobiť    Zvážte uloženie všetkých príloh pre každý záznam v poli jednej prílohy. Ak potrebujete viac než jedno pole prílohy na jeden záznam, pre každé pole ďalších typov príloh vytvoriť novú tabuľku, ktorá obsahuje iba pole prílohy a pole identifikácie a potom prepojenie novej tabuľky a pôvodnú tabuľku pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb107003

Text chyby    Vypočítavané pole výraz obsahuje vstupného poľa typu nekompatibilné s webom, napríklad automatické číslovanie, Memo alebo dvojkovej sústavy.

Čo to znamená    Vyznačený vypočítavané pole používa výpočtu, ktorý sa ako vstupné pole, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Upravte výpočet tak, že všetky vstupné polia mať niektorú z nasledujúcich podporovaných typov údajov:

 • Text

 • Číslo

 • Mena

 • Áno/Nie

 • Dátum a čas

 • Vypočítavané pole

Na začiatok stránky

ACCWeb107004

Text chyby    Vypočítaný stĺpec Typ údajov výsledku nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Výsledok výpočtu pre pole vyznačený je typ údajov, ktorý nie je podporovaný na webe.

Čo urobiť    Opätovné vytvorenie vypočítavaného poľa tak, aby výsledný typ údajov je jedným z nasledujúcich podporovaných typov údajov:

 • Text

 • Číslo

 • Mena

 • Áno/Nie

 • Dátum a čas

Na začiatok stránky

ACCWeb107005

Text chyby    Tabuľku s viac ako 220 poľami nie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Uvedená tabuľka obsahuje viac ako 220 polia. Tabuľku s viac ako 220 polia nie je možné publikovať na webe.

Čo urobiť    Vytvorenie novej tabuľky obsahujú ďalšie polia. Potom použite Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie nového poľa, ktorý spája novú tabuľku do existujúcej tabuľky.

Na začiatok stránky

ACCWeb107006

Text chyby    Názov tabuľky je vyhradený názov a je nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Názov tabuľky označenej je vyhradeného pre SharePoint a nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Vyhnite sa pomocou niektorého z nasledujúcich názvov vyhradené tabuľky:

 • Údaje o používateľovi

 • Zoznamy

 • Dokumenty

 • Webové časti

 • ComMd

 • Webové lokality

 • Pracovný postup

 • WFTemp

 • Riešenia

 • Definície zostavy

 • MSysASO

Na začiatok stránky

ACCWeb107007

Text chyby    Publikovanie tabuľky šablóny do publikovaných tabuliek sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Tabuľky označenej zatiaľ nie je publikovaná a obsahuje vyhľadávacie pole, ktoré odkazuje na publikovanej tabuľke, ktorý zabráni publikovanie.

Čo urobiť    Publikovanie nepublikovaných tabuľky bez pridania vyhľadávanie. Webová databáza na dosiahnutie môžete synchronizovať. Po publikovaní novú tabuľku vytvoriť požadovaný vyhľadávacie pole na publikovanej tabuľke.

Na začiatok stránky

ACCWeb107008

Text chyby    Vlastné formáty sú nekompatibilné s webom

Čo to znamená    Pole vyznačený nemá vlastné meny formát, ktorý nie je podporovaný na webe.

Čo urobiť    Použitie formátu štandardné meny pre dané pole. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu formátovanie nastavte pole formát meny alebo Euro.

Na začiatok stránky

ACCWeb107009

Text chyby    Len jedna z vlastností Povoliť nulovú dĺžku a vlastnosť povinné nastavená na pravda kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Pole vyznačený nemá jej Povoliť nulovú dĺžku a požadované vlastnosti nastavená na hodnotu True.

Čo urobiť    Uistite sa, že najviac v jednej z uvedených vlastností je nastavená na hodnotu True. Ak chcete zmeniť tieto vlastnosti môžete použiť Návrhové zobrazenie.

Na začiatok stránky

ACCWeb107010

Text chyby    Hodnota vlastnosti by mali byť nastavený na "no" kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť len priložiť vyznačený hypertextové prepojenie pole je nastavená na hodnotu Áno, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Zmeňte vlastnosť len priložiť na hodnotu nie.

Na začiatok stránky

ACCWeb107011

Text chyby    Predvolená hodnota by mali byť prázdny kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vyznačený vyhľadávacie pole obsahuje predvolenú hodnotu do vyhľadávacieho dotazu alebo v zozname, ktorý umožňuje viaceré hodnoty, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Uistite sa, či je:

 • Predvolenú hodnotu pre vyhľadávací dotaz; alebo

 • Predvolenú hodnotu pre vyhľadávací zoznam hodnôt, umožňujúce viacerých hodnôt

Na začiatok stránky

ACCWeb107012

Text chyby    Predvolená hodnota by mali byť prázdny kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Pole vyznačený hypertextového prepojenia obsahuje predvolenú hodnotu, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Odstrániť predvolenú hodnotu pre pole hypertextové prepojenie.

Na začiatok stránky

ACCWeb107013

Text chyby    Hodnota vlastnosti nie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Vyznačený číselné pole obsahuje jeho vlastnosť formát nastavená na okrem Všeobecné číslo, percento alebo smerodajná. Iba tieto formáty sú podporované na webe.

Čo urobiť    Zmena formátu poľa Všeobecné číslo, percento alebo smerodajná.

Na začiatok stránky

ACCWeb107014

Text chyby    Tabuľka by mala mať primárny kľúč a malo číslo s veľkosťou poľa typu "dlhá" kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Uvedená tabuľka obsahuje jeden z nasledujúcich problémov:

 • V tabuľke nemá hlavný kľúč.

 • Typ údajov primárneho kľúča nie je číslo.

 • Hlavný kľúč veľkosť poľa nie je dlhý.

Čo urobiť    Zmena existujúcej hlavného kľúča v návrhovom zobrazení tak, že má správneho typu údajov a veľkosť poľa; alebo vytvorte nový hlavný kľúč pre tabuľku s použitím s typom údajov. Ak nie je dostupné Návrhové zobrazenie, vytvorenie novej tabuľky a k nemu pridávať stĺpce z pôvodnej tabuľky; potom vložte pôvodnú tabuľku.

Na začiatok stránky

ACCWeb107015

Text chyby    Hodnota vlastnosti nastavená na "false" kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť jedinečné vyznačený poľa typu Memo nastavená na hodnotu True, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Zmeňte hodnotu jedinečná hodnota FALSE.

Na začiatok stránky

ACCWeb107016

Text chyby    Hodnota vlastnosti nastavená na "false" kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť jedinečné vyznačený áno/nie je pre pole nastavená na hodnotu True.

Čo urobiť    Zmeňte hodnotu jedinečná hodnota FALSE.

Na začiatok stránky

ACCWeb107017

Text chyby    Hodnota vlastnosti nastavená na "false" kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť jedinečné vyznačený hypertextové prepojenie poľa je nastavená na hodnotu True, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Zmeňte hodnotu jedinečná hodnota FALSE.

Na začiatok stránky

ACCWeb107018

Text chyby    Viazaný stĺpec nastavená na hlavný kľúč v tabuľke a by malo byť kompatibilné s webom prvý stĺpec.

Čo to znamená    Vyznačený vyhľadávacie pole obsahuje jeden z nasledujúcich problémov:

 • Viazaný stĺpec nastavený na polí ako hlavného kľúča zdrojovej tabuľky.

 • Viazaný stĺpec nie je prvý stĺpec vyhľadávacie pole.

Čo urobiť    Úprava vyhľadávacieho poľa pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb107019

Text chyby    Hodnota vlastnosti nastavená na "áno" kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť obmedziť na zoznam vyznačený vyhľadávacie pole je nastavená na hodnotu No, ale vyhľadávacie pole nie je zoznam hodnôt s jednou hodnotou a nastavenie vlastností preto nie je kompatibilná s webom.

Čo urobiť    Úprava vyhľadávacieho poľa pomocou Sprievodcu vyhľadávaním. Skontrolujte, či ste začiarknite políčko obmedziť na zoznam, keď sprievodca zobrazí ho.

Na začiatok stránky

ACCWeb107020

Text chyby    Hodnota vlastnosti by byť prázdny kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť prepájať podriadené polia vyznačený poľa nie je prázdna, a preto nie je kompatibilný s webom.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a zrušte vlastnosť prepájať podriadené polia. Nastavte vlastnosť Názov podriadeného údajového hárka na [Auto] alebo [None]. Ak Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii, v údajovom zobrazení, na karte domov v skupine záznamy kliknite na tlačidlo Ďalšie, ukážte na podriadeného údajového hárka a potom kliknite na položku odstrániť.

Na začiatok stránky

ACCWeb107021

Text chyby    Hodnota vlastnosti by byť prázdny kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť prepájať hlavné polia vyznačený pole nie je prázdne, a preto nie je kompatibilná s webom.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a zrušte vlastnosť prepájať hlavné polia. Nastavte vlastnosť Názov podriadeného údajového hárka na [Auto] alebo [None]. Ak Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii, v údajovom zobrazení, na karte domov v skupine záznamy kliknite na tlačidlo Ďalšie, ukážte na podriadeného údajového hárka a potom kliknite na položku odstrániť.

Na začiatok stránky

ACCWeb107022

Text chyby    Hodnota vlastnosti by mali byť prázdny alebo nastaviť "automatickú" kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Názov podriadeného údajového hárka vlastností poľa vyznačený nie je nastavená na možnosť [Auto], ani [žiadny], a preto nie je možné kompatibilné s webom.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a nastavte vlastnosť Názov podriadeného údajového hárka na [Auto] alebo [žiadny]. Ak Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii, v údajovom zobrazení, na karte domov v skupine záznamy kliknite na tlačidlo Ďalšie, ukážte na podriadeného údajového hárka a potom kliknite na položku odstrániť.

Na začiatok stránky

ACCWeb107023

Text chyby    Hodnota vlastnosti mali byť zadaný kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť šírku stĺpca vyznačený vyhľadávacie pole je prázdne, a preto nie je kompatibilný s webom.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a zadajte hodnoty pre šírku stĺpca (na karte vlastnosti vyhľadávania). Prípadne vyberte stĺpec v údajovom zobrazení a na karte polia kliknite v skupine Vlastnosti, kliknite na položku Upraviť vyhľadávacie polia. Postupujte podľa krokov v Sprievodcovi vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb107024

Text chyby    Automatické číslovanie nie je podporovaná pre iné pole, ale hlavný kľúč.

Čo to znamená    Vyznačený pole používa typom údajov, ale nie je hlavný kľúč v tabuľke, a nie je preto kompatibilné s webom.

Čo urobiť    Zmena typu údajov poľa na číslo. Alternatívne riešenie, môžete použiť údajových makier na dosiahnutie podobnú funkciu. Zmeniť hodnotu v poli s touto vlastnosťou primárny kľúč v návrhovom zobrazení alebo zmene typu údajov na číslo.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×