Kontrola webovej kompatibility: Chyby schémy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje zoznam chýb schémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po spustení kontroly kompatibility, a poskytuje informácie, ktoré slúžia ako pomôcka pri odstraňovaní týchto chýb.

Všeobecné informácie o chybách Kontrola kompatibility, nájdete v článku webovej kompatibility kontrola všeobecné chyby.

Použitie Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie alebo úprava vyhľadávacieho poľa

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Vytvorenie a úprava vyhľadávacieho poľa pomocou Sprievodcu vyhľadávaním

Mnohé chyby schémy spôsobujú problémy s vyhľadávacie polia. Tieto postupy je vysvetlené a spustite Sprievodcu vyhľadávaním v údajovom zobrazení riešenia týchto problémov vytvorením alebo úpravou vyhľadávacie pole.

Vytvorenie vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku, do ktorej chcete pridať vyhľadávacie pole, a vyberte posledný stĺpec s menovkou Pridať kliknutím.

 2. Kliknite na šípku vedľa položky Pridať kliknutím a potom kliknite na položku Vyhľadávanie a vzťah.

 3. Pomocou krokov Sprievodcu vyhľadávaním vytvorte požadované vyhľadávacie pole.

Úprava vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku a vyberte vyhľadávacie pole, ktoré chcete upraviť.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Na karte Polia kliknite v skupine Vlastnosti na položku Upraviť vyhľadávacie polia.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na vyhľadávacie pole a potom kliknite na príkaz Upraviť vyhľadávacie polia.

 3. Pomocou krokov Sprievodcu vyhľadávaním opravte špecifický problém.

ACCWeb105003

Text chyby    Typ údajov stĺpca pre vyhľadávania zoznamu hodnôt musí byť Text, aby bol kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Označené vyhľadávanie používa zoznam, ktorý nie je podporovaný vo webovej databáze. Zoznam hodnôt musí byť naviazaný na textový stĺpec na serveri.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a zmeňte typ údajov vyhľadávacieho poľa na Text. Ak nie je k dispozícii návrhové zobrazenie, odstráňte vyhľadávacie pole a pomocou Sprievodcu vyhľadávaním vytvorte nové pole.

Na začiatok stránky

ACCWeb105012

Text chyby    Zdroje riadka vyhľadávania s klauzula klauzuly sú kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označené vyhľadávacie pole používa dotaz obsahujúci klauzulu WHERE, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a z vlastnosti Zdroj riadka relevantného vyhľadávacieho poľa odstráňte klauzulu WHERE. Ak nie je k dispozícii návrhové zobrazenie, odstráňte vyhľadávacie pole a pomocou Sprievodcu vyhľadávaním vytvorte nové pole.

Na začiatok stránky

ACCWeb105018

Text chyby    Primárny kľúč, ktorý predstavuje vyhľadávanie, nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Označená tabuľka obsahuje hlavný kľúč predstavujúci vyhľadávacie pole, ktoré odkazuje na inú tabuľku nepodporovanú na webe.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a zmeňte vlastnosť Typ ovládacieho prvku pre vyhľadávacie pole na hodnotu Textové pole (na karte Vyhľadávanie). Potom otvorte okno Vzťahy a odstráňte všetky vzťahy, v ktorých sa vyhľadávacie pole nachádza na strane „many-“ (šípka smeruje od vyhľadávacieho poľa).

Ak nie je k dispozícii návrhové zobrazenie a okno Vzťahy, postupujte takto:

 1. Vytvorte novú prázdnu databázu (nie webovú databázu).

 2. Naimportujte požadované tabuľky z pôvodnej databázy do novej databázy.

 3. Vykonajte potrebné zmeny v novej databáze.

 4. V pôvodnej databáze odstráňte tabuľky a potom ich naimportujte z novej databázy.

Na začiatok stránky

ACCWeb107000

Text chyby    Typ údajov stĺpca nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Označené pole obsahuje typ údajov, ktoré nie sú podporované na webe, ako napríklad OLE Object.

Čo urobiť    Znova vytvorte pole s niektorým z podporovaných typov údajov:

 • Text

 • Number

 • Currency

 • Yes/No

 • Date/Time

 • Calculated field

 • Attachment

 • Hyperlink

 • Memo

 • Lookup

Na začiatok stránky

ACCWeb107001

Text chyby    Zložené indexy nie sú kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označená tabuľka má zložený hlavný kľúč (kľúč zložený z viacerých polí). Ako hlavný kľúč pre webovú tabuľku môžete použiť iba pole AutoNumber. Na webe nie je možné používať zložené indexy.

Čo urobiť    Ak bol zložený index určený pre hlavný kľúč, vytvorte hlavný kľúč typu AutoNumber pre označenú tabuľku. Potom vytvorte pravidlo overenia záznamu a uistite sa tak, že údaje v pôvodných poliach sú jedinečné.

Na začiatok stránky

ACCWeb107002

Text chyby    Tabuľka s viac než jedným typom poľa Attachment nie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Označená tabuľka obsahuje viac než jedno pole typu Attachment, čo spôsobuje zlyhanie počas publikovania, a preto nie je kompatibilná s webom.

Čo urobiť    Zvážte uloženie všetkých príloh pre každý záznam v jednom poli typu Attachment. Ak potrebujete viac než jedno pole typu Attachment na jeden záznam, pre každé ďalšie pole typu Attachment vytvorte novú tabuľku, ktorá obsahuje iba pole Attachment a pole Identifikácia, a potom prepojte novú tabuľku a pôvodnú tabuľku pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb107003

Text chyby    Výraz vypočítavaného stĺpca má typ vstupného poľa nekompatibilný s webom, ako je napríklad Automatické číslovanie, Lookup, Memo, Hyperlink alebo Binary.

Čo to znamená    Označené vypočítavané pole používa výpočet, ktorý ako vstup používa pole, ktoré nie je podporované na webe.

Čo urobiť    Upravte výpočet tak, aby všetky vstupné polia obsahovali jeden z nasledujúcich podporovaných typov údajov:

 • Text

 • Number

 • Currency

 • Yes/No

 • Date/Time

 • Calculated field

Na začiatok stránky

ACCWeb107004

Text chyby    Typ údajov výsledku vypočítaného stĺpca nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Výsledok výpočtu pre označené pole je typom údajov, ktoré nie sú podporované na webe.

Čo urobiť    Znova vytvorte vypočítavané pole tak, aby bol výsledný typ údajov niektorý z nasledujúcich podporovaných typov údajov:

 • Text

 • Number

 • Currency

 • Yes/No

 • Date/Time

Na začiatok stránky

ACCWeb107005

Text chyby    Tabuľka s viac než 220 poľami nie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Označená tabuľka obsahuje viac než 220 polí. Tabuľku s viac než 220 poľami nie je možné publikovať na web.

Čo urobiť    Vytvorte novú tabuľku pre ďalšie polia. Potom pomocou Sprievodcu vyhľadávaním vytvorte nové pole na prepojenie novej tabuľky k existujúcej tabuľke.

Na začiatok stránky

ACCWeb107006

Text chyby    Názov tabuľky je vyhradený názov a nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Určený názov tabuľky je vyhradený na používanie lokalitou SharePoint a nie je podporovaný na webe.

Čo urobiť    Nepoužívajte nasledujúce vyhradené názvy tabuliek:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Na začiatok stránky

ACCWeb107007

Text chyby    Nepublikované tabuľky s vyhľadávacími kódmi pre publikované tabuľky sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označená tabuľka nie je publikovaná a obsahuje vyhľadávacie pole, ktoré odkazuje na publikovanú tabuľku, čo bráni publikovaniu.

Čo urobiť    Publikujte nepublikovanú tabuľku bez pridania vyhľadávania. Môžete to vykonať synchronizáciou webovej databázy. Po publikovaní novej tabuľky vytvorte požadované vyhľadávanie pre inú publikovanú tabuľku.

Na začiatok stránky

ACCWeb107008

Text chyby    Vlastné formáty sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označené pole obsahuje vlastný formát meny, ktorý nie je podporovaný na webe.

Čo urobiť    Použite pre toto pole štandardný formát meny. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu v skupine Formátovanie nastavte formát poľa na Currency alebo Euro.

Na začiatok stránky

ACCWeb107009

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby bola na hodnotu Pravda nastavená iba jedna z vlastností Povoliť nulovú dĺžku a Požadované.

Čo to znamená    Označené pole má pre obidve vlastnosti Povoliť nulovú dĺžku aj Požadované nastavenú hodnotu True.

Čo urobiť    Uistite sa, že iba jedna z označených vlastností je nastavená na hodnotu True. Tieto vlastnosti môžete zmeniť v návrhovom zobrazení.

Na začiatok stránky

ACCWeb107010

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby bola pre vlastnosť nastavená hodnota Nie.

Čo to znamená    Vlastnosť Len priložiť označeného poľa typu Hyperlink je nastavená na hodnotu Áno. Toto nastavenie nie je na webe podporované.

Čo urobiť    Zmeňte vlastnosť Len priložiť na hodnotu Nie.

Na začiatok stránky

ACCWeb107011

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby hodnota vlastnosti bola prázdna.

Čo to znamená    Označené vyhľadávacie pole obsahuje predvolenú hodnotu vo vyhľadávacom dotaze alebo v zozname, ktorý povoľuje viac hodnôt. Toto nastavenie nie je na webe podporované.

Čo urobiť    Uistite sa, že:

 • nie je nastavená žiadna predvolené hodnota pre vyhľadávací dotaz, alebo

 • nie je nastavená žiadna predvolená hodnota pre vyhľadávací zoznam hodnôt, ktorý podporuje viac hodnôt.

Na začiatok stránky

ACCWeb107012

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby hodnota vlastnosti bola prázdna.

Čo to znamená    Označené pole typu Hyperlink obsahuje predvolenú hodnotu. Takého nastavenie nie je na webe podporované.

Čo urobiť    Odstráňte predvolenú hodnotu z poľa typu Hyperlink.

Na začiatok stránky

ACCWeb107013

Text chyby    Hodnota vlastnosti je nekompatibilná s webom.

Čo to znamená    Označené pole typu Number má vlastnosť Formát nastavenú na inú možnosť než Všeobecné číslo, Percent alebo Standard. Na webe sú podporované len tieto formáty.

Čo urobiť    Zmeňte vlastnosť Formát tohto poľa na hodnotu Všeobecné číslo, Percent alebo Standard.

Na začiatok stránky

ACCWeb107014

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby tabuľka mala primárny kľúč a malo by to byť číslo s veľkosťou poľa typu Long.

Čo to znamená    V označenej tabuľke sa vyskytuje jeden z nasledujúcich problémov:

 • Tabuľka nemá vytvorený hlavný kľúč.

 • Typ údajov hlavného kľúča nie je Number.

 • Veľkosť poľa hlavného kľúča nie je nastavená na hodnotu Long.

Čo urobiť    Zmeňte existujúci hlavný kľúč v návrhovom zobrazení tak, aby používal správny typ údajov a veľkosť poľa, alebo vytvorte pre tabuľku nový hlavný kľúč a použite pre neho typ údajov AutoNumber. Ak nie je návrhové zobrazenie k dispozícii, vytvorte novú tabuľku a pridajte do nej stĺpce z pôvodnej tabuľky. Potom odstráňte pôvodnú tabuľku.

Na začiatok stránky

ACCWeb107015

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby bola vlastnosť nastavená na hodnotu Nepravda.

Čo to znamená    Vlastnosť Jedinečný označeného poľa typu Memo je nastavená na hodnotu True, čo nie je na webe podporované.

Čo urobiť    Zmeňte hodnotu vlastnosti Jedinečný na False.

Na začiatok stránky

ACCWeb107016

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby bola vlastnosť nastavená na hodnotu Nepravda.

Čo to znamená    Vlastnosť Jedinečný označeného poľa typu Yes/No je nastavená na hodnotu True.

Čo urobiť    Zmeňte hodnotu vlastnosti Jedinečný na False.

Na začiatok stránky

ACCWeb107017

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby bola vlastnosť nastavená na hodnotu Nepravda.

Čo to znamená    Vlastnosť Jedinečný označeného poľa typu Hyperlink je nastavená na hodnotu True, čo nie je na webe podporované.

Čo urobiť    Zmeňte hodnotu vlastnosti Jedinečný na False.

Na začiatok stránky

ACCWeb107018

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby viazané pole bolo nastavené na hlavný kľúč tabuľky a aby to bol prvý stĺpec.

Čo to znamená    V označenom vyhľadávacom poli sa vyskytuje jeden z nasledujúcich problémov:

 • Viazaný stĺpec je nastavený pre iné pole než pole s hlavným kľúčom zdrojovej tabuľky.

 • Viazaný stĺpec nie je prvým stĺpcom vyhľadávania.

Čo urobiť    Upravte vyhľadávacie pole pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb107019

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby bola vlastnosť nastavená na hodnotu Áno.

Čo to znamená    Vlastnosť Obmedziť na zoznam označeného vyhľadávacieho poľa je nastavená na hodnotu Nie, ale vyhľadávacie pole nie je zoznam hodnôt s jednou hodnotou, preto je toto nastavenie nekompatibilné s webom.

Čo urobiť    Upravte vyhľadávacie pole pomocou Sprievodcu vyhľadávaním. Na príslušnom mieste v sprievodcovi nezabudnite začiarknuť políčko Obmedziť na zoznam.

Na začiatok stránky

ACCWeb107020

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby hodnota vlastnosti bola prázdna.

Čo to znamená    Vlastnosť Podriadené polia prepojenia označeného poľa nie je prázdna, čo nie je kompatibilné s webom.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a vymažte nastavenie vlastnosti Podriadené polia prepojenia. Potom nastavte vlastnosť Názov podriadeného hárka na hodnotu [Automaticky] alebo [Žiadne]. Ak nie je k dispozícii návrhové zobrazenie, v údajovom zobrazení prejdite na kartu Domov a v skupine Záznamy kliknite na položku Ďalšie, ukážte na položku Vedľajší údajový hárok a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

ACCWeb107021

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby hodnota vlastnosti bola prázdna.

Čo to znamená    Vlastnosť Hlavné polia prepojenia označeného poľa nie je prázdna, čo nie je kompatibilné s webom.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a vymažte nastavenie vlastnosti Hlavné polia prepojenia. Potom nastavte vlastnosť Názov podriadeného hárka na hodnotu [Automaticky] alebo [Žiadne]. Ak nie je k dispozícii návrhové zobrazenie, v údajovom zobrazení prejdite na kartu Domov a v skupine Záznamy kliknite na položku Ďalšie, ukážte na položku Vedľajší údajový hárok a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

ACCWeb107022

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby vlastnosť mala prázdnu hodnotu alebo nastavenú hodnotu Automaticky.

Čo to znamená    Vlastnosť Názov podriadeného hárka označeného poľa nie je nastavená na hodnotu [Automaticky] alebo [Žiadne], čo nie je kompatibilné s webom.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a nastavte vlastnosť Názov podriadeného hárka na hodnotu [Automaticky] alebo [Žiadne]. Ak nie je k dispozícii návrhové zobrazenie, v údajovom zobrazení prejdite na kartu Domov a v skupine Záznamy kliknite na položku Ďalšie, ukážte na položku Vedľajší údajový hárok a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

ACCWeb107023

Text chyby    Na dosiahnutie kompatibility s webom je nutné, aby hodnota vlastnosti bola zadaná.

Čo to znamená    Vlastnosť Šírka stĺpca označeného vyhľadávacieho poľa je prázdna, čo nie je kompatibilné s webom.

Čo urobiť    Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a zadajte hodnotu pre vlastnosť Šírka stĺpca (na karte vlastností Vyhľadávanie). Alebo vyberte stĺpec v údajovom zobrazení a na karte Polia kliknite v skupine Vlastnosti na položku Upraviť vyhľadávacie polia. Postupujte podľa krokov Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

ACCWeb107024

Text chyby    Automatické číslovanie nie je podporované pre žiadne iné pole okrem primárneho kľúča.

Čo to znamená    Označené pole používa typ údajov AutoNumber, ale nie je hlavným kľúčom tabuľky. Toto nastavenie nie je kompatibilné s webom.

Čo urobiť    Zmeňte typ údajov poľa na Number. Podobný výsledok môžete dosiahnuť pomocou údajových makier. V návrhovom zobrazení zmeňte pole s touto vlastnosťou na hlavný kľúč alebo zmeňte typ údajov na Number.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×