Office
Prihlásenie

Kontrola stavu služieb Office 365

V Centre spravovania môžete na stránke Stav služby služiebOffice 365 zobraziť stav cloudových služieb Office 365, Yammer, Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Intune. V prípade problémov s cloudovými službami môžete ešte pred kontaktovaním podpory alebo strácaním času pri riešení daného problému skontrolovať stav služby a zistiť, či ide o známu chybu, na vyriešení ktorej sa aktuálne pracuje.

Kontrola stavu služby

 1. Prejdite na stránku https://portal.office.com/adminportal/home?ref=homepage a prihláste sa pomocou konta správcu.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na stránku https://portal.office.de/adminportal/home?ref=homepage.

  Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, prejdite na stránku https://portal.partner.microsoftonline.cn/adminportal/home?ref=homepage.

  Poznámka: Stav služby môžu zobrazovať ľudia, ktorým bola priradená rola globálneho správcu alebo správcu služby. Ak chcú stav služby zobrazovať aj správcovia služby Exchange, SharePoint a Skype for Business, tiež musia mať priradenú rolu správcu služby.

 2. V centre spravovania prejdite na položky Stav > Stav služby, prípadne kliknite na tabuli Domov na kartu Stav služby. Karta na tabuli indikuje prítomnosť problému s aktívnou službou a poskytuje prepojenie na stránku s podrobným stavom služby.

  Karta tabule pre stav služby
 3. Stav jednotlivých cloudových služieb sa zobrazuje vo formáte tabuľky spolu s ikonou, ktorá indikuje možné stavy.

Tip: V mobilnom zariadení môžete na zobrazenie stavu služby použiť aj aplikáciu Office 365 Admin. Takto budete prostredníctvom zobrazovania oznámení stále v obraze.

Zobrazenie podrobností o uverejnenom stave služby

V predvolenom zobrazení sa zobrazujú všetky služby a ich aktuálny stav. Ak chcete filtrovaním zobraziť len služby, v ktorých sa aktuálne vyskytujú incidenty, vyberte v podfarbenom paneli vľavo položku Incidenty. Výberom položky Upozornenia sa zobrazia len služby, pri ktorých je aktuálne zobrazené upozornenie. Ak v zobrazení Všetky služby kliknete na stav zobrazenej služby, otvorí sa súhrnné zobrazenie s upozornením a incidentom.

Zobrazenie aktuálnych problémov v stave služby

Súhrn upozornení a incidentov poskytuje nasledujúce informácie:

Snímka obrazovky s označeniami polí v upozornení o službe
 1. Identifikátor problému a súhrnný prehľad o probléme.

 2. Aktuálny stav. Zobrazením definícií stavu v tomto článku získate vysvetlenia jednotlivých možných stavov.

 3. Popis toho, aký môže mať tento problém účinok na používateľov.

 4. Čas, odkedy sa problém vyskytuje, a čas poslednej aktualizácie správy týkajúcej sa stavu služby. Počas trvania problému často zverejňujeme správy, na základe ktorých máte informácie o pokroku, ktorý pri získavaní riešenia dosahujeme.

 5. Vyberte prepojenie Zobraziť podrobnosti, pomocou ktorého zobrazíte ďalšie podrobnosti o probléme vrátane histórie všetkých správ uverejnených počas riešenia problému.

Preklad podrobností o stave služby

Keďže sa vysvetlenia stavu služieb odosielajú v reálnom čase, nie sú automaticky prekladané do vášho jazyka a podrobnosti o udalosti služby sú iba v angličtine. Ak chcete vysvetlenia preložiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite na položku Prekladač.

 2. Na stránke Stav služby vyberte možnosť Incident alebo Upozornenie. V časti Zobraziť podrobnosti skopírujte text o probléme.

 3. Text prilepte do prekladača a vyberte položku Preložiť.

Definície

Väčšinou sa služby zobrazujú ako v poriadku bez akýchkoľvek ďalších informácií. Keď sa v službe vyskytuje problém, daná chyba je identifikovaná ako Upozornenie alebo Incident a zobrazí sa aj aktuálny stav.

Tip: Udalosti plánovanej údržby nie sú v stave služby zobrazené. Udalosti plánovanej údržby môžete sledovať tak, že budete udržiavať aktuálnosť s centrom správ. Správy môžete filtrovať tak, aby sa zobrazovali správy kategorizované ako Plán zmeny. Takto zistíte, kedy bude zmena prebiehať, aký bude mať účinok a ako sa na ňu môžete pripraviť. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Centrum správ v službách Office 365.

Incidenty a upozornenia

Ikona Informácie pre upozornenie

Ak sa v službe zobrazí upozornenie, o probléme, ktorý sa týka niektorých používateľov, sme informovaní. Služba je však aj naďalej k dispozícii. V prípade upozornenia je často k dispozícii aj alternatívne riešenie problému. Problém môže byť prerušovaný alebo je jeho rozsah a účinok na používateľa obmedzený.

Ikona Výkričník pre incident

Ak sa v službe zobrazuje aktívny incident, ide o vážnu chybu a služba alebo hlavné funkcie služby nie sú k dispozícii. Používatelia môžu mať napríklad problémy s odosielaním a prijímaním e-mailov alebo problémy s prihlasovaním. Incidenty budú mať značný vplyv na používateľov. V prípade prebiehajúceho incidentu vám poskytneme aktualizácie týkajúce sa stavu skúmania, úsilia vynaloženého na obmedzenie rizík a potvrdenia riešenia na tabuli Stav služby.

Definície stavu

Stav

Definícia

Skúma sa

Vieme o možnom probléme a zhromažďujeme o ňom aj o jeho rozsahu ďalšie informácie.

Zníženie úrovne dostupnosti služieb

Potvrdzujeme prítomnosť problému, ktorý môže mať účinok na používanie služby alebo funkcie. Tento stav sa môže zobraziť, ak služba napríklad funguje pomalšie ako zvyčajne, vyskytujú sa v nej občasné prerušenia alebo ak funkcia nefunguje.

Prerušenie poskytovania služieb

Tento stav sa zobrazí, ak zistíme, že daný problém vplýva na prístup používateľov k službe. V tomto prípade je problém významný a môže sa stále opakovať.

Obnovenie poskytovania služieb

Príčina problému bola identifikovaná, sú nám známe opravné opatrenia a prebieha proces obnovenia stavu služby.

Predĺžené obnovovanie

Tento stav znamená, že prebiehajú opravné akcie na obnovenie služby pre väčšinu používateľov. Kým sa však opravia všetky zasiahnuté systémy, potrvá to nejaký čas. Tento stav sa môže zobraziť aj v prípade dočasného riešenia, ktoré vytvárame na zníženie dopadu, kým nebude k dispozícii trvalá oprava.

Skúmanie pozastavené

Tento stav sa zobrazí v prípade, ak je výsledkom nášho podrobného skúmania daného problému požiadavka na poskytnutie dodatočných informácií od používateľov, pomocou ktorých môžeme vykonávať ďalší prieskum. Ak od vás budeme potrebovať pomoc, oznámime vám, aké údaje a denníky potrebujeme.

Služba obnovená

Potvrdili sme, že akcie nápravy vyriešili hlavný problém a stav služby bol obnovený. Ak chcete zistiť, čo sa stalo, môžete si pozrieť podrobnosti o probléme.

História

Stav služby vám umožňuje zobraziť aktuálny stav a prezerať si históriu všetkých upozornení a incidentov, ktoré sa v službe vyskytli za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť predchádzajúci stav všetkých služieb, vyberte na stránke Stav služby položku Zobraziť históriu.

Zobrazenie prepojenia na históriu stavu

Zobrazí sa zoznam všetkých správ týkajúcich sa stavu služby uverejnených vo vybratom časovom rámci tak, ako je to zobrazené nižšie:

Zobrazenie histórie stavu služby

Históriu stavu môžete zobraziť za posledných 7 dní alebo posledných 30 dní. Ďalšie podrobnosti o danom probléme zobrazíte výberom ktoréhokoľvek riadka.

Ďalšie informácie o našom záväzku týkajúcom sa dostupnosti prevádzky nájdete v téme Transparentné operácie služieb Office 365.

Pripomienky

Naším cieľom je zabezpečiť, aby boli informácie, ktoré vám o prebiehajúcom probléme poskytujeme, včasné, presné a užitočné. Ak nám chcete dať vedieť, ako nám to ide, ohodnoťte našu prácu výberom hviezdičky. Po ohodnotení hviezdičkou (od 1 po 5) nám môžete zanechať pripomienku týkajúcu sa ktorejkoľvek konkrétnej podrobnosti. Vaše pripomienky použijeme na zlepšenie systému stavu služby.

Formulár na pripomienky týkajúce sa problémov so stavom služby

Pozrite tiež

Zobrazenie a stiahnutie zostáv o používaní služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×