Kontrola webovej kompatibility: Chyby dotazu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje zoznam dotaz chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri spustiť kontrolu kompatibility, a poskytuje informácie, ktoré vám pomôžu vyriešiť chyby.

Všeobecné informácie o chybách Kontrola kompatibility, nájdete v článku webovej kompatibility kontrola všeobecné chyby.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Text chyby    Dotaz nie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Musíte skontrolovať pre problémy s webovou kompatibilitou v dotaze.

Čo urobiť    Opätovné vytvorenie dotazu pomocou návrhára dotazu. Ďalšie informácie o používaní návrhára dotazu na vytvorenie webového dotazu nájdete v téme Úvod do ovládacích prvkov.

Na začiatok stránky

ACCWeb102014

Text chyby    SQL nie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Nie je možné z mnohých dôvodov, prečo zobrazí toto chybové hlásenie. Môžete robiť niektorý z týchto krokov:

 • Odkazovanie web kompatibilný objektmi.

 • Odkazovanie web nekompatibilné výrazov.

Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v téme zostavenie výrazu.

Čo urobiť     Zvážte použitie web návrhára dotazu na vytvorenie dotazy, ktoré sú kompatibilné s webom. Ďalšie informácie o navrhovaní dotazy na webe nájdete v téme Úvod do ovládacích prvkov.

Na začiatok stránky

ACCWeb103013

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože dotaz výsledky obsahovať viacero polí, ktoré majú rovnaký názov.

Čo to znamená    Viac polí majú rovnaký názov.

Čo urobiť    Vyhľadať duplicitné pole názvov a zmeniť názvy polí odlišné duplicity.

Na začiatok stránky

ACCWeb103079

Text chyby    Nesúlad typov vo výraze.

Čo to znamená    Typy na oboch stranách spojenia sú kompatibilné alebo typy polí v porovnaní sú nekompatibilné typy. Text na čísla sa napríklad nie je možné v porovnaní alebo spojené.

Čo urobiť    Zabezpečenie kompatibilné strane spojenia. Napríklad pripojenie typ textu do textu a čísel na typ čísla. Ak vykonávate nie spojenia, začiarknite políčko, ak chcete porovnať typy polí nekompatibilné.

Na začiatok stránky

ACCWeb103900

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe.

Čo to znamená    Access sa nedá publikovať dotazu, pretože používa typ nepodporované dotazu, nepodporované výrazy, nepodporované kritériá alebo iné funkcie, ktoré nie sú podporované na webe.

Čo urobiť    Zmenu návrhu dotazu pomocou návrhára dotazu prístup.

Na začiatok stránky

ACCWeb103901

Text chyby    Definícia pre dotaz je neplatný, tak, aby dotaz objekt sa nedá vytvoriť.

Čo to znamená    Servera sa nepodarilo analyzovať dotaz z dôvodu neočakávaná chyba v definícii dotazu.

Čo urobiť    Pomocou programu Access návrhári zmenu návrhu dotazu.

Na začiatok stránky

ACCWeb103902

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože používa typ nepodporované dotazu, nepodporované výrazy, nepodporované kritériá alebo iné funkcie, ktoré nie sú podporované na webe.

Čo to znamená    Dotaz, ktorý obsahuje výrazy, ktoré nie sú kompatibilné s webom. Táto chyba sa môže vyskytnúť, buď z dôvodu server obmedzenia, alebo ak výraz nie je možné prejsť na server.

Čo urobiť    Odstránenie výrazy, ktoré nie sú kompatibilné s webom. Ďalšie informácie o výrazoch platia o dotazoch nájdete v téme Vytvorenie výrazu.

Na začiatok stránky

ACCWeb103903

Text chyby    Definícia pre dotaz je neplatný, tak, aby dotaz objekt sa nedá vytvoriť.

Čo to znamená    Žiadnej hodnote atribútu je kompatibilná s webom.

Čo urobiť    Zabezpečiť správne nastavený tieto podmienky:

 • Názov atribútu nemá žiadne z týchto krokov:

Znak rovnosti na začiatku

=

Bodka

.

Výkričník

!

Hranaté zátvorky

[]

Vedúci medzery

Netlačiteľné znaky

Príklad: < Enter > alebo < kartu >

Niektorý z nasledujúcich symbolov

/ \ : * ? "< > | # % {} ~ &

 • Názov atribútu je medzi a 64 znakov.

 • Atribút Popis: ľubovoľný reťazec maximálne 1 024 znakov.

Na začiatok stránky

ACCWeb103904

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože obsahuje poddotaz.

Čo to znamená    Dotaz, ktorý obsahuje poddotaz. Poddotazy nie sú podporované na serveri.

Čo urobiť    Upraviť dotaz tak, že nemá sub dotazu.

Na začiatok stránky

ACCWeb103905

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože závisí od iného dotazu, ktorý nie je kompatibilné s webom.

Čo to znamená    Dotaz, ktorý obsahuje buď vnorený dotaz ako vstup, ktorý nemožno zobraziť na serveri alebo obsahuje vstupný zdroj, ktorý sa nenachádza.

Čo urobiť   

 • Skontrolujte, či platí vnorený dotaz.

 • Pomocou návrhárov dotazov programu Access môžete vytvoriť platné vnorený dotaz.

 • Zabezpečiť, aby dotaz vstupných zdrojovej tabuľky alebo dotazu v databáze neexistuje.

Na začiatok stránky

ACCWeb103906

Text chyby    Definícia pre dotaz je neplatný, tak, aby dotaz objekt sa nedá vytvoriť.

Čo to znamená    Nie je možné vyhľadať zdrojovej tabuľky alebo dotazu vybratých alebo poradí podľa stĺpcov.

Čo urobiť    Zabezpečili, že stĺpec vstupné zdrojovej tabuľky alebo dotazu v databáze programu Access.

Na začiatok stránky

ACCWeb103907

Text chyby     Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože neobsahuje žiadne polia v jeho výsledky.

Čo to znamená    Vyberú sa neobsahuje žiadne stĺpce v dotaze.

Čo urobiť    Vyberte alebo zadajte aspoň jedno výstupné stĺpca v dotaze.

Na začiatok stránky

ACCWeb103908

Text chyby     Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože sa zobrazí príliš veľa polí v jeho výsledky.

Čo to znamená     Dotaz zdroja obsahuje príliš veľa stĺpcov.

Čo urobiť     Príčinou môže byť ťažké vyriešiť a môže byť potrebné preskúmať zdrojové tabuľky. Tabuľku môžete nemajú viac ako:

 • JET_ccolFixedMost pevné stĺpce.

 • JET_ccolVarMost premenná nulovou dĺžkou stĺpce.

 • JET_ccolTaggedMost označených stĺpcov.

Na začiatok stránky

ACCWeb103916

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože závisí od klauzuly ORDER BY, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo to znamená    Existuje jeden alebo viaceré z nasledujúcich podmienok:

 • Názov príkazu prvok nie je platný.

 • Názov zdrojovej tabuľky nie je platný.

 • Spôsob zoradenia je nastavená na inú možnosť ako vzostupne alebo zostupne.

 • Výraz nie je platný.

Čo urobiť    Zabezpečiť správne nastavený tieto podmienky:

 • Názov atribútu neobsahuje žiadnu z týchto krokov:

Znak rovnosti na začiatku

=

Bodka

.

Výkričník

!

Hranaté zátvorky

[]

Vedúci medzery

Netlačiteľné znaky

Príklad: < Enter > alebo < kartu >

Niektorý z nasledujúcich symbolov

/ \ : * ? "< > | # % {} ~ &

 • Názov atribútu je medzi a 64 znakov.

 • Výraz je platný výraz.

Na začiatok stránky

ACCWeb103918

Text chyby     Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože ho určuje typ spojenia, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo to znamená    Server nepodporuje dotazy, ktoré majú viac spojení medzi dvoma tabuľkami (viacerými poľami spojenia).

Čo urobiť    Zabezpečiť, aby spojeniach používali iba jedno pole v tabuľke.

Na začiatok stránky

ACCWeb103926

Testovanie chýb    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože neuvádza tabuľku pre príkaz SELECT FROM.

Čo to znamená     Dotaz nemá žiadne vstupné tabuľky (chýbajúce Klauzula FROM).

Čo urobiť    Skontrolujte, či dotaz vstupných určeným stĺpcom.

Na začiatok stránky

ACCWeb103927

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože dotaz výsledky obsahovať viacero polí, ktoré majú rovnaký názov.

Čo to znamená    Ste určili rovnaký názov pre viac polí.

Čo urobiť    Vyhľadať duplicitné pole názvov a zmeniť názvy polí odlišné duplicity.

Na začiatok stránky

ACCWeb103928

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože niektoré z jeho parametrov nebolo možné konvertovať na použitie na webe.

Čo to znamená    Názov parametra alebo typ nie je platný.

Čo urobiť    Overte, či názov parametra a zadajte platný.

 • Názov atribútu obsahuje neobsahuje:

Znak rovnosti na začiatku

=

Bodka

.

Výkričník

!

Hranaté zátvorky

[]

Vedúci medzery

Netlačiteľné znaky

Príklad: < Enter > alebo < kartu >

Niektorý z nasledujúcich symbolov

/ \ : * ? "< > | # % {} ~ &

 • Názov atribútu je medzi a 64 znakov.

Platia nasledujúce typy:

Text (maximálne 255 znakov)

čísla,

Boolean

DateTime

Mena

Na začiatok stránky

ACCWeb103930

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože niektoré z jeho parametrov sú zobrazené ako polia výsledkov alebo použité v príkazoch ORDER BY.

Čo to znamená    Dotaz obsahuje parameter, ktorý je plánovaný ako skalárna alebo použité v poradí, príkaz.

Toto sa môže vyskytnúť, ak parameter sa používa buď ako očakávaný stĺpec (príklad: vyberte param1 from Tabuľka1) alebo ako zoradiť podľa (príklad: vyberte * z tabuľky 1 a zoradiť podľa pole1 = para).

Čo urobiť    Vyhnite sa používaniu parametre, ktoré sú očakávaný stĺpec alebo zoradiť podľa stĺpca.

Na začiatok stránky

ACCWeb103938

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe.

Čo to znamená    Existujú dve polia, ktoré majú rovnaký názov a prístup nie je možné vytvoriť platné aliasy pre ne.

Čo urobiť    Vyhľadať duplicitné pole názvov a zmeniť názvy polí odlišné duplicity.

Na začiatok stránky

ACCWeb103939

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe.

Čo to znamená    Dotaz obsahuje aliasu, ktorá je staršia ako 64 znakov.

Čo urobiť    Skontrolujte, či alias použité v dotaze je menšia alebo rovná 64 znakov.

Na začiatok stránky

ACCWeb103940

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože ho určuje typ spojenia, ktorá nie je podporovaná na webe.

Čo to znamená    Server nepodporuje dotazy, ktoré majú viac spojenia na rovnakom dvoma tabuľkami (viacerými poľami spojenia).

Čo urobiť    Zabezpečiť, aby spojenia, že používate iba jedno pole v tabuľke.

Na začiatok stránky

ACCWeb103942

Text chyby     Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože obsahuje cyklické spojenie.

Čo to znamená    Príčinou zacykleného spojenie medzi tabuľkami, ktoré bráni konverziu dotaz pre použitie na webe prístup sú spojení medzi tabuľkami v dotaze.

Čo urobiť     Odstránenie spojenia medzi tabuľkami, aby cyklické spojenia sa odstránia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×