Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word automaticky kontroluje možné pravopisné a gramatické chyby pri písaní. Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky prejsť chýb a ich vyriešenie. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné alebo gramatické chyby, a potom stlačte kláves F7. Môžete tiež použiť príkaz na páse s nástrojmi tak, že stlačením kombinácie klávesov Alt+R otvoríte kartu Revízia a potom stlačením klávesu S vyberiete položku Pravopis a gramatika.

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a gramatiku iba vo vete alebo v odseku v dokumente, vyberte text, ktorý chcete skontrolovať, a potom stlačte kláves F7.

 2. Keď sa ozve „Proofing pane“ (Tabla Korektúra) a prvé nesprávne napísané slovo a navrhovaný pravopis, alebo prvá pravdepodobná gramatická chyba a navrhované opravy, stlačením klávesu Tab sa presuňte na návrhy, definíciu slova alebo vysvetlenie gramatiky. Ich vypočutie vám pomôže rozhodnúť sa, ako reagovať na možnú chybu.

  • Ak je k dispozícii viacero navrhovaných možností pravopisu, stláčajte klávesy so šípkou nahor a šípkou nadol, kým nebudete počuť pravopis, ktorý chcete použiť.

  • Ak sa pravopisné chyby, Word môže obsahovať definíciu slova. Počuť definíciu, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "tlačidlo prevod textu na reč" a potom stlačte medzerník.

  • Ak existuje gramatickú chybu, Word môže obsahovať vysvetlenie gramatických pravidla. Ak áno, budete počuť "Z dôvodu textu je virtuálne" a potom vysvetlenie. Zatvorte okno je virtuálne text príčiny a vrátite sa na tablu Kontrola pravopisu a gramatiky, stlačte kláves Esc.

  • Ak existuje gramatickú chybu, Word môže ponúknuť alternatívne slová alebo frázy. Ak chcete počuť ich, stláčajte kláves Tab, kým počuť "tlačidlo prevod textu na reč" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 3. Ak chcete odpovedať na chybu Word identifikuje, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť príkazu záujem, napríklad "Ignorovať," a stlačte kláves Enter alebo klávesovú skratku budete počuť. Ďalšie informácie o klávesových skratkách o používaní nájdete v téme Klávesové skratky pre tablu na korektúry v tejto téme.

 4. Keď opravíte, ignorovať alebo preskočiť chybu, Word presunie na ďalšiu chybu. Revízia proces opakujte pri každom výskyte chyby.

 5. Po dokončení práce s dokumentom Word budete počuť "dialógové okno programu Microsoft Word, tlačidlo OK." Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, stlačte medzerník. Ak ste skontrolovali iba vybratého textu, stláčaním klávesu Tab, kým počuť "áno" v tlačidlo dialógového okna, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Klávesové skratky pre tablu korektúry

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn klávesových skratiek pre tablu Korektúra.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Ignorovanie zisteného slova raz, ale opätovné kontrolovanie

I

Ignorovanie zisteného slova v celom dokumente

G

Pridanie zisteného slova do slovníka programu

A

Vrátenie slova späť. Zopakovanie predchádzajúcich opráv

Ctrl + Z

Otvorenie dialógového okna Možnosti a výber spôsobu, akým má program opravovať pravopis a gramatiku vo všetkých dokumentoch

Alt + S, M a potom sa stlačením klávesu so šípkou nadol presuňte na tablu Kontrola pravopisu a gramatiky.

Opätovná kontrola slov a gramatiky, ktoré ste predtým ignorovali

 1. V dokumente Word chcete skontrolovať, stlačte klávesy Alt + F a otvorte ponuku súbor a potom stlačte kláves T pre Možnosti programu Word. Word miesta zadávania vstupu v zozname kategórie v dialógovom okne Možnosti programu Word.

 2. Stlačením klávesu K a potom klávesu Tab otvorte kartu Korektúra v dialógovom okne Word – možnosti. Otvorí sa dialógové okno Korektúra so zameraním na tlačidlo Možnosti automatických opráv.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + K otvorte dialógové okno Microsoft Word. Po zobrazení výzvy na potvrdenie potvrďte položku Áno stlačením klávesu Enter. Ak nechcete znova skontrolovať dokument, stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuňte na položku Nie a stlačte kláves Enter.

Klávesové skratky súvisiace s kontrolou gramatiky a pravopisu

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn klávesových skratiek, ktoré slúžia na kontrolu gramatiky a kontrola pravopisu v dokumente Word.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie dialógového okna Word – možnosti

Alt + S, M

Otvorenie karty Korektúra v dialógovom okne Word – možnosti

K, potom stlačte kláves Tab

Otvorenie dialógového okna Automatické opravy na karte Korektúra.

Alt + A

Otvorenie dialógového okna Výnimky automatických opráv v dialógovom okne Automatické opravy.

Alt + E

Opätovná kontrola pravopisu a gramatiky na karte Korektúra.

Alt + K

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka Automatická kontrola pravopisu na karte Korektúra.

Alt + P

Premiestnenie na začiarkavacie políčko S pravopisom kontrolovať aj gramatiku na karte Korektúra.

Alt + H, Alt + H

Výber alebo zrušenie výberu začiarkavacieho políčka Skryť pravopisné chyby len v tomto dokumente na karte Korektúra.

Alt + S

Výber alebo zrušenie výberu začiarkavacieho políčka Skryť gramatické chyby len v tomto dokumente na karte Korektúra.

Alt + D

Zapnutie alebo vypnutie automatickej kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky môžete vypnúť a potom skontrolovať dokument po jeho dokončení. Komplexná kontrola pravopisu a gramatiky v dokumente naraz je užitočná vtedy, ak chcete vykonať rýchlu korektúru textu.

 1. V otvorenej Word dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T. Word označí v zozname kategórie v dialógovom okne Možnosti programu Word.

 2. Stlačením klávesu K a potom klávesu Tab otvorte kartu Korektúra. Otvorí sa dialógové okno Korektúra so zameraním na tlačidlo Možnosti automatických opráv.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + P začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

 4. Ak sa chcete presunúť na začiarkavacie políčko Označovať gramatické chyby pri písaní, stlačte kombináciu klávesov Alt + M a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + M znova. Zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčko stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Word – možnosti a vrátiť sa do dokumentu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

Môžete určiť, ako má Word na automatické opravy počas písania. V dialógovom okne Možnosti programu Word, na karte Kontrola pravopisu a gramatiky stlačením klávesov Alt + S. V dialógovom okne Automatické opravy môžete vybrať z možností, ako je nahrádzanie textu pri písaní, oprave náhodné Caps Lock a oprave cenovej ponuky značky.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word pre Mac automaticky kontroluje možné pravopisné a gramatické chyby pri písaní a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, môžete použiť prejsť chýb a ich vyriešenie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné alebo gramatické chyby, a potom stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L.

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a gramatiku iba vo vete alebo v odseku v dokumente, vyberte text, ktorý chcete skontrolovať, a potom stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L. Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a stlačením klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika. Ozve sa: „Spelling and grammar“ (Pravopis a gramatika) a jazyk korektúry. Zameranie sa nachádza na textovom poli, kde môžete upravovať nesprávne napísané slovo alebo gramatické chyby. Dialógové okno zobrazuje aj navrhovaný pravopis alebo navrhované gramatické revízie. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Suggestions, table“ (Návrhy, tabuľka). Ich vypočutie vám pomôže rozhodnúť sa, ako reagovať na možnú chybu.

 3. Ak chcete reagovať na problém, ktorý Word identifikuje, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve príkaz, ktorý chcete vybrať, a potom stlačte medzerník:

  • Vyberte možnosť Ignorovať, ak chcete vynechať aktuálne vybratý text a prejsť na nasledujúcu položku.

  • Vyberte možnosť Ignorovať všetko, ak chcete vynechať každý výskyt aktuálne vybratého textu a prejsť na nasledujúcu položku.

  • Ak chcete aktuálne vybraté slovo pridať do slovníka, aby Word v budúcnosti nerozpoznal toto slovo ako chybu, vyberte možnosť Pridať. Táto možnosť je k dispozícii iba pri slovách s pravopisnou chybou. Do slovníka nie je možné pridať vlastnú gramatiku.

  • Ak chcete preskočiť výskyt gramatickej chyby a presunúť sa na ďalšiu, vyberte možnosť Ďalšia veta.

  • Ak chcete zmeny použiť, vyberte niektorý z návrhov pravopisu v tabuľke Návrhy slov. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol môžete prehľadávať návrhy pravopisu. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje jednotlivé návrhy. Keď sa nachádzate na vyhovujúcom návrhu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Change“ (Zmeniť) alebo „Change all“ (Zmeniť všetky) (ak chcete použiť zmenu pri každom výskyte daného textu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Po opravení alebo vynechaní chyby Word prejde na ďalšiu chybu. Zopakujte revíziu pre každú chybu.

 5. Po dokončení kontroly pravopisu sa ozve: „The spelling and grammar check is complete“ (Kontrola pravopisu a gramatiky je dokončená). Ak ste kontrolovali len vybratý text, ozve sa: „Word finished checking the selection“ (Word dokončil kontrolu výberu).

 6. Kliknutím na medzerník sa vrátite do dokumentu.

  Poznámka: Keď funkcia VoiceOver číta text a Word zistí možnú pravopisnú chybu, pred slovom budete počuť výraz „misspelled“ (nesprávne napísané).

Opätovná kontrola slov a gramatiky, ktoré ste predtým ignorovali

Zoznam ignorovaných slov a gramatiky môžete vymazať alebo resetovať, aby Word kontroloval aj pravopisné a gramatické chyby, ktoré sa v minulosti vynechali.

Poznámka: Keď resetujete zoznam ignorovaných slov a gramatiky, zoznam sa zruší len pre aktuálne otvorený dokument. Gramatické a pravopisné chyby, ktoré ste preskočili v ostatných dokumentoch aplikácie Word, nebudú ovplyvnené.

 1. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, v dokumente programu Word, ktorý chcete znova skontrolovať, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Tools“ (Nástroje). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Spelling and grammar, submenu“ (Pravopis a gramatika, vedľajšia ponuka). Ak chcete rozbaliť vedľajšiu ponuku Pravopis a gramatika, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Reset Ignored Words and Grammar“ (Obnoviť ignorované slová a gramatiku), a potom stlačte medzerník.

 4. Otvorí sa okno s upozornením. Ak chcete obnovenie potvrdiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Yes, default button“ (Áno, predvolené tlačidlo), a potom uskutočnite výber stlačením klávesu medzerník.

 5. Ak chcete znova skontrolovať pravopis a gramatiku, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L.

Klávesové skratky súvisiace s kontrolou gramatiky a pravopisu

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn klávesových skratiek, ktoré pomáhajú pri kontrole gramatiky a pravopisu v dokumentoch aplikácie Word.

Poznámka: Word pre Mac používa funkčných klávesov pre bežné príkazy. Na základe predvoleného nastavenia na klávesom funkcia VoiceOver príkaz, musíte tiež stlačiť kláves Fn. Ďalšie informácie, ako používať funkčné klávesy v Word pre Mac, nájdete v časti použiť funkciu klávesové skratky v téme Klávesové skratky vo Worde pre Mac.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie okna Predvoľby Wordu

Command + čiarka (,)

Otvorenie dialógového okna Pravopis a gramatika

Option + Command + L

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby

Fn + Option + F7

Vyhľadanie vybratého slova na pracovnej table Synonymický slovník

Fn + Shift + F7

Vyhľadanie vybratého textu na internete

Command + Shift + L

Zapnutie a vypnutie automatickej kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky v dokumentoch programu Word môžete vypnúť a neskôr ju znova zapnúť.

 1. Ak chcete otvoriť položku Predvoľby, stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,). Ozve sa: „Word preference“ (Predvoľby Wordu).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: Spelling and grammar, button“ (Pravopis a gramatika, tlačidlo), a potom výber uskutočnite stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika.

 3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu pravopisu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Check spelling as you type, checkbox“ (Automatická kontrola pravopisu, začiarkavacie políčko). Budete počuť, či je políčko „checked“ (začiarknuté) alebo „unchecked“ (nezačiarknuté). Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu, stlačte medzerník.

 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu gramatiky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check grammar as you type, checkbox“ (Automatická kontrola gramatiky, začiarkavacie políčko). Budete počuť, či je políčko „checked“ (začiarknuté) alebo „unchecked“ (nezačiarknuté). Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Automatická kontrola gramatiky, stlačte medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word pre iOS automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby a pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v operačnom systéme iOS, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v dokumente

Skontrolujte pravopisné chyby v dokumente a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page one content, <obsah strany>, text field“ (Obsah strany jeden, <obsah strany>, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Page one, text field, is editing“ (Strana jeden, textové pole, režim úpravy).

 3. Zapnite rotor na možnosť „Words“ (Slová).

 4. Potiahnite prstom nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi nesprávne napísané slovo. Zameranie sa nachádza na slove.

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Select“ (Vybrať), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom. Nesprávne napísané slovo je teraz vybraté.

 7. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Menu item“ (Položka ponuky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa zoznam návrhov opráv.

 9. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve návrh, ktorý chcete prijať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zapnutie alebo vypnutie automatickej kontroly pravopisu

Pri práci na dokumente môžete automatickú kontrolu pravopisu vypnúť. Po dokončení môžete automatickú kontrolu zapnúť späť a skontrolovať pravopis v celom dokumente.

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Show ribbon button“ (Tlačidlo Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected (Vybraté), <názov aktuálnej karty>“.

 3. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Proofing tools button“ (Tlačidlo Nástroje korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling, On“ (Pravopis, Zapnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Automatická kontrola pravopisu je teraz vypnutá.

 6. Ak chcete automatickú kontrolu pravopisu opäť zapnúť, prejdite podľa uvedených pokynov na tlačidlo Nástroje korektúry, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling, Off“ (Pravopis, vypnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word pre Android automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby a pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky v Androide, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v dokumente

Skontrolujte pravopisné chyby v dokumente a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, expand switch“ (Nezačiarknuté, prepínač rozbalenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected (Vybraté), <názov aktuálnej karty>“.

 4. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling button“ (Tlačidlo Pravopis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kontrola pravopisu je teraz aktivovaná. Funkcia TalkBack oznámi prvú nájdenú pravopisnú chybu, napríklad: „<Nesprávne napísané slovo>, selected“ (<Nesprávne napísané slovo>, vybraté).

 6. Ak chcete skontrolovať, či sú pre dané nesprávne napísané slovo k dispozícii návrhy opráv, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť návrhy. Ak chcete jeden z návrhov vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete návrhy pre túto chybu ignorovať a prejsť na ďalšiu pravopisnú chybu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Next error button“ (Tlačidlo Ďalšia chyba), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak chcete ignorovať všetky návrhy a ukončiť kontrolu pravopisu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Ignore all button“ (Tlačidlo Ignorovať všetko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Spelling check complete. You're good to go“ (Kontrola pravopisu je dokončená. Môžete začať pracovať).

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť, takže funkcia TalkBack nebude oznamovať pravopisné chyby pri práci na dokumente. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou funkcie TalkBack skontrolovať pravopis.

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, expand switch“ (Nezačiarknuté, prepínač rozbalenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected (Vybraté), <názov aktuálnej karty>“.

 3. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Proofing and language menu“ (Ponuka Korektúra a jazyk), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete skryť značky korektúry, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, Hide all proofing marks“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete skryť značky korektúry pre určitú časť textu, najprv vyberte text v dokumente a potom podľa uvedených pokynov prejdite na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Not checked, hide proofing marks in selected text“ (Nezačiarknuté, Skryť značky korektúry vo vybratom texte), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete značky odkryť, prejdite podľa uvedených pokynov na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, hide all proofing marks“ (Začiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word Mobile automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby a pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v dokumente

Skontrolujte pravopisné chyby v dokumente a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu (Ponuka), <názov aktuálnej karty>, selected (vybraté)“.

 4. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review“ (Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling“ (Pravopis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kontrola pravopisu je teraz aktivovaná. Moderátor oznámi prvú nájdenú pravopisnú chybu a slovo v dokumente sa vyberie.

 6. Ak chcete skontrolovať, či sú pre dané nesprávne napísané slovo k dispozícii návrhy opráv, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť návrhy. Ak chcete jeden z návrhov vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete návrhy ignorovať, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Ignore all, button collapsed“ (Ignorovať všetko, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť, aby Moderátor neoznamoval pravopisné chyby pri práci na dokumente. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou Moderátora skontrolovať pravopis.

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu (Ponuka), <názov aktuálnej karty>, selected (vybraté)“.

 3. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review“ (Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Proofing and language button collapsed“ (Zbalené tlačidlo ponuky Korektúra a jazyk), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete skryť značky korektúry, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Unchecked, hide all proofing marks,“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete skryť značky korektúry pre určitú časť textu, najprv vyberte text v dokumente a potom podľa uvedených pokynov prejdite na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Unchecked, hide proofing marks in selected text“ (Nezačiarknuté, Skryť značky korektúry vo vybratom texte), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete značky odkryť, prejdite podľa uvedených pokynov na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, hide all proofing marks“ (Začiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, môžete skontrolovať pravopis v dokumente programu Word Online. Word Online automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby. Pravopisné chyby sú označené červenou vlnovkou.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Keďže Word Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v dokumente

 1. Ak chcete v dokumente, v ktorom chcete vykonať kontrolu pravopisu, prejsť na páse s nástrojmi na príkaz Pravopis, stlačte kombináciu klávesov Alt + Kláves s logom systému Windows a potom kláves R a S. Ozve sa: „Spelling menu item“ (Položka ponuky Pravopis).

 2. Ak chcete vykonať kontrolu pravopisu, stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prvé nesprávne napísané slovo v dokumente a otvorí sa kontextová ponuka. Ak je k dispozícii navrhovaný pravopis, ozve sa návrh.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak existuje viacero navrhovaných možností pravopisu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve pravopis, ktorý chcete použiť. Ak chcete pri danom návrhu zmeniť slovo, stlačte medzerník.

  • Ak chcete pravopisnú chybu, ktorú Word identifikoval, ignorovať, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Ignore all“ (Ignorovať všetko), a potom stlačte medzerník.

 4. Ak chcete po opravení alebo ignorovaní chyby prejsť na ďalšiu chybu, stlačte medzerník. Zopakujte revíziu pre každú chybu.

 5. Po skontrolovaní všetkých chýb sa ozve „Dialog focus on OK button“ (Zameranie dialógového okna na tlačidle OK). Stlačením medzerníka sa vrátite do dokumentu.

Poznámka: Word Online nevykonáva kontrolu gramatiky, ak však máte počítačovú aplikáciu, môžete v nej dokument rýchlo otvoriť a gramatiku skontrolovať na tomto mieste. Ak chcete v programe Word Online otvoriť dokument v počítačovej aplikácii, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom systému Windows a potom kláves O. Ďalšie informácie o kontrole gramatiky v počítačovej aplikácii nájdete v téme Kontrola pravopisu v dokumente vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť, aby Moderátor neoznamoval pravopisné chyby pri práci na dokumente. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou Moderátora skontrolovať pravopis.

 1. Umiestnite kurzor na slovo, ktoré obsahuje značky korektúry.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Set proofing language menu item“ (Položka ponuky Nastaviť jazyk korektúry). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Jazyk.

 3. Ak chcete skryť značky korektúry, v dialógovom okne Jazyk stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked, don't check spelling checkbox“ (Nezačiarknuté, začiarkavacie políčko pre pravopis nezačiarknuť), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Checked.“ (Začiarknuté).

 4. Ak chcete v pravopisnej chybe odkryť značky korektúry, v dialógovom okne Jazyk stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Checked, don't check spelling checkbox“ (Začiarknuté, začiarkavacie políčko pre pravopis nezačiarknuť), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Unchecked“ (Nezačiarknuté).

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno a vrátiť sa do dokumentu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Klávesové skratky vo Worde Online

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×